Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Persoonlijk Gezondheidsdossier(PGD)juni 2013
2Mijn auto …
3
4
5
6
7
8Neelie Kroesvice-president European Commission …… By implementing IT solutions topreventative and continuing healthcare, ...
99PCEHR:• Personally Controlled Electronic Health Record• Overheid:• Investeert 467 mAu$ (287 mNL€) in 2010-2012• Subsidie...
10Australië: PCEHR• Zinvol voor patient,incl. “quick wins”• Integratie met zorgverleners:- zinvolle digitale relatie- lang...
11VS: Blue Button ...• Blue Button• Blue Button+• iBlue Button
12UK, Zweden, Finland, Canada en Duitsland …Taltoni – A Finnish NationwideeHealth Ecosystem
13EPD versus PGDEPD PGDWat: • Functies en gegevens voor zorgverlener(s) • Functies en gegevens van/voor consumenten• Perso...
14PGD NPCF• Inzicht in eigen gezondheid. Hiermee toegang tot voor patiënt van belang zijndeinformatie. Patiënt is eigenaar...
15RVZ … (2010)• De patiënt heeft een uitgebreidere verzameling gegevens dan de gegevens die in het EPD zijnvastgelegd. Zo ...
16RVZ … (gisteren)
17Inspectie vraagt …• Een standaard voor de gebruikte terminologie vast te stellen zodat zorginstellingen en disciplinesde...
18(via Jan Hazelzet, Erasmus MC, arts en ‘visionair PHR’)
19Patiënt in zorgnetwerk … persoonlijk, levenslang, overal …
20Airport check in:- Ticket / Seat- Meals- Health / Condition- International medical assistanceBuying food:- Scanning/Payi...
21Bijdrage gezondheidszorg aan gezondheid …
22Dank voor uw aandacht!Hans ter Brake0629525292htbrake@vitalinnovators.nlhttp://Hansterbrake.wordpress.com@hansterbrake
23
24Waarom PGD?• (Medische) zorg specialiseert verder …• Patiënten en ziekten worden complexer, zeldzamer, multi, chronisch,...
25Wat en Hoe PGD …Wat:• De patiënt kan beschikken over (al) zijn (medische) gegevens uit meerdere bronnen en daar toevoegi...
26Triple Aim IHI …PGDEPDPGD + EPD
27AISHISPGD(Ingenomen)ReceptVoorgeschrevenmedicatieIngenomenApotheekMedicatie(afhalen)Overige middelen(Eigenregistraties)H...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

