SHCN_KỸ NĂNG TEAMWORK_TỔ 3.pptx

SHCN_KỸ NĂNG TEAMWORK_TỔ 3.pptx
SHCN_KỸ NĂNG TEAMWORK_TỔ 3.pptx
NHÌN HÌNH ĐOÁN
CHỦ ĐỀ
L À M V Ệ
I C N Ó
H M
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM 11B1 TỔ 3
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
NỘI DUNG CHÍNH
Khái niệm
01
Các kĩ năng
02
Tiêu chí
03
Yếu tố
04
Các lưu ý
06
Ý nghĩa
KHÁI NIỆM
01
Làm việc nhóm là gì?
 Là khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với
các thành viên khác để hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu chung.
 Giúp bạn
- Phát triển kỹ năng cá nhân
- Thu nạp kiến thức, kinh nghiệm
- Mang lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể và cá nhân.
Ý NGHĨA
02
 Tăng tính hiệu quả và có những ý tưởng đột phá
trong công việc
 Cùng nhau phát triển và đi đến thành công cuối cùng
 Xu hướng làm việc nhóm đang dần hình thành tại các
công ty, doanh nghiệp
1) Tăng tính hiệu quả và có những ý tưởng đột phá trong công việc:
● Ý nghĩa đầu tiên : giảm thiểu áp lực trong khi giải quyết một vấn đề. Sự hỗ
trợ, hợp tác của các thành viên còn lại giúp bạn tự tin hơn, cởi mở trong công
việc.
● Ngoài ra, còn giúp các thành viên trong nhóm bổ sung các khiếm khuyết cho
nhau => công việc hoàn thành tốt hơn khi tận dụng được sức mạnh của
nhiều người.
2) Cùng nhau phát triển và đi đến thành công cuối cùng:
● Ý nghĩa tuyệt vời nhất : tinh thần đồng đội. Việc hỗ trợ lẫn nhau tạo
nên một thể thống nhất không thể tách rời cho nên kết quả cuối cùng
luôn cao nhất.
● Giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều hay ho từ bạn bè khi được hỗ trợ
kiến thức lẫn nhau và không bị tụt hậu kiến thức. => cơ hội để phát
triển tư duy, ý thức cũng như hành động bản thân hiệu quả.
.
3) Xu hướng làm việc nhóm đang dần hình thành tại các công ty, doanh nghiệp:
Đặc biệt, khi làm việc độc lập thì người ta thường đi theo con đường lựa chọn các giải
pháp an toàn, tuy nhiên khi hoạt động nhóm thì các ý tưởng, độc đáo luôn là tâm điểm
của kết quả cuối cùng.
Tiêu chí 03
• Nhóm làm việc hiệu quả là nhóm có sự đồng thuận cao trong cả nhóm.
• Mỗi thành viên hiểu rõ mục tiêu, trách nhiệm cá nhân và nguyên tắc làm việc.
• Các thành viên trong nhóm đều phù hợp với nội dung và yêu cầu làm việc của nhóm.
• Kết quả cuối cùng của nhóm thỏa mãn được mục tiêu công việc, đúng tiến độ, chi phí
tiết kiệm nhất
• Kết thúc làm việc, các thành viên đều thu nhận được nhiều giá trị tích cực từ sự tham
gia hoạt động nhóm của mình.
1. Hiệu quả làm việc của mỗi thành viên và khả
năng tổ chức công việc
2. Khả năng hợp tác
3. Kỹ năng giao tiếp
4. Có sự lắng nghe và thấu hiểu
5. Có sự chia sẻ quyền lực
6. Sự quyết tâm,kiên trì,nhạy bén và tinh thần
trách nhiệm của mỗi cá nhân
YẾU TỐ
04
1. Tinh thần: tất cả vì mục tiêu chung
2. Lắng nghe đồng đội
3. Tổ chức và phân công công việc
4. Giúp đỡ , tin tưởng lẫn nhau
5. Khuyến khích và phát triển cá nhân 6. Có trách nhiệm với công việc của mình
7. Đừng tiết kiệm những lời khen với cố gắng và
nỗ lực của các thành viên trong nhóm
8. Luôn là người đúng giờ
9. Chia mục tiêu, đi từ thành công nhỏ đến lớn
10. Xây dựng tầm nhìn xa
KỸ NĂNG
05
CÁC MỤC CHÍNH
Xây dựng nguyên tắc làm việc chung
01
02
Kỹ năng giải quyết xung đột
03
Các bước tổ chức cuộc họp nhóm
04
Các kỹ năng tổ chức nhóm
1: Xây dựng nguyên
tắc làm việc chung
