Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

використання комп’ютерних систем у навчальному процесі

1.487 Aufrufe

Veröffentlicht am

використання комп’ютерних систем у навчальному процесі

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Login to see the comments

використання комп’ютерних систем у навчальному процесі

 1. 1. Логвин О.С. – майстер виробничого навчання
 2. 2. Комп’ютерна система - інформаційно-технічний комплекс метою якого є обробка, збереження, ввід- вивід інформації.
 3. 3. До складу комп’ютерної системи входять:  комп’ютери;  принтери;  сервери із програмним забезпеченням.
 4. 4. Комп’ютерна система має  можливість інтегрувати з іншими інженерними технологіями;  розширювати можливості  та створювати єдине середовище для керування завдяки різноманіттю і уніфікації комп’ютерного устаткування
 5. 5. Комп’ютерна система складається з таких компонентів:  апаратури (hardware) комп’ютера;  операційної системи (operating system);  прикладного програмного забезпечення (applications software);  користувачів (user).
 6. 6. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Суперкомп’ютери (super-computers) – потужні багатопроцесорні комп’ютери, найсучасніші з яких мають продуктивність до декількох petaflops (1015 речових операцій в секунду).
 7. 7. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Багатоцільові комп’ютери, або комп’ютери загального призначення (mainframes) – на таких комп’ютерах вирішувалися всі необхідні завдання – від розрахунку зарплати співробітників в організації до розрахунку траєкторій космічних ракет.
 8. 8. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Кластери комп’ютерів (computer clusters) – групи комп’ютерів, фізично розташовані поруч і з’єднані один з одним високошвидкісними шинами і лініями зв’язку.
 9. 9. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Настільні комп’ютери (desktops) - це найбільш поширені в даний час комп’ютери, якими користуються вдома чи на роботі всі люди, від школярів та студентів до домашніх господинь.
 10. 10. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Портативні комп’ютери (laptops, notebooks – «комп’ютери, що поміщаються на колінах», «комп’ютери-зошити») - це мініатюрні комп’ютери, за своїми параметрами не поступаються настільним, але за своїми розмірами вільно поміщаються в невелику сумку або рюкзак, чи наприклад, на колінах користувача, який летить у літаку у відрядження і не бажає втрачати часу дарма.
 11. 11. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Кишенькові портативні комп’ютери та органайзери (КПК, handhelds, personal digital assistants - PDA) – це «іграшки для дорослих» у вигляді мініатюрного комп’ютера, що міститься на долоні або в кишені, але по своїй швидкодії іноді не поступається ноутбуку.
 12. 12. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Мобільні пристрої (mobile intelligent devices - мобільні телефони, комунікатори) – це пристрої, якими кожен з нас користується постійно для голосового зв’язку, також– для запису або обробки будь-якої інформації або для виходу в Інтернет.
 13. 13. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Переносні комп’ютери (wearable computers) – їх пам'ять і швидкість значно менші, ніж у настільних комп’ютерах, але критичним фактором є їх надвисока надійність, а для їх ОС та іншого програмного забезпечення – мінімально можливий час відповіді – інтервал, протягом якого система обробляє інформацію від датчиків, від користувача або з мережі, перевищення якого загрожує негативними наслідками.
 14. 14. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Розподілені системи (distributed systems) – це системи, що складаються з декількох комп’ютерів, об’єднаних в дротову або бездротову мережу.
 15. 15. Класифікація сучасних комп’ютерних систем: Системи реального часу (real-time systems) – обчислювальні системи, призначені для керування різними технічними, військовими та іншими об’єктами в режимі реального часу.
 16. 16. Комп’ютерні технології сприяють:  засвоєнню нових важливих знань, умінь, навичок;  самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й викладача;  ідеально підходять для вивчення й викладання технологій;  можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.
 17. 17. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  активній участі учнів у навчальному процесі;
 18. 18. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  постійному проведенні особистого аналізу ситуації учнями в процесі навчання;
 19. 19. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  наявності сигналів зворотного зв’язку в навчальному процесі;
