Anzeige

Letras galegas 2021: Xela Arias

10. May 2021
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Anzeige
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Letras galegas 2021: Xela Arias
Anzeige
Letras galegas 2021: Xela Arias
Nächste SlideShare
Escritoras galegas actuaisEscritoras galegas actuais
Wird geladen in ... 3
1 von 10
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Letras galegas 2021: Xela Arias

  1. XELA ARIAS D Í A D A S L E T R A S G A L E G A S 2 0 2 1 A B E C E D Á R I O M E IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  2. arria S ngeles > nxos > ela Á A X arrio B Xela Arias Día das Letras Galegas IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  3. ABECEDÁRIOME 3 Xela Arias ERAIS V X Día das Letras Galegas 2021 OYCE J IGO IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  4. L Xela Arias Día das Letras Galegas 2021 ABECEDÁRIOME 4 KATARSIS OUTSIDER ITERATURA TaménaprincipiosdosoitentaXelaAriasempezaadaracoñecerasúapoesía.Ademaisde participarennumerosasediciónsdoFestivaldePoesíadoCondadoantesdepublicaroseu primeiro libro colaborou con textos soltos en revistas como Dorna ou Festa da Palabra Silenciada; e tamén en suplementos de xornais como Faro de Vigo,Diário de Notícias ou A NosaTerra. Asímesmo,publicoutextospoéticosnundosmediosdeexpresióndaculturaxuvenileurbana máisrepresentativosdaqueladécada:osfanzines(abreviaturade“fanmagazine”). Sirvacomoexemploasúacolaboracióncopoema“Érgome”nonúmero3deKatarsis.Método paralaExcepción,revistaviguesapublicadaentre1982e1985. Xela Arias é unha outsider da poesía dos oitenta. Alguén que non encaixa nas etiquetas dos libros de texto para esa xeración. Quizais como Lois Pereiro ou Luísa Castro. Ela vai por libre, ensaia unha certa formademalditismoxuvenil.Porisonosseustextos non se atopan as características que a crítica lles atribúe aos poetas desa etapa: culturalismo, esteticismoformalouusodetemáticasdatradición literariauniversalexpresadascunsimbolismo afastadodoprosaico. Enrealidade,Xelaéunhaartista"fóradelugar"que se interesa máis ben pola enerxía destrutiva do punkque pola medida perfecta dun hendecasílabo. O único que busca na poesía son formas de expresión innovadoras e a invención dun mundo propio. E, nesa procura individual amósase moi crítica co panorama da poesía galega de finais dos oitenta, á que chega a cualificar de “reaccionaria porconformista”. Xela,outsider, esixente con ela mesma. Talvez por iso nunca publicou o libro inédito Lilí sen pistolas. Por non compartir co público nada do que non estiveseplenamenteconvencida. Xela Arias conseguiu facer da literatura "un cuarto de seu": unlugarparaaindagaciónatravésdapalabra. Quizais todo empezase na infancia, coa biblioteca da casa, ou cun exemplar de O principiño que lle dedicou Manuel María cando era nena. Quizais tamén influíu a frecuente presenza de escritoras e escritores na contorna familiar, o queestimulouasúacuriosidadeintelectualdesdemoinova. Logo están as lecturas que foron facendo da Xela adolescente unha escritora en potencia. No poema “Epístola. Biografía” (1993) ofrécenos pistas das súas preferenciaslectorasduranteamocidade:“Deixaraosmeus estudos e traballaba, pero entre Novalis / almorzaba RimbaudxantabaVerlaineeceabaBaudelaire(Novoneyraou Ferríndeaperitivo)”.Aestabagaxedepoetashaberíaquelle engadir o diálogo intertextual que estableceu a través da tradución, que de certo tamén enriqueceu a súa cultura literaria. IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  5. OESÍA Xela Arias Día das Letras Galegas 2021 ABECEDÁRIOME 5 EGRA EQUILIBRIO, DENUNCIA DO N P IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  6. M UE SI, QUE SI Q IGRES COMA CABALOS XELA ARIAS ABECEDÁRIOME 6 Día das Letras Galegas 2021 ÚSICA T IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  7. ARÍO A DIARIO D Día das Letras Galegas 2021 NTEMPÉRIOME I XELA ARIAS ABECEDÁRIOME 7 IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  8. OMPROMISO C EMINISMO F ALICIA G Día das Letras Galegas 2021 Xela Arias ABECEDÁRIOME 8 IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  9. H U OMENAXES NIVERSIDADE RETRATO ABECEDÁRIOME 9 Día das Letras Galegas 2021 Xela Arias IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
  10. XELA ARIAS DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2021 “¡ ” ABECEDÁRIOME 10 “ ” IES Plurilingüe de Ames (Ames, A Coruña)
Anzeige