Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
AKO SA PRIHLÁSIŤ
Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom
konferenčného systému na adrese: http:...
Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti
kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi

176 Aufrufe

Veröffentlicht am

1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, 20.-21.10.2016, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Veröffentlicht in: Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi

  1. 1. AKO SA PRIHLÁSIŤ Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom konferenčného systému na adrese: http://conference.gate.svf.stuba.sk/ Účastníci seminára Aktivity v kartografii sa naň môžu registrovať aj samostatne, pre účastníkov medzinárodnej konferencie je účasť na seminári Aktivity v kartografii bezplatná. Prihlásenie príspevkov formou abstraktov (na seminár Aktivity v kartografii alebo na konferenciu) bude prebiehať prostredníctvom on-line formulára konferenčného systému. Príspevky-abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Príspevky-články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne na adresu: kartografickelisty@gmail.com. Termín prihlásenia abstraktov a zaslania článkov je do 31.5.2016. Kartografická spoločnosť SR Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiadajú medzinárodnú konferenciu AKTIVITY V KARTOGRAFII venované Jánovi Pravdovi KARTOGRAFICKÁ KONFERENCIA 2016 1. informácia 20. - 21. októbra 2016 Bratislava
  2. 2. Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podujatia Aktivity v kartografii, čím poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich kartografických aktivít, ale zároveň ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi. Tematické okruhy: 1. Aktivity v kartografii – aktuálne problémy v slovenskej kartografii 2. Mapovanie a zber dát pre GIS 3. Geovizualizácia a publikovanie máp na internete 4. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy 5. Ďiaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu 6. Geopriestorové analýzy a modelovanie 7. Mobilné aplikácie 8. Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy 9. Informačné systémy o území a kataster 10. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah Odborní garanti: Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach) Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava) Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava) Organizačný výbor: Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava) Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava) RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava) Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava) Ing. Milan Muňko (SvF STU Bratislava) Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava Termín konania: 20.-21.10.2016 Prezentácie a publikovanie príspevkov: Dĺžka prezentácie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku je 15 minút vrátane diskusie. Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo článku v recenzovanom časopise Kartografické listy. Termíny: Prihlásenie abstraktov: 31.5.2016 Zaslanie článkov do Kartografických listov: 31.5.2016 Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.6.2016 Prihláška na pasívnu účasť: 10.10.2016 Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 10.10.2016 Kontaktná adresa: Ing. Róbert Fencík, PhD., Katedra geodetických základov Stavebná fakulta STU v Bratislave Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SR Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534 E-mail: robert.fencik@stuba.sk Web: http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych- zakladov/aktivity-v-kartografii.html Predbežný program 20.10.2016 – štvrtok 8,30 začiatok registrácie účastníkov 9,00 – 12,30 seminár Aktivity v kartografii 12,30 – 13,30 obed 13,30 – 14,00 otvorenie konferencie 14,00 – 15,30 blok pozvaných prednášok 15,30 – 18,00 rokovanie v sekciách 19,00 spoločenský večer 21.10.2016 – piatok 9,00 – 12,00 rokovanie v sekciách 12,00 – 13,30 obed 13,30 – 16,00 rokovanie v sekciách 16,00 – 16,30 ukončenie konferencie Organizačné pokyny 1. Účastnícky poplatok: Výška účastníckeho poplatku na seminár Aktivity v kartografii je:  15,- €/osoba - člen KS SR  20,- €/osoba - nečlen KS SR Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:  60,- €/osoba - člen KS SR  60,- €/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)  70,- €/osoba - nečlen KS SR  15,- €/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu) V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté: - náklady na organizovanie konferencie, - občerstvenie počas rokovania, - vydanie tlačeného zborníka abstraktov, - spoločenský večer, - účasť na seminári Aktivity v kartografii. V účastníckom poplatku nie je zahrnuté: - doprava, - ubytovanie. 2. Ubytovanie: Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne. Možnosti ubytovania: 2.1 Hotel Nivy, Líščie nivy 3, 821 08 Bratislava Tel: +421/2/55410390-95 e-mail: hotel@hotelnivy.sk 2.2 Hotel Arcus, Moskovská ul. 5, 811 08 Bratislava Tel: +421/2/55572522 Fax: +421/2/55576750 e-mail: bratislava@hotelarcus.sk 2.3 Hotel Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava Tel.: +421/2/54772123 e-mail: recepcia@uvs.sk 2.4 Hotel Kyjev, Rajská 2, 814 48 Bratislava Tel.: +421/2/59641111 e-mail: sandra.reptova@kyjev-hotel.sk 2.5 Hotel Club, Odbojárov 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421/2/49202111 Fax: +421/2/44635739 e-mail: reservation@clubhotel.sk 2.6 Hotel Akademik, Vazovova 1, 811 07 Bratislava Tel: +421/918/664027 e-mail: elena.trochtova@stuba.sk

×