Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016

Geokomunita
GeokomunitaGeoinformatics, GIS/IT, Website programming, Online marketing and Promotion, Presentation and Leadership skills um Geokomunita
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
GIS hosting WebMap postavený nad
open-source technológiami je realitou
Miloslav Ofúkaný
Martin Kalivoda
Martin Pravda
24. 2. 2011
registrácia domény WebMap.sk
Miloslav Ofúkaný
zakladateľ (autor myšlienky WebMap)
24. 4. 2013 ŠVK Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Milo Ofúkaný sa stretol s prvým spolupracovníkom
Dominik Abrahám
Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T
Dominik Abrahám
spoluzakladateľ (prvé technické riešenie WebMap)
8. 4. 2014
VPS hosting pre WebMap.sk
16. 5. 2014 GISáček Ostrava – bakalárska sekcia
prvá prezentácia WebMap
16. 5. 2014 GISáček Ostrava
noví členovia tímu WebMap
2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia
druhá prezentácia WebMap
2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia
členovia tímu WebMap
2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia
Radka Poláková
2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia
Martin Kalivoda
AMAVET klub č. 962 zastrešuje WebMap
Dňa 20. marca 2015 založil Milo Ofúkaný náš klub, ktorý je miestnou
organizáciou občianskeho združenia AMAVET (Asociácia pre mládež,
vedu a techniku).
Dňa 4. marca 2016 grantová komisia AMAVETu rozhodla o finančnej
podpore pre náš projekt WebMap – GIS hosting pre školské projekty
Vedúcim projektu je Martin Kalivoda a ďalší členovia tímu sú:
• Dominik Abrahám
• Marcel Kočíšek
• Milo Ofúkaný
• Martin Panák
• Radka Poláková
• Martin Pravda
WebMap
Open-source
GIS-hosting
Administrátorské rozhranie
GIS na WEBe
API
Integrovaný priestor
Priestorová databáza
Vizualizácia
Distribúcia priestorových dát
(Geo)processing
Mapové šablóny
Výuka
Prezentácia projektov
Open data
User interface
Video tutoriály
Komunita
Zdieľanie skúseností
Ciele projektu WebMap – GIS hosting pre
školské projekty
• Vytvoriť webové grafické užívateľské rozhranie pre
správu účtov užívateľov, správu ich priestorových dát
a mapových aplikácií
• Nasadiť študentské priestorové dáta a mapové
aplikácie
• Vytvoriť tutoriály
• Šíriť osvetu otvorených technológií a otvorených dát
Cieľová skupina projektu WebMap
• Študenti vysokých škôl so zameraním na prírodné a
technické vedy
• Študenti stredných škôl so zameraním na
informatiku a geodéziu
• Učitelia stredných a vysokých škôl
GIS-hosting –> rozšírený web-hosting
Web-hosting
• Úložný priestor
• Nepriestorová
databáza
• Server-side
programovací jazyk
• FTP, SSH
GIS-hosting
• Úložný priestor
• Priestorová databáza
• Server-side
programovací jazyk
• FTP, SSH
• Mapový server (WMS,
WFS, WCS, atď.)
• Geoprocesné služby
(WPS)
Webové GIS aplikácie
• Aplikácie prístupné na webe
• Spúšťané vo webovom prehliadači
• Pracujúce s priestorovými informáciami (poloha X, Y, (Z),
téma, čas)
• Známe príklady:
– Google Maps
– OpenStreetMap
– Turistickamapa.sk
– Panoramio
– Výsledky volieb 2016
– SHMÚ.sk
– ...
• Cyklorouting (Martin Kalivoda, Martin Panák)
• GPX (m)app (Martin Kalivoda, Lenka Hozzová)
• D3 TopoJSON (Martin Pravda)
• Routing (Dominik Abrahám, Radka Poláková)
• Hiking (Dominik Abrahám)
• Tenký klient pre WPS (Dominik Abrahám)
Zoznam hostovaných študentských
webových GIS aplikácií na WebMap.sk
Výhody umiestnenia webovej GIS
aplikácie na WebMap.sk
• Svoje projekty budete mať prístupné na internete
kdekoľvek a kedykoľvek, čo oceníte:
– Pri prezentácii na konferenciách (aj na OSSConf ),
