Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Infoavond 2 Howest - toekomstbestendig investeren in isolatie

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 49 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Infoavond 2 Howest - toekomstbestendig investeren in isolatie (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Infoavond 2 Howest - toekomstbestendig investeren in isolatie

 1. 1. PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ENERGIEMANAGEMENT
 2. 2. INFOAVOND 2 ‘TOEKOMSTBESTENDIG INVESTEREN IN ISOLATIE’
 3. 3. Deel 1 : Isolatie – Wat, waarom, hoe? Architect Pieter Vandewalle Lector Toegepaste Architectuur WELKOM INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? 3 Deel 2 : Invloed op je EPC? Jurgen Van Ryckeghem Lector Energiemangement
 4. 4. WAT, WAAROM EN HOE? ARCHITECT PIETER VANDEWALLE LECTOR TOEGEPASTE ARCHITECTUUR DEEL 1: ISOLATIE
 5. 5. 5 ISOLATIE: WAT, WAAROM EN HOE?
 6. 6. THEORIE 6
 7. 7. Warmte migreert van warm naar koud Warmte-overdracht kan d.m.v. • Geleiding (doorheen een materiaal) • Convectie (in aanwezigheid van lucht, gas, vloeistof) • Straling (afgifte van een materiaal) warmtegeleidingsvermogen (lambda ) Hieronder wordt verstaan de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door een materiaal van bepaalde dikte gaat, als er een constant temperatuurverschil bestaat tussen de twee zijden. De  wordt uitgedrukt in W/mK. De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R). Hoe beter het isolatiepakket, hoe lager de U-waarde. U-waarde = lambda-waarde/dikte isolatie Rc is de warmteweerstand van het totale beschouwde homogene constructie-onderdeel. De warmteweerstand Rc wordt berekend volgens: R = dikte = m = m2K/W  W/(m  K)
 8. 8. WATER 9
 9. 9. Isolatiematerialen bezitten goede thermische isolatie-eigenschappen als ze een groot percentage holle ruimte bezitten gevuld met stilstaande droge lucht. Om geen convectie te krijgen moeten de ruimten ook weer niet te groot zijn. Isolatiematerialen zijn dus poreus. De poriën kunnen met droge lucht of met een gas gevuld zijn. Bij bevochtiging is het mogelijk dat de poriën geheel of gedeeltelijk gevuld worden met water, dat een  bezit die 25 x zo groot is als die van lucht. Dit gaat ten koste van de isolatie.
 10. 10. DAMP 11
 11. 11. Door een constructie bestaande uit poreuze materialen zal ook transport van waterdamp kunnen plaatsvinden. We hebben dan te maken met waterdiffusie. Deze is afhankelijk van het verschil in dampspanning aan weerszijden van de muurconstructie (vochttransport van hoge dampspanning naar lage dampspanning). Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht, zodat de dampspanning van warme lucht in het algemeen hoger ligt dan die van koude lucht. In ons klimaat zal hierdoor een vochtbeweging altijd van binnen naar buiten plaatsvinden. De waterdampdoorlatendheid µ is een dimensieloze grootheid: µ is de verhouding tussen de hoeveelheidwaterdamp die door 1 cm lucht gaat bij een bepaalde dampspanningsgradiënt en de hoeveelheid waterdamp die door 1 cm materiaal gaat bij een bepaalde dampspanningsgradiënt. µ geeft dus het aantal malen weer dat waterdamp gemakkelijk door lucht gaat dan door een bepaald materiaal van gelijke dikte.
 12. 12. GEZONDHEID 13
 13. 13. GEZOND bouwen gaat uit van het concept dat de buitenschil van een huis zo veel mogelijk uit dampopen materialen moet bestaan. Dit om in huis geproduceerd vocht op een optimale manier af te voeren of te verwerken. We spreken van ‘ademende muren’. Het betekent dat je vermijdt dat jouw gebouw een ‘plastic zak’ als buitenschil heeft. Met kunststofmaterialen creëer je een ‘plastic zak’. Die zijn water- én dampdicht. Over grote oppervlakte dampdicht gemaakte oppervlakken wekken het zogenaamde ‘bunkerklimaat’ op. Gebruikers ervaren de lucht in zo’n ruimtes als benauwend en ‘gebruikt’. Het diffusieweerstandsgetal μ (mu) duidt de dampdoorlatendheid van een materiaal aan. Het geeft aan hoeveel maal moeilijker de waterdamp doorheen het betreffende materiaal gaat dan door de lucht. Je ziet in volgende tabel dat de isolatiematerialen uit nagroeibare isolatiematerialen een kleine mu-waarde hebben en dus dampopen zijn, en de isolatiematerialen uit petrochemische grondstoffen een grote mu-waarde hebben en dus dampdicht zijn.
