Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls

472 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentació realitzada per Emili Ascaso (ICGC) a la IV Jornada anual de sòls (4/12/2019)

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls

 1. 1. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 Ús dels mapes de sòls Emilio Ascaso Cap de la Unitat de sòls (Emili.Ascaso@icgc.cat) Marc Vicens Unitat de sòls (Marc.Vicens@icgc.cat) Patricia López Unitat de sòls (Pat.Lopez@icgc.cat) Desembre-2019
 2. 2. Tremp - 2019 Continguts 1. Unes definicions prèvies 2. Estudi del sòl 3. Cartografia de sòls 4. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 5. Aplicacions del Mapa de sòls 1:250.000 6. “Profundo, franco y fresco” 7. Els sòls a la web de l’ICGC 2El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 3. 3. Tremp - 2019 Unes definicions prèvies 3 Definició de sòl: La Comissió Europea ha definit el sòl com la capa superior de l’escorça terrestre que està composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius; el que conforma un entorn molt complex i variable. Aquesta barreja, localitzada en la interfase litosfera - hidrosfera - atmosfera, constitueix un cos natural viu, dinàmic, no renovable a curt i mitjà termini, que compleix una sèrie de funcions Funcions ecològiques i ambientals Funcions lligades a l’activitat humana El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 4. 4. Tremp - 2019 4El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 5. 5. Tremp - 2019 Unes definicions prèvies 5El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls QUÈ ÉS UN MAPA DE SÒLS? És un document que presenta els principals tipus de sòls que apareixen en un àrea determinada. - La seva morfologia - Les seves característiques: físiques, químiques i biològiques - La seva distribució espacial
 6. 6. Tremp - 2019 6El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 7. 7. Tremp - 2019 Unes definicions prèvies 7El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Escala: finalitat de treball (metodologia) GT-4. Mapa de sòls 1:25.000 Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000
 8. 8. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 8 FICHA DE CAMPO (DATOS GENERALES) - REFERENCIA DE LA CALICATA - COORDENADAS - GEOMORFOLOGÍA - (FORMA DEL RELIEVE, PENDIENTE, ORIENTACION…) - CARACTERÍSTICAS DE SUPERFICIE - (AFLORAMIENTOS, COSTRA SUPERFICIAL, GRIETAS...) - VEGETACIÓN - MATERIAL ORIGINAL - DINÁMICA DE LA FORMA (EROSIÓN) - RELACIONES SUELO-AGUA - SALINIDAD - ------------------- - CLASIFICACIÓN DEL PERFIL Característiques intrinseques vs. Característiques dinàmiques El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 9. 9. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 9 FICHA DE CAMPO (DESCRIPCIÓN DE LOS HORITZONTES) - POTENCIA DE LOS HORIZONTES - HORIZONTE GENÉTICO - ESTADO DE HUMEDAD - MANCHAS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN - ESTADO DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN - TEXTURA (GRANULOMETRÍA) - ELEMENTOS GRUESOS (>2 mm) - ESTRUCTURA - CONSISTENCIA - COMPACIDAD - ACUMULACIONES - CIMENTACIONES - CUTANES - SISTEMA RADICULAR - ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y HUMANA - PRUEBAS DE CAMPO (HCl, H2O2, ClBa…) - LÍMITES ENTRE HORIZONTES - HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 10. 10. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 10 Característiques intrinseques vs. Característiques dinàmiques ❑ Análisis de caracteritzación ❑ pH ❑ Conductividad eléctrica (1:5) ❑ Carbonatos ❑ Materia orgánica ❑ Textura (USDA) ❑ CIC (Capacidad de intercambio catiónico) ❑ Cationes de cambio ❑ Capacidad de retención de agua ❑ Análisis salinidad ❑ Análisis fertilidad ❑ Contaminación de suelos El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 11. 11. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 11El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 12. 12. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 12El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 13. 13. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 13El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 14. 14. Tremp - 2019 Estudi dels sòls 14El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 15. 15. Tremp - 2019 15El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 16. 16. Tremp - 2019 Cartografia de sòl 16 Conveni DARP-ICGC Any 2007 32 Cartografies 602.000 ha 10.232 Escandalls 25.350 Mostres analitzades El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 17. 17. Tremp - 2019 17 2.213 Observacions (1:250.000) 1.858 Escandalls (1:25.000) 7.406 Mostres El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Cartografia de sòl
 18. 18. Tremp - 2019 18El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 19. 19. Tremp - 2019 19El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls El mapa de sòls de Catalunya 1:250.000
 20. 20. Tremp - 2019 20El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 21. 21. Tremp - 2019 21El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 22. 22. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 22 INVENTARI DE SÒLS MOLT GENERAL - Conèixer, a grans trets, els sòls existents a Catalunya - Orientar adequadament estudis de sòls a portar a terme a una escala més detallada - Ajustar el procés de planificació - Correcta avaluació dels recursos necessaris i dels costos - Establir metodologies de treball - Dissenyar la Geobase de dades de sòls de l’ICGC - Obtenir una coberta territorial completa per a Catalunya, al mateix nivell que d’altres recursos i components del medi que ja han estat publicats El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 23. 23. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 23 Mapes temàtics Unitat d’hidrogeologia i geotermia - Mapa de profunditats efectives del sòl - Mapa de textures del sòl - Mapa de conductivitat tèrmica (Thermomap) El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 24. 24. