Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Turundustegevuse strateegiline kavandamine  2010 Algis Perens H elvetia B alti P artnerid Ärikoolitus ja –konsultatsioon
Käsitletavad teemad <ul><li>Turu le orienteerituse põhimõtted </li></ul><ul><li>Turud ja ettevõtte turunduskeskkond </li><...
Turunduse definitsioon <ul><li>Ameerika Turundusassotsiatsiooni (American Marketing Association) poolt 1985-ndal aastal an...
Turunduse definitsioon <ul><li>Philipp Kotleri definitsioon: </li></ul><ul><ul><li>Turundus on tegevus, mis on suunatud so...
1950 t 1960 1970 1980 1990 Tarbija Konkurents Ettevõte Turunduse fo o kus Kaubandus Orientatsioon konkurentsile Orientats...
Vahetusprotsessid ettevõtte ja turu vahel Käibeturg Ettevõte Käibeturuinformatsioon  ( Tagasiside ) Kommunikat s i o on K...
Ettevõtte turundustegevus peab looma , hoidma  ja intensiivistama vahetusprotsesse <ul><li>Turgude mõjutamine </li></u...
Vahetusprotsessid <ul><li>Kaupade, teenuste ja õiguste vahetamine </li></ul><ul><li>põhjustab: </li></ul><ul><li>kaubavoo ...
Vabatahtlik vahetus <ul><li>P. Kotler defineerib viis tunnust, mis iseloomustavad vabatahtlikku vahetust : </li></ul><ul><...
Turundus ettevõttes Müük Hankimine Tootmine Turundus Absatz Müük T U R U N D U S Controlling Logistika
Müügiorientatsioon Tootmine Müük Tarbimine Turundusorientatsioon Tarbija - vajadused Integreeritud turundus Vajaduste - ra...
Turundus kui strateegilise konkurentsieelise looja ja hoidja <ul><li>Turunduse eesmärk on selliste konkurentsieeliste l...
Turundus kui strateegilise konkurentsieelise looja ja hoidja Konkurentsieelise allikad Positsiooni eelised Tulemus <ul><l...
Edukas turundus Müüja Müüja isiksus Müüdav toode/teenus Olemasolev info tarbijatest Klient Kliendi isiksus Teadvustatud võ...
Turunduse prioriteedid (näiteid) Osakond Osakonna prioriteedid Turunduse prioriteedid   Uurimis- ja arendustöö osakond   ·...
Turundusele orienteeritus (näiteid) Osakond Iseloomulikud tegevused Tootmisosakond <ul><li>Võimaldavad tarbijatel tutvuda ...
Käsitletavad teemad <ul><li>Turu le orienteerituse põhimõtted </li></ul><ul><li>Turud ja ettevõtte turunduskeskkond </li><...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Turundustegevuse strateegiline kavandamine

2.819 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Turundustegevuse strateegiline kavandamine

 1. 1. Turundustegevuse strateegiline kavandamine 2010 Algis Perens H elvetia B alti P artnerid Ärikoolitus ja –konsultatsioon
 2. 2. Käsitletavad teemad <ul><li>Turu le orienteerituse põhimõtted </li></ul><ul><li>Turud ja ettevõtte turunduskeskkond </li></ul><ul><li>Turun dusmeetmestik </li></ul><ul><li>Tarbijate ostuhoiakud ja turgude segmenteerimine </li></ul><ul><li>Toode/teenus turunduses </li></ul><ul><li>Hinnaalased otsused turunduses </li></ul><ul><li>Jaotusalased otsused turunduses </li></ul><ul><li>Turunduskommunikatsiooni alased otsused </li></ul>
 3. 3. Turunduse definitsioon <ul><li>Ameerika Turundusassotsiatsiooni (American Marketing Association) poolt 1985-ndal aastal antud definitsioon: </li></ul><ul><ul><li>Turundus on ideede, toodete ja teenuste kontseptsiooni, hinna, toetuse ja turustuse planeerimine ning teostamine, loomaks individuaalseid ja organisatsioonilisi eesmärke rahuldavaid vahetusi. </li></ul></ul>Turunduse all mõeldakse kõikehaaravat ettevõtte juhtimise ja planeerimise filosoofiat ning kontseptsiooni, mis süstemaatiliselt hangitud info alusel seab kõikide tegevuste keskpunkti tarbijate olemasolevad ja tulevased vajadused ning soovid, kusjuures sihiks on nende vajaduste rahuldamise abil ettevõtte eesmärkideni jõudmine.
