Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

CGD2021 - "Solucions de connectivitat de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit rural"

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
HFC Network
HFC Network
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie CGD2021 - "Solucions de connectivitat de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit rural" (20)

Anzeige

Weitere von Congrés Govern Digital (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

CGD2021 - "Solucions de connectivitat de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit rural"

  1. 1. Ferran Compte Ruiz (Secretaria de Polítiques Digitals) Joan Matamala Minguet (Xarxa Oberta de Catalunya) 9 de novembre de 2021 Solucions de connectivitat de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit rural
  2. 2. Objectiu de la Generalitat de Catalunya: • Disposar d’una xarxa pública de fibra òptica amb punt de presència al conjunt de municipis de Catalunya l’any 2023 (PNSD). • Posada en valor de les infraestructures per donar resposta a les necessitats d'auto prestació i facilitar-ne l’accés a tercers. Què hem fet? • Creació del vehicle Xarxa Oberta de Catalunya. • Fort impuls de desplegaments propis pel període 2020-2023. • Establiment de convenis amb les Diputacions en el marc del PNSD per assolir la fita de cobertura 2023 mitjançant desplegaments coordinats i mecanismes de posada en valor. Xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya
  3. 3. AUTOPRESTACIÓ: Proveir al govern autònom de Catalunya de la seva xarxa de telecomunicacions independent de gran ample de banda basada en fibra òptica. MAJORISTA: Maximitzar l’accés dels ciutadans de Catalunya a la infraestructura de comunicacions, posant a disposició del mercat majorista l’excedent de capacitat d’aquesta xarxa. Assegurar que qualsevol proveïdor de serveis de telecomunicacions pugui accedir a aquest excedent de la xarxa segons criteri de neutralitat, transparència i homogeneïtat. Projecte de país: De la conceptualització a la formalització El contracte Xarxa Oberta es formalitza com a una concessió del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2010 i 2031. Xarxa Oberta te la obligació de: • Prestar serveis de connectivitat a 745 seus de la Generalitat de Catalunya. • Desplegar la nova infraestructura necessària per la prestació dels serveis. • Gestionar i mantenir tota la xarxa de fibra òptica que el CTTI li transfereixi. Empresa del grup
  4. 4. • Actualment Xarxa Oberta de Catalunya dóna servei a més de 90 operadors. • Tenim més de 900 serveis majoristes repartits en 292 municipis. • La xarxa de fibra passa per 483 municipis, això implica que són potencialment connectables. • Problemàtiques típiques per no utilització de la xarxa: Troncal en pas per una línia elèctrica(10%). Xarxa allunyada del nucli(35%)-> inversió elevada/el servei ofert no és l’adequat a les necessitats del nucli a connectar. Xarxa Oberta en xifres
  5. 5. En el cas de Xarxa Oberta de Catalunya, quins serveis podem oferir? • Lloguer de fibres • Serveis de Connectivitat(Ethernet o transparent) amb amples de banda compresos entre els 30Mbps i els 100Gbps Serveis actuals Oferta “Preu Públic” per facilitar l’accés a les seves infraestructures: • Lloguer de fibres. • Lloguer de conductes. • Lloguer d’espai a torres. • Creació del Punt d’Informació Únic (PIU) per potenciar l’ús d’aquestes infraestructures per tercers.
  6. 6. Quina problemàtica es detecta conjuntament amb la Secretaria de Polítiques Digitals? Existeixen zones amb fibra disponible però sense xarxa que connecti les llars o empreses degut en part als elevats costos associats per desplegar-la (tram troncal i tram d’accés (inversió per usuari molt elevada)). Problemàtica detectada En aquest context, es creen dos productes: • Servei Ethernet Rural • Fibra Fosca d’Expansió Aquests dos productes complementen el catàleg majorista de Xarxa Oberta amb serveis destinats a l’àmbit rural. Dotant-lo de solucions que facilitin accedir amb serveis de capacitat a ubicacions de poca població i baixa densitat, incentivant la inversió en les xarxes de nova generació (NGA) per part d’operadors minoristes i sense penalitzar la repercussió dels costos de la troncal al mercat potencial al qual es dirigeixen.
  7. 7. Servei Ethernet Rural El servei actiu Ethernet Rural es bassa en el servei Escalat 95 ja disponible en catàleg de servei de Xarxa Oberta partint d’amples de banda més petits. És un servei Ethernet estàndard que permet gaudir d'un ample de banda superior al contractat per a necessitats puntuals(Màx 1Gbps) i anar creixent progressivament en capacitat fins a arribar a l’ample de banda màxim contractat. Està garantit en tot moment, sabent que en necessitats puntuals podrà augmentar-lo de forma automàtica fins a arribar a l’ample de banda màxim contractat Servei Ample de banda consumit 95% del temps Número de UIs Preu recurrent €/mes Cost UI €/mes SE-Rural-20M 20Mbps 10 80 8,00 SE-Rural-40M 40Mbps 20 150 7,50 SE-Rural-60M 60Mbps 30 210 7,00 SE-Rural-80M 80Mbps 40 260 6,50 Condicionants: • El nou punt de xarxa connectat haurà de pertànyer a un municipi o unitat poblacional amb una població inferior als 1.000 habitants, segons les últimes dades publicades per l‘INE (Instituto Nacional de Estadística) i estar a la llista de municipis objecte d’aquest servei. • El servei només està disponible prèvia viabilitat. • Aquests serveis tenen una permanència mínima de 12 mesos. Solucions adoptades
  8. 8. Servei Fibra Fosca d’Expansió El servei de lloguer de fibra fosca d’expansió inclou el lloguer d’una o més fibres òptiques entre dues ubicacions de la xarxa o entre el Punt de Presència a la població i un punt qualsevol de la xarxa. Servei N fibres Preu per 1 fibra €/m lineal/any Fibra fosca d’expansió 1 – 8 0,16 9 – 16 0,12 17 – 24 0,10 Condicionants: • Parteixen d’un servei existent del client(servei connectivitat o fibra fosca) • La longitud és inferior als 20km • No es poden encadenar dues fibres d’expansió • El nou punt de xarxa connectat haurà de pertànyer a un municipi o unitat poblacional amb una població inferior als 5.000 habitants, segons les últimes dades publicades per l‘INE (Instituto Nacional de Estadística) i estar a la llista de municipis objecte d’aquest servei. Solucions adoptades

×