Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Reinventing Organizations - Frederic Laloux

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Je verandert dingen nooit
door de bestaande werke-
lijkheid aan te vechten.
Om iets te veranderen,
bouw je een nieuw model...
Geschiedenis van
organisatieontwikkeling
100.000
jaar geleden
50.000
jaar geleden
Nu
Cyaan
Groen
Oranje
Amber
Magenta
Infr...
Geschiedenis van
organisatieontwikkeling
Het blijkt dat de typen organisaties die we door
de geschiedenis heen hebben uitg...

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Reinventing Organizations - Frederic Laloux (20)

Anzeige

Reinventing Organizations - Frederic Laloux

 1. 1. Je verandert dingen nooit door de bestaande werke- lijkheid aan te vechten. Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt. Richard Buckminster Fuller
 2. 2. Geschiedenis van organisatieontwikkeling 100.000 jaar geleden 50.000 jaar geleden Nu Cyaan Groen Oranje Amber Magenta Infrarood Rood
 3. 3. Geschiedenis van organisatieontwikkeling Het blijkt dat de typen organisaties die we door de geschiedenis heen hebben uitgevonden, verbonden waren met het heersende wereldbeeld en bewustzijn. Elke keer dat we als mens de manier waarop we over de wereld denken, hebben veranderd, zijn we voor de dag gekomen met krachtiger typen van organisaties.
 4. 4. Reactief-infrarood Kleine groepen met familiebanden • Geen hiërarchie • Geen opperhoofd • Geen leiderschap
 5. 5. Magisch-magenta Stammen tot een paar honderd mensen groot • Geen organisaties • Beperkte taakverdeling • Stamoudsten hebben een speciale status
 6. 6. Impulsief-rood Chiefdoms en proto-imperiums • Roldifferentiatie, zinvolle verdeling van werk • Hoofdman en soldaten • Heerschap over duizend tot tienduizend mensen
 7. 7. Photo by _paVan_ Impulsief-rood metafoor Wolvenroedel
 8. 8. Rode organisaties Constante machtsuitoefening door baas om troepen in gareel te houden. Angst houdt de organisatie bij elkaar. Zeer reactieve kortetermijnfocus. Gedijt in chaotische omstandigheden.
 9. 9. Photo by Lorenzo L Impulsief-rood voorbeelden Maffia Straatbendes Tribale milities
 10. 10. Conformistisch-amber Staten en beschavingen • Zelfdiscipline en zelfbeheersing • Planning voor middellange en lange termijn • Stabiele organisatiestructuur
 11. 11. Photo by The US Army Amber metafoor Leger
 12. 12. Amber organisaties Zeer formele rollen binnen een hiërarchische piramide. Top-downgezag en –controle (wat en hoe). Stabiliteit gaat vóór alles d.m.v. rigoureuze maatregelen. De toekomst is een herhaling van het verleden.
 13. 13. Photo by Barbara Bresnahan Amber voorbeelden Katholieke Kerk Het leger Overheidsinstellingen Onderwijsinstellingen
 14. 14. Prestatiegericht-oranje Het doel in het leven is vooruit te komen, te slagen op maatschappelijk aanvaardbare manieren, om de kaarten die we toebedeeld krijgen, zo goed mogelijk uit te spelen. • Innovatie • Verantwoordelijkheid • Meritocratie
 15. 15. Photo by Frédéric BISSON Oranje metafoor Machine
 16. 16. Oranje organisaties Het doel is het verslaan van de concurrentie; focus op winst en groei. Innovatie is de sleutel om voorsprong te bewaren. Management volgens doelstelling (strak sturen op ‘wat’; vrijheid in het ‘hoe’).
 17. 17. Oranje voorbeelden Multinationals Contractscholen
 18. 18. Pluralistisch-groen Moderne emancipatiebewegingen • Alle perspectieven worden gelijk behandeld • Sterk in het afbreken van oude structuren • Minder doelmatig in het formuleren van praktische alternatieven
 19. 19. Groen metafoor Familie Photo by Emergency Brake
 20. 20. Groene organisaties Binnen de klassieke piramidestructuur, focus op cultuur en empowerment met oog op buitengewone motivatie bij werknemers. Groene organisaties behouden de meritocratische hiërarchische structuur van oranje, maar verplaatsen de meeste beslissingen naar de werkers ‘op de vloer’, die verstrekkende besluiten kunnen nemen zonder dat toestemming van het management nodig is.