 Chia sẻ thông tin và nguồn lực
 Thống nhất các phương án thực hiện
 Tôn trọng và khích lệ nhau
 Cộng tác cùng phát triển, không cạnh tranh
 Nhận diện được khả năng của nhóm và mỗi cá nhân,
để nhanh chóng có những thay đổi cần thiết.
2. Các kỹ năng tổ
chức nhóm
 Xác định những mục tiêu có thể đạt được, quyền hạn, thời hạn của công
việc để xây dựng kế hoạch nhóm hợp lý.
 Xác định vai trò, trách nhiệm để mỗi thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ
được giao và phối hợp hiệu quả vì mục tiêu chung của nhóm.
 Xác định tiêu chí đánh giá, nhằm đảm bảo tính công bằng và môi trường
cạnh trạnh lành mạnh cho khả năng cống hiến của mỗi thành viên.
Chọn thành viên cho nhóm phù hợp với từng vị trí và nhiệm vụ cụ thể.
Mỗi thành viên đảm bảo :
2
Có trách nhiệm
4 Khả năng thương
lượng, từ chối
5 Có kĩ năng cá nhân
cần thiết
6 Biết đề xuất các vấn
đề, đóng góp ý kiến
1
3
Thẳng thắn, trung
thực
Trình độ chuyên môn
phù hợp
CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT:
Lắng nghe
Chất vấn
Thuyết phục
Tôn trọng
Hỗ trợ, chia sẻ
Phối hợp
L N T T
C V
T P H T
H T – C S
3. Kỹ năng giải
quyết xung đột
 Xung đột là vấn đề thường xảy ra trong các nhóm làm việc.
 Xung đột có thể tạo động lực, nhưng cũng có thể là nhân tố phá
hoại hoạt động nhóm, cần phải giải quyết.
 Biện pháp: áp đảo tuyệt đối; nhường nhịn; hợp tác "cộng hoà".
4. Tổ chức cuộc
họp nhóm
 Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc họp:
• Xác định nội dung, mục tiêu,địa điểm,thời gian hợp lí
• Làm một bản kế hoạch chi tiết cho cuộc họp.
 Bước 2: Triển khai cuộc họp:
• Đưa ra những vấn đề,mục tiêu cần đạt được và triển khai từng nội dung
trong bản kế hoạch.
• Thảo luận và đưa ra những ý kiến, khuất mắt, những mâu thuẫn cần được
giải quyết.
• Ý kiến và quyết định cần được ghi chép cẩn thận.
 Bước 3:
• Thống nhất ý kiến, đưa ra quyết định chung
• giao nhiệm vụ cho các thành viên và kết thúc cuộc họp.
LƯU Ý
06
1. Nguy cơ hình thức khi làm việc nhóm: Nhóm được thành lập, nhưng trong thực tế chỉ có một
hoặc một số thành viên làm việc => kết quả vẫn mang tính chất chủ quan của cá nhân.
2. Đối với vị trí trưởng nhóm: Có thể do nhóm bầu trực tiếp hoặc chỉ định.
3. Trong quá trình làm việc nhóm, phải đảm bảo huy động được sự tham gia của tất cả các thành
viên trong nhóm.
4. Thư kí nhóm là người ghi chép lại đầy đủ các ý kiến và gửi hoặc công khai kết quả ghi chép cho
từng thành viên sau mỗi lần làm việc nhóm.
5. Cần chú ý đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi lần nhóm làm việc, tránh tình trạng giải
quyết xong vấn đề là giải tán nhóm.
“RÌ-DIU” plus
QUIZZEZ
Cùng nhấn vào link để
tham gia trò chơi nha!
https://l.messenger.com/l.php?u=http
s%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2
Fquiz%2F61b6172f0bdb83001dab6
a63%2Fstart%3FstudentShare%3Dtr
ue&h=AT20BgDORWRDwbSWEun_f
TJGumlDlZjpWoGQa7AlfX4rqAVGa
7O6tNwQ0B_1sPEgMaCk4pvTd7PJj
UZ9HvrLQ_930ifkIg8axJKC0Viv6O5
kagW_NtS_LzJx3lFrFjcjF21-rg
Notes
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!
TỔ 3
STT TÊN
2 Nguyễn Phan Hồng Anh
4 Vương Vũ Vân Anh
7 Dương Lâm Khánh Đăng
13 Lê Huỳnh Thanh Hoài
17 Nguyễn Hà Anh Khoa
20 Nguyễn Hoàng Minh
26 Lê Phạm Quỳnh Như
27 Lê Trần Kim Phụng
39 Nguyễn Việt Tú
40 Nguyễn Lưu Thanh Trinh
41 Trần Huỳnh Thảo Vân
1 von 33

