1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi

Geokomunita
GeokomunitaGeoinformatics, GIS/IT, Website programming, Online marketing and Promotion, Presentation and Leadership skills um Geokomunita
AKO SA PRIHLÁSIŤ
Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom
konferenčného systému na adrese: http://conference.gate.svf.stuba.sk/
Účastníci seminára Aktivity v kartografii sa naň môžu registrovať aj
samostatne, pre účastníkov medzinárodnej konferencie je účasť na seminári
Aktivity v kartografii bezplatná.
Prihlásenie príspevkov formou abstraktov (na seminár Aktivity v kartografii
alebo na konferenciu) bude prebiehať prostredníctvom
on-line formulára konferenčného systému.
Príspevky-abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov
s prideleným ISBN. Príspevky-články (v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované
v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené
na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné
zaslať v predpísanej šablóne na adresu: kartografickelisty@gmail.com.
Termín prihlásenia abstraktov a zaslania článkov je do 31.5.2016.
Kartografická spoločnosť SR
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
usporiadajú medzinárodnú konferenciu
AKTIVITY V KARTOGRAFII
venované Jánovi Pravdovi
KARTOGRAFICKÁ KONFERENCIA
2016
1. informácia
20. - 21. októbra 2016
Bratislava
Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti
kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje
na dlhoročnú tradíciu podujatia Aktivity v kartografii, čím
poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich
kartografických aktivít, ale zároveň ponúka možnosť prezentovať
nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej
praxi.
Tematické okruhy:
1. Aktivity v kartografii – aktuálne problémy v slovenskej kartografii
2. Mapovanie a zber dát pre GIS
3. Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5. Ďiaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6. Geopriestorové analýzy a modelovanie
7. Mobilné aplikácie
8. Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9. Informačné systémy o území a kataster
10. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
Odborní garanti:
Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach)
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
Organizačný výbor:
Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava)
Ing. Milan Muňko (SvF STU Bratislava)
Miesto konania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava
Termín konania:
20.-21.10.2016
Prezentácie a publikovanie príspevkov:
Dĺžka prezentácie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku je 15
minút vrátane diskusie. Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou
abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov
alebo článku v recenzovanom časopise Kartografické listy.
Termíny:
Prihlásenie abstraktov: 31.5.2016
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 31.5.2016
Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.6.2016
Prihláška na pasívnu účasť: 10.10.2016
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 10.10.2016
Kontaktná adresa:
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra geodetických základov
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SR
Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534
E-mail: robert.fencik@stuba.sk
Web:
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-
zakladov/aktivity-v-kartografii.html
Predbežný program
20.10.2016 – štvrtok
8,30 začiatok registrácie účastníkov
9,00 – 12,30 seminár Aktivity v kartografii
12,30 – 13,30 obed
13,30 – 14,00 otvorenie konferencie
14,00 – 15,30 blok pozvaných prednášok
15,30 – 18,00 rokovanie v sekciách
19,00 spoločenský večer
21.10.2016 – piatok
9,00 – 12,00 rokovanie v sekciách
12,00 – 13,30 obed
13,30 – 16,00 rokovanie v sekciách
16,00 – 16,30 ukončenie konferencie
Organizačné pokyny
1. Účastnícky poplatok:
Výška účastníckeho poplatku na seminár Aktivity v kartografii je:
 15,- €/osoba - člen KS SR
 20,- €/osoba - nečlen KS SR
Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:
 60,- €/osoba - člen KS SR
 60,- €/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)
 70,- €/osoba - nečlen KS SR
 15,- €/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté:
- náklady na organizovanie konferencie,
- občerstvenie počas rokovania,
- vydanie tlačeného zborníka abstraktov,
- spoločenský večer,
- účasť na seminári Aktivity v kartografii.
V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:
- doprava,
- ubytovanie.
2. Ubytovanie:
Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne.
Možnosti ubytovania:
2.1 Hotel Nivy, Líščie nivy 3, 821 08 Bratislava
Tel: +421/2/55410390-95
e-mail: hotel@hotelnivy.sk
2.2 Hotel Arcus, Moskovská ul. 5, 811 08 Bratislava
Tel: +421/2/55572522
Fax: +421/2/55576750
e-mail: bratislava@hotelarcus.sk
2.3 Hotel Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33,
833 12 Bratislava
Tel.: +421/2/54772123
e-mail: recepcia@uvs.sk
2.4 Hotel Kyjev, Rajská 2, 814 48 Bratislava
Tel.: +421/2/59641111
e-mail: sandra.reptova@kyjev-hotel.sk
2.5 Hotel Club, Odbojárov 3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421/2/49202111
Fax: +421/2/44635739
e-mail: reservation@clubhotel.sk
2.6 Hotel Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava
Tel: +421/918/664027
e-mail: elena.trochtova@stuba.sk
1 von 2

