Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

4th periodical esp v

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie 4th periodical esp v (20)

Weitere von Deped Tagum City (16)

Anzeige

Aktuellste (20)

4th periodical esp v

  1. 1. Union Elementary School Mankilam, Tagum City Pang-apat na Markahang Pagsusulit EsP V PANGALAN: ___________________________________ BAITANG/SEKSYON: ___________________ GURO:________________________________________ PETSA:______________________________ Test I: Basahin at unawain ang bawat tanong,isulat ang tamang sagot sa patlang. ________ 1. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kulturang di – material? a. silya b. damit c. antique pots d. pagmamano sa matatanda ________ 2. Ang pagpapanatili at pagpapayaman ng ating kultura ay ipinag-uutos ng? a. Pangulo b. Saligang Batas c. Barangay d. Ating ninuno ________ 3. Oras ng recess bumili ka ng suman, pagkatapos mong kumain, saan mo itatapon ang balat ng iyong kinain? a. Itapon sa kung saan- saan c. ikalat sa bakuran ng paaralan b. Itapon sa tamang basurahan d. ilagay sa bag ng kaklase ________ 4. May kumakalat na tuyong dahon sa bakuran ng paaralan, ano ang iyong gagawin? a. Pabayaan lang c. pulutin at itapon sa basurahan b. Walisin at pabayaan d. tawagin ang kaklase at ipapulot sa kanya ________ 5. Inutusan ka ni Bb. Barco ma magtanim ng gulay sa halamanan, ano ang gagawin mo? a. Itanim at alagaan c. itanim at pabayaan b. Huwag sundin ang utos ni Bb. Barco d. Pagtawanan lang ang inyong guro _______ 6. Nakita mong sinisira ng kaklase mo ang mga tanim sa paaralan. Ano ang gagawin mo? a. Pabayaan ito c. pagalitan ito b. Isumbong ito sa prinsipal d. Tulungan ito sa pagsira ng mga pananim ________ 7. Itinapon ng kapitbahay mo ang kanilang basura sa daan habang ikaw ay naglilinis ng inyong bakuran. Ano ang gagawin mo? a. Isusumbong ito sa may kapangyarihan b. Pabayaan itong magtapon ng basura sa daan c. Awayin ito d. Hikayatin itong magtapon ng basura sa basurahan ________ 8. Ang inyong barangay ay napiling pinakamalinis sa buong bayan. Upang manatili ang kalinisang ito, ano ang dapat mong gawin? a. Magtapon ng basura sa bakanteng lote b. Pabayaang nakagala ang iyong alagang aso c. Panatilihing malinis ang inyong bakuran d. Sirain ang mga tanim sa paligid ________ 9. Ang 4-H club sa inyong barangay ay nagtataguyod paligsahang pagpapaganda at tahimik. Bilang isang mabuting mamayan, ano ang gagawin mo? a. Tuligsain ito c. Pagmumurahin ang mga kasapi nito b. Pagtawanan ang mga kasapi nito d. Sikaping matamo ang unang gantimpala ________ 10. Sa pagbaba ng watawat, nakita mong nakasayad sa lupa ang dulo habang tinatali ang gilid. Ano ang gagawin mo? a. Pabayaang nakasayad ang watawat c. Sisigaw sa kinatatayuan b. Tulungan ang humahawak nito d. Pagmumurahin ang humahawak nito SCORE
