Consumenten workshop financial life planning

Gabri Verbeek
Gabri VerbeekFinancial Life Planner, trainer, coach um Inspiratieverzekerd- Financial Life Planning

Complete handout van mijn workshop financial life planning. de workshop die je helpt je dromen te ontdekken en deze om te zetten in gerichte aktie. Tijdens de workshop wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol en betekenis van geld in je leven.

Financial Life Planning
De verbinding tussen geld en een betekenisvol leven
   Workshop Financial Life Planning, 20 januari 2013
    i.s.m. Blinc trainingscentrum,‘De Leerloft’, Heusden (BE)

      Gabri Verbeek, Geregistreerd Life Planner ©
           www.inspiratieverzekerd.nl
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Programma workshop ‘De verbinding tussen geld en een betekenisvol leven’Zondag 20 januari 2013
Blinc Trainingscentrum
Vossenstraat 45
9070 HEUSDEN
 9.00 – 9.30 uur    Ontvangst met koffie

 9.30 uur        Aanvang workshop

 9.30 – 12.30 uur    Kennismaking met elkaar en het model van ‘the Seven Stages of Money
            Maturity’. Dialoog en (luister) oefeningen over gevoel en gedrag in
            geldzaken. Opvattingen en overtuigingen over geld worden zichtbaar evenals
            de herkomst ervan. Inzicht in de spiraal van ‘onschuld en pijn’ in geldzaken.

12.30 – 13.30 uur    Lunch

13.30 – 16.30 uur    Signalen van het verlangen naar ‘Financiële Volwassenheid en Vrijheid’.
            De logische verbinding tussen financiële kennis, inzicht en gedrag in
            geldzaken en het bereiken van levensdoelen. Behandeling en bespreking van
            de 3 Life Planning levensvragen.

16.30 – 17.00 uur    Evaluatie en afronding van de workshop


Tijdens de workshop maakt u gebruik van de workshopmap waarin een uitgebreide hand-out is
opgenomen en aanvullende informatie over Financial Life Planning.

Aanbevolen; relaxed zittende kleding en eigen schrijfmateriaal.


 Deze workshop is ontwikkeld door Inspiratieverzekerd. Er wordt in
 deze workshop en hand-out, met toestemming, gebruik gemaakt
 van materiaal ontwikkeld door George Kinder en Gerard van der
 Made.
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Geld, het grootste obstakel om iets niet te doen!

Geld is het grootste obstakel in het leven om tot vrijheid te komen.
Onze opvattingen en overtuigingen over geld werken eerder belemmerend dan stimulerend.
‘Het geld groeit me niet op de rug’, ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje, ‘rijke
mensen zijn nooit eerlijk aan hun geld gekomen’, zijn veel gehoorde uitspraken.
Bij dit soort overtuigingen wordt geld of het gebrek daaraan een reden om iets niet te doen.
Honderdduizenden mensen zouden graag ander werk willen doen. Als je ze vraagt waarom ze het niet
gaan doen, krijg je te horen dat de schoorsteen moet roken. We kijken niet kritisch naar onze financiële
situatie om te onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om onze bakens te verzetten en geld
ondergeschikt te maken aan onze levensdroom.

Life planning is een methodiek om te komen tot een leven dat we zelf graag willen leiden. Het is een
combinatie van coaching en financieel inzicht. Het verschaft inzichten in het verband tussen geld en gevoel,
tussen geld en spiritualiteit, tussen geld en leven. Life Planning reikt de instrumenten aan om dat te
bereiken wat iedereen wil: een fijn, ontspannen leven.

We zullen dan wel onze drijfveren onder de loep moeten durven nemen. Veel van de
beslissingen die we nemen zijn gerelateerd aan geld. We hebben vaak geen idee van onze
motieven hoe we die besluiten nemen. Als we het geld los zouden kunnen laten en op zoek
zouden gaan naar wat we het allerliefste in het leven zouden doen, dan zul je zien dat de
geldstroom in je leven je droom gaat volgen.’ Het werkt niet andersom. We worden opgevoed
met het idee dat we naar school moeten, een baan moeten zoeken om daarmee veel geld te verdienen.

Hoeveel gelukkiger zouden we niet zijn als we uit zouden vinden wat we echt leuk vinden in het
leven om te doen en daar vervolgens ons brood mee zouden verdienen?’ Volgens mij maken we
in onze huidige calvinistische cultuur een denkfout. Geld is belangrijk, maar is het belangrijker
dan brood, toiletpapier of water uit de kraan? We hebben te horen gekregen dat geld vies is en stinkt. Anderen
maken geld tot het allerbelangrijkste dat er is op aarde. Terwijl het even belangrijk
is als al het andere niet meer en niet minder.’ De kredietcrisis toont aan dat we gecorrigeerd
worden door de wetmatigheden van de economie op het moment dat we alles ophangen aan geld, materie en
bezit. Dit terwijl de werkelijke waarde van het leven zit in mensen zelf.

Zelf heb ik een loopbaan achter de rug in de wereld van de financiële dienstverlening. Ik ontdekte
dat ik altijd al op zoek was naar een methode om dat wat mensen graag willen, tot uitdrukking te laten komen
in een gezonde financiële situatie. In de systematiek van de huidige financiële wereld was dat voor mij
onmogelijk. Men denkt daar in termen van financiële oplossingen en niet in oplossingen die goed zijn voor
mensen. In de wereld van de bank en de verzekeraar wordt wel met je meegedacht als het gaat om geld, maar
men vergeet de belangrijkste vraag te stellen: ‘Wat wil je met je leven?’. Mensen hebben geen financiële
doelen, ze hebben levensdoelen waar ze geld voor nodig hebben.’

Mensen die beweren dat geld niet belangrijk is, zeggen dat vaak uit een gevoel van machteloosheid. Mensen
die geld als maatstaf voor alles nemen, voelen dat er meer moet zijn in het leven, dat er iets ontbreekt.
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om uit de wereld van de financiële dienstverlening te stappen. ‘Ik wil zelf
ook werk dat mij energie geeft. Werk dat mijn talenten ten volle uitnut. Werk dat het mij mogelijk maakt om
mezelf te zijn. Mijn leven was afhankelijk geworden van omstandigheden waarin ik teveel van dat soort
beslissingen moest nemen! Ik ben op zoek gegaan naar mijn leven waarin mijn talenten aan bod komen en
dat mij in harmonie brengt met mijn omgeving en de maatschappij.’
THE SEVEN STAGES OF MONEY MATURITY
Ontwaken
ALOHA      Staat van wijsheid en generositeit. Je kent de kracht en de
        beperkingen van jezelf rondom geldvraagstukken. Je handelingen
        vinden plaats in de geest van Aloha!

        ‘The passing of a blessing from one person to another without
        regard to economic difference
VISION     Je ziet je levensmissie en je toegevoegde waarde voor de
        gemeenschap. Je voelt dat je de kennis en de vaardigheden bezit om
        dit te verwezenlijken. Je weet wat je voor anderen kunt betekenen,
        ook financieel.
        ‘Seeing what needs to be done in our community and having
        the skills to take sustained visionary action to accomplish it’

Volwassenheid
VIGOR      Je bent krachtig, energiek en vindingrijk. Daadkrachtig en doelgericht.
        Je hebt de energie en het enthousiasme om je (financiële)
        levensdoelen te verwezenlijken!
        ‘The energy and enthusiasm to accomplish our financial goals’
UNDERSTANDING  Je leeft volledig in het moment van het ‘NU’. Je laat je gedachtes
        (over jezelf) gaan. Je laat je (moeilijke) emoties rondom geld zijn
        zoals ze zijn. Je krijgt inzicht in wat voor jou werkelijk belangrijk is in
        het leven! Je transformeert vanuit je oude financiële patronen naar
        vrijheid!
        ‘The act of transforming our painful money dilemmas by
        developing ease in the midst of difficult feelings that arise
        around money.’
KNOWLEDGE    Wat zijn je bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven? Wat zijn je
        financiële doelen? Hoe wil je die bereiken? Op welk terrein heb je
        financieel advies nodig? Wat betekent leven vanuit financiële
        integriteit voor jou? Kortom, bezit je de praktische financiële kennis en
        vaardigheden
        om je levensdoelen financieel te verwezenlijken?
        ‘The practical skills need to accomplish our financial goals’

Kindertijd
PAIN      Onze moeilijke emoties en gevoelens rondom geld. Bijvoorbeeld: Je
        voelt je (heimelijk) jaloers, schuldig of verdrietig als een vriend of
        bekende financieel meer presteert dan jij. Of je zit klem in je baan, je
        voelt je gevangen in de ratrace of ervaart een sterke weerzin tegen
        belastingzaken, budgetkwesties, rekeningen , hypotheken,
        verzekeringen en/of arbeidsinkomsten.
        ‘Our difficult feelings around money’
INNOCENCE    Je klampt je vast aan persoonlijke ideeën en overtuigingen over geld.
        Vaak meegekregen via je jeugd, ouders, leraren, buren, vrienden en
        partners. Onbewust en onwrikbaar meen je bijvoorbeeld: ‘geld maakt
        corrupt’, ‘eerlijkheid levert geen geld op’, ‘tijd is geld’, je bankrekening
        is je beste vriend’’, ‘succes is rijkdom’ etc.
        ‘Our belief systems around money, which are inevitably partial
        and incomplete’
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Financiële volwassenheid
Financiële volwassenheid draagt de belofte in zich dat u op een nieuwe manier met geld leert omgaan, een
manier die niet alleen de inhaligheid van het Beursplein of de ijdelheid van de P.C. Hooftstraat omvat, maar het
hele spectrum van de menselijke natuur. Financiële volwassenheid biedt u de gemoedsrust en het succes die
ontstaan als u oude pijnlijke patronen rond geld loslaat en leert hoe u uw eigen leven kunt creëren, doordat u
een dieper inzicht krijgt in wie u bent, waar uw talenten liggen en hoe u uw doel helder kunt krijgen.Signalen die duiden dat u op zoek bent naar financiële volwassenheid!