Recomendados

silde môn Quản trị bán hàng von
silde môn Quản trị bán hàngsilde môn Quản trị bán hàng
silde môn Quản trị bán hàngEm Để Yêu
572 views53 Folien
Giao trinh ky nang lam viec nhom von
Giao trinh ky nang lam viec nhomGiao trinh ky nang lam viec nhom
Giao trinh ky nang lam viec nhomtranthanhlong_gv
31.5K views12 Folien
Cach phat huy kha nang lam viec nhom von
Cach phat huy kha nang lam viec nhomCach phat huy kha nang lam viec nhom
Cach phat huy kha nang lam viec nhomThành Nguyễn
421 views16 Folien
Ky nang lam viec nhom von
Ky nang lam viec nhomKy nang lam viec nhom
Ky nang lam viec nhomforeman
1.6K views72 Folien
11. Ky Nang Lam Viec Nhom von
11. Ky Nang Lam Viec Nhom11. Ky Nang Lam Viec Nhom
11. Ky Nang Lam Viec Nhomgaconnhome1988
5.4K views72 Folien
Ky nang_lam_viec_nhom von
 Ky nang_lam_viec_nhom Ky nang_lam_viec_nhom
Ky nang_lam_viec_nhomhuynhloc
943 views72 Folien

Más contenido relacionado

Similar a SHCN_KỸ NĂNG TEAMWORK_TỔ 3.pptx

Làm việc nhóm thế nào von
Làm việc nhóm thế nàoLàm việc nhóm thế nào
Làm việc nhóm thế nàoCMT SOLUTION
630 views72 Folien
11 kynanglamviecnhom 5777 von
11 kynanglamviecnhom 577711 kynanglamviecnhom 5777
11 kynanglamviecnhom 5777Tony Pham
547 views72 Folien
Ky nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhóm von
Ky nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhómKy nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhóm
Ky nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhómViệt Long Plaza
1.6K views72 Folien
Giao tiếp kinh doanh von
Giao tiếp kinh doanhGiao tiếp kinh doanh
Giao tiếp kinh doanhPhahamy Phahamy
411 views20 Folien
thuyết trình: hoạt động nhóm von
thuyết trình: hoạt động nhómthuyết trình: hoạt động nhóm
thuyết trình: hoạt động nhómle anh tuan
6.3K views55 Folien
11. kỹ năng làm việc nhóm von
11. kỹ năng làm việc nhóm11. kỹ năng làm việc nhóm
11. kỹ năng làm việc nhómThiện Vũ Minh
530 views72 Folien

Similar a SHCN_KỸ NĂNG TEAMWORK_TỔ 3.pptx(20)

