Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
3250
3250
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Clear quest (20)

Anzeige

Clear quest

 1. 1. ClearQuest <ul><li>Nhóm trình bày : F3 </li></ul><ul><li>Người trình bày : Trần Trọng Luân </li></ul><ul><li>Thành viên trong nhóm : </li></ul><ul><ul><li>Trần Trọng Luân </li></ul></ul><ul><ul><li>Lê Hùng Nam </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguyễn Duy Nam </li></ul></ul><ul><ul><li>Lê Sính </li></ul></ul><ul><ul><li>Đặng Kim Quang </li></ul></ul>
 2. 2. Sơ bộ về Clearquest <ul><li>Clearquest là hệ thống quản lý các lỗi và các thay đổi yêu cầu một cách tùy chỉnh, được thiết kế cho môi trường phát triển phần mềm năng động. </li></ul><ul><li>Với ClearQuest, bạn có thể quản lý các thay đổi loại hình hoạt động liên quan tới phát triển phần mềm, bao gồm cả các yêu cầu nâng cao, báo cáo lỗi, và các tài liệu hướng dẫn bổ sung. </li></ul>
 3. 3. Sơ bộ về ClearQuest <ul><li>Với ClearQuest: </li></ul><ul><ul><li>Các lập trình viên có thể định nghĩa và ưu tiên các phần có liên quan tới đoạn mã của họ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các kiểm chứng viên có thể kiểm tra tình trạng và giải quyết các yêu cầu về kiểm định chất lượng phần mềm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Những người đứng đầu dự án có thể nhận các thông tin nhanh chóng, có thể phân bổ lại nguồn tài nguyên, công việc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các quản trị viên có thể kết hợp với ClearQuest với các công cụ có sẵn. </li></ul></ul>
 4. 4. Mô hình làm việc của ClearQuest Schema Repository (stored in Server) Team Lead Developer Tester
 5. 5. ClearQuest là gì? <ul><li>ClearQuest bao gồm nhiều thành phần làm việc trong môi trường máy con – máy chủ: </li></ul>Thành phần Sử dụng bởi Tác dụng Clearquest Mọi người Cung cấp, sửa đổi, theo dõi các thay đổi yêu cầu , phân tích tiến độ dự án thông qua các câu truy vấn, biểu đồ, các báo cáo. Clearquest web Mọi người Truy cập Clearquest trên các nền tảng qua Netscape Navigator hoặc là Internet Explorer của Microsoft. Bạn có thể gửi các thay đổi yêu cầu và thực thi các câu truy vấn, biểu đồ hoặc báo cáo. Clearquest designer Quản trị clearquest Tùy chỉnh Clearquest, quản lý các giản đồ và cơ sở dữ liệu Clearquest, và người quản trị và các nhóm người dùng.
 6. 6. Clearquest là gì? Thành phần Sử dụng bởi Tác dụng Clearquest import tool Quản trị clearquest Thêm dữ liệu bao gồm cả các bộ dữ liệu, lịch sử, các tập tin đính kèm từ các hệ thống thay đổi yêu cầu khác. Clearquest export tool Quản trị clearquest Xuất dữ liệu trong Clearquest từ một cơ sở dữ liệu người dùng này sang một cơ sở dữ liệu người dùng khác mà nó dùng giản đồ khác. Clearquest maintenance tool Mọi người Thiết lập và kết nối tới thùng chứa trong quá trình cài đặt và khi bạn nâng cấp lên các phiên bản mới. Rational email reader Quản trị clearquest Cấu hình thư điện tử của bạn sao để người dùng Clearquest gửi được và thay đổi các dữ liệu thông qua thư điện tử.
 7. 7. Ưu điểm <ul><li>Clearquest rút ngắn chu trình phát triển bằng việc thống nhất toàn bộ đội nhóm của bạn vào tiến trình quản lý các thay đổi của phần mềm </li></ul><ul><li>Nâng cao khả năng quản lý đồ án, nhờ tạo ra các baseline, ghi lại các công việc đã hoàn thành, hay các báo cáo về các defect(sai xót) trong quá trình làm phần mềm. </li></ul><ul><li>Hỗ trợ Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Sybate SQL Anywhere, và Oracle. </li></ul><ul><li>Có thể được tích hợp với các sản phẩm khác của IBM(ClearCase, TestManagement,…) để thực hiện nhiều công việc khác. </li></ul>
 8. 8. Tài liệu tham khảo <ul><li>Trang chủ IBM : ibm.com </li></ul><ul><ul><li>Các từ khoá để tìm thông tin về ClearQuest </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Release Note. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Installing Rational ClearQuest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administering Rational ClearQuest </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ClearQuest Designer tutorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ClearQuest Designer Online Help </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ClearQuest API Reference </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Yêu cầu hệ thống <ul><li>Hệ điều hành : Linux, Linux on Intel, Solaris, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista, Windows XP Professional </li></ul><ul><li>Trình duyệt : Web browser: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox . </li></ul><ul><li>Phần cứng : </li></ul><ul><li>+Yêu cầu hệ thông máy Server: 2-4 CPUs with 4-8GB RAM, 80GB hard disk space +Yêu cầu hệ thông máy Client : Processor - 1.5GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor RAM - 1GB (2GB recommended for Development machines) Drive - 40GB hard disk space Network - Wireless 802.11g, Wired connectivity 100MB Full Duplex (recommended) </li></ul>
 10. 10. Ví dụ khi có một thay đổi yêu cầu
 11. 11. Qui trình xữ lý khi có một yêu cầu gửi tới

×