    Doet u zichzelf met betrekking tot geld tekort door bijvoorbeeld geld te sparen voor een specifiek
     doel, maar het over de balk te gooien tijdens een aanval van koopwoede.
    Hebt u het gevoel dat u aan een baan gekluisterd zit waarin u niet tot uw recht komt en die uw
     vrijheid inperkt, alleen omdat u het geld nodig hebt?
    Wordt u zo in beslag genomen door de concurrentiestrijd en het veiligstellen van uw baan, dat u zelfs
     in het weekend niet kunt ontspannen?
    Bent u als u thuiskomt van uw werk zo moe dat u geen energie meer overhebt voor de dingen die u
     eigenlijk zou willen doen, zoals tennissen, muziek maken, schrijven, beeldhouwen, schilderen, tijd met
     uw partner, kinderen of familie doorbrengen?
    Zou u liever meer geld aan projecten willen geven als uw financiële situatie dat toe zou staan?
    Hebt u altijd schulden – misschien zelfs in die mate dat u moet worstelen om de volgende termijn af te
     kunnen lossen – terwijl u toch te veel geld blijft uitgeven, waardoor uw schuld alleen maar groter
     wordt?
    Eindigen gesprekken over geld met uw partner vaak in heftige ruzies?
    Heeft uw stem geen gewicht heeft met betrekking tot geldzaken thuis!
    Bent u van slag als u geld verliest op de effectenbeurs? Of slaat u uzelf voor het hoofd als de beurs
     stijgt zonder dat u een aandeel in de winst hebt?
    Vindt u zichzelf dom als het om financiële beslissingen gaat? Weet u niet hoe u die
    zelfstandig moet nemen of hoe u een betrouwbare adviseur kunt vinden?
    Zou u bank- of giroafschriften, het uitschrijven van rekeningen, investeringsbeslissingen en
     verzekeringspolissen het liefst voor de rest van uw leven uit willen bannen?
    Het bepalen van en communiceren over uw uurtarief vindt u moeilijk?


  Wanneer u op een van deze bovenstaande vragen “Ja” hebt geantwoord bent u op zoek naar een
  volwassen relatie met geld. Kennisname van Life Planning is dan geknipt voor u!
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Een roep om vrijheid!


Veel mensen zijn op zoek naar een prettige relatie met geld. Dit komt niet alleen voor bij
mensen die geld te over hebben: de behoefte aan gemoedsrust en vrijheid met betrekking
tot geld speelt bij mensen die arm zijn, bij mensen uit de middenklasse, bij rijke erfgenamen
en bij succesvolle zakenlieden. Misschien hebt u ook wel eens uitspraken gedaan als:


    Ik wil er zeker van zijn dat ik mezelf of mijn meest fundamentele waarden niet hoef te verloochenen
    om maar genoeg geld te verdienen.
    Ik wil een rijk leven. Niet noodzakelijkerwijs in financieel opzicht, maar geld hangt er wel mee samen.
    Ik wil vrij zijn om te doen wat ik wil, zonder me daarbij af te hoeven vragen hoe ik het kan betalen.
    Ik wil niet altijd bang zijn met betrekking tot geld.
    Ik wil vrij zijn.
    Ik streef naar een goede balans tussen de kwaliteit van leven en mijn geld. Vaak ligt de nadruk te veel
    op geld ten koste van de kwaliteit van leven.
    Ik wil me geen zorgen hoeven te maken over geld.
    Ik wil aan mijn behoeften toekomen zonder dat ik me er schuldig over voel.
    Ik wil wezenlijk werk doen en iets aan de maatschappij bijdragen zonder me af te vragen hoeveel het
    me oplevert.
    Ik wil mezelf kunnen zijn zonder te struikelen over mijn financiële situatie.
    Ik wil er zeker van zijn dat geld geen storende factor is met betrekking tot de dingen die gedaan
    moeten worden.
    Ik wil me erop kunnen concentreren om iets waardevols te doen in plaats van op het binnenhalen van
    geld.
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Leven op basis van financiële integriteit

Definitie van integriteit

Integriteit staat voor het handelen vanuit een positie van volkomenheid en duidelijkheid ten opzichte
van iemands eigen waarden. Het is een natuurlijke status van ethisch evenwicht. Iedereen weet van
zichzelf wanneer hij integer handelt. En we weten het ook meteen als we niet integer zijn, zelfs al is
dat maar een moment. We deinzen als het ware voor onszelf terug, ervaren ten minste een moment
lang iets van twijfel, schaamte, schuld of spijt. Het voelt als een golf van onrust die door ons heen
gaat. Handelen zonder integer te zijn brengt ons van binnen veel meer schade toe, dan we onszelf
kunnen voorstellen, zeker in gevallen waarbij we dat handelen proberen te camoufleren met
rationaliserend of verklarend gedrag. Onbewust gaan we onszelf beschouwen als leugenaars of
oplichters, de echte intimiteit verdwijnt uit onze relaties, en onze zakelijke activiteiten worden
gekweld door frustratie en inefficiëntie en verliezen aan duidelijkheid.

3 Principes van Integriteit

  1. Of je nu gelooft dat geld van oorsprong billijk is, omdat het gebaseerd is op een vrijwillige,
    volledige compensatie, of dat je van mening bent dat het dat niet is, omdat grote belangen
    meer invloed hebben: als we vast blijven houden aan de opvatting dat geld niet billijk is, dan
    blijven we vastzitten in een cyclus van Onschuld en Pijn, die niet samengaat met
    volwassenheid. Als we verknocht vasthouden aan de billijkheid van geld, blijven we
    vasthangen in een ontkenning – een vorm van Onschuld die eveneens buiten de
    volwassenheid valt.

  2. Met de beheersing van Kennis, Inzicht en Kracht, zijn we echter in staat de maatschappij op
    visionaire wijze te transformeren.

  3. Als we een gevoel van onbillijkheid de kans geven om onze eigen integriteit te beïnvloeden,
    vernietigen we het systeem en daarmee onszelf. Dit vormt een grote bedreigen voor onszelf,
    waardoor we lange tijd opgeslokt worden door een gevoel van pijn (er zijn duizend goede
    daden nodig om één slechte ongedaan te maken).

Daarom: Bewijs uzelf een goede daad en ga na in welke opzichten uzelf niet helemaal integer bent
als het om geld gaat, en ga met die aspecten aan de slag.

Bron: geautoriseerde Nederlandse vertaling van de brontekst, opgesteld door George Kinder, auteur van de
boeken ‘Seven Stages of Money Maturity’ (vertaald in NL als Life Planning) en ‘Lighting the Torch’. Beschikbaar
gesteld voor vrij gebruik, mits in deze vorm en zonder tekstwijzigingen, door Gerard van der Made & Gabri
Verbeek
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
                        Jeugd

Onschuld
Herinner je je een one-liner met een boodschap over geld die je is bijgebleven uit je jeugd? Wie zei dit?
Wat zijn je drie vroegste herinneringen met/over geld
Ben je wakker geworden door je onschuldige ervaringen inzake geld in je jeugd?
Welke overtuigingen hanteer je momenteel over geld?
Welke verhalen/boodschappen over geld ken je van je:

    Familie
    Ouders
    Grootouders
    Ooms en tantes
    Vrienden en bekenden
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
                        Jeugd

Pijn
Wat zijn je drie meest pijnlijke herinneringen over geld. Welke emotie(s) voelde je bij elke verhaal?

A. Als kind?

         Verhaal                        Emotie(s)

    1.


    2.


    3.


B.  Als volwassene?


         Verhaal                        Emoties

    1.


    2.


    3.
Hoe voel/herken je tegenwoordige pijn over geld? Wat zijn de bijbehorende gevoelens?
Wat doe je met je pijnlijke ervaringen over geld?
Wat zijn je terugkerende patronen rondom geld die je laten disfunctioneren? Kun je hierbij je pijnlijke
gevoelens benoemen en je onbewuste boodschappen over geld waar je gedrag op gebaseerd is?
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
                  Volwassenheid
Kennis
Wat weet je van geld & financiën en hoe weet je dat je kennis niet naïef is?Wat doe je om meer van geld & financiën te weten te komen?
Wat zou je graag nog willen leren over geld & financiën?
Inzicht
Wat zijn je positieve en negatieve gevoelens over geld?Staan je gevoelens je soms in de weg in geldzaken?Welke technieken heb je succesvol gebruikt om met deze gevoelens om te gaan?
Daadkracht
Wie heb je uit het veld geslagen en knock-out gezien m.b.t. geld?Onder welke omstandigheden voel jij je uit het veld geslagen en knock-out m.b.t. geld?Op welke manier ben je succesvol en daadkrachtig geld tegemoet getreden?


Voorbeelden van daadkracht voor jou?
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
                   Ontwaken
Visie
Van wie heb je gehoord of gelezen, wie ken je die een gezonde verstandhouding heeft met geld en die een
wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan zijn/haar directe omgeving, gemeenschap of de wereld?
Wanneer jij het geld bezit dat je nodig hebt, hoe zie jij dan jezelf als gever met visie in deze wereld?
Aloha
Je mentor; Van wie heb je gehoord of gelezen, ken je iemand die mensen echt op hun gemak stelt (ongeacht
economisch belang) met zijn/haar generositeit of eenvoudige menselijke vriendelijkheid?
Stel jezelf voor als een zo genereus en vriendelijk mogelijk persoon als je maar zijn kan, ongeacht je eigen
economische omstandigheden, hoe zou je je dan gedragen ten opzichte van andere mensen (arm of rijk, vriend
of vreemde) met betrekking tot geld.
Welke voorbeelden van Aloha heb je meegemaakt of ken je?
Hoe zou je leven eruit zien wanneer al je handelingen plaatsvinden in de geest van Aloha?
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Vraag 1.


Stel je voor, je bent financieel volledig onafhankelijk en vrij. Je hebt voldoende geld om in al je
behoeften te voorzien. Nu en in de toekomst. Hoe zou je leven er dan uit zien? Zou je ook maar iets
veranderen? Laat jezelf helemaal gaan! Sta je dromen niet in de weg.


