Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Klima og landbruk rogaland

92 Aufrufe

Veröffentlicht am

Foredrag holdt for Klimasmart landbruk 31.8.17. Foredraget omhandler hvilke klimautfordringer vi står ovenfor og hvordan Norsk klimaservicesenter formidler dette.

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Klima og landbruk rogaland

 1. 1. Klima i Norge: Hva skal vi forberede oss på? Fokus Rogaland og Vestlandet Hans Olav Hygen (@hohygen) https://www.slideshare.net/HansOlavHygen
 2. 2. Hovedbudskap 1 Foto: Erling Briksdal Foto: Hans Olav HygenFoto: Anette Karlsen/NTB scanpix Foto: Ludvig Lorentzen Helge Mikalsen/NTB scanpix
 3. 3. Hovedbudskap 2 Foto: Danfung Dennis/ Bloomberg News Foto: Jarle Vines Foto: ShutterstockFoto: Colourbox Mindre utslipp gir mindre klimaendringer og mindre behov for tilpasning
 4. 4. Globale utslippsscenarioer, CO2 HØYT MIDDELS LAVT
 5. 5. Globale framskrivninger (CMIP5) Globale utslippsscenarioer Hydrologiske kart EuroCORDEX GCMer RCMer Skalering og biasjustering Hydrologisk modellering Fra globale utslipp til klima i Norge Temp- og nedbør- kart, 1x1 km2
 6. 6. Klimaprofiler
 7. 7. Observasjoner Høyt Middels Scenarioer: 4,5 oC 2,7 oC Norge blir varmere
 8. 8. Referanseperioden 1971–2000 Perioden 2071–2100 ifølge medianframskrivningen for middels og høyt scenario Endring i varme sommerdager Midlere antall døgn pr. år med middeltemperatur over 20 °C
 9. 9. Vekstsesongen blir lengre fra 1971-2000 til 2071-2100 MIDDELS HØYT + 2 – 3 måneder+ 1 – 2 måneder
 10. 10. …men gir det bedre vilkår for landbruk? 12 Foto: Arild Andersen/Bioforsk Foto: Einar Egeland Foto: Jafar Razzaghian/ Bioforsk Foto: G. Volker/Wikipedia
 11. 11. Middels Høyt Norge blir våtere + 8 % +18 % Observasjoner relativt til 1971-2000
 12. 12. • Størst prosentvis økning i nord • Størst økning i mm: Vestlandet, Trøndelag, Helgeland • Rogaland: – Vinter: 20 % – Vår: 10 % – Sommer: 5 % – Høst: 10 % Norge blir våtere
 13. 13. Korttidsnedbør • Episoder med høy 3-timers nedbør øker mer enn middelnedbøren • Inntil videre foreslås det et klimapåslag på 40 % på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer Notodden 2011. Foto: Janicke Simonsen Edland 2013, Foto: ARKIVFOTO Rjukan 2015 Foto: Hans-D. Fleger
 14. 14. Nedbørøkning: Ja! Særlig økning i kraftig nedbør! Men når på året blir problemene størst? http://www.jordlaboratoriet.wideroe.org/russ96.htm Foto: Lars Tore Endresen/NRK Foto: Trønder-Avisa; tipser
 15. 15. • økt sannsynlighet for sommer-tørke p.g.a.: – økt fordampning – mer konsentrert nedbør – i sør kanskje også liten endring i sommernedbøren På tross av nedbørøkningen må vi mange steder regne med: Foto: Pontus Orre/ Aftonbladet • konsekvenser: – økt vanningsbehov – økt fare for lyng- og skogbrann
 16. 16. MIDDELS HØYT Snøsesongen blir kortere Endringer fra 1971-2000 til 2071-2100
 17. 17. Snøsesongens lengde avtar • Minst reduksjon: – I kyststrøk (lite å ta av). En del kyststrøk blir snøfri mange år. – I høyfjellsstrøk (økt vinternedbør + fortsatt kald vinter) • Størst reduksjon i områder i lavlandet litt inn fra kysten.
 18. 18. Vannføring: a) Vinter: Stor økning b) Vår: Reduksjon i lavlandet, økning i fjellområder c) Sommer: Reduksjon d) Høst: Økning i fjellet, reduksjon i lavlandet
 19. 19. Flommene blir større her og mindre der Foto: Ingjerd Haddeland MIDDELS HØYT
 20. 20. Skred i fremtidens klima Foto: Ingjerd Haddeland • Endringer i klima og hydrologi vil påvirke skredfaren: • Mer ekstremnedbør i bratt terreng  økt fare for flom-, jord-, og steinskred • Høyere temperatur  redusert fare for tørrsnøskred, økt fare for våtsnø- og sørpeskred • Mer flom i små elver og bekker  økt erosjon  økt fare for kvikkleireskred Trondheim 2012, Foto: Ned Alley, SCANPIX  Økt aktsomhet Tinnsjø 2014 Foto: Audun Langelid
 21. 21. Typisk sammendrag for Klimaprofil i området: USIKKERT
 22. 22. Klikk for å redigere tittelstil • Klikk for å redigere tekststiler i malen – Andre nivå • Tredje nivå – Fjerde nivå » Femte nivå 29.08.2017 24 Kontakt: Leder Inger Hanssen-Bauer // klimaservicesenter.no

×