PGD - initiatieven in Australië en andere landen - Hans ter Brake

617 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

PGD - initiatieven in Australië en andere landen - Hans ter Brake

 1. 1. Persoonlijk Gezondheidsdossier(PGD)juni 2013
 2. 2. 2Mijn auto …
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8Neelie Kroesvice-president European Commission …… By implementing IT solutions topreventative and continuing healthcare, wecan improve the lives of everyone in need ofservices. Central to taking this leap forward isthe need to put patients in control of theirpersonal data – while also using anonymiseddata to deliver life-saving innovation …Uit: Redesigning health in Europe for 2020(2012, ehealth task force report)
 9. 9. 99PCEHR:• Personally Controlled Electronic Health Record• Overheid:• Investeert 467 mAu$ (287 mNL€) in 2010-2012• Subsidieert opschaling naar 500.000 gebruikers• Verwacht 11 miljard netto resultaat (tot 2025, Deloitte)• Wetgeving• Juli 2012 live – één jaar later: 1,5% van de bevolking neemt deelPCEHR:• Zowel patiënten als zorgverleners kunnen gegevens centraal opslaan en benaderen;• Patiënten hebben toegang tot hun eigen gegevens, kunnen zelf gegevens toevoegen en doorzorgverleners foutief geregistreerde gegevens markeren (en de zorgverlener vragen om hiernaar te kijken);• Patiënten bepalen zelf welke zorgverleners en andere personen (familie, mantel) toegang krijgentot welke gegevens;• Er is sprake van een ‘shared health summary’ en ‘clinical documents’. In beide omgevingenworden gegevens gepubliceerd door de patiënt en zijn zorgverleners – waarbij de herkomst vaneen gegeven altijd zichtbaar is.Key Messages to patients:• Reduces unnecessary duplication of tests• Dangerous - exposure to radiation• Expensive - travel, wasted time & money• Reduces unnecessary repetition ofinformation• Completing forms - frustrating• Repeating history - demoralising• Reduces unnecessary risk (Allergies,Medications, Co-morbidities)• Less risk to privacy than paper/faxKey Messages to managers & providers:• Encourage adoption by providers/organisations• Supports workflow• Low effort• High impact• Reduces risk• More patient information = better, saferdecisions(allergies, medications, history)• Reduces burden of repetition on patients• (history, demographics, medications,investigations)
 10. 10. 10Australië: PCEHR• Zinvol voor patient,incl. “quick wins”• Integratie met zorgverleners:- zinvolle digitale relatie- langdurig / chronisch• Marketing,via zorgverleners
 11. 11. 11VS: Blue Button ...• Blue Button• Blue Button+• iBlue Button
 12. 12. 12UK, Zweden, Finland, Canada en Duitsland …Taltoni – A Finnish NationwideeHealth Ecosystem
 13. 13. 13EPD versus PGDEPD PGDWat: • Functies en gegevens voor zorgverlener(s) • Functies en gegevens van/voor consumenten• Persoonlijke, klinische én genetische gegevens?Waarvoor: • Beter maken van patiënten• Samenwerking tussen zorgverleners• Verbeteren kwaliteit en veiligheid van zorg-verlening/organisatie• Behoud of toename vitaliteit en gezondheid• (secundaire) Preventie• Zelfmanagement, gedrag en lifestyle• Samenwerken met zorgverleners• Samenwerken met informele zorg(vrijwilligers/mantelzorgers)• Lotgenotencontact / Sociale interactie• KennisvermeerderingTrigger • Patiëntsituatie staat centraal (in behandelprocesen keten/zorgnetwerk)• Reduceren kosten van zorgverlening• Patiënt als partner en zelfs regisseur• Reduceren kosten van gezondheidszorg• PopulatiemanagementWie investeert: • Zorgorganisatie • Patiënt (gedeeltelijk)?• Zorgverzekeraar?• Gemeente?• Werkgever?• Overig?Gemeen-schappelijk• Ehealth: patiënt voorzien van digitale services (kwaliteit, veiligheid en efficiëntie)• Gegevensuitwisseling tussen EPD’s en PGD
 14. 14. 14PGD NPCF• Inzicht in eigen gezondheid. Hiermee toegang tot voor patiënt van belang zijndeinformatie. Patiënt is eigenaar• Alle gegevens met betrekking tot aandoening(en), zorg en gezondheid. Informatiedie patiënt helpt om actief gezondheid en gedrag te beïnvloeden• Dossier wordt gevuld met de medische informatie van bijvoorbeeld huisarts,laboratorium en apotheek. Ook kan patiënt zelf persoonlijke metingen enervaringen invullen• Informatie kan worden gedeeld met zorgverleners die bij behandeling betrokkenzijn. Patiënt bepaalt zelf wie van zorgverleners welke gegevens mogen inzien enbewerkenDiverse PGD’s in NL beschikbaar. Bijvoorbeeld:- Mijn DVN- Patient1- Medlook- MijnGezondheid.netMeeste persoonlijke gezondheidsdossiers hebben uitgebreid aandacht voor deveiligheid van gegevens. Meer informatie daarover is te vinden op bovengenoemdewebsites
