Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Hạnh-phúc (2).pptx

  1. Hạnh phúc
  2. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm về niềm vui trong cuộc sống.
  3. Hạnh phúc - hạnh phúc có thể chỉ là một bữa ăn ngon,một bữa ăn bên gia đình,... - đối với những đứa trẻ hạnh phúc là những món đồ chơi mới,những bộ phim hoạt hình,... - đối với những người trưởng thành hạnh phúc là có công việc ổn định,sống vui vẻ bên gia đình,... - Khi về già hạnh phúc chính là có sức khỏe đến sống bên con cháu,nhìn con cháu trưởng thành,...
  4. Hạnh phúc đối với tôi? - hạnh phúc đối với tôi là được điểm cao,hsg,những bộ đồ đẹp, đi chơi cùng gia đình,...
  5. Còn hạnh phúc của bạn là gì?
Anzeige