Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Besnijdenis vanuit mensenrechtelijk perspectief

2.261 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie over de verschillen tussen meisjes- en jongensbesnijdenis, gehouden op 10 december 2015

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.WritePaper.info ⇐ for more detailed information.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! HelpWriting.net
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Goede presentatie, zet aan tot denken en geeft goed overzicht.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Besnijdenis vanuit mensenrechtelijk perspectief

 1. 1. Jongens- en meisjesbesnijdenis, zijn ze echt zo verschillend? Gert van Dijk
 2. 2. FGA en MGA  FGA en MGA: Female Genital Alteration en Male Genital Alteration  ‘Ingrepen aan de genitalia van minderjarigen – zowel mutilerend als niet mutilerend – die niet medisch noodzakelijk zijn.’
 3. 3. Overeenkomsten MGA en FGA  Gaan beiden over minderjarigen  Ingrepen aan de geslachtsorganen  Uitgevoerd om culturele/religieuze redenen  Geen toestemming van de betrokkene  Niet bedoeld om ziekte of afwijkingen te bestrijden  Kunnen tot medische, seksuele en psychologische problemen leiden  Komen beide in grote delen van de wereld voor  En toch worden ze moreel en juridisch heel verschillend beoordeeld…
 4. 4. Gangbare argumenten voor verschillende beoordeling  FGA is ‘veel erger’dan MGA  FGA heeft geen gezondheidsvoordelen, (en MGA wel?)  FGA komt voort uit ‘onderdrukkende theorie’ (en MGA niet?)  MGA is toegestaan wegens godsdienstvrijheid (en FGA niet?)
 5. 5. Een andere achtergrond? Medisch Contact Nr. 49 - 04 december 2014, 2470-2472 ‘Meisjesbesnijdenis met jongensbesnijdenis vergelijken, is appels met peren vergelijken. ...Meisjesbesnijdenis vindt vooral plaats om de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man te markeren, om te markeren dat zij geen lustgevoelens mag hebben en om haar te verlossen van haar ‘duivelse’ lichaamsdelen, enkel omdat zij vrouw is. Het zijn deze volstrekt abjecte en ontoelaatbare motieven die de volledige praktijk van meisjesbesnijdenis wederrechtelijk maken’ (S.Wahedi,‘De wederrechtelijkheid van jongensbesnijdenis: een ethische uitdaging voor het strafrecht?’,Nederlands Juristenblad 2012-44/45, p. 3097-3105.)
 6. 6. Een onderdrukkende theorie?  FGA en MGA zijn niet één specifieke praktijk, maar een containerbegrip voor groot aantal verschillende ingrepen.  Zowel MGA als FGA kennen een lange geschiedenis en worden vanuit een groot aantal motieven en achtergronden uitgevoerd  ‘It makes the child cleaner, properly prepared to enter into adult society, and eligible in due course for marriage and sexual life’ (L.B. Glick,Marked in Your Flesh: Circumcision from Ancient Judea to Modern America, OxfordScholarship, July 2005)  ‘All forms of genital alteration are derived from ideas of the place of human sexuality in society, are intended to alter sexual function in some way, and are performed in the belief that the procedure – no matter how physically injurious – will in someway improve the subject’s life.’ H. Lightfoot-Klein, ‘Similarities in Attitudes and Misconceptions about Male and Female Sexual Mutilations’, in: G.C. Denniston & M. Fayre Milos, Sexual Mutilations A Human Tragedy, 1997, p. 131-135
 7. 7. Verschillende achtergronden?  Het is niet juist dat FGA en MGA een wezenlijk verschillende motivatie hebben  En zelfs als beiden zouden voortkomen uit een verschillende theorie – dan is het de vraag of dat relevant en werkbaar is.  Als FGA zou worden gemotiveerd met ‘goede’ motieven - zouden we het dan wel goedkeuren?  En welke vormen van FGA zouden dan met welke motieven gerechtvaardigd kunnen worden?  En hoe gaan we dat controleren?
 8. 8. Is FGA ‘veel’ erger dan MGA?  FGA is niet 1 praktijk, maar containerbegrip voor scala aan ingrepen  FGA in West-Afrika is van een geheel andere orde dan de meer symbolische vormen die vooral in Zuidoost-Azië voorkomen.  Bij FGA wordt veelal gedacht aan de meest ernstige vorm. Deze meest mutilerende vorm is echter relatief zeldzaam. Meer symbolische vormen van FGA komen veel vaker voor  De meest voorkomende vormen van FGA zijn minder ingrijpend dan de meest voorkomende vorm van MGA  Toch zijn alle vormen van FGA verboden
