Anzeige
Anzeige

High performing teams v. linkedin v 1.2

 1. High Performing Teams De Kunst van het Bewegen drs. Eric Slager
 2. Een Werkgroep drs. Eric Slager
 3. Kenmerken •Sterke, gefocusseerde leider •Individuele verantwoordelijkheid •Zelfde doelstelling als missie organisatie •Individuele output/resultaat •Efficiënte bijeenkomsten •Discussieert, besluit, delegeert Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 Een Werkgroep drs. Eric Slager
 4. Een Team drs. Eric Slager
 5. Kenmerken •Gedeeld leiderschap •Individuele & gemeenschappelijke verantwoordelijkheid •Specifieke team doelstelling die het team zelf levert •Collectieve output/resultaat •Stimuleert discussies en actieve probleem oplossende bijeenkomsten •Discussieert, besluit en werkt daarna samen Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 Een Team drs. Eric Slager
 6. Wat is een Team? Een team is een beperkt aantal mensen met aanvullende vaardigheden die zich hebben gecommitteerd aan een gemeenschappelijk doel en een aantal prestatie doelstellingen, en werkwijze waarvoor men zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voelt. 1+1=3 Jon.R.Katzenbach: “the discipline of Teams”,1993 drs. Eric Slager
 7. De complexiteit, de inter-connecties, en de snelheid van veranderingen hebben een grote impact op organisaties. Teams hebben meer potentieel dan individuen om problemen op te lossen, en draagvlak voor veranderingen te creëren Team Work Hoe komt het toch dat we in organisaties zoveel teams zien met een gemiddelde IQ van boven de 120, terwijl de stakeholders ervaren dat het collectief functioneert op 60 ? drs. Eric Slager
 8. Traditionele Team Coaching © drs. Eric Slager
 9. Traditionele Team Coaching: vertrouwen in jezelf drs. Eric Slager
 10. Traditionele Team Coaching: vertrouwen in elkaar drs. Eric Slager
 11. Traditionele Team Coaching: verbeteren van de communicatie drs. Eric Slager
 12. Traditionele Team Coaching: inzicht in de teamrollen Bron Voorzitter onderzoeker Teamwerke r Monitor/ Specialist Evaluator Plant/ Innovator Vormer Afmake r Bedrijfsm an Mens-Georiënteerde Rollen Denk Rollen Actie-Georiënteerde Rollen drs. Eric Slager
 13. Systemic Team Coaching © Systemic Team Coaching richt zich op het individu, het team, de organisatie en de bredere maatschappelijke context. Een team moet van “buiten naar binnen” leren denken en weten wat dat betekent voor haar Raison d'être en doelstellingen. drs. Eric Slager
 14. Systemic Team Coaching vs. Traditionele Team Coaching Systemic Team Coaching verschilt met Traditionele Team Coaching doordat het kijkt naar de interne en de externe dimensies van teamwork. Systemic Team Coaching ondersteunt het team in de context van de behoeften van de organisatie en leiderschapsrol die het team moet vervullen. Om daarin succesvol te zijn moet een team 5 disciplines beheersen: Verhelderen: wat wordt er van het team verwacht? Structuren: wat heeft het team nodig om het te realiseren? Samenwerken: hoe zorgt het team voor optimale samenwerking? Verbinden: welke relaties moet het team onderhouden? Reflecteren: hoe past het team nieuwe inzichten toe? drs. Eric Slager
 15. De 5 Disciplines van Systemic Team Coaching © drs. Eric Slager
 16. De Sleutel tot Succes Systemic Team Coaching gaat over het realiseren van de opdracht, de groepsdynamiek,het netwerk van relaties, de omgeving en hun onderlinge samenhang. Hierdoor wordt het team high performing, dat betekent: • meer dan de som der delen • pakt het als een echt collectief zijn leiderschapsrol • zorgt het voor veranderingen die draagvlak hebben en duurzaam zijn drs. Eric Slager

Hinweis der Redaktion

 1. Niet iedere groep is een team
Anzeige