Làm việc nhóm thế nào von CMT SOLUTION
Làm việc nhóm thế nàoLàm việc nhóm thế nào
Làm việc nhóm thế nào
CMT SOLUTION630 views
11 kynanglamviecnhom 5777 von Tony Pham
11 kynanglamviecnhom 577711 kynanglamviecnhom 5777
11 kynanglamviecnhom 5777
Tony Pham547 views
Ky nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhóm von Việt Long Plaza
Ky nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhómKy nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhóm
Ky nang lam viec nhom, kĩ năng làm việc nhóm
Việt Long Plaza1.6K views
thuyết trình: hoạt động nhóm von le anh tuan
thuyết trình: hoạt động nhómthuyết trình: hoạt động nhóm
thuyết trình: hoạt động nhóm
le anh tuan6.3K views
File goc 769020 von huuphuoc
File goc 769020File goc 769020
File goc 769020
huuphuoc68 views
11 ky-nang-lam-viec-nhom von huuphuoc
11 ky-nang-lam-viec-nhom11 ky-nang-lam-viec-nhom
11 ky-nang-lam-viec-nhom
huuphuoc32 views
Bai giang kn lam viec nhom von Dung632875
Bai giang kn lam viec nhomBai giang kn lam viec nhom
Bai giang kn lam viec nhom
Dung632875408 views
Nmkt chuong 6 kỹ năng làm việc nhóm BKHCM von ANVTHNH1
Nmkt chuong 6  kỹ năng làm việc nhóm BKHCMNmkt chuong 6  kỹ năng làm việc nhóm BKHCM
Nmkt chuong 6 kỹ năng làm việc nhóm BKHCM
ANVTHNH1231 views
Ky nang lam viec nhom pgs. dang dinh boi von Nguyễn Việt
Ky nang lam viec nhom  pgs. dang dinh boiKy nang lam viec nhom  pgs. dang dinh boi
Ky nang lam viec nhom pgs. dang dinh boi
Nguyễn Việt1.2K views
Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn von Vũ Hồng Phong
Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vnKỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn
Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn
Vũ Hồng Phong1.5K views
Kỹ năng làm việc nhóm ngày 18/4 von huyenan11
Kỹ năng làm việc nhóm ngày 18/4Kỹ năng làm việc nhóm ngày 18/4
Kỹ năng làm việc nhóm ngày 18/4
huyenan11702 views
Tiểu luận kỹ năng làm việc nhóm - PTIT von Tu Do
Tiểu luận kỹ năng làm việc nhóm - PTITTiểu luận kỹ năng làm việc nhóm - PTIT
Tiểu luận kỹ năng làm việc nhóm - PTIT
Tu Do4.6K views
Bài Giảng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả von nataliej4
Bài Giảng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả Bài Giảng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả
Bài Giảng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả
nataliej425 views

Más de HongMinh888695

SỬ TỔ 3 - Đông Xuân 1953-1954.pptx von
SỬ TỔ 3 - Đông Xuân 1953-1954.pptxSỬ TỔ 3 - Đông Xuân 1953-1954.pptx
SỬ TỔ 3 - Đông Xuân 1953-1954.pptxHongMinh888695
106 views22 Folien
TỔ 4_ CN BÀI 27.pptx von
TỔ 4_ CN BÀI 27.pptxTỔ 4_ CN BÀI 27.pptx
TỔ 4_ CN BÀI 27.pptxHongMinh888695
6 views52 Folien
PPT GDCD _ TỔ 4.pptx von
PPT GDCD _ TỔ 4.pptxPPT GDCD _ TỔ 4.pptx
PPT GDCD _ TỔ 4.pptxHongMinh888695
38 views64 Folien
timhieuchung.pptx von
timhieuchung.pptxtimhieuchung.pptx
timhieuchung.pptxHongMinh888695
5 views30 Folien
GDQP - 12B1 - TỔ 3 - HỌC VIỆN HẢI QUÂN.pptx von
GDQP - 12B1 - TỔ 3 - HỌC VIỆN HẢI QUÂN.pptxGDQP - 12B1 - TỔ 3 - HỌC VIỆN HẢI QUÂN.pptx
GDQP - 12B1 - TỔ 3 - HỌC VIỆN HẢI QUÂN.pptxHongMinh888695
7 views41 Folien
game Bingo [Autosaved] copy.pptx von
game Bingo [Autosaved] copy.pptxgame Bingo [Autosaved] copy.pptx
game Bingo [Autosaved] copy.pptxHongMinh888695
11 views16 Folien

Más de HongMinh888695(6)

Último

Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc von
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docLuận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 views401 Folien
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... von
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 views231 Folien
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views102 Folien
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...Nguyen Thanh Tu Collection
28 views178 Folien
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
8 views6 Folien
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 views9 Folien

Último(20)

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 views
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub7 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 views

