Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
El treball   per projectes. Una estratègia educativaper a una escola en un món i en un temps complex. Priorat – El Cam...
Per poder acollir i atendre les nenes i nens des de la seva            singularitat i diversitat.    Per re...
... i per si tot l’anterior no fos suficient:  Per poder desenvolupar els actuals currículums, establerts        ...
Els “dispositius formatius o pedagògics”:Són les diferents respostes organitzatives i metodològiques que ens permetendur a...
Cada escola ha de definir quin són    els seus “dispositius formatius”        i com s’articulen.   Aquesta de...
Pla de treball            Biblioteca        Tutoria de grup individual              esco...
Pla de treball                               Dispositius que ajuden a individual     ...
Moments d’un projecte de treball: Decisió del tema que defineix el projecte. Posada en comú del que ja sabem del tema. ...
Definició del projecte: QUE VOLEM      TREBALLAR?• A partir de:    Les PROPOSTES que fan els alumnes .    Una...
Compartir els coneixements    previs: QUÈ SABEM?• Cal crear situacions que permetin als alumnes expressar els seus co...
Definició del contingut del  projecte: QUÈ VOLEM SABER?• Posem en comú el que volem saber sobre el tema que configura el...
Planificació d’activitats del projecte: QUÈ FAREM PER APRENDRE ELSCONTINGUTS INCLOSOS A L’ÍNDEX?Definir quines fonts dinfo...
Recerca dinformació:  RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ.Recopilar i classificar per tipologies, aquells materials idocuments que ...
Tractament de la informació:     LOCALITZAR I INTERPRETAR.Adquirir rutines i habilitats per identificar i localitzar l...
Tractament de la informació:       COMPRENDRE.Lectura i re-escriptura dels textos.Tècniques per fer:   - resums. ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

