Anzeige

Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie

Geoinformatics, GIS/IT, Website programming, Online marketing and Promotion, Presentation and Leadership skills um Geokomunita
4. Dec 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Geokomunita(20)

Anzeige

Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie

 1. Vliv pandemické situace na mapathony a humanitární mapování DANIEL KAŠÍK MGR. RADIM ŠTAMPACH, PH.D.
 2. Humanitární mapování - dobrovolnické mapování pomocí OpenStreetMap - setkávání za účelem společného mapování - výměna zkušeností - příchod pandemie Covid-19
 3. Ve světě - obecné digitální dobrovolnictví – počítání ptáků, nahlašování poruch, BOINC - 2010 – zemětřesení na Haiti - vznik Humanitarian OpenStreetMap Team - vznik Missing Maps - největší aktivita uživatelů během probíhajících krizí
 4. V Česku a na Slovensku - česká a slovenská komunita nejaktivnější - 2014 – Londýn, Jakarta, Hedelburg, Vancouver, San Francisco, Washington, Manila - 2016 – Praha, Brno, Olomouc - 2017 – Bratislava - 2019 – Niš
 5. Cíle práce - nové podmínky online prostředí - proměna mapathonů během pandemické situace - změna počtu participantů - faktory na počty participantů - vyhodnocení výkonnosti dobrovolníků
 6. Cíle práce - Změnil se počet účastnících se dobrovolníků na mapathonech během pandemické situace ve srovnání s akcemi konanými před pandemií? - Lze pozorovat významné faktory, které ovlivňovaly počet účastníků během pandemické situace?
 7. Sběr dat - data od koordinátorů z Prahy, Brna, Olomouce, Bratislavy - anonymizovaná x neanonymizovaná data - registrace vs. skutečná účast
 8. Co musím pro vyhodnocení mapathonu znát? - datum konání mapathonu - oficiální začátek a konec - název mapathonu - město a hostující prostory - počet registrovaných účastníků - mapované projekty
 9. Zjištění čísel projektů - ze získaných dat - z fotografií - z Trella - další metody?
 10. Pomocí nástroje OSMCha - uživatelská jména s vysokou mírou participace (ve městech) - organizátoři mapathonů - doplnění hashtagu - především pro starší akce
 11. Sekundární data - registrace vs. participace - nelze jednoduše zjistit reálný počet uživatelů - pomoc nástroje pro vyhodnocování mapathonů
 12. Filtrace sekundárních dat - české a slovenské mapathony - firemní anglické mapathony (ČR a SR) - zahraniční mapathony (kolize)
 13. Filtrace – možnosti? - Místo, ve kterém uživatel vytvořil svůj první bod, udává jeho lokalitu. - Těžiště všech changesetů (resp. ohraničení changesetů) vytvořených uživatelem udává jeho lokalitu - Stát, ve kterém se nachází uživatelem nejvíce vytvořených bodů, je považován za jeho domovskou zemi - Střed polygonu, který je vytvořen ze všech bodů vytvořených uživatelem, udává jeho domovskou lokalitu
 14. Jazyk!
 15. Jazyk!
 16. Python a získání dat z OSM API
 17. Filtrace sekundárních dat
 18. Vyhodnocení
 19. Adaptace mapathonů online mapathony hybridní mapathony mid-month online mapathony
 20. Participace na mapathonech
 21. Participace na mapathonech
 22. Vlivy na participaci Mapathon online hybridní prezenční Mapathon online - 1,000 0,025 hybridní 1,000 - 0,365 prezenční 0,025 0,365 -
 23. Vlivy na participaci
 24. Budovy - nejvhodnější ukazatel k vyhodnocení – building=yes - odborné články používají nodes - na mapathonech dva typy participantů – iD editor a JOSM - automatizace vyhodnocení pomocí Pythonu
 25. Hodinový průměr + 19,07 % + 1,43 %
 26. Hodinový vážený průměr + 22,86 % + 18,93 %
 27. Diskuze a závěr - online mapathony podporují růst komunity - během pandemií online akce vhodnou formou - růst výkonnosti participantů - metodická omezení výzkumu
 28. Proč tohle všechno děláme?
 29. Děkuji za pozornost 241061@muni.cz
Anzeige