Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Vernieuwing van verantwoording

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Vernieuwing van verantwoording (20)

Weitere von Hein Albeda (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Vernieuwing van verantwoording

  1. 1. Vernieuwing van verantwoording Hein Albeda Februari 2018
  2. 2. Vertrouwen niet meer vanzelfsprekend vertrouwen in “person like yourself”
  3. 3. Groot verschil tussen informed en uninformed In NL: kloof is groter dan elders: 20% verschil Edelman Trust barometer 2017
  4. 4. Bestuursdemocratie en controle • Cultuur in huidige stelsel – Ambtenaar schrijft begroting, minister / wethouder houdt ambtenaar uit de wind, ambtenaar houdt minister/wethouder uit de wind, gecontroleerd door een steeds kleinere groep volksvertegenwoordigers die lid zijn van partijen waar wij niet lid van zijn • Verantwoording georganiseerd langs partijen en intermediairs, niet naar individuele burgers • Culturele en persoonlijke invalshoek ontbreekt • Incidentencontrole (veel over incident, weinig over het geheel)
  5. 5. Wat is de democratie dan? Agendasetting -> beleidsvorming -> besluitvorming -> uitvoering Contacten, ->debatteren, -> verkiezingen, handwerk -> resultaten zien tot visie komen formuleren van beleid in de kamer in de samenleving Nieuwe signalen gevolgen van beleid zien Pluralistische democratie Deliberatieve democratie Competitieve democratie Signalering, mobilisatie Faire onderhandelingen, open debat Electorale competitie Resultaten behalen Verantwoordende democratie
  6. 6. Wat zijn de problemen? • Agendering: het gevoel dat de politiek niet spreekt over de problemen die besproken moeten worden • Verantwoording: het gevoel dat politici niet doen wat ze beloven (dan wel: niet bereiken wat ze willen bereiken) • Grote kloof tussen de mensen die zich terdege informeren en de mensen die dat niet doen
  7. 7. Mijn voorstel: lekencontrole om vertrouwen te winnen • Burgeraudits voor verantwoording, check op gevolgen en signalering • 1. Voer lekencontrole in • 100 gelote burgers als aanvulling op de parlementaire democratie. De rekenkamer staat hen bij. Zij kijken naar de publieke waarde die door beleid tot stand is gekomen, de sociale gevolgen er van en of dit leidt tot nieuwe prioriteiten voor de politieke agenda. In die burgercontrole is ruimte voor nuance, twijfel en wijsheid • 2. Voer op dezelfde wijze een lekentoets in voor beleidsvoorbereiding rond grote transities. • Burgers halen de verkenning weg uit de beleidswereld en terug in de werkelijkheid
  8. 8. Waarom lekencontrole? Vertrouw ons, het ligt genuanceerder  Nu controle door steeds kleinere groep vertegenwoordigers die lid zijn van partijen waar wij niet lid van zijn  Iedereen kijkt al mee (sociale media), waarom niet gebruiken?  Om nuance en wijsheid te behouden en reputatiemanagement op orde te hebben  Als rechtmatigheid ≠ ervaren rechtvaardigheid  Een persoon zoals jijzelf kijkt mee  Vertrouwen bouw je niet meer alleen
  9. 9. Meer weten? Hein Albeda • Was medewerker fractie PPR Amsterdam, PPR Tweede Kamer, Consumentenbond, AEF, stichting Rekenschap • Nu adviseur, visitator, denker – Burgerparticipatie, verantwoording, dienstverlening, netwerkbesluiten • Winnaar – essaywedstrijd Herontwerp de democratie: jijkunthet.eu – essaywedstrijd Toezicht in 2020 – genomineerd NRC Democratisch Appèl • Schrijver: – Het andere been van de democratie – De burgemeester als hoeder van de democratie – Zelf besluiten in organisaties en netwerken – Financiën voor gemeenteraadsleden

×