ŠVOČ, ŠVK a pod.
– Pri obhajobách bakalárskych a diplomových prác
– Pri pracovných pohovoroch
• Získate komparatívnu výhodu na trhu práce v
oblasti geoinformatiky
• Interakcia s inými užívateľmi
• Výmena know-how
Aké GIS aplikácie prijímame?
• Semestrálne projekty
• Ročníkové projekty
• Bakalárske projekty
• Diplomové projekty
• Osobné projekty
• Výukové projekty
• Pracovné projekty
Máme základ, ktorý rozširujeme
• Virtuálny server – OS
Linux Debian
• Starý portál Webmap.sk
(v produkcii)
– Hostované aplikácie
– Konfigurácia aplikácie
manuálna
• Nový portál Webmap.sk
(vo vývoji)
20. 2. 2016 Technologický brainstorming
programátorskej zložky WebMap tímu
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Technológie
• Prapôvodná myšlienka – Štandardné technológie –
PHP, SQL, JS, HTML, CSS
• Javascript
– Server side
• NodeJS
• ExpressJS
• MongoDB
– Client side
• Openlayers
• Jade (template engine)
• Priestorové operácie a práca s priestorovými dátami
– PostgreSQL, PostGIS
– Rôzne server side nástroje
• Server – Debian, VPS
• Ďalej plánujeme implementovať:
– Geoserver
– GRASS
– Horizontálne aj vertikálne škálovanie
Technológie
13. 3. 2016 Codesprint
Server-side
Administrátorské
rozhranie
DASHBOARD
FTP, SSH služby
Konfigurácia
databázy
PostgreSQL/PostGIS
Konfigurácia
Geoserver-a
Konfigurácia
geoprocesných
služieb
GRASS
Užívateľ
Webové GIS aplikácie užívateľa
Vízia
Súčasný
stav
vs.
Vízia vs. súčasný stav realizácie
GIS hostingu WebMap.sk
16. 3. 2016 GISáček – Martin Pravda
tretia prezentácia WebMap
17. 3. 2016 sympózium GIS Ostrava
Martin Kalivoda, Martin Pravda
Súčasná funkcionalita
• Registrácia užívateľov
• Autorizácia užívateľov
• Vytvorenie rolí v databáze
• Nahrávanie priestorových údajov
vo formáte .SHP
• Zobrazovanie priestorových údajov vo formáte GeoJSON
• Zobrazovanie metaúdajov
• Vymazávanie priestorových údajov z databázy
Scenár použitia GIS hostingu WebMap
3. Distribúcia
2. Konfigurácia (voliteľná)
Dáta, HTML, CSS, Javascript, Node.js, PHP, OpenLayers,
Leaflet PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, GRASS, a pod.
1. Registrácia
Proces registrácie užívateľov Webmapu
(koncepcia)
MongoDB
useremail
password
PostgreSQL
/schema
Geoserver
/workspace
Linux Debian
/home
Vytvorenie užívateľov/rolí s príslušnými právami
Meno a heslo totožné ako pri registrácii
Registrácia
Ako vidia pôsobenie v projekte
WebMap jeho členovia?
• „Ako študentovi kartografie a geoinformatiky mi to
prišla ako veľmi dobrá myšlienka, ktorá by oblasť
geoinformatiky (ako aj vlastné zručnosti) vedela
obohatiť a posunúť dopredu.“
• „Výsledkom celého nášho úsilia by mal byť
integrovaný systém GIS nástrojov v prostredí
webu.“
Chceš nahliadnuť hlbšie?
• Baví Ťa programovanie?
• Chceš získať skúsenosti pri vývoji jadra Webmapu?
• Chceš spoznať nových ľudí?
• Máš talent na marketing?
• Vedel by si nám pomôcť s hardwarom?
• Vidíš v projekte potenciál a bol by si ochotný
projektu poskytnúť dar?
• Máš nejaký iný nápad, ako zlepšiť Webmap?
• Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal „Áno!“,
kontaktuj náš tím na info@webmap.sk
Ak Ťa WebMap ďalej zaujíma
Príď na naše prednášky:
• Fórum mladých geoinformatikov od 2. do 3. júna 2016
vo Zvolene
• OSSConf od 29. júna do 1. júla 2016 v Žiline
kde budeme prezentovať prvú verejnú verziu GIS hostingu
Výzva k aktívnej účasti v sekcii OpenGIS na OSSConf:
• pošli návrh svojej prednášky na tému otvorené mapové
aplikácie a otvorené geografické dáta
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
1 von 40