 4. 4. Turunduse definitsioon <ul><li>Philipp Kotleri definitsioon: </li></ul><ul><ul><li>Turundus on tegevus, mis on suunatud soovide ja vajaduste rahuldamisele vahetuse kaudu. </li></ul></ul>Turundus on kogu ettevõtte teadlik turust lähtuv juhtimine või turust lähtuv otsuste vastuvõtmise protsess.
 5. 5. 1950 t 1960 1970 1980 1990 Tarbija Konkurents Ettevõte Turunduse fo o kus Kaubandus Orientatsioon konkurentsile Orientatsioon jaotusele Orientatsioon tarbijale Orientatsioon kaubandusele Keskkond Turundusteooria areng 2000 1-1 suhted Orientatsioon keskkonnale Orientatsioon suhtele
 6. 6. Vahetusprotsessid ettevõtte ja turu vahel Käibeturg Ettevõte Käibeturuinformatsioon ( Tagasiside ) Kommunikat s i o on Kaubad Raha = Kaubavoog = Rahavoog = Informat sioonivoog Hanketurg Kaubad Raha Kommunikat s i o on Hanketuruinformatsioon ( Tagasiside )
 7. 7. Ettevõtte turundustegevus peab looma , hoidma ja intensiivistama vahetusprotsesse <ul><li>Turgude mõjutamine </li></ul><ul><li>Kõikide vahetusprotsesside </li></ul><ul><li>toetamine. </li></ul>Turunduse objekt
 8. 8. Vahetusprotsessid <ul><li>Kaupade, teenuste ja õiguste vahetamine </li></ul><ul><li>põhjustab: </li></ul><ul><li>kaubavoo </li></ul><ul><li>rahavoo </li></ul><ul><li>informatsioonivoo </li></ul><ul><li>ning koos sellega tekkivad vahetuskulud. </li></ul>Turupartnerite vahel leiab vahetusprotsess aset ainult siis, kui see on kasulik mõlemale poolele.
 9. 9. Vabatahtlik vahetus <ul><li>P. Kotler defineerib viis tunnust, mis iseloomustavad vabatahtlikku vahetust : </li></ul><ul><ul><li>eksisteerib vähemalt kaks vahetusest huvitatud osapoolt; </li></ul></ul><ul><ul><li>igal osapoolel on midagi, millel on teiste jaoks väärtus; </li></ul></ul><ul><ul><li>kõikidel on vabadus oma teateid (reklaami) edastada ja kaupa üle anda; </li></ul></ul><ul><ul><li>igaühel on õigus pakkumisest keelduda või see vastu võtta; </li></ul></ul><ul><ul><li>igaüks usub, et tema pakkumine on teiste poolt soovitud või vähemalt vastuvõetav. </li></ul></ul><ul><li>Vahetusobjektideks võivad olla nii materiaalsed kui mittemateriaalsed (teenused, ideed, lubadused, informatsioon, teadmised jms.) kaubad. </li></ul>
 10. 10. Turundus ettevõttes Müük Hankimine Tootmine Turundus Absatz Müük T U R U N D U S Controlling Logistika
 11. 11. Müügiorientatsioon Tootmine Müük Tarbimine Turundusorientatsioon Tarbija - vajadused Integreeritud turundus Vajaduste - rahuldamine Ettevõtte eesmärkide saavutamine Müügist turunduseni
 12. 12. Turundus kui strateegilise konkurentsieelise looja ja hoidja <ul><li>Turunduse eesmärk on selliste konkurentsieeliste loomine ja kindlustamine, mis </li></ul><ul><li>on oluline sihtrühmale </li></ul><ul><li>tarbijate poolt tunnustatud </li></ul><ul><li>kestev </li></ul>strateegiline konkurentsieelis