 14. 14. WINTER EN ZOMER 16
 15. 15. Een woning moet niet enkel tegen koude beschermd worden, ook tegen oververhitting in de zomer, want woningen die oververhit raken in de zomer hebben bijna onvermijdelijk nood aan airconditioning. Aangezien deze energievreter het probleem alleen maar verergert, moeten we dit proberen te vermijden. Tips: • Maak een dakoversteek om oververhitting in de zomer te voorkomen, plaats screens op ramen aan (zuid)westzijde •Gebruik isolatiematerialen met een hoge warmteopslagcapaciteit &, zoals papier-vlokkenisolatie, houtvezelisolatie... De warmteafgifte gebeurt met heel wat vertraging. Dit betekent dat de schommelingen in oppervlaktetemperaturen aan de binnenzijde veel kleiner zijn dan aan de buitenzijde. Voordelen: • Je hebt geen last van hoge temperaturen in de zomer, • Je hebt geen airconditioning nodig. In woningen is het gebruik van materialen met een hoge warmteopslagcapaciteit (zoals baksteen, kalkzandsteen, natuursteen…) een groot voordeel. De warmteopslagcapaciteit c (J/kgK) of inertie van een bouwmateriaal is de capaciteit van het materiaal om warmte op te slaan en vertraagd weer af te geven. Het werkt dus regulerend.
 16. 16. UITVOERING 19
 17. 17. Isolatie komt nooit alleen Juiste isolatie op de juiste plaats Isolatielaag is water-, wind- en luchtdicht Vermijden van koudebrug Hoe meer ik isoleer, hoe meer ik ventileer
 18. 18. Juiste isolatie op de juiste plaats  vermijden van inwendige condensatie  vermijden uitvergroting koudebruggen  ademende isolatie geniet de voorkeur  denk aan het zomercomfort Isolatielaag is water-, wind- en luchtdicht  belang van een correct aangebracht dampscherm  verlies aan rendement van de isolatie vermijden  aantasting structuur agv inwendige condensatie vermijden Vermijden van koudebrug  nadelige effecten en gezondheidsrisico’s vermijden  continu ventileren helpt! Hoe meer ik isoleer, hoe meer ik ventileer  optimaal isoleren doe je luchtdicht waardoor een gedwongen ventilatie nodig is om de luchtkwaliteit te blijven garanderen  ventileren doe je continu!
 19. 19. Dampopen aan minstens één zijde Naadloze en luchtdichte aansluiting van zowel onderdak als dampscherm Aansluiting dampscherm ook aan zijmuren en doorboringen verzorgen.