Recomendados

Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016 von
Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016
Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016Geokomunita
625 views21 Folien
Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET von
Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVETPrihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET
Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVETGeokomunita
439 views3 Folien
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova... von
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...Geokomunita
238 views2 Folien
Tipologi desa berbasis sustainable development von
Tipologi desa berbasis sustainable developmentTipologi desa berbasis sustainable development
Tipologi desa berbasis sustainable developmentSugeng Budiharsono
789 views17 Folien
Daily equity-report by epic research 15 march 2013 von
Daily equity-report by epic research 15 march 2013Daily equity-report by epic research 15 march 2013
Daily equity-report by epic research 15 march 2013Epic Daily Report
86 views4 Folien
Sampu laporan triwulan i von
Sampu laporan triwulan iSampu laporan triwulan i
Sampu laporan triwulan iZeink Al-Habsy
219 views1 Folie

Más contenido relacionado

Destacado

Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp von
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápPozvánka na seminár Skenovanie starých máp
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápGeokomunita
400 views4 Folien
Culture of Egypt von
Culture of EgyptCulture of Egypt
Culture of EgyptHuma-Ch
6.9K views21 Folien
Present von
PresentPresent
PresentEkal Kurniawan
565 views14 Folien
Makalah (anacardium occidentale) von
Makalah (anacardium occidentale)Makalah (anacardium occidentale)
Makalah (anacardium occidentale)Ekal Kurniawan
1.9K views11 Folien
Contoh format action plan pelatihan gs von
Contoh format action plan pelatihan gsContoh format action plan pelatihan gs
Contoh format action plan pelatihan gsyudinovi
19.3K views4 Folien
Brand Strategy trough Digital von
Brand Strategy trough DigitalBrand Strategy trough Digital
Brand Strategy trough DigitalTuhu Nugraha
1.3K views15 Folien

Destacado(10)

Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp von Geokomunita
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápPozvánka na seminár Skenovanie starých máp
Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp
Geokomunita400 views
Culture of Egypt von Huma-Ch
Culture of EgyptCulture of Egypt
Culture of Egypt
Huma-Ch6.9K views
Makalah (anacardium occidentale) von Ekal Kurniawan
Makalah (anacardium occidentale)Makalah (anacardium occidentale)
Makalah (anacardium occidentale)
Ekal Kurniawan1.9K views
Contoh format action plan pelatihan gs von yudinovi
Contoh format action plan pelatihan gsContoh format action plan pelatihan gs
Contoh format action plan pelatihan gs
yudinovi19.3K views
Brand Strategy trough Digital von Tuhu Nugraha
Brand Strategy trough DigitalBrand Strategy trough Digital
Brand Strategy trough Digital
Tuhu Nugraha1.3K views
Escribe palabras esdrújulas von MargaGutierrez
Escribe palabras esdrújulasEscribe palabras esdrújulas
Escribe palabras esdrújulas
MargaGutierrez3.6K views

Más de Geokomunita

Sborník studentské konference GISáček 2023 von
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023Geokomunita
38 views25 Folien
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Geokomunita
162 views82 Folien
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaGeokomunita
10 views18 Folien
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieGeokomunita
15 views41 Folien
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaGeokomunita
128 views17 Folien
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochGeokomunita
766 views82 Folien

Más de Geokomunita(20)

Sborník studentské konference GISáček 2023 von Geokomunita
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023
Geokomunita38 views
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von Geokomunita
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Geokomunita162 views
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von Geokomunita
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Geokomunita10 views
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von Geokomunita
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Geokomunita15 views
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von Geokomunita
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Geokomunita128 views
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von Geokomunita
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Geokomunita766 views
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR von Geokomunita
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SRGIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
Geokomunita164 views
GIS v archeológii von Geokomunita
GIS v archeológiiGIS v archeológii
GIS v archeológii
Geokomunita159 views
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ... von Geokomunita
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Geokomunita206 views
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe von Geokomunita
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správeWebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Geokomunita152 views
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von Geokomunita
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
Geokomunita137 views
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera? von Geokomunita
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Geokomunita96 views
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží von Geokomunita
Digitálny model reliéfu dna vodných nádržíDigitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Geokomunita135 views
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov... von Geokomunita
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Geokomunita73 views
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy von Geokomunita
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školyVýučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Geokomunita96 views
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS von Geokomunita
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGISVznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Geokomunita101 views
Novinky v QGIS 3.18 von Geokomunita
Novinky v QGIS 3.18Novinky v QGIS 3.18
Novinky v QGIS 3.18
Geokomunita149 views
Výzvy polohového priradenia letového plánu von Geokomunita
Výzvy polohového priradenia letového plánuVýzvy polohového priradenia letového plánu
Výzvy polohového priradenia letového plánu
Geokomunita76 views
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje von Geokomunita
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj fungujeCOG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Geokomunita106 views

Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016

 • 2. GIS hosting WebMap postavený nad open-source technológiami je realitou Miloslav Ofúkaný Martin Kalivoda Martin Pravda
 • 3. 24. 2. 2011 registrácia domény WebMap.sk Miloslav Ofúkaný zakladateľ (autor myšlienky WebMap)
 • 4. 24. 4. 2013 ŠVK Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Milo Ofúkaný sa stretol s prvým spolupracovníkom Dominik Abrahám Tvorba webovej aplikácie s podporou mapovej služby WFS-T
 • 5. Dominik Abrahám spoluzakladateľ (prvé technické riešenie WebMap)
 • 6. 8. 4. 2014 VPS hosting pre WebMap.sk
 • 7. 16. 5. 2014 GISáček Ostrava – bakalárska sekcia prvá prezentácia WebMap
 • 8. 16. 5. 2014 GISáček Ostrava noví členovia tímu WebMap
 • 9. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia druhá prezentácia WebMap
 • 10. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia členovia tímu WebMap
 • 11. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia Radka Poláková
 • 12. 2. 7. 2015 OSSConf Žilina – OpenGIS sekcia Martin Kalivoda
 • 13. AMAVET klub č. 962 zastrešuje WebMap Dňa 20. marca 2015 založil Milo Ofúkaný náš klub, ktorý je miestnou organizáciou občianskeho združenia AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Dňa 4. marca 2016 grantová komisia AMAVETu rozhodla o finančnej podpore pre náš projekt WebMap – GIS hosting pre školské projekty Vedúcim projektu je Martin Kalivoda a ďalší členovia tímu sú: • Dominik Abrahám • Marcel Kočíšek • Milo Ofúkaný • Martin Panák • Radka Poláková • Martin Pravda
 • 14. WebMap Open-source GIS-hosting Administrátorské rozhranie GIS na WEBe API Integrovaný priestor Priestorová databáza Vizualizácia Distribúcia priestorových dát (Geo)processing Mapové šablóny Výuka Prezentácia projektov Open data User interface Video tutoriály Komunita Zdieľanie skúseností
 • 15. Ciele projektu WebMap – GIS hosting pre školské projekty • Vytvoriť webové grafické užívateľské rozhranie pre správu účtov užívateľov, správu ich priestorových dát a mapových aplikácií • Nasadiť študentské priestorové dáta a mapové aplikácie • Vytvoriť tutoriály • Šíriť osvetu otvorených technológií a otvorených dát
 • 16. Cieľová skupina projektu WebMap • Študenti vysokých škôl so zameraním na prírodné a technické vedy • Študenti stredných škôl so zameraním na informatiku a geodéziu • Učitelia stredných a vysokých škôl
 • 17. GIS-hosting –> rozšírený web-hosting Web-hosting • Úložný priestor • Nepriestorová databáza • Server-side programovací jazyk • FTP, SSH GIS-hosting • Úložný priestor • Priestorová databáza • Server-side programovací jazyk • FTP, SSH • Mapový server (WMS, WFS, WCS, atď.) • Geoprocesné služby (WPS)
 • 18. Webové GIS aplikácie • Aplikácie prístupné na webe • Spúšťané vo webovom prehliadači • Pracujúce s priestorovými informáciami (poloha X, Y, (Z), téma, čas) • Známe príklady: – Google Maps – OpenStreetMap – Turistickamapa.sk – Panoramio – Výsledky volieb 2016 – SHMÚ.sk – ...
 • 19. • Cyklorouting (Martin Kalivoda, Martin Panák) • GPX (m)app (Martin Kalivoda, Lenka Hozzová) • D3 TopoJSON (Martin Pravda) • Routing (Dominik Abrahám, Radka Poláková) • Hiking (Dominik Abrahám) • Tenký klient pre WPS (Dominik Abrahám) Zoznam hostovaných študentských webových GIS aplikácií na WebMap.sk
