Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció"

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció" (20)

Weitere von Congrés Govern Digital (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la corrupció"

  1. 1. PLANS D’INTEGRITAT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL GUIES D’AUTOAVALUACIÓ EN INTEGRITAT PÚBLICA
  2. 2. 1 Objectiu Fomentar la cultura de la integritat pública i la probitat a les administracions locals de Catalunya, i el lideratge dels servidors públics, especialment els càrrecs electes, en l’àmbit de l’ètica pública, més enllà del compliment normatiu. Línies de treball  Metodologia per a la implementació de plans d’integritat a l’administració local Memòria metodològica que contindrà tots aquells instruments i mesures que ha d’implementar un ajuntament en la seva organització per crear un marc d’integritat pública.  Guia d’autoavaluació en integritat pública a l’administració local Elaboració d’una guia d’autoavaluació que permeti a qualsevol ens local de Catalunya dur a terme una avaluació de l’estat de compliment d’uns estàndards mínims d’integritat en base a uns indicadors comuns, i d’eines i alternatives per crear un sistema d’integritat institucional. Plans d’integritat a l’administració local
  3. 3. 2 Guia d’autoavaluació en integritat pública local La Guia d’autoavaluació en integritat pública local ha de permetre a qualsevol ens local de Catalunya dur a terme una avaluació interna del compliment d’uns estàndards mínims d’integritat, per adoptar les mesures necessàries per crear un sistema d’integritat institucional. Format i contingut  Plataforma digital Desenvolupada pel Consorci AOC  Sistema d’indicadors Es configura com una taula d’indicadors en forma de check-list i proposta de solucions  Recursos de suport • Mapa de riscs tipus • Formació i sensibilització per a servidors públics • Protocols de gestió preventiva i contingent • Bústies ètiques • Altres Plans d’integritat a l’administració local

×