Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Kolokium prospen siti norhana abu hamis new

 1. SITI NORHANA BINTI ABU HAMIS
 2. Pengenalan Mata Pelajaran Tasawwur Islam Add a footer 2 Apa Itu Tasawwur Islam Mata pelajaran Elektif bidang Pengajian Islam Kod 5226 dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Terbuka kepada semua pelajar tingkatan 4 & 5 TANPA MENGIRA LATAR BELAKANG AGAMA Silibus pembelajaran & Peluang bidang pengajian atau pekerjaan yang sangat relevan dengan IR4.
 3. SILIBUS DAN PELUANG KERJAYA Add a footer 3 SILIBUS / KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN TASAWWUR ISLAM Tingkatan 4: 1. Konsep Ketuhanan 2. Konsep Kerasulan 3. Konsep Insan 4. Konsep Alam 5. Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam 6. Wahyu, Akal, Al- Quran dan Hadis 7. Ajaran Sesat dan Pengaruh yang Merosakkan Pemikiran 8. Pandangan Hidup Islam Tingkatan 5: 1. Ekonomi Islam:  Islam dan Harta  Islam dan Hak Milik  Islam dan Pekerjaan  Falsafah dan Sistem Muamalah Islam 2. Falsafah Perundangan Islam:  Perundangan Islam  Falsafah Ibadat dalam Islam 3. Penyelesaian Masalah:  Asas pertimbangan penyelesaian masalah menurut Islam.  Isu, masalah dan cara penyelesaian menurut Islam.  Kelebihan penyelesaian IJAZAH SARJANA IPTA LALUAN KERJAYA 1. Undang- Undang 2. Ekonomi 3. Sains Pentadbira n 4. Perakauna n 5. Sains Sosial 6. Sains Politik 7. Pentadbira n Muamalat dan sebagainy a 1. UIAM 2. UKM 3. UM 4. USIM 5. UiTM 6. KUIS 7. USM 8. UPM 9. UPN M 1. Peguam 2. Pegawai ekonomi 3. Akauntan 4. Penasihat ekonomi 5. Pegawai tadbir 6. Pengurus 7. Penganali sis politik dan sebagainy a
 4. FOKUS MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM 1) Mata pelajaran ini menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam meliputi aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan suasana semasa dalam konteks Malaysia Hari ini. 2) Pengolahan dibuat berasaskan kepada bidang-bidang utama iaitu Asas Pemikiran Islam, Pandangan Hidup Islam, Institusi Islam, Ekonomi Islam, Falsafah Perundangan Islam dan Penyelesaian Masalah. Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam. Tasawwur Islam diolah berasaskan bidang-bidang yang lebih sesuai kerana ia menyepadukan aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, sirah dan Tamadun Islam. 3) Penawaran mata pelajaran ini terbuka kepada semua pelajar samada Islam atau bukan Islam kerana kandungannya lebih menumpukan kepada konsep Islam, tidak kepada aspek peribadatan khusus dalam Islam. Ini adalah selaras dengan hasrat Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, agama dan kebudayaan dan juga selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.
 5. FOKUS MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM 4) Pelajar perlu memahami persoalan-persoalan dan isu kehidupan yang luas yang mencorak dan mempengaruhi budaya dan cara hidup mereka. Semua persoalan ini perlu dilihat dari kacamata dan pandangan hidup yang luas. Tasawwur Islam boleh memberi penjelasan yang menyeluruh terhadap persoalan-persoalan di atas. 5) Budaya negatif yang semakin meningkat di samping kerapuhan aspek ketahanan dan jati diri di kalangan masyarakat terutama golongan remaja boleh mengancam budaya dan nilai-nilai hidup murni masyarakat. Mata pelajaran Tasawwur Islam mampu menjelaskan peranan dan sumbangan positif Islam terhadap kemajuan dunia dan keupayaannya menangani cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia.
 6. TINJAUAN / PERNYATAAN MASALAH
 7. OBJEKTIF KAJIAN • Menjadikan mata pelajaran Tasawwur Islam sebagai salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam peperiksaan SPM. 1 • Meningkatkan prestasi mata pelajaran Tasawwur Islam dalam peperiksaan SPM. 2 • Mata pelajaran Tasawwur Islam boleh diajar oleh semua guru opsyen Pendidikan Islam dan bukan opsyen Pendidikan Islam. 3
 8. METODOLOGI 1. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Al-Taswir iaitu proses mendapatkan gambaran umum sesuatu masalah dengan mengumpul data dan isi berkaitan untuk menemukan satu hukum baharu. 2. Rekabentuk kajian adalah kajian kes menggunakan bentuk kajian kuantitatif dan kualitatif iaitu soalan kaji selidik dan temu bual. 3. Seramai 15 pelajar tingkatan lima dari SMK Bandar Putra Kulai, Johor dan 15 pelajar tingkatan lima dari SMK Taman Kota Kulai, Johor telah menjawab soalan kaji selidik yang diedarkan dan dibantu oleh guru Tasawwur Islam sekolah berkenaan. 4. Data awal dianalisis secara manual yang akan dianalisis sepenuhnya mengunakan perisian SPSS dan NVIVO.
 9. DAPATAN KAJIAN SKAL A INTERPRETASI TAHAP % SETUJU % MINAT 1 Sangat Tidak Setuju Tiada Tiada 2 Tidak Setuju 13 Tiada 3 Kurang Setuju 10 13 4 Setuju 33 47 5 Sangat Setuju 44 40
 10. CADANGAN Menjadikan mata pelajaran Tasawwur Islam sebagai salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam peperiksaan SPM. Mata pelajaran Tasawwur Islam boleh diajar oleh semua guru opsyen Pendidikan Islam dan bukan opsyen Pendidikan Islam. Promosi dan prestasi mata pelajaran Tasawwur Islam diperkasakan dari peringkat akar umbi hingga ke peringkat global meliputi seluruh lapisan masyarakat dan kaum.
 11. SESI SOAL JAWAB SEKIAN, TERIMA KASIH
Anzeige