Beschrijf jouw ideale leven met alles erop en eraan.
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Vraag 2.Je komt bij de dokter die je vertelt dat je nog maar 5 tot 10 jaar te leven hebt. Het goede nieuws is
dat je je nooit ziek zult voelen. Het slechte nieuws is dat je zonder voorafgaande waarschuwing
overlijdt in de periode tussen 5 en 10 jaar.

Wat ga je doen in de tijd die er overblijft om te leven? Ga je je leven veranderen en hoe ga je dat
doen?
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
Vraag 3.


Deze keer heeft de dokter het schokkende nieuws dat je nog maar 1 dag te leven hebt. Welke
gevoelens komen er bij je op wanneer je open en eerlijk je eigen dood onder ogen ziet? Stel jezelf de
volgende vragen:

Wat heb ik in mijn leven gemist? Wie ben ik niet geworden die ik graag had willen zijn? Waar ben ik
niet aan toegekomen dat ik graag had willen doen?
INSPIRATIEVERZEKERD.NL
             1 maand      3 maand      1 jaar      3 jaar       5 jaar      10 jaar      20 jaar      Gedurende
                                                                             het leven
Werk
Gezin en
Familie
Relatie(s)
Persoonlijke
ontwikkeling
Samenleving
Creativiteit
Aanwijzing: (1) Vul je eigen categorieën in bij de lege vakjes. Voel je vrij om bij de eerste zes categorieën er een of meerdere te verwijderen of te veranderen. (2) Je hoeft
niet alle vakjes in de tabel in te vullen. Vul liefst minimaal 8 vakjes in. (3) Elk vakje staat voor een doel dat je bereikt wilt hebben aan het eind van de betreffende periode.
(4) Wanneer je het lege schema bekijkt, ga dan naar het vakje toe dat er voor jou het meest uitspringt en vul daar een doel in. Zet het cijfer ‘1’ in de hoek van dat vakje,
om daarmee je eerste prioriteit aan te geven. Ga dan naar het volgende vakje dat je aanspreekt, noteer er een doel in en geef het nummer ‘2’. Ga zo door totdat je
minstens acht of meer vakjes hebt ingevuld. (5) Let op: deze oefening is meer intuïtief dan rationeel. Welke doelen je ook aanspreken, het zijn altijd de juiste! Probeer niet
om een keurig samenhangend patroon te maken van de verschillende doelen.
© George Kinder, 1999/www.kinderinstitute.com/www.inspiratieverzekerd.nl
INSPIRATIEVERZEKERD
In elke vrouw - in elke man
Zit een verlangen, groot of klein
Om in dit leven, als het kan
Een keer gewichtloos vrij te zijn

Vrij van verdriet en niet meer bang
Niet meer alleen en vrij van toen
Omarmd door oeverloos geluk
In staat iets kolossaals te doen

Die ene dag, die ene nacht
Niet meer te vragen van: Waarom?
Maar zeker weten: Dit ben ik
En dit gevoel, daar gaat het om

In elke vrouw - in elke man
Zit een verlangen diep verstopt
Om in dit leven - als het kan
Een keer te voelen dat het klopt

Die ene dag - die ene nacht
Die ene man - die ene vrouw
Waardoor je een keer zeker weet:
Dat deze aarde draait om jou!

Als je dat een keer hebt gevoeld
En je dus weet dat het bestaat
Dan moet je, tot je laatste snik
Onthouden dat het daar om gaat

Een wonder komt soms onverwacht
Je weet het nooit, misschien vannacht!...Paul van Vliet, songtekst van ‘Misschien vannacht’
METHODIEKEN
     Gabri Verbeek
             De ontbrekende schakel tussen
             geld en gevoel

             Zeker van je
             zaak
    ACHTERGROND
             Geld is ontegenzeggelijk belangrijk in onze maatschappij.
             Echter het is net zo belangrijk als wij het zelf maken. Geld
             op zich is niet meer dan fantastisch mooi bedrukt papier en
             fraai vormgegeven munten; tegenwoordig niet meer dan
             een bankpas en een bedrag op een scherm.

             In de dagelijkse praktijk is geld echter iets  vrees, schuld, vreugde, bezorgdheid en
             heel anders. Geld en geld gerelateerde      droefheid. Mensen kunnen letterlijk en
             zaken kunnen ons van binnen diep raken.     figuurlijk ziek worden van geldzorgen en
             Geld is energie, geld is emotie, geld is     stress rondom kwesties waarbij geld een
             waardering, geld is zorgelijk; zowel het wel   rol speelt.
             als het niet hebben van geld. Regelmatig
             spelen gevoelige en emotionele kwesties     Financiële volwassenheid
             rondom geld. Deze gevoelens en emoties      De Amerikaan George Kinder, auteur van
             kunnen ons blikveld behoorlijk vertroebe-    het boek The Seven Stages of Money
             len. Hierdoor lopen we de kans om beslis-    Maturity, stelt dat financiële rust en voor-
             singen te nemen waar we later gemengd      spoed financiële volwassenheid vereisen.
             op terugkijken.                 Als je weet wat je in het leven wilt en
                                      begrijpt welke rol geld in je leven speelt,
             Emoties                     kun je geldzaken regelen met een gevoel
             Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen     van rust, vrijheid en zekerheid.
             de emoties rondom geld flink aanwak-
             keren. Bij de ruzie over een erfenis blijken   De stappen naar financiële volwassen-
             er vaak andere motieven een rol te spelen,    heid moeten de diepere verlangens naar
             die geprojecteerd worden op het verde-      boven halen. Vragen over de herkomst van
             len van de buit. Het niet betalen van de     geldopvattingen helpen je om het vaak
             alimentatie door een van beide partners     dwangmatige aspect van je houding over
             wordt menigmaal aangegrepen als middel      geld te doen inzien:
             ter verrekening van oud zeer. Verschil in    1.	 Stel dat je beschikt over al het geld
             inkomen tussen partners leidt menigmaal        dat je nodig hebt om in je behoeften
             tot heftige discussies of zelfs ruzie!        te voorzien, nu en later, hoe zou je le-
             Maar ook salarisonderhandelingen, het         ven eruit zien? Zou je iets veranderen?
             noemen van een uurtarief en geleend geld     2.	 Stel dat je nog zo’n vijf tot tien jaar te
             terugvragen aan vrienden, kunnen tot         leven hebt, hoe zou je de rest van je
             knikkende knieën leiden.               leven invullen?
             Al onze beslissingen rondom geld zijn ge-    3.	 En stel dat je nog slechts vierentwintig
             baseerd op bepaalde gevoelens: schaamte,       uur te gaan hebt, resten je dan onver-
             angst, boosheid, jaloezie, afgunst, woede,      vulde dromen en verlangens? Wat heb
                Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2011                          73
je gemist? Zijn er zaken waar je nooit   1.	  Onschuld
                              aan toegekomen bent, maar die je wel       Als kind ben je een blanco blad. Maar
                              graag had gerealiseerd?              van je ouders krijg je een aantal over-
                                                       tuigingen mee die je gedrag bepalen.
                            Belangrijk onderdeel bij het financieel        Tijdens deze stap kijk je in onschuld
                            volwassen worden is kennis van financiën.       naar je jeugd en word je je bewust van
                            Gewoonweg de praktische vaardigheden          wat je hebt meegekregen.
                            bezitten om je levensdoelen financieel te    2.	  Pijn
                            realiseren. Wat zijn je bezittingen en schul-     Als je je bewust wordt van wat je doet,
                            den? Maak je een jaarlijkse budgettering?       kan dat tot pijnlijke momenten leiden,
                            Hoe heb jij je uurtarief bepaald? Is dit op      al worden bepaalde beslissingen of
                            basis van je bedrijfsbegroting of kijk je naar     gedragingen verklaarbaar. Feeling is   Over George Kinder
                              Ik was niet mijn levensmissie aan het vervullen;
   George Kinder is de geestelijke vader van Life         ik was geld aan het verdienen
   Planning en medeoprichter van het Kinder
   Institute of Life Planning. Kinder, een studie-
   genoot van Al Gore aan de Amerikaanse       je collega’s? Welke gevoelens spelen er een      healing.
   Harvard universiteit en dertig jaar werkzaam   rol bij het bepalen van je uurtarief? Hoe    3.	  Kennis
   als financieel en belastingadviseur, heeft zich  zou het voor je zijn wanneer je weet hoe        Op het moment dat je pijn gevoeld
   onder meer laten inspireren door het boed-    je wenst te leven en op basis daarvan je        hebt, ontstaat de behoefte om daar
   dhisme en door William Blake (1757-1827).     uurtarief hebt bepaald? Op welke terreinen       afscheid van te nemen en krijg je
   Van deze Britse kunstenaar leerde Kinder     heb je (financieel) advies nodig?           honger naar nieuwe kennis. Je hebt
   wat passie is.“Blake was een geniale denker,                               nieuwe handvatten nodig op diverse
   die net als Boeddha inzag dat de mens ten     Wanneer we onze levensdoelen niet           fronten.
   onder gaat aan het verlangen naar aardse     financieel onderbouwen zijn ze moeilij-     4.	  Inzicht
   getuigden en zelfgecreëerde illusies. Maar    ker te realiseren. Achteraf kunnen we wel       Deze nieuw verkregen kennis brengt
   waar Boeddha leerde dat we om die reden      tevreden terugkijken op ons leven, maar er       je inzicht in watje wilt met de rest van
   afstand moeten doen van deze verlangens      blijkt zoveel meer gerealiseerd te kunnen       je leven.
   en sober moeten leven, predikt Blake juist het  worden wanneer we de koppeling weten       5.	  Daadkracht
   pad van overvloed.”                te maken tussen onze levensdoelen en          Als de inzichten er zijn, worden de
   www.kinderinstitute.com              onze financiën.                    nieuwe levensdoelen zichtbaar. Als je
                                                       je gedrag verandert, levert dat andere
                            The Seven Stages of Money Maturity           resultaten op. Je voelt dat deze binnen
                            Het groeiproces naar financiële volwassen-       handbereik liggen en er komt energie
                            heid bestaat volgens Kinder uit zeven stap-      vrij die je de daadkracht geeft om
                            pen, die hij ontleende aan Boeddhistische       hordes en drempels te nemen. Het
                            wijsheden. Deze groeistadia noemt hij:         gaat hier om ware daadkracht. Dat is
                                                       wat anders dan iedere week een hele
74                             Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2011
waslijst van activiteiten afwerken en    begroting, bedrijfsplan en uurtarief dat nodig     Boeken
   dan in het weekend bekaf zijn. Wat ik    is ter financiering. De verbinding met je        Kinder, G. (2000). The Seven Stages of Money
   bedoel, is dat je ‘s ochtends wakker     innerlijk en levensdoelen zorgen ervoor dat       Maturity: Understanding the Spirit and Value of
   wordt en het kriebelt, je bent passie-    je staat voor je bedrijf, dat je de cliënten aan-    Money in Your Life. New York: Dell.
   vol bezig en hebt op het einde van de    trekt die je wenst en in staat bent duidelijk en    Kinder, G. & Galvan, S.A. (2006). Lighting the Torch:
   week nog energie genoeg om bergen      daadkrachtig je uurtarief te presenteren.        The Kinder MethodTM of Life Planning. Denver:
   te verzetten.                                            FPA Press.
6.	  Visie                    Gabri Verbeek is ambassadeur voor Life Planning     Kinder, G. (2009). Life Planning: De ontbrekende
   Door passievol en met energie te       in Nederland. Zijn workshops en lezingen bevatten    schakel tussen geld en gevoel. Vertaling van:
   werken aan je levensdoelen ontdek je     echte eyeopeners en zijn cliënten vinden meer rust en  The Seven Stages of Money Maturity. Kampen:
   je missie: dit is waarom ik besta.      ruimte in het leven. Meer informatie en workshops:   Rozhanitsa.
7.	  Aloha                    www.inspiratieverzekerd.nl
   Dit Hawaïaanse woord betekent dat
   je met elkaar in contact bent van
   mens tot mens. Je bent een bron van
   energie voor anderen. Je bent je visie
   aan het leven en het leven is prettig       Geld: kans of obstakel op weg naar levensvrijheid?
   en zinvol.                     Ik ben negentien jaar en kom thuis uit school. Uit frustratie over weer een saaie
                             schooldag smijt ik mijn tas de gang in en roep luidkeels: “Ik heb genoeg van school!
Door je persoonlijke ervaringen te onderzoe-       Wat er ook gebeurt, na het examen ga ik eraf!” Mijn moeder kijkt verbaasd maar
ken leer je boodschappen herkennen die je        zegt niets. Mijn vader roept al zappend vanuit de kamer: “Ik vind alles best. Je weet
mogelijk gevangen houden in een bepaald         dat je per maand fl. 250,= kostgeld moet betalen; hoe je het bij elkaar krijgt is jouw
patroon. Het doorlopen van deze zeven          probleem.” Verbijsterd sta ik in de gang. Behoefte hebbend aan een luisterend oor
stadia helpt je om je geldzaken met meer         ontvang ik een boodschap. Ik ga naar mijn kamer en smijt de deur met een klap ach-
daadkracht te benaderen. Je wordt je weer        ter mij dicht. Boos, verdrietig en teleurgesteld zit ik op de rand van mijn bed en hoor
bewust van je grootste idealen in relatie tot      mijzelf zeggen: “Jou vraag ik nooit meer wat. Ik zal je wel laten zien dat ik het zonder
geld. Daarnaast ontdek je hoe hartelijkheid       jou kan. Ik ga zoveel geld verdienen dat ik volledig vrij en onafhankelijk wordt.”
en vrijgevigheid onderdeel van je financiële
leven kunnen worden.                   Deze boodschap gaf mij de energie om een financieel adviesbureau te beginnen
                             met in hoogtijdagen twintig personeelsleden. In 2008 heb ik hiervoor faillissement
De coachpraktijk                     aan moeten vragen. Tijdens mijn opleiding tot geregistreerd Life Planner kwam dit
Er is mijns inziens een rechtstreeks verband       voorval weer naar boven. Het voelde voor mij als het ontbrekende puzzelstukje in
tussen een succesvolle coachpraktijk en de        mijn gevoelsleven: ineens werd duidelijk waarom ik bepaalde handelingen verrichte
innerlijke relatie tot geld. Wanneer je je eigen     en in welke context deze stonden. Mijn onderhuids knagende gevoel kreeg een be-
gevoel ten aanzien van geld erkent, kun je        stemming. 22 jaar lang heb ik het bedrijf gebouwd en geleid op basis van dit voorval.
een vertaling maken naar een gewenste leef-       Ik moest geld verdienen! Ik was niet mijn levensmissie aan het vervullen; ik was geld
wijze. Door je levensdoelen en je financiële       aan het verdienen. Aan al het bijbehorende werk, status en omstandigheden raakte
doelen met elkaar te verbinden, vorm je een       ik zo gewend, dat ik dacht dat dit het leven was waar ik gelukkig mee was.
basis van waaruit je een passend business-
model kunt opstellen met bijbehorende
                            Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2011                                 75
INSPIRATIEVERZEKERD
Man in the mirror