 20. 20. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  відмові від поведінки «позитивного результату», що не дає пригнічувати небажані варіанти дії, не підтверджуючи їх.
 21. 21. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  індивідуалізації кількості і послідовності підтверджень дій в процесі навчання;
 22. 22. Ефективне навчання із застосуванням комп’ютерної техніки базується на:  обліку індивідуальних особливостей учнів до сприйняття зовнішніх умов залежно від їх станів і настроїв.
 23. 23. Комп’ютер виконує такі функції: 1. У функції педагога комп'ютер являє собою:  джерело навчальної інформації;  наочний посібник;  тренажер;  засіб діагностики і контролю.
 24. 24. Комп’ютер виконує такі функції: 2. У функції робочого інструменту:  засіб підготовки текстів, їх зберігання;  графічний редактор;  засіб підготовки виступів;  обчислювальна машина великих можливостей.
 25. 25. Переваги використання ІКТ:  індивідуалізація навчання;  інтенсифікація самостійної роботи учнів;  зростання обсягу виконаних на урок завдань;  розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 26. 26. Основні категорії засобів комп’ютерних технологій:  електронні навчальні матеріали;  комп’ютерні тестові системи;  системи управління навчанням.
 27. 27. Електронні навчальні матеріали формують інформаційне наповнення навчального предмета. До них належать:  електронні підручники, посібники та матеріали на основі конспектів лекцій – для вивчення теоретичних положень предмету, що вивчається;  електронні методичні розробки до практичних і лабораторних робіт;  електронні довідники, словники, перекладачі, бази даних які використовуються в процесі навчання;  засоби для набуття практичних навичок (віртуальні та дистанційні лабораторії, практикуми, комп’ютерні тренажери);  комп’ютерні тренажери – для відпрацювання навичок, які необхідні в обраному напрямі діяльності.
 28. 28. Способи отримання електронних навчальних матеріалів:  комерційні електронні навчальні матеріали;  електронні навчальні матеріали відкритого доступу;  електронні навчальні матеріали власного виробництва навчальних закладів.
 29. 29. Засоби для створення електронних навчальних матеріалів:  електронні копії друкованих документів;  прості програмні засоби для створення електронних навчальних матеріалів;  засоби створення ЕНМ за шаблонами;  спеціалізовані програмні пакети для створення електронних навчальних матеріалів;  міжнародні стандарти.
 30. 30. Технологія створення ЕНМ  робота автора з підготовки навчальних матеріалів підручника;  внесення до електронних навчальних матеріалів елементів комп’ютерного управління навчанням;  спільна робота автора, програміста та дизайнера;  взаємодія автора з програмістом;  робота дизайнера.
 31. 31. Комп’ютерні тестові системи надають інструментарій для:  контролю результатів засвоєння матеріалу;  проведення контрольних робіт за матеріалами лекцій;  контролю підготовки до лабораторних і практичних занять;  самоконтролю знань в інтерактивному режимі;  визначення рейтингу студентів.
 32. 32. Сучасне програмне забезпечення тестування повинно мати засоби:  створення не менше 5-ти стандартних форм тестових завдань (одиночний чи множинний вибір, установлення відповідності, перетягування об’єктів тощо);  внесення завдань та їх відображення в тесті;  імпорту та встановлення зображень, формул, схем, таблиць, HTML, OLE документів, аудіо- та відеомультимедійних об’єктів до тестових завдань та варіантів відповідей і розв’язків.
 33. 33. Приклади програмних пакетів для впровадження тестувань у навчальний процес  CУН Moodle  Ilias;  SunRav;  TestOffcePro$  WebQuiz XP;  Course Lab;  Adobe Captivate;  Hot Potatoes;  MyTest.
 34. 34. Системи управління навчанням призначені для організації навчального процесу, а саме:  проведення навчально-адміністративних робіт (створення навчальних груп, організація розкладу занять і навчальних планів);  надання контрольного доступу до навчальних матеріалів;  організація колективної й індивідуальної роботи учнів і педагогів.
 35. 35. Мережеві засоби комунікації:  електронна пошта;  чат;  форум;  системи обміну файлами;  відеоконференція.
 36. 36. Навчальні заклади можуть отримати СУН із різних джерел:  придбати програмні розробки комерційних фірм;  застосувати вільно розповсюджені безплатні програмні продукти;  власні розробки СУН із врахуванням специфіки роботи.
 37. 37. Застосування зазначених категорій засобів стає значно ефективнішим при їх взаємодії, тому що утворюється повнофункціональна система управління навчанням.

×