SHCN_KỸ NĂNG TEAMWORK_TỔ 3.pptx

 • 4. L À M V Ệ I C N Ó H M
 • 5. SINH HOẠT CHỦ NHIỆM 11B1 TỔ 3 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
 • 6. NỘI DUNG CHÍNH Khái niệm 01 Các kĩ năng 02 Tiêu chí 03 Yếu tố 04 Các lưu ý 06 Ý nghĩa
 • 8. Làm việc nhóm là gì?  Là khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với các thành viên khác để hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu chung.  Giúp bạn - Phát triển kỹ năng cá nhân - Thu nạp kiến thức, kinh nghiệm - Mang lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể và cá nhân.
 • 10.  Tăng tính hiệu quả và có những ý tưởng đột phá trong công việc  Cùng nhau phát triển và đi đến thành công cuối cùng  Xu hướng làm việc nhóm đang dần hình thành tại các công ty, doanh nghiệp
 • 11. 1) Tăng tính hiệu quả và có những ý tưởng đột phá trong công việc: ● Ý nghĩa đầu tiên : giảm thiểu áp lực trong khi giải quyết một vấn đề. Sự hỗ trợ, hợp tác của các thành viên còn lại giúp bạn tự tin hơn, cởi mở trong công việc. ● Ngoài ra, còn giúp các thành viên trong nhóm bổ sung các khiếm khuyết cho nhau => công việc hoàn thành tốt hơn khi tận dụng được sức mạnh của nhiều người.
 • 12. 2) Cùng nhau phát triển và đi đến thành công cuối cùng: ● Ý nghĩa tuyệt vời nhất : tinh thần đồng đội. Việc hỗ trợ lẫn nhau tạo nên một thể thống nhất không thể tách rời cho nên kết quả cuối cùng luôn cao nhất. ● Giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều hay ho từ bạn bè khi được hỗ trợ kiến thức lẫn nhau và không bị tụt hậu kiến thức. => cơ hội để phát triển tư duy, ý thức cũng như hành động bản thân hiệu quả. .
 • 13. 3) Xu hướng làm việc nhóm đang dần hình thành tại các công ty, doanh nghiệp: Đặc biệt, khi làm việc độc lập thì người ta thường đi theo con đường lựa chọn các giải pháp an toàn, tuy nhiên khi hoạt động nhóm thì các ý tưởng, độc đáo luôn là tâm điểm của kết quả cuối cùng.
 • 15. • Nhóm làm việc hiệu quả là nhóm có sự đồng thuận cao trong cả nhóm. • Mỗi thành viên hiểu rõ mục tiêu, trách nhiệm cá nhân và nguyên tắc làm việc. • Các thành viên trong nhóm đều phù hợp với nội dung và yêu cầu làm việc của nhóm. • Kết quả cuối cùng của nhóm thỏa mãn được mục tiêu công việc, đúng tiến độ, chi phí tiết kiệm nhất • Kết thúc làm việc, các thành viên đều thu nhận được nhiều giá trị tích cực từ sự tham gia hoạt động nhóm của mình.
 • 16. 1. Hiệu quả làm việc của mỗi thành viên và khả năng tổ chức công việc 2. Khả năng hợp tác 3. Kỹ năng giao tiếp 4. Có sự lắng nghe và thấu hiểu 5. Có sự chia sẻ quyền lực 6. Sự quyết tâm,kiên trì,nhạy bén và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân
 • 18. 1. Tinh thần: tất cả vì mục tiêu chung 2. Lắng nghe đồng đội 3. Tổ chức và phân công công việc 4. Giúp đỡ , tin tưởng lẫn nhau 5. Khuyến khích và phát triển cá nhân 6. Có trách nhiệm với công việc của mình 7. Đừng tiết kiệm những lời khen với cố gắng và nỗ lực của các thành viên trong nhóm 8. Luôn là người đúng giờ 9. Chia mục tiêu, đi từ thành công nhỏ đến lớn 10. Xây dựng tầm nhìn xa
 • 20. CÁC MỤC CHÍNH Xây dựng nguyên tắc làm việc chung 01 02 Kỹ năng giải quyết xung đột 03 Các bước tổ chức cuộc họp nhóm 04 Các kỹ năng tổ chức nhóm