When you get what you want in your struggle for self
And the world makes you king for a day
Just go to the mirror and look at yourself
And see what the man has to say

For it isn’t your father, your lover or mother,
Whose judgment you have to pass
The fellow whose verdict counts most in your life
Is the man staring back from the glass

He’s the fellow to please, don’t mind all the rest
For he’s with you right up to the end
And you've passed your most difficult task in your life
If the man in the glass is your friend

You can fool the whole world down the pathway of life
And get pats on your back as you pass
But the final reward will be heartache and tears
If you've cheated the man in the glass.Dale Wimbrow
(1895-1954)
Life Planning
Een financieel ontspannen leven
De titel suggereert dat het leven planbaar is...... Het leven zelf kunnen we niet plannen.
Wat we wel kunnen is kwaliteit van leven creëren. Doelen weer boven water krijgen en
deze niet op de lange baan schuiven maar een proces op gang brengen waarin die doelen
ook gerealiseerd worden. Life Planning laat zien wat echt belangrijk is!
Later, hoezo later?

Veel gehoorde opmerkingen gaan over ‘later gaan we genieten’. Stel jezelf eens de vraag waarom later pas
te gaan genieten en wat dat genieten dan inhoud? Genieten wordt vaak afgemeten aan het bezit van geld
en goederen. Is dat bij jou ook zo of spelen andere motieven een rol? Welke keuzes maak je wanneer je
opnieuw mag kiezen? Stel, je hebt een volledig vrije keuze, hoe zou je leven er dan uitzien?
Wat is Life Planning?

Life Planning is een proces van bewustwording.       heeft invloed op ons gedrag en is daardoor ook
Tijdens Life Planning staan wensen en verlangens      bepalend voor ons geluk. Mensen die geld als
centraal in combinatie met financiën. Waarom?       maatstaf voor alles nemen, voelen uiteindelijk dat er
Nagenoeg elke levenskeuze heeft financiële         toch iets meer moet zijn in het leven en dat er iets
consequenties. Levensdoelen worden verbonden        ontbreekt.
met de financiële situatie. Life Planning stelt in staat
om een rijk en daadkrachtig leven te leiden,        Het doel van Life Planning?
persoonlijk, beroepsmatig, financieel en spiritueel.    Het doel is om je een prettig, rijk en betekenisvol
                              leven te laten leiden. Dat leven te ontdekken èn te
Life Planning is een proces dat leidt tot een       realiseren. Dat leven dat verder gaat dan alleen een
plan. Een levensplan waarin diepste wensen         baan en de bijbehorende financiële rompslomp.
en verlangens staan en de manier hoe deze         Het gaat hierbij om een compleet leven met de juiste
financieel te realiseren. Eén van de grootste       verhouding tussen je werk en je dierbaren, je
obstakels om in het leven tot keuzes te komen is      creativiteit en je persoonlijke ontwikkeling en je
namelijk geld! Het proces van Life Planning legt      bijdrage aan de samenleving.
haarfijn bloot hoe beslissingen in relatie tot geld
gebaseerd zijn op diepgewortelde opvattingen en
overtuigingen. Levensvragen als 'Waarom houd ik
deze baan, terwijl ik die alleen maar doe voor het
geld?’, 'Waarom eindigt een gesprek met mijn
partner over geld bijna altijd met ruzie?' of 'Waarom
heb ik geen energie over om de dingen te doen die
ik echt leuk vind?' blijken wegwijzers naar datgene        TIJD VOOR AKTIE!
wat iedereen graag wil; een fijn, ontspannen leven.
                                  Een van de grootste problemen waar mensen mee worstelen is
De rol en betekenis van geld                    het vinden van voldoende tijd en aandacht voor de dingen van
De invloed van geld op ons leven is veel groter dan        het leven die we echt belangrijk vinden.
de meeste mensen denken. Mensen die beweren
dat geld niet belangrijk is, doen dat vaak uit een         Het is absoluut mogelijk om voldoende tijd te hebben voor de
gevoel van machteloosheid. Ze voelen zich niet in         dingen die echt belangrijk zijn en daardoor het leven te leiden
staat het leven te leiden dat ze graag willen, omdat        dat jij wilt, op een manier die past. Rekening houdend met
daarvoor de financiële middelen ontbreken.             persoonlijke wensen en verlangens èn met de financiële
Blijven hangen in een baan die ze niet leuk vinden,        omstandigheden.
willen eigenlijk iets anders, maar weten niet wat.
Feit is dat geld een grote rol speelt in ons leven,        De reden dat dit tot nu toe niet gelukt is zit ‘m in het feit dat
of we dat nu willen of niet. Onze relatie met geld         geen tijd is genomen om eens goed tegen het licht
Voor wie is Life Planning zinvol?