Recomendados

Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp von
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápPozvánka na seminár Skenovanie starých máp
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápGeokomunita
400 views4 Folien
Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET von
Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVETPrihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET
Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVETGeokomunita
439 views3 Folien
Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016 von
Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016
Prezentácia projektu WebMap na študentskej konferencii GISáček 2016Geokomunita
625 views21 Folien
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016 von
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016Geokomunita
583 views40 Folien
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt Crarc von
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt CrarcNeuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt Crarc
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou – Štátny archív v Bratislave a projekt CrarcICARUS - International Centre for Archival Research
1K views13 Folien
Pozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave von
Pozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v BratislavePozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Pozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v BratislaveGeokomunita
290 views1 Folie

Más contenido relacionado

Destacado

Основи біохімії для психологів von
Основи біохімії для психологівОснови біохімії для психологів
Основи біохімії для психологівAndrii Cherninskyi
650 views32 Folien
Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016 von
Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016
Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016Luminita Netedu
209 views1 Folie
Fomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en Tonga von
Fomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en TongaFomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en Tonga
Fomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en TongaCaracolesedientos
291 views3 Folien
Minerals von
MineralsMinerals
MineralsAhmed Elhlawany
875 views24 Folien
птахи von
птахиптахи
птахиТатьяна Зайцева
344 views27 Folien
Business associate program von
Business associate programBusiness associate program
Business associate programRushikesh Humbe
429 views8 Folien

Destacado(18)

Основи біохімії для психологів von Andrii Cherninskyi
Основи біохімії для психологівОснови біохімії для психологів
Основи біохімії для психологів
Andrii Cherninskyi650 views
Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016 von Luminita Netedu
Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016
Agenda Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud din 16 mai 2016
Luminita Netedu209 views
Fomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en Tonga von Caracolesedientos
Fomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en TongaFomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en Tonga
Fomento de vocaciones STEM: Ábaco Soroban en Tonga
Caracolesedientos291 views
Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém... von Geokomunita
Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém...Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém...
Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém...
Geokomunita459 views
Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidi von Amir Rachman
Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidiModifikasi penyaluran pupuk bersubsidi
Modifikasi penyaluran pupuk bersubsidi
Amir Rachman2.2K views
Marketing Automation - What is Inbound Marketing? von Tommy Hobin
Marketing Automation - What is Inbound Marketing?Marketing Automation - What is Inbound Marketing?
Marketing Automation - What is Inbound Marketing?
Tommy Hobin817 views
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016 von Rawan Utara
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Rawan Utara1.5K views
Domino encadenado paisaiako elementuak 1 von MargaGutierrez
Domino encadenado paisaiako elementuak 1Domino encadenado paisaiako elementuak 1
Domino encadenado paisaiako elementuak 1
MargaGutierrez5.7K views
Penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan von Rissalwan Lubis
Penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) KepemudaanPenyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan
Penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan
Rissalwan Lubis634 views

Más de Geokomunita

Sborník studentské konference GISáček 2023 von
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023Geokomunita
38 views25 Folien
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Geokomunita
162 views82 Folien
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaGeokomunita
10 views18 Folien
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieGeokomunita
15 views41 Folien
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaGeokomunita
128 views17 Folien
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochGeokomunita
778 views82 Folien

Más de Geokomunita(20)

Sborník studentské konference GISáček 2023 von Geokomunita
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023
Geokomunita38 views
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von Geokomunita
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Geokomunita162 views
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von Geokomunita
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Geokomunita10 views
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von Geokomunita
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Geokomunita15 views
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von Geokomunita
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Geokomunita128 views
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von Geokomunita
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Geokomunita778 views
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR von Geokomunita
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SRGIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
Geokomunita164 views
GIS v archeológii von Geokomunita
GIS v archeológiiGIS v archeológii
GIS v archeológii
Geokomunita164 views
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ... von Geokomunita
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Geokomunita208 views
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe von Geokomunita
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správeWebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Geokomunita152 views
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von Geokomunita
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
Geokomunita137 views
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera? von Geokomunita
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Geokomunita96 views
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží von Geokomunita
Digitálny model reliéfu dna vodných nádržíDigitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Geokomunita135 views
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov... von Geokomunita
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Geokomunita73 views
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy von Geokomunita
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školyVýučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Geokomunita96 views
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS von Geokomunita
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGISVznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Geokomunita101 views
Novinky v QGIS 3.18 von Geokomunita
Novinky v QGIS 3.18Novinky v QGIS 3.18
Novinky v QGIS 3.18
Geokomunita149 views
Výzvy polohového priradenia letového plánu von Geokomunita
Výzvy polohového priradenia letového plánuVýzvy polohového priradenia letového plánu
Výzvy polohového priradenia letového plánu
Geokomunita76 views
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje von Geokomunita
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj fungujeCOG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Geokomunita106 views