 9. 9. Verschil MGA en FGA
 10. 10. The penile foreskin •~40-50 cm2 muco-cutaneous organ covering the glans • Sensory nerve endings and specialized end organs (Meissner) abundant (Taylor JR et al. Br J Urol 1996)
 11. 11. De oppervlakte van de voorhuid
 12. 12. Complicaties MGA • Korte termijn, regelmatig voorkomend: infecties, bloedingen (2-5%). Doorgaans eenvoudig te behandelen • Korte termijn, minder voorkomend: ziekenhuisopnames, cystes, littekens, verklevingen, cosmetisch ongewenst resultaat, ‘hidden penis’ etc. • Middellange termijn: meatus stenose (tot 20%) (Joudi, J.Pediatric Urology, 2010) • Lange termijn: seksuele problemen (impotentie, anorgasmie, dyspareunie): tot drie keer meer voorkomend bij besneden mannen en hun partners (Frisch, Int. J. Epidemiol 2011) •Ook sterfgevallen beschreven
 13. 13. Seksuele gevolgen:  “Adverse self-reported outcomes associated with foreskin removal in adulthood include impaired erectile functioning, orgasm difficulties, decreased masturbatory functioning (loss in pleasure and increase in difficulty), an increase in penile pain, a loss of penile sensitivity with age, and lower subjective ratings of penile sensitivity” (Bossio JA, Pukall CF, Steele S. A review of the current state of the male circumcision literature. The Journal of Sexual Medicine. 2014;11(12): 2847–2864.)
 14. 14. Medische voordelen van MGA?? • Vroeger: hoofdpijn, artritis, jicht, reuma, masturbatie, verlamming, vergiftiging, hernia, epilepsie, astma, alcoholisme •Tegenwoordig: UWI? HIV? HPV? Penisca? • UWI’s in jongens zijn zeldzaam en eenvoudig te genezen met antibiotica •Volgens AAP 100 besnijdenissen nodig om 1 UWI te voorkomen • Andere mogelijke voordelen zijn eveneens omstreden en treden bovendien pas op latere leeftijd op • HIV: omstreden literatuur, niet relevant voor kinderen, VS veel hogere prevalentie dan Europa, MSM-overdracht • Geven geen argumenten voor besnijden van kinderen
 15. 15. Bij MGA wordt schadeprincipe gehanteerd… Minister: ‘Bij besnijdenis van jongens – als de ingreep correct wordt uitgevoerd – zijn er geen negatieve gevolgen voor lichamelijk en psychisch functioneren. Op grond hiervan is er voor de overheid geen aanleiding tot een verbod’ (Antwoord vragen Wiegman-van Meppelen Scheppink over de oproep van artsen tegen jongensbesnijdenis 2011 oktober 25, ah-tk-20112012-406.)
 16. 16. En bij FGA een rechtendiscours  WHO: ‘Female genital mutilation of any type has been recognized as a harmful practice and violation of human rights of girls and women’  WHO: ‘The guiding principles for considering genital practices as female genital mutilation should be those of human rights, including the right to health, the rights of children and the right to nondiscrimination on the basis of sex’  Pharos: ‘Als het om de integriteit van het lichaam van het meisje gaat, moet geen enkel compromis worden gesloten’  KNMG: ‘Artsen kunnen niet meewerken aan besnijdenis van vrouwen en meisjes. Alle vormen van besnijdenis – ook een incisie in de voorhuid van de clitoris – worden daarbij geacht mutilerend te zijn.’
 17. 17. Een verschillend discours…  FGA wordt niet veroordeeld omdat het altijd schadelijk voor vrouwen zou zijn – dat is namelijk niet zo - maar omdat het een schending van de rechten van meisjes en vrouwen is  MGA wordt louter beoordeeld in termen van schadelijkheid en om die reden (onterecht) niet veroordeeld  ALS we MGA en FGA beide in termen van schadelijkheid zouden beoordelen –zouden we dan niet ‘lichte’ vormen van FGA moeten toestaan?  Als MGA is toegestaan vanwege godsdienstvrijheid – waarom geldt dat dan voor FGA niet?
 18. 18. FGA is kwestie van vrouwenrechten
 19. 19. Waarom MGA niet?
 20. 20. Conclusie  MGA en FGA zijn niet één praktijk, maar een scala aan procedures met verschillende achtergronden en lichamelijke gevolgen  MGA en FGA worden in verschillende morele termen beoordeeld: MGA in termen van schadelijkheid, FGA in termen van rechten  FGA wordt in alle vormen veroordeeld, MGA wordt in alle vormen geaccepteerd omdat het – onterecht - ‘niet schadelijk’ zou zijn en onder godsdienstvrijheid valt  Er is sprake van een opvallende dubbele moraal in de juridische en morele beoordeling van beide praktijken
 21. 21. Jongens- en meisjesbesnijdenis, zijn ze echt zo verschillend? Gert van Dijk

×