                     Voor mensen die (zich in) het volgende herkennen:
                     Je hebt het gevoel dat je alleen maar voor het geld aan een baan vastzit. Je hebt moeite
                     om je bedrijf of praktijk rendabel te krijgen. Er is (te) weinig tijd en/of energie voor de
                     dingen die je echt leuk vindt, zoals sporten, hobby's, partner, kinderen, familie en
                     vrienden. Je hebt behoefte aan meer kwaliteit van leven. Je wilt iets waardevols met je
                     leven doen. Je bent op zoek naar nieuwe uitdagingen waarin jouw talenten tot uiting
                     komen. Je voelt jezelf ongemakkelijk als het over geld en financiën gaat.


                     Life Planning is ook uitermate geschikt voor je wanneer je graag anders
                     terug wilt kijken op je leven dan in de stoel te zitten met één of meer van de
                     volgende gedachten:
                     Ik had veel meer mijn eigen leven moeten leiden in plaats van altijd maar aan de
                     verwachtingen van anderen tegemoet te komen. Wat heb ik altijd hard gewerkt, had ik
                     maar meer tijd doorgebracht met mijn dierbaren. Het is ongelóóflijk hoeveel tijd ik heb
                     besteed aan werkzaamheden die ik niet echt leuk vond. Was ik maar vaker voor mijn
                     eigen mening en gevoelens uitgekomen. Had ik mijzelf maar gelukkiger gemaakt.


                     Hoe ziet het traject eruit?
                     Life Planning bij ´Inspiratieverzekerd´ is bijzonder. We werken een jaar met elkaar in
                     twee fasen. De eerste fase kenmerkt zich door een zestal gesprekken van elk 1,5 á 2
                     uur welke met tussenpozen van twee á drie weken plaatsvinden. In deze fase wordt jou
                     duidelijk welke zaken in het leven er voor jou echt toe doen! De tweede fase is een
                     periode van realisatie en begeleiding. Waar nodig worden de bakens verzet.
                     Je belangrijkste levenswensen en doelen worden gestructureerd verwezenlijkt. Elk kwar-
                     taal bespreken we waar je staat bij de uitvoering van jou Life Planning. Samen kijken we
                     wat nog meer te bereiken valt en wat je eventueel nog belemmert. (Tijdens Life Planning
                     heb je, ter voorbereiding op elk gesprek, opdrachten die je inspireren en stimuleren).
te houden wat nu werkelijk met het leven te doen. Dat niet     werkbeslommeringen, omgevingsverwachtingen en financiële
alleen, mocht dat bekend zijn, dan is het nog een hele toer     onmacht.
om dat in het dagelijks leven ingepast te krijgen.         Dit door het begeleiden van mensen bij het maken van hun
                                  persoonlijke Life Planning, het boven water brengen van
Het is nu niet de tijd voor een enorm leerproces om zelf uit    persoonlijke verlangens en vervullen van financiële behoeftes.
te gaan zoeken hoe dat wel voor elkaar te krijgen. Dat kost
veel te veel tijd en moeite. Het is tijd voor een plan dat stap
voor stap de instrumenten aanreikt om het leven te leiden
zoals gewenst.


Sinds 2009 heeft Gabri Verbeek vele mensen geholpen om
uit het web te komen van persoonlijke verlangens,
Wat mag je verwachten van Life Planning?

Een levensplan dat verduidelijkt hoe jij het allerliefst je leven inricht. Financieel
inzicht en overzicht om je levensplan uit te voeren. Bewustwording rondom de
thema's levensgeluk en geld. Je ontvangt zelfvertrouwen, daadkracht en
levensenergie. Je gaat ervaren wat financiële gemoedsrust betekent!
Begeleiding bij de daadwerkelijke uitvoering van jouw levensplan.


Specialisatie!
Als koppel of echtpaar al wat langer op zoek naar de passie van vroeger, naar
nieuwe energie en levenslust met elkaar? Van harte welkom! Mijn motto: ‘het is
beter te verbinden vanuit kracht dan vanuit afhankelijkheid.’ Tijdens Life Planning
wordt de ontdekte individuele kracht en levensenergie verbonden met een
gezamenlijk levensplan.


Groepsverband
Vind je het plezierig om tijdens Life Planning anderen te ervaren en van elkaar     Meer informatie
te leren, dan is deelname aan de jaargroep aan te bevelen. Jaarlijks start in
september de jaargroep Life Planning. Informatie en data staan op de website.      Wil je meer informatie over Life
                                            Planning, de hoogte van de investering
Ondernemer!                                       in jezelf en het programma van de
Hoe zou het voor je zijn wanneer je onderneming dienstbaar is aan het leven       jaargroep, kijk dan op
dat je wilt leiden? Wat zou het voor je betekenen wanneer je meer balans tussen     www.inspiratieverzekerd.nl.
werk, privé en financiën ervaart?                            Je kunt ook nú in actie komen en Gabri
                                            Verbeek bellen op 06 13 11 22 99
Uw gids tijdens Life Planning                              voor een kennismaking.
Is Gabri Verbeek. Zijn mix van menselijke vaardigheden,ondernemerservaring,
financiële kennis en opleiding tot Financial Life Planner maken Gabri bij uitstek
de gesprekspartner rondom het thema ‘Levensgeluk en Financiën’. Vele koppels,
individuen en groepen hebben dankzij Life Planning en Gabri een evenwichtig       M 06 13 11 22 99
leven gerealiseerd gebaseerd op financiële volwassenheid.’                I www.inspiratieverzekerd.nl
                                            E gabri@inspiratieverzekerd.nl
          fin
            an
             cië
              n
                                   k
                                  wer           bala
             ns
                           leve
                             n

Recomendados

Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (17) von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (17)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (17)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (17)Peter de Kuster
213 views11 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (15) von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (15)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (15)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (15)Peter de Kuster
197 views6 Folien
Acerta ik wil starten von
Acerta ik wil starten Acerta ik wil starten
Acerta ik wil starten Innovation OIC
1K views28 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (15) von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (15)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (15)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (15)Peter de Kuster
280 views6 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (17) von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (17)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (17)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (17)Peter de Kuster
210 views10 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (18) von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (18) Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (18)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (18) Peter de Kuster
208 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Zij Leefden Lang en Gelukkig (6) von
Zij Leefden Lang en Gelukkig (6)Zij Leefden Lang en Gelukkig (6)
Zij Leefden Lang en Gelukkig (6)Peter de Kuster
292 views10 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1 von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1Peter de Kuster
163 views9 Folien
Brochure geldcoaching von
Brochure geldcoachingBrochure geldcoaching
Brochure geldcoachingGabri Verbeek
400 views4 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14 von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14Peter de Kuster
195 views5 Folien
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13) von
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)Peter de Kuster
220 views10 Folien
Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus] von
Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]
Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]KIMverandert
497 views23 Folien

Was ist angesagt?(8)

Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1 von Peter de Kuster
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (13) 1
Peter de Kuster163 views
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14 von Peter de Kuster
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood 14
Peter de Kuster195 views
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13) von Peter de Kuster
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Hollywood (13)
Peter de Kuster220 views
Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus] von KIMverandert
Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]
Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]
KIMverandert497 views
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam 14 von Peter de Kuster
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam 14Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam 14
Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam 14
Peter de Kuster206 views

Similar a Consumenten workshop financial life planning

Zij Leefden Lang en Gelukkig (2) von
Zij Leefden Lang en Gelukkig (2)Zij Leefden Lang en Gelukkig (2)
Zij Leefden Lang en Gelukkig (2)Peter de Kuster
241 views9 Folien
Geluk op het werk (promo) 12 12 16 von
Geluk op het werk (promo) 12 12 16Geluk op het werk (promo) 12 12 16
Geluk op het werk (promo) 12 12 16Veronique Kilian
318 views13 Folien
De Held in Geld in Londen (5.1) von
De Held in Geld in Londen (5.1)De Held in Geld in Londen (5.1)
De Held in Geld in Londen (5.1)Peter de Kuster
181 views9 Folien
Hoe Gelukkige Mensen hun Geld Managen von
Hoe Gelukkige Mensen hun Geld ManagenHoe Gelukkige Mensen hun Geld Managen
Hoe Gelukkige Mensen hun Geld ManagenPeter de Kuster
1K views33 Folien
Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster von
Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster
Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster Peter de Kuster
517 views9 Folien
Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster von
Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster
Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster Peter de Kuster
250 views9 Folien

Similar a Consumenten workshop financial life planning(20)

Hoe Gelukkige Mensen hun Geld Managen von Peter de Kuster
Hoe Gelukkige Mensen hun Geld ManagenHoe Gelukkige Mensen hun Geld Managen
Hoe Gelukkige Mensen hun Geld Managen
Peter de Kuster1K views
Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster von Peter de Kuster
Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster
Het Geld Verhaal van Jouw Klant door Peter de Kuster
Peter de Kuster517 views
Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster von Peter de Kuster
Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster
Het Verhaal van Jouw Klant Intro door peter de kuster
Peter de Kuster250 views
De Reis van de Held in Hollywood (25) von Peter de Kuster
De Reis van de Held in Hollywood (25)De Reis van de Held in Hollywood (25)
De Reis van de Held in Hollywood (25)
Peter de Kuster250 views
Kansen zien kansen benutten okw woerden von Piet van Vugt
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Piet van Vugt693 views
Special Insight # 31 - Ontwikkelen en aantrekken von Bram Föllings
Special Insight # 31 - Ontwikkelen en aantrekkenSpecial Insight # 31 - Ontwikkelen en aantrekken
Special Insight # 31 - Ontwikkelen en aantrekken
Bram Föllings226 views
Goede voornemens uitleg oefening von Diana van Beek
Goede voornemens uitleg oefeningGoede voornemens uitleg oefening
Goede voornemens uitleg oefening
Diana van Beek301 views
Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen? von Evelien Verkade
Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen?Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen?
Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen?
Evelien Verkade8.2K views
HET KWETSBARE GESPREK Met vertrouwen naar verbinding & verandering von Wico Mulder
HET KWETSBARE GESPREK 	 		Met vertrouwen naar verbinding & veranderingHET KWETSBARE GESPREK 	 		Met vertrouwen naar verbinding & verandering
HET KWETSBARE GESPREK Met vertrouwen naar verbinding & verandering
Wico Mulder81 views
De Reis van de Held Den Haag. De Financiele Vrijheid om te Creeren von Peter de Kuster
De Reis van de Held Den Haag. De Financiele Vrijheid om te CreerenDe Reis van de Held Den Haag. De Financiele Vrijheid om te Creeren
De Reis van de Held Den Haag. De Financiele Vrijheid om te Creeren
Peter de Kuster1.4K views