 13. 13. Turundus kui strateegilise konkurentsieelise looja ja hoidja Konkurentsieelise allikad Positsiooni eelised Tulemus <ul><li>paremad oskused </li></ul><ul><li>paremad ressursid </li></ul><ul><li>paremini määratletud vajadused </li></ul><ul><li>suhteliselt madalamad kulud </li></ul><ul><li>kliendirahulolu </li></ul><ul><li>kliendisuhted </li></ul><ul><li>turuosa </li></ul><ul><li>kasumlikkus </li></ul>Investeeringud konkurentsieeliste säilitamiseks
 14. 14. Edukas turundus Müüja Müüja isiksus Müüdav toode/teenus Olemasolev info tarbijatest Klient Kliendi isiksus Teadvustatud või teadvustamata vajaduse olemasolu Olemasolev info ja väljakujunenud(mata) ettekujutus firmast/müüjast Majandus- keskkond
 15. 15. Turunduse prioriteedid (näiteid) Osakond Osakonna prioriteedid Turunduse prioriteedid   Uurimis- ja arendustöö osakond   ·   fundamentaaluuringud ·   tehniline kvaliteet ·   funktsionaalne täiuslikkus   ·    rakendusuuringud ·    kliendi tajutud kvaliteet ·    müügiomadused Tehnoloogia-osakond ·   pikk väljatöötlusaeg ·   vähe mudeleid ·   standardsed tooted ·    lühike väljatöötlusaeg ·    palju mudeleid ·    kliendivajadustest lähtuvad tooted Tootmis-osakond ·   ühe mudeli pikaajaline tootmine ·    ühe mudeli lühiajaline tootmine
 16. 16. Turundusele orienteeritus (näiteid) Osakond Iseloomulikud tegevused Tootmisosakond <ul><li>Võimaldavad tarbijatel tutvuda ettevõtte tootmisprotsessiga </li></ul><ul><li>Peavad kinni tellimuste täitmise tähtaegadest, olles selle nimel </li></ul><ul><li>valmis tegema ka ületunde </li></ul><ul><li>Otsivad võimalusi tootmisprotsessi täiustamiseks ning toodete </li></ul><ul><li>kvaliteedi tõstmiseks </li></ul><ul><li>Nõustuvad tarbijate erisoovide rahuldamiseks muutma </li></ul><ul><li>standardset tootmisprotsessi, kui see annab ettevõttele kasumit </li></ul><ul><li>Töötajad varuvad aega tarbijatega kohtumiseks ja nende </li></ul><ul><li>probleemide kuulamiseks </li></ul><ul><li>Iga uue projekti puhul arendatakse koostööd teiste osakondadega </li></ul><ul><li>(k.a. turundusosakond) </li></ul><ul><li>Pidevalt analüüsitakse konkureerivate toodete tugevaid ja nõrku </li></ul><ul><li>külgi parima lahenduse leidmiseks </li></ul><ul><li>Tooteid täiustatakse pidevalt ostjatelt saadud tagasiside alusel </li></ul>Uurimis- ja arendustöö osakond
 17. 17. Käsitletavad teemad <ul><li>Turu le orienteerituse põhimõtted </li></ul><ul><li>Turud ja ettevõtte turunduskeskkond </li></ul><ul><li>Turun dusmeetmestik </li></ul><ul><li>Tarbijate ostuhoiakud ja turgude segmenteerimine </li></ul><ul><li>Toode/teenus turunduses </li></ul><ul><li>Hinnaalased otsused turunduses </li></ul><ul><li>Jaotusalased otsused turunduses </li></ul><ul><li>Turunduskommunikatsiooni alased otsused </li></ul>

×