 20. 20. Luchtdichting = binnenzijde isolatie (dampscherm) Winddichting = buitenzijde isolatie (onderdak, spouwplaat…) BEIDE zijn nodig! Aandacht voor elke aansluiting en detail van de volledige buitenschil: vloer-wand, wand-tussenvloer, wand-dak…
 21. 21. Aandacht voor de doorlopende isolatielijn Koudebrug vermijden of oplossen! Isolatie altijd aan buitenzijde structuur
 22. 22. MATERIALEN 26
 23. 23. Nagroeibare isolatie Nagroeibare grondstoffen kunnen op aarde gekweekt worden en komen dus uit land- en bosbouw. Vb. cellulose, houtwol, vlas, hennep… Minerale oorsprong Materialen waarvan de grondstof mineralen en/of afgeleiden zijn Vb. glaswol, rotswol, vermiculiet, cellenglas Petrochemische oorsprong Petrochemische grondstoffen of materialen bestaan volledig of voor het grootste deel uit delfstoffen die diep uit de aarde komen. Meestal gaat het om afgeleide aardolieproducten. vb. PUR, PIR, EPS, XPS, Resol…
 24. 24. Nagroeibare isolatie Vb. cellulose, houtwol, vlas, hennep…  goede maar relatief lage isolatiewaarde  hoge warmtecapaciteit  waterdampdoorlatend Minerale oorsprong Vb. glaswol, rotswol, vermiculiet, cellenglas  goede isolatiewaarde  zwakke warmtecapaciteit  relatief goede tot slechte waterdampdoorlatendheid Petrochemische oorsprong vb. PUR, PIR, EPS, XPS, Resol…  zeer goede isolatiewaarde  zwakke warmtecapaciteit  NIET waterdampdoorlatend
 25. 25. http://www.renovatie2020.be/index.php http://www.energiesparen.be/ http://www.bouwknopenuitvoeren.be/bouwknopen/ http://www.vibe.be/downloads/ http://www.acasus.be/nl/home/
 26. 26. VOORBEELDEN JURGEN VAN RYCKEGHEM DEEL 2 : INVLOED OP JE EPC-SCORE
 27. 27. 31 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? • Waarom investeren in isoleren van de gebouwschil • Verplichting of overtuiging?!
 28. 28. 32 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? * http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbeisentabel2017.pdf *Een ingrijpende ener- getische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75 % van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buiten- omgeving, worden (na)geïsoleerd."
 29. 29. 33 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? • Vlaanderen moet BENOveren (= Beter Renoveren) • Wat is een optimale BENOvatie, hoe voldoen aan renovatiepact van 2050? 1. Elk onderdeel van de schil moet voldoen aan een bepaalde isolatiewaarde 2. De woning heeft een energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/m², of een E-peil van 60 -> E-peil (dimensieloos getal) is niet hetzelfde als EPC-score, en wordt gebruikt in EPB aangiftes. • Optimalisatie vereist! Hoe ver geraken we door onze gebouwenschil aan te pakken?! • U-waarde dak: 0,24 W/m²K • U-waarde muren: 0,24 W/m²K • U-waarde vloer: 0,24 W/m²K • U-waarde beglazing: 1,1 W/m²K • U-waarde ramen: 1,5 W/m²K (glas + kader) • U-waarde deur: 2,0 W/m²K • U-waarde poort: 2,0 W/m²K
 30. 30. → Inleiding → Case studie: Stapsgewijze optimalisatie woning – Optimaliseren EPC-score → Isoleren hellend dak → Isoleren plat dak → Isoleren bestaande spouwmuur → Isoleren vernieuwde gevel →Ramen → Overige – Poorten → Isoleren vloer → Besluit INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? 34 INHOUDSTAFEL
 31. 31. 35 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? • EPC = energieprestatiecertifcaat • Doelstelling EPC: Kopers of huurders krijgen inzicht over de energie- prestaties van de bestaande woning in de huidige staat • Gekenmerkt door: • De energiescore: • Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik delen door het bruikbaar vloeroppervlakte • Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: • Hoeveelheid primaire energie die gedurende 1 jaar nodig is voor de verwarming, aanmaak SWW, ventilatie en koeling van de woning. CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE
 32. 32. 36 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Wat heeft welke invloed op ons EPC-kengetal?! • Specificaties woning: • Woningtype: Halfopen bebouwing • Gebouwd in: 1976 • Volledige woning bewoond/nuttig ingevuld • Kenmerken woning: • Gewone dubbele beglazing • Nergens isolatie aanwezig • Recente verwarmingsinstallatie CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE Wat zal de invloed zijn als we de gebouwschil (isolatie) aanpakken?