1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi

  • 1. AKO SA PRIHLÁSIŤ Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom konferenčného systému na adrese: http://conference.gate.svf.stuba.sk/ Účastníci seminára Aktivity v kartografii sa naň môžu registrovať aj samostatne, pre účastníkov medzinárodnej konferencie je účasť na seminári Aktivity v kartografii bezplatná. Prihlásenie príspevkov formou abstraktov (na seminár Aktivity v kartografii alebo na konferenciu) bude prebiehať prostredníctvom on-line formulára konferenčného systému. Príspevky-abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Príspevky-články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne na adresu: kartografickelisty@gmail.com. Termín prihlásenia abstraktov a zaslania článkov je do 31.5.2016. Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiadajú medzinárodnú konferenciu AKTIVITY V KARTOGRAFII venované Jánovi Pravdovi KARTOGRAFICKÁ KONFERENCIA 2016 1. informácia 20. - 21. októbra 2016 Bratislava
  • 2. Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podujatia Aktivity v kartografii, čím poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich kartografických aktivít, ale zároveň ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi. Tematické okruhy: 1. Aktivity v kartografii – aktuálne problémy v slovenskej kartografii 2. Mapovanie a zber dát pre GIS 3. Geovizualizácia a publikovanie máp na internete 4. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy 5. Ďiaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu 6. Geopriestorové analýzy a modelovanie 7. Mobilné aplikácie 8. Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy 9. Informačné systémy o území a kataster 10. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah Odborní garanti: Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach) Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava) Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava) Organizačný výbor: Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava) Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava) RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava) Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava) Ing. Milan Muňko (SvF STU Bratislava) Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava Termín konania: 20.-21.10.2016 Prezentácie a publikovanie príspevkov: Dĺžka prezentácie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku je 15 minút vrátane diskusie. Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo článku v recenzovanom časopise Kartografické listy. Termíny: Prihlásenie abstraktov: 31.5.2016 Zaslanie článkov do Kartografických listov: 31.5.2016 Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.6.2016 Prihláška na pasívnu účasť: 10.10.2016 Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 10.10.2016 Kontaktná adresa: Ing. Róbert Fencík, PhD., Katedra geodetických základov Stavebná fakulta STU v Bratislave Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SR Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534 E-mail: robert.fencik@stuba.sk Web: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych- zakladov/aktivity-v-kartografii.html Predbežný program 20.10.2016 – štvrtok 8,30 začiatok registrácie účastníkov 9,00 – 12,30 seminár Aktivity v kartografii 12,30 – 13,30 obed 13,30 – 14,00 otvorenie konferencie 14,00 – 15,30 blok pozvaných prednášok 15,30 – 18,00 rokovanie v sekciách 19,00 spoločenský večer 21.10.2016 – piatok 9,00 – 12,00 rokovanie v sekciách 12,00 – 13,30 obed 13,30 – 16,00 rokovanie v sekciách 16,00 – 16,30 ukončenie konferencie Organizačné pokyny 1. Účastnícky poplatok: Výška účastníckeho poplatku na seminár Aktivity v kartografii je:  15,- €/osoba - člen KS SR  20,- €/osoba - nečlen KS SR Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:  60,- €/osoba - člen KS SR  60,- €/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)  70,- €/osoba - nečlen KS SR  15,- €/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu) V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté: - náklady na organizovanie konferencie, - občerstvenie počas rokovania, - vydanie tlačeného zborníka abstraktov, - spoločenský večer, - účasť na seminári Aktivity v kartografii. V účastníckom poplatku nie je zahrnuté: - doprava, - ubytovanie. 2. Ubytovanie: Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne. Možnosti ubytovania: 2.1 Hotel Nivy, Líščie nivy 3, 821 08 Bratislava Tel: +421/2/55410390-95 e-mail: hotel@hotelnivy.sk 2.2 Hotel Arcus, Moskovská ul. 5, 811 08 Bratislava Tel: +421/2/55572522 Fax: +421/2/55576750 e-mail: bratislava@hotelarcus.sk 2.3 Hotel Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava Tel.: +421/2/54772123 e-mail: recepcia@uvs.sk 2.4 Hotel Kyjev, Rajská 2, 814 48 Bratislava Tel.: +421/2/59641111 e-mail: sandra.reptova@kyjev-hotel.sk 2.5 Hotel Club, Odbojárov 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421/2/49202111 Fax: +421/2/44635739 e-mail: reservation@clubhotel.sk 2.6 Hotel Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava Tel: +421/918/664027 e-mail: elena.trochtova@stuba.sk