 15. 15. 15RVZ … (2010)• De patiënt heeft een uitgebreidere verzameling gegevens dan de gegevens die in het EPD zijnvastgelegd. Zo zijn bij de drogist verkrijgbare middelen als ibuprofen of sint-janskruid, die ongewensteinteracties met voorgeschreven geneesmiddelen kunnen geven, doorgaans niet in het EPDopgenomen, maar veelal wel in het PHR.• Het zou een concretisering van de WGBO zijn als zorgaanbieders worden verplicht om – op wensvan de patiënt – de gegevens uit het EPD (in ziekenhuisinformatiesysteem ofhuisartsinformatiesysteem) te ‘kopiëren’ naar het PHR van de patiënt. (nb. Motie Omtzigt: recht opelektronisch afschrift per 1/1/2013)• Voordeel van het gebruik van PHR’s is dat het een belangrijk deel van de privacyproblematiek oplost.De patiënt kan immers zelf beslissen welke gegevens hij aan wie wil laten zien door desgewenstdelen van zijn PHR af te schermen.• PHR’s kunnen door zorgverzekeraars ter beschikking worden gesteld. Patiënten moeten wel zelfkunnen kiezen van wie ze een PHR willen afnemen. Zij nemen hiervoor een abonnement bij eenPHR-aanbieder.• Standaardisatie. In de eerste plaats moeten patiënten gemakkelijk kunnen overstappen van de enenaar de andere PHR-leverancier. In de tweede plaats moet worden voorkomen dat vele verschillendesoftwaremodules ontwikkeld moeten worden om de gegevens uit EPD’s naar PHR’s te kopiëren.(uit Medisch Contact, november 2010)
 16. 16. 16RVZ … (gisteren)
 17. 17. 17Inspectie vraagt …• Een standaard voor de gebruikte terminologie vast te stellen zodat zorginstellingen en disciplinesdezelde taal spreken in (elektronische) dossiers, richtlijnen, zorgstandaarden etc. In de nieuwerichtlijnen en protocollen moet vanaf 1 december 2011 omschreven zijn hoe verantwoorde informatie-uitwisseling is geborgd.• Één kernset te ontwikkelen van gegevens waarmee de gezondheidstoestand van patiëntengestructureerd is samengevat.• Technische standaarden vast te stellen die elektronisch uitwisselen van gegevens mogelijk maken.• Indicatoren te ontwikkelen voor verantwoorde (digitale) informatie-uitwisseling.• Patiënten mogen geen belemmeringen ondervinden als ze hun dossier willen inzien. De inspectiesteunt de ontwikkeling waarbij patiënten zelf hun dossier via een beveiligde website kunnen bekijken.• De inspectie adviseert zorgverzekeraars informatie-uitwisseling als onderdeel van de kwaliteit vanzorg mee te nemen in de onderhandelingen over vergoedingen met de zorgorganisaties.
 18. 18. 18(via Jan Hazelzet, Erasmus MC, arts en ‘visionair PHR’)
 19. 19. 19Patiënt in zorgnetwerk … persoonlijk, levenslang, overal …
 20. 20. 20Airport check in:- Ticket / Seat- Meals- Health / Condition- International medical assistanceBuying food:- Scanning/Paying- My allergies / diet- Chronic diseases- Quality of lifeOrdering meals:- At home- Hospital- Restaurant- My dietMy own device:- Contact with my family and friends- My papers, books, music and films- I can connect to CliniClownsGive me my data!Use and share my dataLet me use my deviceBYODD
 21. 21. 21Bijdrage gezondheidszorg aan gezondheid …
 22. 22. 22Dank voor uw aandacht!Hans ter Brake0629525292htbrake@vitalinnovators.nlhttp://Hansterbrake.wordpress.com@hansterbrake
 23. 23. 23
 24. 24. 24Waarom PGD?• (Medische) zorg specialiseert verder …• Patiënten en ziekten worden complexer, zeldzamer, multi, chronisch, …• Meer samenwerking en gegevensuitwisseling nodig• Patiënt beweegt door - groter – zorgnetwerk• Enkelvoudige dokter is geen god (meer)• Patiënten zorg-emanciperen … worden mondiger, willen beter geïnformeerd zijn, willen (eigen) keuzes maken ennemen actiever deel … als individu maar ook met familie en lotgenoten:• Health communities worden krachtiger en relevant -> gegevens, informatie• Let patients help (epatient Dave) -> gegevens, kennis, inzet• Patiënt als partner (UMCN) -> proces• Participatory Healthcare -> (mede)verantwoordelijkheid eigen welzijn en gezondheid• (RvZ) Ziekte en Zorg gaan naar Gezondheid en Gedrag *):• Lange termijn• Kan de patiënt niet alleen … familie, omgeving, zorgverleners• Onderzoek en onderwijs.Vanuit wetenschappelijk onderzoek ontstaat personalized medicine (genetica, nanotechnologie). Combinatie metklinische gegevens leidt tot personalized health care.
 25. 25. 25Wat en Hoe PGD …Wat:• De patiënt kan beschikken over (al) zijn (medische) gegevens uit meerdere bronnen en daar toevoegingen op doen.Deze wordt vastgelegd in een professioneel PHR – dat gebonden is aan wet/regel-geving voor gezondheidszorg• Met deze gegevens neemt de patiënt deel in communities, verkrijgt aanvullende informatie en maakt gebruik vanfunctionaliteit (apps) en hulpmiddelen (PCD)• Met deze gegevens kan de patiënt deelnemen in zorgprocessen – dus functies van portalen, apps, EPD’s gebruiken(door toegang te geven of gegevens ter beschikking te stellen). De gegevens gaan mee op reis met de patiënt doorzijn zorgnetwerk.• De patiënt kan zelf bepalen wie, welke gegevens gedurende welke periode mag inzien en gebruiken. In dringendegevallen door derden (toestemming achteraf).• De patiënt kan zijn gegevens ter beschikking stellen van onderzoek en wetenschap.Hoe:• Gegevens moeten gestandaardiseerd ter beschikking komen en PHR wordt bron voor (her)gebruik gegevens enfuncties (apps) – via inspectie, wet en/of zorginkoop regelen• Deel van zorgpremie financiert – pré competatief• Verdienmodel uit goed gebruik (bijv. ‘zorgmiles’ of lager ER, upgrades en verkoop van in-apps) en aanvullendefunctionaliteit• Integraties en beheer via TTP’s
 26. 26. 26Triple Aim IHI …PGDEPDPGD + EPD
 27. 27. 27AISHISPGD(Ingenomen)ReceptVoorgeschrevenmedicatieIngenomenApotheekMedicatie(afhalen)Overige middelen(Eigenregistraties)HuisartsAfgeleverdPatiëntPGD in Zorgnetwerk patiënt (gedeelte)Medicatie-informatieInformatiestroomFysieke stroomConsult(bezoeken)

×