 33. 33. 37 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 1: Dakisolatie hellend dak • Op zich grootste verliespost voor de woning (warmte stijgt!) • Zowel binnen- als buitenisolatie mogelijk… • Niet nuttig als dit een zolder betreft zonder woonfunctie en de tussenvloer van de woning reeds geïsoleerd is… • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 5 W/m²K naar 0,24 W/m²K • *hoe lager de U-waarde, hoe beter en hoe lager het warmteverlies! • Min. 20cm Minerale wol met lambda-waarde van 0,050 W/mK • Min. 14cm PUR/PIR isolatie met lambda-waarde van 0,035 W/mK • … CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE PUR-isolatieplaten isoleren beter dan minerale wol, vandaar mag deze minder dik zijn… 1 𝑅 *U =
 34. 34. 38 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 1: Dakisolatie hellend dak • U-waarde: 5 W/m²K naar 0,24 W/m²K • Daling energiescore van 527 naar 378 kWh/m²jaar! • Terugverdientijd via VEA tool: • Werken uitgevoerd door aannemer: • Kostprijs per m² = 11.15 €+ 13,78 € • Kostprijs: 1680 euro • Subsidies: 500 euro • Varieert volgens U-waarde, indien nog lagere U-waarde kan extra subsidie verkregen worden! • Jaarlijkse besparing: 271 euro • Terugverdientijd : 4 jaar en 4 maanden • Werken zelf uitvoeren • Kostprijs per m² = 11,15 € • Terugverdientijd : 2 jaar en 7 maanden *http://www.energiesparen.be/energiewinst/dakisolatie CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE Berekend op verwarmings- installatie met gas, met elektriciteit is TVT veel lager (hoge kostprijs!)
 35. 35. 39 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 2: Dakisolatie plat dak • Verschillende technieken (warme en koude daken) • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 5 W/m²K naar 0,24 W/m²K • Min. 14cm PUR/PIR isolatie Lambda-waarde van 0,035 W/mK • Min. 22 cm cellenglas isolatie Lambda-waarde van 0,055 W/mK • Daling EPC score van 378 naar 262 kWh/m²jaar! • Meestal moeilijker te realiseren dan hellende dakisolatie, best advies inwinnen per situatie CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE
 36. 36. 40 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 3.1: Spouwmuurisolatie • Afhankelijk van toestand muren en dikte spouw als de vereiste U-waarde kan behaald worden • Opletten, kan ook niet mogelijk zijn! Laten controleren! De voorbeeldwoning heeft amper 8 cm spouw • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 4 W/m²K naar 0,24 • Werkelijk mogelijk (voorbeeld): • U-waarde: 4 W/m²K naar 0,24 0,66 W/m²K • Min. 29cm EPS parels (beperkt naar 8cm) Lambda-waarde van 0,070 W/mK • Werken worden sowieso uitgevoerd: • Kostprijs: 4560 euro • Subsidies: 942 euro • Jaarlijkse besparing: 300 euro • Terugverdientijd: 12 jaar en 6 maanden • Daling EPC score van 262 naar 211 kWh/m²jaar! CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE *http://www.energiesparen.be/energiewinst/spouwmuurisolatie
 37. 37. 41 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 3.2: Opnieuw isoleren (Grondige renovatie) • Dikte kan volledig vrij gekozen worden • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 4 W/m²K naar 0,24 W/m²K • Daling EPC score van 262 naar 183 kWh/m²jaar! • Min. 13 cm PUR isolatie Lambda- waarde van 0,035 W/mK • Kostprijs? • Afbraakwerken, isoleren en terug opbouwen… • Afhankelijk van eisen, materiaal… CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE
 38. 38. INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? 42 Stap 4.1: Ramen vernieuwen • Verschillende herkenningswijzen huidige beglazing • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 2,86 W/m²K naar *1,5 W/m²K • Gewone dubbele beglazing naar:  Hoogrendementsbeglazing • U-waarde: 2,86 W/m²K naar 1,97 W/m²K • Daling EPC score van 183 naar 177 kWh/m²jaar! • Ramen vernieuwen is serieuze investering  Driedubbele beglazing • U-waarde: 2,86 W/m²K naar 1,48 W/m²K • Daling EPC score van 183 naar 174 kWh/m²jaar! • Extreem dure investering • Eerder toegepast bij grondige renovatie CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE * Uglas (enkel ramen) = 1,1 W/m²K --- Uramen (profielen + ramen) = 1,5 W/m²K Opgelet, hier is de U-waarde hoger dan 1,5 W/m²K, door aanname, meestal kan deskundige via facturen,… U-waarde correct ingeven