Más de Gabri Verbeek

Maart 2014 introductie financial life planning von
Maart 2014  introductie financial life planningMaart 2014  introductie financial life planning
Maart 2014 introductie financial life planningGabri Verbeek
549 views3 Folien
Juni 2014 adviesmethodiek evoke, financial life planning von
Juni 2014  adviesmethodiek evoke, financial life planningJuni 2014  adviesmethodiek evoke, financial life planning
Juni 2014 adviesmethodiek evoke, financial life planningGabri Verbeek
252 views2 Folien
Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015 von
Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015
Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015Gabri Verbeek
215 views2 Folien
Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief' von
Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief'Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief'
Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief'Gabri Verbeek
496 views25 Folien
Netwerkbijeenkomst arnhem von
Netwerkbijeenkomst arnhemNetwerkbijeenkomst arnhem
Netwerkbijeenkomst arnhemGabri Verbeek
180 views1 Folie
Business Boost Camp Financial Life Planning. von
Business Boost Camp Financial Life Planning.Business Boost Camp Financial Life Planning.
Business Boost Camp Financial Life Planning.Gabri Verbeek
252 views2 Folien

Más de Gabri Verbeek(9)

Maart 2014 introductie financial life planning von Gabri Verbeek
Maart 2014  introductie financial life planningMaart 2014  introductie financial life planning
Maart 2014 introductie financial life planning
Gabri Verbeek549 views
Juni 2014 adviesmethodiek evoke, financial life planning von Gabri Verbeek
Juni 2014  adviesmethodiek evoke, financial life planningJuni 2014  adviesmethodiek evoke, financial life planning
Juni 2014 adviesmethodiek evoke, financial life planning
Gabri Verbeek252 views
Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015 von Gabri Verbeek
Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015
Praktijkmentoraat Financial Life Planning 2014/2015
Gabri Verbeek215 views
Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief' von Gabri Verbeek
Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief'Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief'
Doe het zelf werkboek 'van passie naar uurtarief'
Gabri Verbeek496 views
Business Boost Camp Financial Life Planning. von Gabri Verbeek
Business Boost Camp Financial Life Planning.Business Boost Camp Financial Life Planning.
Business Boost Camp Financial Life Planning.
Gabri Verbeek252 views
Flyer 5 daagse training adviesmethodiek Financial Life Planning von Gabri Verbeek
Flyer 5 daagse training adviesmethodiek Financial Life PlanningFlyer 5 daagse training adviesmethodiek Financial Life Planning
Flyer 5 daagse training adviesmethodiek Financial Life Planning
Gabri Verbeek205 views
2 daagse basis training Financial Life planning Maart 2013 introductie fina... von Gabri Verbeek
2 daagse basis training Financial Life planning Maart 2013  introductie fina...2 daagse basis training Financial Life planning Maart 2013  introductie fina...
2 daagse basis training Financial Life planning Maart 2013 introductie fina...
Gabri Verbeek233 views

