Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Slutkonferns ny väg in - Veronica Nordlund 13 juni

699 Aufrufe

Veröffentlicht am

Slutkonferens för projektet Ny väg in, som Global Utmaning drivit tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen sedan hösten 2011 med delfinansiering av Europeiska integrationsfonden avslutas i juni 2013. Projektet har haft som mål att öka kunskapen om vilka faktorer som styr valet av migrationssätt, vilken betydelse olika informationskanaler har i detta val och att kartlägga hanteringen av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Veronica Nordlund presenterar intervjustudien ”Den nya vägen in – ett migrantperspektiv” där irakiska migranter intervjuats om vilka faktorer som fått dem att komma till Sverige och på vilket sätt.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Slutkonferns ny väg in - Veronica Nordlund 13 juni

 1. 1. Den nya vägen in– ett migrantperspektivNy väg in – Slutkonferens 13 juni 2013Veronica Nordlund, Forskningssamordnare, Global Utmaning
 2. 2. Intervjupersoner efter migrationssättArbetskraftsinvandrare15varav Bytt spår 11Kommit direkt medarbetstillstånd4Skyddssökande24varav Beviljats PUT 12Fått avslag/väntar påbesked12Familjeband6Totalt4517 kvinnor, 28 män
 3. 3. Åldersfördelning
 4. 4. Yrken bland de arbetskraftsinvandradeYrke i Sverige Yrke i IrakByggnadsarbetare LäkareBilmekaniker BilmekanikerBillackerare CivilingenjörDiskare LärareKioskbiträde BilmekanikerArbetsledare på snabbmatskedja StuderandeBiträde på bilverkstad SjukgymnastKock HotellchefStädare Egen företagareStädare Grafisk designer
 5. 5. LIVET SOMARBETSKRAFTSINVANDRARE I SVERIGE– EN MÅNGFACETTERAD BILD
 6. 6. George, 43 år: "Jag har inte kontakt med svenskar"“Jag har inte kontakt med svenskar. Jag har inte umgåttsmed dem. Jag har inte kunnat lära mig något om derastraditioner, deras kultur och seder.““Om jag hade permanent uppehållstillstånd så kunde jagkanske lära mig språket, utbilda mig och sedan kanskeutveckla mig så att jag fick bättre jobb. Nu måste jagkoncentrera mig bara på jobbet, att göra ett bra jobb, attarbetsgivaren är nöjd med mig så att jag kan behålla jobbet.För mitt arbetstillstånd är bara tillfälligt, jag måste skötamig.”
 7. 7. Nadir, 23 år: "De kallar mig för Turbo"“Först fick jag torka bord. De märkte att jag var duktig så desa att jag kunde börja städa. Sedan sa de att jag kan börjajobba i köket. Och när de märkte att jag var duktig sa de att deanställer mig som handledare för de nya som kommer så delär sig.Så märkte de att när någon apparat gick sönder så lagade jagden för att det är mitt intresse. […] De sa att eftersom jag varduktig på det så skulle de skicka mig på en tredagarskurs såatt jag lär mig hur man reparerar de här apparaterna. Jag gickpå den där kursen, jag lärde mig, och nu är jag ansvarig för alla[snabbmatskedjans] apparater där.”
 8. 8. MigrationsbeslutetVi hade inte tidatt fundera, visprang nästanhela tidenJag ser att svenskamyndigheterutvisar, utvisar,utvisar. Skulle jagkomma hit och görapå samma sätt?… det varsmugglarensom valdeJag vissteingenting omSverige. Jag vissteinte ens varSverige liggerJag vissteingenting omSverige. Jag vissteinte ens varSverige liggerMan ville bara flytill någoteuropeiskt land,vilket land somhelt
 9. 9. Olika informationskanaler• Familj och vänner• Mellanhänder (agenter, smugglare, advokater)• TV och internetDen enainformerade denandra. Det blir somen vägFörsta gången jagfick höra omarbetstillstånd varpå något TV-program
 10. 10. Hur påverkar migrationssättet integrationen?Utsatthet:En kombination av att inte kunna språket, befinna sig i ett nytt,okänt land, vara skuldsatt, inte kunna ta ett kvalificerat jobb, vararädd för att återvända och ha ett tidsbegränsat tillstånd.Med det är svårtmed språket. Jagjobbar från klockansju till fem. När skajag lära mig språket?De enda som inteblir utnyttjade ärde som harpermanentuppehållstillstånd
 11. 11. Upplevelsen av ansökningsprocessenSamma person som gavmin dotterarbetserbjudande gaväven mig det. Det varfemton dagar mellanhennes och mitt beslut.Hon fick det beviljat ochjag fick avslag. Vi hade tvåolika handläggareJag finns här och jagkan arbeta och bidratill samhället […] Vadär meningen med dethär att de ska skickatillbaka mig och attjag ska söka på nytt?…de kan göradet lättare vadgäller regleroch kravJag skulle vilja fåmer informationom att starta egetoch investerapengarJag skulle vilja fåmer informationom att starta egetoch investerapengarVarför tar det sålång tid? Varförinte besluta omtjugo dagar, enmånad?
 12. 12. 1. Information måste komma tidigare i processen2. Det är avgörande att nå ut till anhöriga iSverige3. Oseriösa mellanhänder måste bekämpas4. Permanenta uppehållstillstånd minskar riskenför utnyttjandeNågra slutsatser

×