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 24 Cartografia Digital de Sòls pH dels sòls de Catalunya Millora de resultats en l’estimació del pH del sòls de Catalunya amb l’aplicació d’informació continguda en el Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 25. 25. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 25 Cartografia Digital de Sòls Estimació de la profunditat del sòl Millora de resultats en l’estimació de la profunditat del sòls en àrees de les comarques del Penedès, Garraf i Anoia El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 26. 26. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 26 Mapes temàtics Mapa d’estocs de carboni orgànic en els 30 cm superficial dels sòls agrícoles El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 27. 27. Tremp - 2019 Aplicacions del Mapa 27 INVENTARI DE SÒLS MOLT GENERAL Warning!!! - Donat l’elevat grau d’incertesa de les delineacions representades (escala 1:250.000 fa que el grau de puresa sigui baix) i la imprecisió amb la qual es poden establir els límits entre delineacions. Aquest mapa NO proporciona informació de sòls que permeti fer prediccions pel que fa: - Disseny de projectes concrets per a la gestió del territori (transformacions en regadiu, a plans de conservació de sòls; - Estudis a nivell de finca. El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 28. 28. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 28El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls ❑ Volum de sòl ❑ Profunditat efectiva del sòl ❑ Contingut d’elements grossos ❑ Limitacions ❑ Característiques físiques ❑ Textura / Granulometria ❑ Estructura ❑ Porositat ❑ Compactació ❑ Densitat real / Densitat aparent ❑ Capacitat de retenció d’aigua ❑ Capacitat de camp ❑ Punt de marciment permanent ❑ Característiques químiques ❑ Capacitat d’intercanvi catiònic ❑ pH ❑ Matèria orgànica ❑ Carbonat càlcic / Calcària activa ❑ Salinitat ❑ Guix
 29. 29. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 29El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Volum de sòl Profunditat efectiva del sòl Contingut d’elements grossos
 30. 30. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 30El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Volum de sòl Limitacions físiques i químiques
 31. 31. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 31El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Textura / Granulometria 2μm50 μm2000 μm
 32. 32. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 32El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 33. 33. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 33El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 34. 34. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 34El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 35. 35. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 35El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Estructura
 36. 36. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 36El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua COMPOSICIÓ D’UN SÒL NO SATURAT AIGUA MATERIAL SÒLID AIRE AIRE ESPAI PORÓS ESPAI SÒLID MATERIA ORGÀNICA AIGUA MATERIA MINERAL
 37. 37. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 37El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua PMP CC AS Aigua higroscòpica Aigua Capil·lar Aigua gravitacional drena fora de la zona radicular l’aigua queda retinguda en la zona capil·lar l’aigua adherida a les partícules del sòl, no es disponible per a les plantes Punt de marciment Capacitat de camp Aigua disponible. Les plantes poden absorvir aquesta aigua (CRAD) Capacitat de retenció d’aigua disponible -33 KPa (%)-1.500 KPa (%)
 38. 38. Tremp - 2019 38El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua
 39. 39. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 39El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques físiques Capacitat de retenció d’aigua Pluja: 529,5 mm Pluja màxima: 37,9 mm (24/6) Dies de pluja: 70 (>1l/m2)
 40. 40. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 40El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Capacitat d’intercanvi catiònic
 41. 41. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 41El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques pH
 42. 42. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 42El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Matèria orgànica
 43. 43. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 43El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Carbonat càlcic / Calcària activa
 44. 44. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 44El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Salinitat
 45. 45. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 45El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Salinitat
 46. 46. Tremp - 2019 Profundo, franco y fresco 46El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls Característiques químiques Guix
 47. 47. Tremp - 2019 Els sòls a la web de l’ICGC 47 https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Sols El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 48. 48. Tremp - 2019 Els sòls a la web de l’ICGC 48 https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i- empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 49. 49. Tremp - 2019 Els sòls a la web de l’ICGC 49 https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i- empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Sols El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 50. 50. Tremp - 2019 50El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 51. 51. El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 Ús dels mapes de sòls 51 Tremp - 2019 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc, E-08038 Barcelona 41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) www.icgc.cat icgc@icgc.cat twitter.com/ICGCat facebook.com/ICGCat Tel. (+34) 93 567 15 00 Fax (+34) 93 567 15 67 El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls

×