Consumenten workshop financial life planning

 • 1. Financial Life Planning De verbinding tussen geld en een betekenisvol leven Workshop Financial Life Planning, 20 januari 2013 i.s.m. Blinc trainingscentrum,‘De Leerloft’, Heusden (BE) Gabri Verbeek, Geregistreerd Life Planner © www.inspiratieverzekerd.nl
 • 2. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Programma workshop ‘De verbinding tussen geld en een betekenisvol leven’ Zondag 20 januari 2013 Blinc Trainingscentrum Vossenstraat 45 9070 HEUSDEN 9.00 – 9.30 uur Ontvangst met koffie 9.30 uur Aanvang workshop 9.30 – 12.30 uur Kennismaking met elkaar en het model van ‘the Seven Stages of Money Maturity’. Dialoog en (luister) oefeningen over gevoel en gedrag in geldzaken. Opvattingen en overtuigingen over geld worden zichtbaar evenals de herkomst ervan. Inzicht in de spiraal van ‘onschuld en pijn’ in geldzaken. 12.30 – 13.30 uur Lunch 13.30 – 16.30 uur Signalen van het verlangen naar ‘Financiële Volwassenheid en Vrijheid’. De logische verbinding tussen financiële kennis, inzicht en gedrag in geldzaken en het bereiken van levensdoelen. Behandeling en bespreking van de 3 Life Planning levensvragen. 16.30 – 17.00 uur Evaluatie en afronding van de workshop Tijdens de workshop maakt u gebruik van de workshopmap waarin een uitgebreide hand-out is opgenomen en aanvullende informatie over Financial Life Planning. Aanbevolen; relaxed zittende kleding en eigen schrijfmateriaal. Deze workshop is ontwikkeld door Inspiratieverzekerd. Er wordt in deze workshop en hand-out, met toestemming, gebruik gemaakt van materiaal ontwikkeld door George Kinder en Gerard van der Made.
 • 3. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Geld, het grootste obstakel om iets niet te doen! Geld is het grootste obstakel in het leven om tot vrijheid te komen. Onze opvattingen en overtuigingen over geld werken eerder belemmerend dan stimulerend. ‘Het geld groeit me niet op de rug’, ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje, ‘rijke mensen zijn nooit eerlijk aan hun geld gekomen’, zijn veel gehoorde uitspraken. Bij dit soort overtuigingen wordt geld of het gebrek daaraan een reden om iets niet te doen. Honderdduizenden mensen zouden graag ander werk willen doen. Als je ze vraagt waarom ze het niet gaan doen, krijg je te horen dat de schoorsteen moet roken. We kijken niet kritisch naar onze financiële situatie om te onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om onze bakens te verzetten en geld ondergeschikt te maken aan onze levensdroom. Life planning is een methodiek om te komen tot een leven dat we zelf graag willen leiden. Het is een combinatie van coaching en financieel inzicht. Het verschaft inzichten in het verband tussen geld en gevoel, tussen geld en spiritualiteit, tussen geld en leven. Life Planning reikt de instrumenten aan om dat te bereiken wat iedereen wil: een fijn, ontspannen leven. We zullen dan wel onze drijfveren onder de loep moeten durven nemen. Veel van de beslissingen die we nemen zijn gerelateerd aan geld. We hebben vaak geen idee van onze motieven hoe we die besluiten nemen. Als we het geld los zouden kunnen laten en op zoek zouden gaan naar wat we het allerliefste in het leven zouden doen, dan zul je zien dat de geldstroom in je leven je droom gaat volgen.’ Het werkt niet andersom. We worden opgevoed met het idee dat we naar school moeten, een baan moeten zoeken om daarmee veel geld te verdienen. Hoeveel gelukkiger zouden we niet zijn als we uit zouden vinden wat we echt leuk vinden in het leven om te doen en daar vervolgens ons brood mee zouden verdienen?’ Volgens mij maken we in onze huidige calvinistische cultuur een denkfout. Geld is belangrijk, maar is het belangrijker dan brood, toiletpapier of water uit de kraan? We hebben te horen gekregen dat geld vies is en stinkt. Anderen maken geld tot het allerbelangrijkste dat er is op aarde. Terwijl het even belangrijk is als al het andere niet meer en niet minder.’ De kredietcrisis toont aan dat we gecorrigeerd worden door de wetmatigheden van de economie op het moment dat we alles ophangen aan geld, materie en bezit. Dit terwijl de werkelijke waarde van het leven zit in mensen zelf. Zelf heb ik een loopbaan achter de rug in de wereld van de financiële dienstverlening. Ik ontdekte dat ik altijd al op zoek was naar een methode om dat wat mensen graag willen, tot uitdrukking te laten komen in een gezonde financiële situatie. In de systematiek van de huidige financiële wereld was dat voor mij onmogelijk. Men denkt daar in termen van financiële oplossingen en niet in oplossingen die goed zijn voor mensen. In de wereld van de bank en de verzekeraar wordt wel met je meegedacht als het gaat om geld, maar men vergeet de belangrijkste vraag te stellen: ‘Wat wil je met je leven?’. Mensen hebben geen financiële doelen, ze hebben levensdoelen waar ze geld voor nodig hebben.’ Mensen die beweren dat geld niet belangrijk is, zeggen dat vaak uit een gevoel van machteloosheid. Mensen die geld als maatstaf voor alles nemen, voelen dat er meer moet zijn in het leven, dat er iets ontbreekt. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om uit de wereld van de financiële dienstverlening te stappen. ‘Ik wil zelf ook werk dat mij energie geeft. Werk dat mijn talenten ten volle uitnut. Werk dat het mij mogelijk maakt om mezelf te zijn. Mijn leven was afhankelijk geworden van omstandigheden waarin ik teveel van dat soort beslissingen moest nemen! Ik ben op zoek gegaan naar mijn leven waarin mijn talenten aan bod komen en dat mij in harmonie brengt met mijn omgeving en de maatschappij.’
 • 4. THE SEVEN STAGES OF MONEY MATURITY Ontwaken ALOHA Staat van wijsheid en generositeit. Je kent de kracht en de beperkingen van jezelf rondom geldvraagstukken. Je handelingen vinden plaats in de geest van Aloha! ‘The passing of a blessing from one person to another without regard to economic difference VISION Je ziet je levensmissie en je toegevoegde waarde voor de gemeenschap. Je voelt dat je de kennis en de vaardigheden bezit om dit te verwezenlijken. Je weet wat je voor anderen kunt betekenen, ook financieel. ‘Seeing what needs to be done in our community and having the skills to take sustained visionary action to accomplish it’ Volwassenheid VIGOR Je bent krachtig, energiek en vindingrijk. Daadkrachtig en doelgericht. Je hebt de energie en het enthousiasme om je (financiële) levensdoelen te verwezenlijken! ‘The energy and enthusiasm to accomplish our financial goals’ UNDERSTANDING Je leeft volledig in het moment van het ‘NU’. Je laat je gedachtes (over jezelf) gaan. Je laat je (moeilijke) emoties rondom geld zijn zoals ze zijn. Je krijgt inzicht in wat voor jou werkelijk belangrijk is in het leven! Je transformeert vanuit je oude financiële patronen naar vrijheid! ‘The act of transforming our painful money dilemmas by developing ease in the midst of difficult feelings that arise around money.’ KNOWLEDGE Wat zijn je bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven? Wat zijn je financiële doelen? Hoe wil je die bereiken? Op welk terrein heb je financieel advies nodig? Wat betekent leven vanuit financiële integriteit voor jou? Kortom, bezit je de praktische financiële kennis en vaardigheden om je levensdoelen financieel te verwezenlijken? ‘The practical skills need to accomplish our financial goals’ Kindertijd PAIN Onze moeilijke emoties en gevoelens rondom geld. Bijvoorbeeld: Je voelt je (heimelijk) jaloers, schuldig of verdrietig als een vriend of bekende financieel meer presteert dan jij. Of je zit klem in je baan, je voelt je gevangen in de ratrace of ervaart een sterke weerzin tegen belastingzaken, budgetkwesties, rekeningen , hypotheken, verzekeringen en/of arbeidsinkomsten. ‘Our difficult feelings around money’ INNOCENCE Je klampt je vast aan persoonlijke ideeën en overtuigingen over geld. Vaak meegekregen via je jeugd, ouders, leraren, buren, vrienden en partners. Onbewust en onwrikbaar meen je bijvoorbeeld: ‘geld maakt corrupt’, ‘eerlijkheid levert geen geld op’, ‘tijd is geld’, je bankrekening is je beste vriend’’, ‘succes is rijkdom’ etc. ‘Our belief systems around money, which are inevitably partial and incomplete’
 • 5. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Financiële volwassenheid Financiële volwassenheid draagt de belofte in zich dat u op een nieuwe manier met geld leert omgaan, een manier die niet alleen de inhaligheid van het Beursplein of de ijdelheid van de P.C. Hooftstraat omvat, maar het hele spectrum van de menselijke natuur. Financiële volwassenheid biedt u de gemoedsrust en het succes die ontstaan als u oude pijnlijke patronen rond geld loslaat en leert hoe u uw eigen leven kunt creëren, doordat u een dieper inzicht krijgt in wie u bent, waar uw talenten liggen en hoe u uw doel helder kunt krijgen. Signalen die duiden dat u op zoek bent naar financiële volwassenheid!  Doet u zichzelf met betrekking tot geld tekort door bijvoorbeeld geld te sparen voor een specifiek doel, maar het over de balk te gooien tijdens een aanval van koopwoede.  Hebt u het gevoel dat u aan een baan gekluisterd zit waarin u niet tot uw recht komt en die uw vrijheid inperkt, alleen omdat u het geld nodig hebt?  Wordt u zo in beslag genomen door de concurrentiestrijd en het veiligstellen van uw baan, dat u zelfs in het weekend niet kunt ontspannen?  Bent u als u thuiskomt van uw werk zo moe dat u geen energie meer overhebt voor de dingen die u eigenlijk zou willen doen, zoals tennissen, muziek maken, schrijven, beeldhouwen, schilderen, tijd met uw partner, kinderen of familie doorbrengen?  Zou u liever meer geld aan projecten willen geven als uw financiële situatie dat toe zou staan?  Hebt u altijd schulden – misschien zelfs in die mate dat u moet worstelen om de volgende termijn af te kunnen lossen – terwijl u toch te veel geld blijft uitgeven, waardoor uw schuld alleen maar groter wordt?  Eindigen gesprekken over geld met uw partner vaak in heftige ruzies?  Heeft uw stem geen gewicht heeft met betrekking tot geldzaken thuis!  Bent u van slag als u geld verliest op de effectenbeurs? Of slaat u uzelf voor het hoofd als de beurs stijgt zonder dat u een aandeel in de winst hebt?  Vindt u zichzelf dom als het om financiële beslissingen gaat? Weet u niet hoe u die zelfstandig moet nemen of hoe u een betrouwbare adviseur kunt vinden?  Zou u bank- of giroafschriften, het uitschrijven van rekeningen, investeringsbeslissingen en verzekeringspolissen het liefst voor de rest van uw leven uit willen bannen?  Het bepalen van en communiceren over uw uurtarief vindt u moeilijk? Wanneer u op een van deze bovenstaande vragen “Ja” hebt geantwoord bent u op zoek naar een volwassen relatie met geld. Kennisname van Life Planning is dan geknipt voor u!
 • 6. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Een roep om vrijheid! Veel mensen zijn op zoek naar een prettige relatie met geld. Dit komt niet alleen voor bij mensen die geld te over hebben: de behoefte aan gemoedsrust en vrijheid met betrekking tot geld speelt bij mensen die arm zijn, bij mensen uit de middenklasse, bij rijke erfgenamen en bij succesvolle zakenlieden. Misschien hebt u ook wel eens uitspraken gedaan als:  Ik wil er zeker van zijn dat ik mezelf of mijn meest fundamentele waarden niet hoef te verloochenen om maar genoeg geld te verdienen.  Ik wil een rijk leven. Niet noodzakelijkerwijs in financieel opzicht, maar geld hangt er wel mee samen.  Ik wil vrij zijn om te doen wat ik wil, zonder me daarbij af te hoeven vragen hoe ik het kan betalen.  Ik wil niet altijd bang zijn met betrekking tot geld.  Ik wil vrij zijn.  Ik streef naar een goede balans tussen de kwaliteit van leven en mijn geld. Vaak ligt de nadruk te veel op geld ten koste van de kwaliteit van leven.  Ik wil me geen zorgen hoeven te maken over geld.  Ik wil aan mijn behoeften toekomen zonder dat ik me er schuldig over voel.  Ik wil wezenlijk werk doen en iets aan de maatschappij bijdragen zonder me af te vragen hoeveel het me oplevert.  Ik wil mezelf kunnen zijn zonder te struikelen over mijn financiële situatie.  Ik wil er zeker van zijn dat geld geen storende factor is met betrekking tot de dingen die gedaan moeten worden.  Ik wil me erop kunnen concentreren om iets waardevols te doen in plaats van op het binnenhalen van geld.