El treball per projectes

3.952 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

El treball per projectes

 1. 1. El treball per projectes. Una estratègia educativaper a una escola en un món i en un temps complex. Priorat – El Camp, tardor de 2010.
 2. 2. Per poder acollir i atendre les nenes i nens des de la seva singularitat i diversitat. Per respondre de manera eficaç a les seves expectatives i necessitats. Per crear entorns d’aprenentatge que facilitin l’adquisició de l’autonomia. Per impulsar una formació integral en les diferents dimensionshumanes de cadascun dels alumnes: cognitiva i intel—lectual, social, afectiva i emocional, física, ètica i estètica, ... Per adequar la intervenció educativa al coneixement contemporani sobre les estratègies d’aprenentatge. Per facilitar a cadascun dels alumnes,d’acord amb les seves pròpies capacitats, l’adquisició, desenvolupament i domini d’unes competències bàsiques.
 3. 3. ... i per si tot l’anterior no fos suficient: Per poder desenvolupar els actuals currículums, establerts per la normativa vigent: -DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual sestableix lordenació dels ensenyaments del segon cicle de leducació infantil - DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Cal dotar l’escola d’un ventall de“dispositius pedagògics”, que facilitin una activitat educativa diversificada.
 4. 4. Els “dispositius formatius o pedagògics”:Són les diferents respostes organitzatives i metodològiques que ens permetendur a terme una intervenció educativa.Inclouen la gestió: del temps. de l’agrupació dels alumnes. de l’ utilització dels espais i recursos que disposa l’escola. del currículum. (QUE, COM i QUAN s’aprèn) del seguiment i l’avaluació dels resultats d’aprenentatge.
 5. 5. Cada escola ha de definir quin són els seus “dispositius formatius” i com s’articulen. Aquesta definició és,possiblement, l’element nuclear de major importància dins el projecte educatiu del centre*.* [Molt per damunt de les intencions o els objectius que l’escola institucionalmentdeclara, ja que els “dispositius formatius” són els que realment determinen el que es FA en el dia a dia de l’escola].
 6. 6. Pla de treball Biblioteca Tutoria de grup individual escolar Estudi de les Racons diferents disciplines Projectes de treball L’hort Sortides escolar i visites Tutoria Proves individualobjectives Recerques i Festes i presentacions celebracions individuals Tallers (conferències) tècnics icientífics Tallers d’expressió …
 7. 7. Pla de treball Dispositius que ajuden a individual Projectes adquirir estratègies Recerques i d’aprenentatge. de treball presentacions individuals (conferències) Racons Tutoria Proves individual Sortides objectives i visites Dispositius que ajuden a crear vincles i habilitats Tallers Biblioteca tècnics i escolar Tutoria de grupcientífics socials. Tallers Estudi de les d’expressió diferents disciplines Festes i L’hort celebracions escolar
 8. 8. Moments d’un projecte de treball: Decisió del tema que defineix el projecte. Posada en comú del que ja sabem del tema. o Concreció del que volem saber. o Disseny d’estratègies per a aprendre-ho. Recollida d’informació . Processament de la informació i conclusions. Reflexió sobre el que hem aprés. Preparació d’allò aprés per a mostrar-ho.
 9. 9. Definició del projecte: QUE VOLEM TREBALLAR?• A partir de: Les PROPOSTES que fan els alumnes . Una pregunta , un dubte, que s’ha plantejat en alguna situació d’aprenentatge. Una noticia , un esdeveniment, que hagi succeït al nostre voltant. D’una proposta argumentada del professor que el grup classe assumeixi.**Poden ser igual de vàlids aquells projectes que el mestre o l’escola proposen, amb la intenció educativa de tractar problemes que escapen a la reflexió de lalumnat i/o que poden ser altament significatius per a ells.En qualsevol dels casos, tots els processos de tria han de ser processos que busquen l’acord, l’interès i el compromís dels membres del grup –classe al voltant d’un objectiu compartit.
 10. 10. Compartir els coneixements previs: QUÈ SABEM?• Cal crear situacions que permetin als alumnes expressar els seus coneixements, les seves idees prèvies i les hipòtesis que elaboren sobre els diferents aspectes del tema que hem decidit treballar. – Aquest no és el moment de corregir conceptes equivocats, completar llacunes ni donar respostes als seus dubtes. El més important pels mestres és recollir i interpretar quin és el nivell real del seus coneixements – Cal valorar totes les aportacions, per equivocades que siguin, facilitant la intervenció desinhibida de la totalitat dels membres del grup-classe. – És molt important fer un registre daquelles idees que més conflicte o interés susciten, per a recordar-les en les fases següents.
 11. 11. Definició del contingut del projecte: QUÈ VOLEM SABER?• Posem en comú el que volem saber sobre el tema que configura el projecte.• Ordenem i acordem els diferents aspectes que volem investigar.• Elaborem un guió, o índex, que servirà per organitzar i planificar el treball. – Aquest guió, o índex, estarà sempre present en el desenvolupament del treball, ja que ens servirà per a comprovar els continguts que anem resolent i per a saber els que encara resten pendents.
 12. 12. Planificació d’activitats del projecte: QUÈ FAREM PER APRENDRE ELSCONTINGUTS INCLOSOS A L’ÍNDEX?Definir quines fonts dinformació són al nostre abast i enspoden ser útils.Preveure visites o activitats concretes que podem dur aterme per treballar qualsevol dels apartats del projecteEstablir una previsió sobre la distribució del temps i de lestasques a realitzar, definint una durada i calendarid’activitats.
 13. 13. Recerca dinformació: RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ.Recopilar i classificar per tipologies, aquells materials idocuments que puguin aportar-nos informació: llibres, revistes, fotografies, vídeos, CD, DVD, objectes, contactes amb persones expertes o institucions. Discriminar entre documents fiables i no fiables.
 14. 14. Tractament de la informació: LOCALITZAR I INTERPRETAR.Adquirir rutines i habilitats per identificar i localitzar lainformació, us de l’índex, coneixement del sistemad’organització d’una biblioteca, us de cercadors,....Classificar els documents i les fonts en funció de criterisd’intel·ligibilitat.Seleccionar els documents que ens siguin útils pel nostretreball.
 15. 15. Tractament de la informació: COMPRENDRE.Lectura i re-escriptura dels textos.Tècniques per fer: - resums. - esquemes. - mapes conceptuals.Incorporar el que saprèn als coneixements propis.Organitzar el que s’ha après per a comunicar-ho a d’altresindividus.

×