 21. 21. Groene voorbeelden Bedrijven die bekend staan om hun idealen Ben & Jerry's Southwest Airlines Starbucks Zappos Photo by Josh Smith
 22. 22. Waar staan we nu? In de geschiedenis heeft de mensheid tot nu toe ervaring opgedaan met vier vormen van samenwerking in organisaties, uitgaande van vier verschillende wereldbeelden: impulsief-rood, conformistisch-amberkleurig, prestatiegericht-oranje en pluralistisch-groen. Elk van deze organisatiemodellen heeft belangrijke doorbraken teweeggebracht en ons in staat gesteld complexere problemen aan te pakken en op een ongeëvenaarde schaal resultaten te bereiken.
 23. 23. Evolutionair-cyaan Evolutionair-cyaan slaat de bladzij om van het rationeel-reductionistische wereldbeeld van oranje en het postmoderne wereldbeeld van groen naar een holistische benadering van kennis.
 24. 24. Cyaan metafoor Levend organisme Photo by Picturepest
 25. 25. Cyaan organisaties Zelfmanagement vervangt de hiërarchische piramide. Organisaties worden gezien als levende entiteiten, gericht op het verwezenlijken van hun potentieel.
 26. 26. Cyaan doorbraak #1 ZELFSTURING Cyane organisaties hebben de sleutel ontdekt om, zelfs grootschalig, effectief te opereren met een systeem dat uitgaat van gelijkwaardige relaties, zonder behoefte aan hiërarchie of consensus.
 27. 27. Cyaan doorbraak #2 HEELHEID Organisaties zijn altijd plekken geweest die mensen aanmoedigen op hun werk te komen met een beperkt ‘professioneel’ ik en om andere delen van zichzelf bij de voordeur achter te laten. Cyane organisaties hebben praktijken ontwikkeld die ons uitnodigen onze innerlijke heelheid weer te omarmen en het geheel van wie wij zijn mee te nemen naar ons werk.
 28. 28. Cyaan doorbraak #3 EVOLUTIEF DOEL Van Cyane organisaties wordt gezegd dat ze een eigen leven en richtingsgevoel hebben. In plaats van dat de toekomst wordt voorspeld en onder controle gebracht, worden de leden van de organisatie uitgenodigd te luisteren naar en te begrijpen wat de organisatie wil worden, welk doel zij wil dienen.
 29. 29. Cyaan voorbeelden Een aantal pionierende organisaties, zoals Buurtzorg Morning Star FAVI
 30. 30. Oranje praktijken Cyane praktijken Organisatiestructuur • Hiërarchische piramide  • Zelforganiserende teams • Zo nodig coaches (geen winst/verlies- verantwoordelijkheid, geen management- autoriteit) voor meer teams tegelijk Staffuncties • Veelheid aan centrale staffuncties voor hr, IT, inkoop, financiën, controle, kwaliteit, veiligheid, risicomanagement enz.  • Meeste van dergelijke functies door teams zelf vervuld, of door vrijwillige taakgroepen • Er blijft weinig staf over, heeft alleen adviserende rol Coördinatie • Coördinatie door middel van vaste vergaderingen op elk niveau (van top af omlaag), vaak leidend tot vergaderitis  • Geen vergaderingen van topfunctionarissen • Coördinatie en bijeenkomsten meestal ad hoc als behoefte opkomt Projecten • Zwaar materieel (programma en projectmanagers), Ganttgrafieken, plannen, budgetten enz.) om complexe processen te reguleren en middelen te prioriteren  • Radicaal versimpeld project- management • Geen projectmanagers, mensen sturen zelf hun projecten • Minimum aan (of geen) plannen en budgetten, organische prioritering Functietitels & taakomschrijvingen • Elke functie heeft titel en taakomschrijving  • Vloeiende en gedetailleerde rollen in plaats van vaste taakomschrijvingen • Geen functietitels Besluitvorming • Hoog in de piramide • Elk besluit kan ongedaan worden gemaakt door iemand hoger in hiërarchie  • Volledig decentraal op grond van adviesmethode (of volgens holacratische besluitvormingsmechanismen)
 31. 31. Reinvent your organization www.heteerstehuis.nl

×