 • 20. Výhody umiestnenia webovej GIS aplikácie na WebMap.sk • Svoje projekty budete mať prístupné na internete kdekoľvek a kedykoľvek, čo oceníte: – Pri prezentácii na konferenciách (aj na OSSConf ), ŠVOČ, ŠVK a pod. – Pri obhajobách bakalárskych a diplomových prác – Pri pracovných pohovoroch • Získate komparatívnu výhodu na trhu práce v oblasti geoinformatiky • Interakcia s inými užívateľmi • Výmena know-how
 • 21. Aké GIS aplikácie prijímame? • Semestrálne projekty • Ročníkové projekty • Bakalárske projekty • Diplomové projekty • Osobné projekty • Výukové projekty • Pracovné projekty
 • 22. Máme základ, ktorý rozširujeme • Virtuálny server – OS Linux Debian • Starý portál Webmap.sk (v produkcii) – Hostované aplikácie – Konfigurácia aplikácie manuálna • Nový portál Webmap.sk (vo vývoji)
 • 23. 20. 2. 2016 Technologický brainstorming programátorskej zložky WebMap tímu
 • 25. Technológie • Prapôvodná myšlienka – Štandardné technológie – PHP, SQL, JS, HTML, CSS • Javascript – Server side • NodeJS • ExpressJS • MongoDB – Client side • Openlayers • Jade (template engine)
 • 26. • Priestorové operácie a práca s priestorovými dátami – PostgreSQL, PostGIS – Rôzne server side nástroje • Server – Debian, VPS • Ďalej plánujeme implementovať: – Geoserver – GRASS – Horizontálne aj vertikálne škálovanie Technológie
 • 27. 13. 3. 2016 Codesprint
 • 29. 16. 3. 2016 GISáček – Martin Pravda tretia prezentácia WebMap
 • 30. 17. 3. 2016 sympózium GIS Ostrava Martin Kalivoda, Martin Pravda
 • 31. Súčasná funkcionalita • Registrácia užívateľov • Autorizácia užívateľov • Vytvorenie rolí v databáze • Nahrávanie priestorových údajov vo formáte .SHP • Zobrazovanie priestorových údajov vo formáte GeoJSON • Zobrazovanie metaúdajov • Vymazávanie priestorových údajov z databázy
 • 32. Scenár použitia GIS hostingu WebMap 3. Distribúcia 2. Konfigurácia (voliteľná) Dáta, HTML, CSS, Javascript, Node.js, PHP, OpenLayers, Leaflet PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, GRASS, a pod. 1. Registrácia
 • 33. Proces registrácie užívateľov Webmapu (koncepcia) MongoDB useremail password PostgreSQL /schema Geoserver /workspace Linux Debian /home Vytvorenie užívateľov/rolí s príslušnými právami Meno a heslo totožné ako pri registrácii Registrácia
 • 34. Ako vidia pôsobenie v projekte WebMap jeho členovia? • „Ako študentovi kartografie a geoinformatiky mi to prišla ako veľmi dobrá myšlienka, ktorá by oblasť geoinformatiky (ako aj vlastné zručnosti) vedela obohatiť a posunúť dopredu.“ • „Výsledkom celého nášho úsilia by mal byť integrovaný systém GIS nástrojov v prostredí webu.“
 • 35. Chceš nahliadnuť hlbšie? • Baví Ťa programovanie? • Chceš získať skúsenosti pri vývoji jadra Webmapu? • Chceš spoznať nových ľudí? • Máš talent na marketing? • Vedel by si nám pomôcť s hardwarom? • Vidíš v projekte potenciál a bol by si ochotný projektu poskytnúť dar? • Máš nejaký iný nápad, ako zlepšiť Webmap? • Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal „Áno!“, kontaktuj náš tím na info@webmap.sk
 • 36. Ak Ťa WebMap ďalej zaujíma Príď na naše prednášky: • Fórum mladých geoinformatikov od 2. do 3. júna 2016 vo Zvolene • OSSConf od 29. júna do 1. júla 2016 v Žiline kde budeme prezentovať prvú verejnú verziu GIS hostingu Výzva k aktívnej účasti v sekcii OpenGIS na OSSConf: • pošli návrh svojej prednášky na tému otvorené mapové aplikácie a otvorené geografické dáta