  2. 2. ________ 11. Ang kalabaw ay kinikilalang sagisag ng bansa. Kung ikaw ay may kalabaw, ano ang gagawin mo? a. Pakainin ito ng kahit ano b. Pabayaang nakatali sa pastulan sa buong maghapon c. Bigyan ito ng pagkaing-damo at inuming tubig d. Itali ito sa ilalimng puno at pabayaang walang makain o inumin ________ 12. Ang tatay ni Celso ay isang beterano. Nang mamatay ito ibinigay sa kanya ang watwat na nakatakip sa kabaong nito. Ano ang gagawin ni Celso sa watawat na ito? a. Paglaruan ang watawat c. magpagawa ng poste sa bahay at isabit ito b. Gagawing dekorasyon sa bahay d. itago ito ________ 13. Si Elsa ay anak mayaman. Hindi siya gumagawa ng anumang gawain sa bahay. Subalit siya’y ipinasok sa pampublikong paaralan. Ano ang dapat gawin ni Elsa? a. Makisali sa mga gawain sa paaralan b. Suhulan ang kaklase sa paggawa ng mga gawaing iniatas sa kanya c. Huwag pumasok sa paaralan d. Mag-iba ng paaralang papasukan ________ 14. Si Lito ay bagong lipat sa Barangay. Wala siyang kakilala sa lugar na iyon. Ano ang dapat niyang gawin? a. Matulog sa buong maghapon c. Makipagkaibigan sa mga kapitbahay b. Manggulo sa mga kapitbahay d. Makipagchismisan agad ________ 15. Ano ang gagawin mo habang tinutogtog ang pambansang awit ng Pilipinas sa sinehan? a. Maupo lang at antayin ang pelikula c. Ipagpatuloy ang pagkain ng pop corn b. Tumayo ng matuwid at kumanta d. Huwag pansinin Test IIA: Isulat sa patlang ang T kung ang pangungusap ay tama at M kung mali ito. ________ 16. Ang gawaing kinawiwilihan ay madaling matapos ________ 17. Pinagliban lang ang trabaho kaya di natapos ________ 18. Binalewala ang ipinagawa sa iyo ________ 19. Minamahal ang mga gawaing inatas ________ 20. Umaga’t hapon nasa barkada ka at naglalaro ng basketbol sa tuwing walang pasok ________ 21. Madaling matapos ang ginagawa kung gagawin itong may kasiglahan ________ 22. Magkaroon ng talatakdaan sa pang araw-araw ________ 23. Magdadabog kapag inuutusan ng guro o mga magulang ________ 24. Makikisabay sa kaklase na mag laro ng online games kahit may pasok ________ 25. Balewalain ang mga payo ng mga gulang at guro Test IIB: Iugnay ang pangkat A sa pangkat B.Isulat lamang ang titik sa patlang. Pangkat A Pangkat B ________ 26. Sampagita a. pambansang bungangkahoy ________ 27. Kalabaw b. haribon ________ 28. Maya c. pangganyak sa bahay ________ 29. Jose Rizal d. masarap dinggin ________ 30. Lupang Hinirang e. malambing ang tinig ________ 31. Agila f. hindi takot mamatay ________ 32. Anahaw g. maliit at mabango ________ 33. Mangga h. ubod ng sipag ________ 34. Nara i. mahalimuyak sa gabi ________ 35. Tinikling J. sinasagisag ang giting at tapang k. ginagaya ang ibong tikling l. sayaw ng pag-ibig 9
  3. 3. Test IIC: Lagyan ng ( / ) tsek sa patlang ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay nagpapakita ng kasipagan at ( x ) ekis naman kung hindi. ________ 36. Gagawa ng kuwintas na bulaklak at ipagbili ito. ________ 37. Pag-aalaga ng manok. ________ 38. Sadyang mag-uutos sa mga nakababatang kapatid. ________ 39. Ipagbilin ang mga nakababatang kapatid sa kapitbahay. ________ 40. Pagtitinda ng diyaryo. ________ 41. Pakikipagpustahan sa mga laro. ________ 42. Gagawa ng bulaklak na papel. ________ 43. Gagawa ng walis tingting. ________ 44. Pagtanim ng mga halamang ugat. ________ 45. Paglalaba ng mga damit. Test III: Basahin at sagutin ang tanong. (5pts) 46-50. Magbigay ng tatlong kagandahang asal na iyong natutunan sa paaralan na maaring mong maipagmalaki sa iyong mga magulang. Ano ito at paano mo ito ipapakita? Maligayang pagtatapos, kasiyahan Nawa Kayo ng Diyos. Inihanda ni: Mrs. Jeanibe Embalsado Mrs. Rosalinda Hangad Mrs Merazon Boiser Ms. Melissa Barco Mr. Lynard Bobby Asirit

×