Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pod vodní hladinou (#SciChallenge2017)

196 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentace k soutěži #SciChallenge2017 na téma Život pod vodní hladinou

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

Pod vodní hladinou (#SciChallenge2017)

 1. 1. Úvod ● Voda = základní podmínka a předpoklad života na Zemi → bez ní by postupně vymřely všechny organismy (nemohla by probíhat fotosyntéza, dehydratace živočichů,…) ● Závisí nejen na jejím chemickém složení, ale i na složení vodních organismů (podle nich můžeme určit kvalitu vody) ● Pokud se složení vodních organismů výrazně změní, může dojít k vážným problémům, které mohou ovlivnit celý ekosystém
 2. 2. Možné problémy si názorně popíšeme na modelovém biotopu: pomalu tekoucí řeka
 3. 3. Život v řece ● Z pozorování víme, že v naší řece a jejím blízkém okolí žije několik druhů obratlovců – ryby (pstruh), obojživelníci (skokan) a ptáci (skorec, ledňáček) ● Z bezobratlých zde nalezneme kromě larev běžného hmyzu (pakomár, šidélko) a pár druhů měkkýšů také velké množství larev pošvatek, jepic, chrostíků a také drobné korýše (perloočka, blešivec) a ploštěnky ● Některé z uvedených organismů patří mezi bioindikátory čistoty vod = organismy citlivé na znečištění a obsah chemických látek ve vodě - díky nim máme jistotu, že voda v naší řece je čistá
 4. 4. Změna složení organismů ● Během jednoho pozorování zjistíme, že došlo k výraznému úbytku bioindikátorů a naopak k nárůstu počtu larev běžného hmyzu ● I tato zdánlivě nevýrazná změna může mít velmi závažné důsledky, které mohou ovlivnit celý vodní ekosystém ! ● Postupně si tedy rozebereme možné příčiny i následky tohoto problému
 5. 5. Možné příčiny Je samozřejmé, že organismy nezmizely jen tak – rozebereme si tedy možné příčiny
 6. 6. 1. Znečištění vody nejpravděpodobnější příčina Může být způsobeno: ● Rozpouštěním škodlivých látek v půdě a jejich prosakování do vody - např. chemikálie a hnojiva používaná v zemědělství, škodliviny ze špatného nakládání s odpady ● Odpadními vodami z domácností vypouštěnými do řeky - mohou obsahovat např. patogenní mikroorganismy a vajíčka parazitů, kteří mohou být nositeli infekcí, nebo chemikálie ● Průmyslovým využíváním vody (u větších toků)
 7. 7. 2. Změna chemického složení Nejedná se o znečištění, ale o nedostatek/přebytek látek, které se v přírodě normálně vyskytují - kyslík, vápník... 3. Úbytek vody Vysychání v důsledku klimatických změn (oteplování) Větší využití vody – zemědělství, průmysl (u větších toků) 4. přemnožení predátorů / úbytek potravy Málo pravděpodobné, že by se složení organismů měnilo samo od sebe - jedině, že by predátoři připutovali odjinud
 8. 8. Možné důsledky Problém změny složení vody bude mít samozřejmě spoustu důsledků, které budou mít dopad na velké množství organismů včetně člověka
 9. 9. 1. Narušení potravního řetězce ● Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému ● Potravní řetězec organismů v naší řece:
 10. 10. Pokud ale nějaký organismus kvůli znečištění zmizí (blešivec), může dojít k přemnožení druhu, kterým se živí (fytoplankton) Predátoři (skorec, pstruh) začnou více požírat jiné druhy → jejich postupný úbytek (chrostík), nebo predátor biotop kvůli nedostatku potravy opustí → přemnožení některých jiných druhů (pakomár)
 11. 11. ● Z původního složení organismů víme, že voda v řece byla čistá → je pravděpodobné, že ji lidé hojně využívali (možná z ní i pili) ● Nyní ale vymizelo několik druhů bioindikátorů. (Jak jsem již zmínila), bioindikátory s největší pravděpodobností zmizely v důsledku znečištění ● Nevíme, o jaké znečištění se jedná (chemikálie, odpad...) → zvýšená opatrnost při používání této vody – případné škodliviny by mohly způsobit vážné zdravotní problémy 2. Opatrnost při používání vody
 12. 12. Řešení problému ● Měli bychom zjistit pravý důvod úbytku bioindikátorů a pokud to lze, najít řešení a pokusit se oblast obnovit - např. vysbírat odpad, vyčistit vodu, zamezit přítoku splaškových vod,… ● Lepší je ale podobným problémům předcházet
 13. 13. Jak podobným situacím předcházet ● Všechna voda z domácností by měla projít čističkou, než se vypustí zpět do přírody ● V zemědělství omezit škodlivé postřiky, pokusit se je nahradit → výzkum ● Značně omezit chemické postřiky neužitečných rostlin, které slouží pouze na okrasu (zahrádky) ● V průmyslu pokud to jde, tak raději využít již znečištěnou vodu, než vodu čistou ● Nevyhazovat odpad do vody ● Zbytečně neplýtvat vodou Je zde ale i významný problém s vysycháním v důsledku oteplování, který je ale velice složitý a ani odborníci neví, jak tomuto jevu zabránit
 14. 14. Závěr Měli bychom si vážit toho, že máme, na rozdíl od jiných oblastí, zatím dostatečné množství relativně čisté vody. Měli bychom ji tedy chránit a starat se o ni, aby nám vydržela co nejdéle.
 15. 15. Děkuji za pozornost

×