Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)

Herunterladen, um offline zu lesen

“Gestió de dades: transversalitat interna, retiment de comptes i visualització de la gestió pública”, a càrrec de Mercedes Aguilar

“Gestió de dades: transversalitat interna, retiment de comptes i visualització de la gestió pública”, a càrrec de Mercedes Aguilar

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2) (20)

Anzeige

Weitere von Congrés Govern Digital (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)

 1. 1. Gestió de dades: transversalitat interna, retiment de comptes i visualització de la gestió pública Ajuntament de Rubí #CGD2019
 2. 2. Les dades obertes a Rubí •Treball de camp recerca de fonts de dades •Publicació primers DataSets •Integració WSo2 •Llei de Transparència i Bon Govern •BI •Consolidació portal BI •Nou FrontEnd (Transparència OpenData) Creació Oficina Governança de Dades (OGD) •Qualitat: Revisió i assessorament •Publicació: Protocol del procés
 3. 3. La Llei 19/2014 i les dades obertes Títol II – Capítol I. Transparència en l’activitat pública Article 5. Disposicions generals 1. Els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública. La informació subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs web dels subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable. 2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, els subjectes obligats han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat del sector públic. Totes les dades han de poder ser obertes, a excepció de les protegides pels límits de la llei 19/2014
 4. 4. La transversalitat de les dades Portal de Transparència La mateixa dada
 5. 5. La transversalitat de les dades Sicalwin Pentaho Socrata Transparència La mateixa dada
 6. 6. El treball amb mitjans propis, actualització diària LAN DMZ middleware middleware Aplicacions Integració Integració Seu-Tràmits APP Eleccions Decidim Transparència Quadres de comandament Open Data Portal Business Intelligence
 7. 7. La importància de la dada: l’Oficina de Governança de dades Un nou organisme que treballa de forma transversal, sense jerarquies, amb els següents objectius i funcions: Millorar la qualitat de la dada: revisió i assessorament. Publicació de nous datasets. Responsables de les dades a cada servei. Coordinar i optimitzar processos de publicació. Interlocutor amb regidories i serveis susceptibles de generar dades.
 8. 8. L’Oficina de Governança de dades Oficina Governança de Dades Regidora Gerència Àmbit Alcaldia Transparència Serveis Jurídics Gabinet d’Estudis i Estadística Delegat de protecció de dades Serveis Informàtics Grup de treball de referència:
 9. 9. El nostre portal BI
 10. 10. Exemples de les dades obertes a les visualitzacions i apps Eleccions municipals en directe:
 11. 11. Exemples de les dades obertes a les visualitzacions i apps Pressupost municipal en temps real
 12. 12. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @RubiGovObert

Hinweis der Redaktion

 • Rubi es un municipio de mas de 78.000 habitantes, exactamente 78. 433 (39540 D y 38893 H). Hasta ahora cuando teníamos que conocer este dato exacto, teníamos que consultarlo al departamento de estadística. Ahora lo acabo de consultar en el portal de BI y os acabo de decir el numero exacto de habitantes en tiempo real.

  Como empezo todo esto? Integrando todas las fuentes de datos, tanto las corporativas (las conocidas) como las de uso personal departamental (Excels, Acces..... ) Nuestra realidad es variopinta y es difícil (que no imposible) tener un unico sistema de gestión. Los tecnologos intentamos normalizar pero como decia un profesor que tuve, yo os explico la doctrina pero vais a tener que vivir y trabajar en la realidad. Y asi es. Los sistemas informaticos de las Administraciones publicas son Zoos. Y tenemos que adpartanos. Por suerte hoy en dia la tecnologia, que sabe mucho, se ha adaptado a esta realidad y nos ha facilitado herramientas que nos permiten integrar los diferentes sistemas. Por tanto la tecnologia que nos da herramientas, las leyes que nos

×