 39. 39. 43 INLEIDING INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 4.2: Ramen vernieuwen • Stel dat men enkelvoudige beglazing in woning had: • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 5,22 W/m²K naar *1,5 W/m²K • Daling EPC score van 210 naar 174 kWh/m²jaar!! CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE
 40. 40. 44INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 5: Poorten • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 5,89W/m²K naar 2 W/m²K • 3 cm PUR isolatie realiseert al de gewenste 2 W/m²K • Daling EPC score van 174 naar 157 kWh/m²jaar!! • Zeker nuttig als verwarmingsinstallatie, boiler, leidingen, … in onverwarmde garage staan, kan verliezen serieus beperken. Indien garage niet aan woning gekoppeld is, of deze geen woonfunctie bevat, is het zinloos om deze te isoleren, dit zal niet in EPC opgenomen worden… CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE
 41. 41. 45 CASE-STUDIE – OPTIMALISEREN EPC-SCORE INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Stap 6: Isoleren vloer • Vereisten volgens BENovatie renovatiepact: • U-waarde: 0,66 W/m²K naar 0,24 W/m²K • Daling EPC score van 157 naar 135 kWh/m²jaar • Min. 10 cm PUR platen Lambda-waarde van 0,035 W/mK • Min. 16 cm PUR gespoten Lambda-waarde van 0,055 W/mK Grondige renovatie Goedkopere oplossing Kelder/Kruipkelder
 42. 42. → Inleiding → Case studie: Stapsgewijze optimalisatie woning – Optimaliseren EPC-score → Isoleren hellend dak → Isoleren plat dak → Isoleren bestaande spouwmuur → Isoleren vernieuwde gevel →Ramen → Overige – Poorten → Isoleren vloer → Besluit & bronnen INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? 46 INHOUDSTAFEL
 43. 43. 47 BESLUIT INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? • EPC-score kan grondig verlagen door het investeren in de gebouwenschil van de woning. • Investeer verstandig, enkel de gedeelten die aansluiten bij de woonfunctie • Vb. Garage, kelder, zolder • Niet isoleren als er andere ruimten eronder/erboven geïsoleerd zijn of als ze geen nuttige functie verwezenlijken. • Meestal extra info per woning te vragen bij aannemers, iedere woning is uniek. • Vb. Vochtproblemen - natte isolatie heeft slechte isolatiewaarde • Vb. Spouwmuurisolatie • Na spouwmuur isoleren, vochtprobleem die aan het licht komt • Koude bruggen aan ramen/deuren • Lijst met gecertificeerde installateurs na-isolatie! • http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/reg/installateurs_spouwm uurisolatie.pdf • Meerwaarde om bij grondige renovatie direct te voldoen aan BEN-eisen, goed voor toekomstige verkoop van de woning.
 44. 44. 48 BRONNEN INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? Benovatie handleiding overheid: • https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/benoveren-wat-en-waarom-en-hoe Vereisten voor bouwen/verbouwen (al dan niet grondig) • http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbeisentabel2017.pdf Gevaren bij spouwmuurisolatie: • http://www.isolatie-info.be/spouwmuurisolatie/nadelen-spouwmuurisolatie.html Terugverdiencalculator VEA: • http://www.energiesparen.be/energiewinst/dakisolatie • http://www.energiesparen.be/energiewinst/spouwmuurisolatie Na-isoleren – Regels voor U-waarde • http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/na-isolatie.pdf Vervangen ramen en kostenraming per m²: • https://www.verbouwkosten.com/dubbel-glas/driedubbel/
 45. 45. 49INFOAVOND – Toekomstbestendig investeren in isolatie? BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT! • Je kan ons steeds volgen op facebook om op de hoogte te blijven omtrent toekomstige info-avonden,… • https://www.facebook.com/HowestEnergiemanagement • Presentatie achteraf raadplegen: • https://energiemanagement.tech.blog/ CONTACT : Jurgen van Ryckeghem Lector Energiemanagement – Howest Onderzoeker EELAB Lemcko – Universiteit Gent Jurgen.van.ryckeghem@howest.be Tim Vandendriessche Lector Energiemanagement – Howest Tim.Vandendriessche@howest.be

Hinweis der Redaktion

 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf
 • Vochtprobleem was er al in de woning, maar verdween op natuurlijke wijze, door het isoleren is dit niet meer mogelijk…
 • http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/ENERGIEPLAN_188.pdf

×