Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

4.402 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Veröffentlicht in: Software
 • Als Erste(r) kommentieren

Thay đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

 1. 1. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 1 Chuyển đổi ngôn ngữ Revit Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com
 2. 2. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 2 Lời giới thiệu • Nhiều bạn cài Revit bị chuyển thành ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, …. • Bạn muốn quay lại bản tiếng anh để dễ sử dụng, mà không muốn cài đặt lại phần mềm • Nay, Nguyễn Hoàng Anh chia sẽ thu thuật để bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ trong Revit một cách đơn giản nhất áp dụng cho Revit 2014 2015 2016 2017. • Chúc các bạn thành công
 3. 3. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 3 Bước 1: Chọn thuộc tính file chạy Revit 1,1 Tắt Revit 1,2 click Phải chuột vào icon Revit chọn Properties
 4. 4. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 4 Bước 2: sửa đổi đường dẫn 2,1 Vào thẻ taget 2,2 Sửa lại "C:Program FilesAutodeskRevit 2017Revit.exe" /language ENU 2,3 Tùy vào vị trí cài sửa lại cho phù hợp 2,4 Ngôn ngữ nào chọn theo bảng ở slide tiếp theo
 5. 5. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 5 Các ký hiệu ngôn ngữ trong Revit
 6. 6. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 6 Bước 3: Revit Tiếng Anh 3,1, Bật lại revit sẽ hiện ra tiếng anh 3,2, Nếu vẫn chưa hiện bạn xem các Phương án kế tiếp
 7. 7. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 7 Link tải ngôn ngữ • Revit 2014 • https://knowledge.autodesk.com/support/revit- products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revit- 2014-language-packs.html • Revit 2015 • https://knowledge.autodesk.com/support/revit- products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revit- products-2015-language-packs.html • Revit 2016 và 2017 • http://www.autodesk.com/education/free-software/revit
 8. 8. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 8 Phương án cài lại từ autodesk • Vào trang web để down phần mềm bản tiếng anh • http://www.autodesk.com/education/free-software/revit • Đăng nhập tải khỏa education • Hướng dẫn tạo tài khoản education ở đây • http://revit.huytraining.com/revit-architecture/tao-tai-khoan- education-de-down-va-lay-key-cac-san-pham-autodesk.html • Tải bản tiếng anh về
 9. 9. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 9 Lấy nguồn từ trang revit.huytraining.com • Bạn vào đây để download link trực tiếp • http://revit.huytraining.com/revit-architecture/download- phan-mem-revit-2017.html • Gở bỏ sản phẩm Revit hiện có • http://revit.huytraining.com/revit-architecture/uninstall-cho- cac-san-pham-cua-autodesk.html • Cại đặt lại từ đầu
 10. 10. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit Company: www.huytraining.com 10 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

×