 • 21. 1: Xây dựng nguyên tắc làm việc chung  Chia sẻ thông tin và nguồn lực  Thống nhất các phương án thực hiện  Tôn trọng và khích lệ nhau  Cộng tác cùng phát triển, không cạnh tranh  Nhận diện được khả năng của nhóm và mỗi cá nhân, để nhanh chóng có những thay đổi cần thiết.
 • 22. 2. Các kỹ năng tổ chức nhóm  Xác định những mục tiêu có thể đạt được, quyền hạn, thời hạn của công việc để xây dựng kế hoạch nhóm hợp lý.  Xác định vai trò, trách nhiệm để mỗi thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và phối hợp hiệu quả vì mục tiêu chung của nhóm.  Xác định tiêu chí đánh giá, nhằm đảm bảo tính công bằng và môi trường cạnh trạnh lành mạnh cho khả năng cống hiến của mỗi thành viên.
 • 23. Chọn thành viên cho nhóm phù hợp với từng vị trí và nhiệm vụ cụ thể. Mỗi thành viên đảm bảo : 2 Có trách nhiệm 4 Khả năng thương lượng, từ chối 5 Có kĩ năng cá nhân cần thiết 6 Biết đề xuất các vấn đề, đóng góp ý kiến 1 3 Thẳng thắn, trung thực Trình độ chuyên môn phù hợp
 • 24. CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT: Lắng nghe Chất vấn Thuyết phục Tôn trọng Hỗ trợ, chia sẻ Phối hợp L N T T C V T P H T H T – C S
 • 25. 3. Kỹ năng giải quyết xung đột  Xung đột là vấn đề thường xảy ra trong các nhóm làm việc.  Xung đột có thể tạo động lực, nhưng cũng có thể là nhân tố phá hoại hoạt động nhóm, cần phải giải quyết.  Biện pháp: áp đảo tuyệt đối; nhường nhịn; hợp tác "cộng hoà".
 • 26. 4. Tổ chức cuộc họp nhóm
 • 27.  Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc họp: • Xác định nội dung, mục tiêu,địa điểm,thời gian hợp lí • Làm một bản kế hoạch chi tiết cho cuộc họp.  Bước 2: Triển khai cuộc họp: • Đưa ra những vấn đề,mục tiêu cần đạt được và triển khai từng nội dung trong bản kế hoạch. • Thảo luận và đưa ra những ý kiến, khuất mắt, những mâu thuẫn cần được giải quyết. • Ý kiến và quyết định cần được ghi chép cẩn thận.  Bước 3: • Thống nhất ý kiến, đưa ra quyết định chung • giao nhiệm vụ cho các thành viên và kết thúc cuộc họp.
 • 29. 1. Nguy cơ hình thức khi làm việc nhóm: Nhóm được thành lập, nhưng trong thực tế chỉ có một hoặc một số thành viên làm việc => kết quả vẫn mang tính chất chủ quan của cá nhân. 2. Đối với vị trí trưởng nhóm: Có thể do nhóm bầu trực tiếp hoặc chỉ định. 3. Trong quá trình làm việc nhóm, phải đảm bảo huy động được sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm. 4. Thư kí nhóm là người ghi chép lại đầy đủ các ý kiến và gửi hoặc công khai kết quả ghi chép cho từng thành viên sau mỗi lần làm việc nhóm. 5. Cần chú ý đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi lần nhóm làm việc, tránh tình trạng giải quyết xong vấn đề là giải tán nhóm.
 • 31. QUIZZEZ Cùng nhấn vào link để tham gia trò chơi nha! https://l.messenger.com/l.php?u=http s%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2 Fquiz%2F61b6172f0bdb83001dab6 a63%2Fstart%3FstudentShare%3Dtr ue&h=AT20BgDORWRDwbSWEun_f TJGumlDlZjpWoGQa7AlfX4rqAVGa 7O6tNwQ0B_1sPEgMaCk4pvTd7PJj UZ9HvrLQ_930ifkIg8axJKC0Viv6O5 kagW_NtS_LzJx3lFrFjcjF21-rg Notes
 • 32. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!
 • 33. TỔ 3 STT TÊN 2 Nguyễn Phan Hồng Anh 4 Vương Vũ Vân Anh 7 Dương Lâm Khánh Đăng 13 Lê Huỳnh Thanh Hoài 17 Nguyễn Hà Anh Khoa 20 Nguyễn Hoàng Minh 26 Lê Phạm Quỳnh Như 27 Lê Trần Kim Phụng 39 Nguyễn Việt Tú 40 Nguyễn Lưu Thanh Trinh 41 Trần Huỳnh Thảo Vân