 • 7. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Leven op basis van financiële integriteit Definitie van integriteit Integriteit staat voor het handelen vanuit een positie van volkomenheid en duidelijkheid ten opzichte van iemands eigen waarden. Het is een natuurlijke status van ethisch evenwicht. Iedereen weet van zichzelf wanneer hij integer handelt. En we weten het ook meteen als we niet integer zijn, zelfs al is dat maar een moment. We deinzen als het ware voor onszelf terug, ervaren ten minste een moment lang iets van twijfel, schaamte, schuld of spijt. Het voelt als een golf van onrust die door ons heen gaat. Handelen zonder integer te zijn brengt ons van binnen veel meer schade toe, dan we onszelf kunnen voorstellen, zeker in gevallen waarbij we dat handelen proberen te camoufleren met rationaliserend of verklarend gedrag. Onbewust gaan we onszelf beschouwen als leugenaars of oplichters, de echte intimiteit verdwijnt uit onze relaties, en onze zakelijke activiteiten worden gekweld door frustratie en inefficiëntie en verliezen aan duidelijkheid. 3 Principes van Integriteit 1. Of je nu gelooft dat geld van oorsprong billijk is, omdat het gebaseerd is op een vrijwillige, volledige compensatie, of dat je van mening bent dat het dat niet is, omdat grote belangen meer invloed hebben: als we vast blijven houden aan de opvatting dat geld niet billijk is, dan blijven we vastzitten in een cyclus van Onschuld en Pijn, die niet samengaat met volwassenheid. Als we verknocht vasthouden aan de billijkheid van geld, blijven we vasthangen in een ontkenning – een vorm van Onschuld die eveneens buiten de volwassenheid valt. 2. Met de beheersing van Kennis, Inzicht en Kracht, zijn we echter in staat de maatschappij op visionaire wijze te transformeren. 3. Als we een gevoel van onbillijkheid de kans geven om onze eigen integriteit te beïnvloeden, vernietigen we het systeem en daarmee onszelf. Dit vormt een grote bedreigen voor onszelf, waardoor we lange tijd opgeslokt worden door een gevoel van pijn (er zijn duizend goede daden nodig om één slechte ongedaan te maken). Daarom: Bewijs uzelf een goede daad en ga na in welke opzichten uzelf niet helemaal integer bent als het om geld gaat, en ga met die aspecten aan de slag. Bron: geautoriseerde Nederlandse vertaling van de brontekst, opgesteld door George Kinder, auteur van de boeken ‘Seven Stages of Money Maturity’ (vertaald in NL als Life Planning) en ‘Lighting the Torch’. Beschikbaar gesteld voor vrij gebruik, mits in deze vorm en zonder tekstwijzigingen, door Gerard van der Made & Gabri Verbeek
 • 8. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Jeugd Onschuld Herinner je je een one-liner met een boodschap over geld die je is bijgebleven uit je jeugd? Wie zei dit? Wat zijn je drie vroegste herinneringen met/over geld Ben je wakker geworden door je onschuldige ervaringen inzake geld in je jeugd? Welke overtuigingen hanteer je momenteel over geld? Welke verhalen/boodschappen over geld ken je van je:  Familie  Ouders  Grootouders  Ooms en tantes  Vrienden en bekenden
 • 9. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Jeugd Pijn Wat zijn je drie meest pijnlijke herinneringen over geld. Welke emotie(s) voelde je bij elke verhaal? A. Als kind? Verhaal Emotie(s) 1. 2. 3. B. Als volwassene? Verhaal Emoties 1. 2. 3. Hoe voel/herken je tegenwoordige pijn over geld? Wat zijn de bijbehorende gevoelens? Wat doe je met je pijnlijke ervaringen over geld? Wat zijn je terugkerende patronen rondom geld die je laten disfunctioneren? Kun je hierbij je pijnlijke gevoelens benoemen en je onbewuste boodschappen over geld waar je gedrag op gebaseerd is?
 • 10. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Volwassenheid Kennis Wat weet je van geld & financiën en hoe weet je dat je kennis niet naïef is? Wat doe je om meer van geld & financiën te weten te komen? Wat zou je graag nog willen leren over geld & financiën? Inzicht Wat zijn je positieve en negatieve gevoelens over geld? Staan je gevoelens je soms in de weg in geldzaken? Welke technieken heb je succesvol gebruikt om met deze gevoelens om te gaan? Daadkracht Wie heb je uit het veld geslagen en knock-out gezien m.b.t. geld? Onder welke omstandigheden voel jij je uit het veld geslagen en knock-out m.b.t. geld? Op welke manier ben je succesvol en daadkrachtig geld tegemoet getreden? Voorbeelden van daadkracht voor jou?
 • 11. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Ontwaken Visie Van wie heb je gehoord of gelezen, wie ken je die een gezonde verstandhouding heeft met geld en die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan zijn/haar directe omgeving, gemeenschap of de wereld? Wanneer jij het geld bezit dat je nodig hebt, hoe zie jij dan jezelf als gever met visie in deze wereld? Aloha Je mentor; Van wie heb je gehoord of gelezen, ken je iemand die mensen echt op hun gemak stelt (ongeacht economisch belang) met zijn/haar generositeit of eenvoudige menselijke vriendelijkheid? Stel jezelf voor als een zo genereus en vriendelijk mogelijk persoon als je maar zijn kan, ongeacht je eigen economische omstandigheden, hoe zou je je dan gedragen ten opzichte van andere mensen (arm of rijk, vriend of vreemde) met betrekking tot geld. Welke voorbeelden van Aloha heb je meegemaakt of ken je? Hoe zou je leven eruit zien wanneer al je handelingen plaatsvinden in de geest van Aloha?
 • 12. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Vraag 1. Stel je voor, je bent financieel volledig onafhankelijk en vrij. Je hebt voldoende geld om in al je behoeften te voorzien. Nu en in de toekomst. Hoe zou je leven er dan uit zien? Zou je ook maar iets veranderen? Laat jezelf helemaal gaan! Sta je dromen niet in de weg. Beschrijf jouw ideale leven met alles erop en eraan.
 • 13. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Vraag 2. Je komt bij de dokter die je vertelt dat je nog maar 5 tot 10 jaar te leven hebt. Het goede nieuws is dat je je nooit ziek zult voelen. Het slechte nieuws is dat je zonder voorafgaande waarschuwing overlijdt in de periode tussen 5 en 10 jaar. Wat ga je doen in de tijd die er overblijft om te leven? Ga je je leven veranderen en hoe ga je dat doen?
 • 14. INSPIRATIEVERZEKERD.NL Vraag 3. Deze keer heeft de dokter het schokkende nieuws dat je nog maar 1 dag te leven hebt. Welke gevoelens komen er bij je op wanneer je open en eerlijk je eigen dood onder ogen ziet? Stel jezelf de volgende vragen: Wat heb ik in mijn leven gemist? Wie ben ik niet geworden die ik graag had willen zijn? Waar ben ik niet aan toegekomen dat ik graag had willen doen?
 • 15. INSPIRATIEVERZEKERD.NL 1 maand 3 maand 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar Gedurende het leven Werk Gezin en Familie Relatie(s) Persoonlijke ontwikkeling Samenleving Creativiteit Aanwijzing: (1) Vul je eigen categorieën in bij de lege vakjes. Voel je vrij om bij de eerste zes categorieën er een of meerdere te verwijderen of te veranderen. (2) Je hoeft niet alle vakjes in de tabel in te vullen. Vul liefst minimaal 8 vakjes in. (3) Elk vakje staat voor een doel dat je bereikt wilt hebben aan het eind van de betreffende periode. (4) Wanneer je het lege schema bekijkt, ga dan naar het vakje toe dat er voor jou het meest uitspringt en vul daar een doel in. Zet het cijfer ‘1’ in de hoek van dat vakje, om daarmee je eerste prioriteit aan te geven. Ga dan naar het volgende vakje dat je aanspreekt, noteer er een doel in en geef het nummer ‘2’. Ga zo door totdat je minstens acht of meer vakjes hebt ingevuld. (5) Let op: deze oefening is meer intuïtief dan rationeel. Welke doelen je ook aanspreken, het zijn altijd de juiste! Probeer niet om een keurig samenhangend patroon te maken van de verschillende doelen. © George Kinder, 1999/www.kinderinstitute.com/www.inspiratieverzekerd.nl
 • 16. INSPIRATIEVERZEKERD In elke vrouw - in elke man Zit een verlangen, groot of klein Om in dit leven, als het kan Een keer gewichtloos vrij te zijn Vrij van verdriet en niet meer bang Niet meer alleen en vrij van toen Omarmd door oeverloos geluk In staat iets kolossaals te doen Die ene dag, die ene nacht Niet meer te vragen van: Waarom? Maar zeker weten: Dit ben ik En dit gevoel, daar gaat het om In elke vrouw - in elke man Zit een verlangen diep verstopt Om in dit leven - als het kan Een keer te voelen dat het klopt Die ene dag - die ene nacht Die ene man - die ene vrouw Waardoor je een keer zeker weet: Dat deze aarde draait om jou! Als je dat een keer hebt gevoeld En je dus weet dat het bestaat Dan moet je, tot je laatste snik Onthouden dat het daar om gaat Een wonder komt soms onverwacht Je weet het nooit, misschien vannacht!... Paul van Vliet, songtekst van ‘Misschien vannacht’
 • 17. METHODIEKEN Gabri Verbeek De ontbrekende schakel tussen geld en gevoel Zeker van je zaak ACHTERGROND Geld is ontegenzeggelijk belangrijk in onze maatschappij. Echter het is net zo belangrijk als wij het zelf maken. Geld op zich is niet meer dan fantastisch mooi bedrukt papier en fraai vormgegeven munten; tegenwoordig niet meer dan een bankpas en een bedrag op een scherm. In de dagelijkse praktijk is geld echter iets vrees, schuld, vreugde, bezorgdheid en heel anders. Geld en geld gerelateerde droefheid. Mensen kunnen letterlijk en zaken kunnen ons van binnen diep raken. figuurlijk ziek worden van geldzorgen en Geld is energie, geld is emotie, geld is stress rondom kwesties waarbij geld een waardering, geld is zorgelijk; zowel het wel rol speelt. als het niet hebben van geld. Regelmatig spelen gevoelige en emotionele kwesties Financiële volwassenheid rondom geld. Deze gevoelens en emoties De Amerikaan George Kinder, auteur van kunnen ons blikveld behoorlijk vertroebe- het boek The Seven Stages of Money len. Hierdoor lopen we de kans om beslis- Maturity, stelt dat financiële rust en voor- singen te nemen waar we later gemengd spoed financiële volwassenheid vereisen. op terugkijken. Als je weet wat je in het leven wilt en begrijpt welke rol geld in je leven speelt, Emoties kun je geldzaken regelen met een gevoel Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen van rust, vrijheid en zekerheid. de emoties rondom geld flink aanwak- keren. Bij de ruzie over een erfenis blijken De stappen naar financiële volwassen- er vaak andere motieven een rol te spelen, heid moeten de diepere verlangens naar die geprojecteerd worden op het verde- boven halen. Vragen over de herkomst van len van de buit. Het niet betalen van de geldopvattingen helpen je om het vaak alimentatie door een van beide partners dwangmatige aspect van je houding over wordt menigmaal aangegrepen als middel geld te doen inzien: ter verrekening van oud zeer. Verschil in 1. Stel dat je beschikt over al het geld inkomen tussen partners leidt menigmaal dat je nodig hebt om in je behoeften tot heftige discussies of zelfs ruzie! te voorzien, nu en later, hoe zou je le- Maar ook salarisonderhandelingen, het ven eruit zien? Zou je iets veranderen? noemen van een uurtarief en geleend geld 2. Stel dat je nog zo’n vijf tot tien jaar te terugvragen aan vrienden, kunnen tot leven hebt, hoe zou je de rest van je knikkende knieën leiden. leven invullen? Al onze beslissingen rondom geld zijn ge- 3. En stel dat je nog slechts vierentwintig baseerd op bepaalde gevoelens: schaamte, uur te gaan hebt, resten je dan onver- angst, boosheid, jaloezie, afgunst, woede, vulde dromen en verlangens? Wat heb Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2011 73
 • 18. je gemist? Zijn er zaken waar je nooit 1. Onschuld aan toegekomen bent, maar die je wel Als kind ben je een blanco blad. Maar graag had gerealiseerd? van je ouders krijg je een aantal over- tuigingen mee die je gedrag bepalen. Belangrijk onderdeel bij het financieel Tijdens deze stap kijk je in onschuld volwassen worden is kennis van financiën. naar je jeugd en word je je bewust van Gewoonweg de praktische vaardigheden wat je hebt meegekregen. bezitten om je levensdoelen financieel te 2. Pijn realiseren. Wat zijn je bezittingen en schul- Als je je bewust wordt van wat je doet, den? Maak je een jaarlijkse budgettering? kan dat tot pijnlijke momenten leiden, Hoe heb jij je uurtarief bepaald? Is dit op al worden bepaalde beslissingen of basis van je bedrijfsbegroting of kijk je naar gedragingen verklaarbaar. Feeling is Over George Kinder Ik was niet mijn levensmissie aan het vervullen; George Kinder is de geestelijke vader van Life ik was geld aan het verdienen Planning en medeoprichter van het Kinder Institute of Life Planning. Kinder, een studie- genoot van Al Gore aan de Amerikaanse je collega’s? Welke gevoelens spelen er een healing. Harvard universiteit en dertig jaar werkzaam rol bij het bepalen van je uurtarief? Hoe 3. Kennis als financieel en belastingadviseur, heeft zich zou het voor je zijn wanneer je weet hoe Op het moment dat je pijn gevoeld onder meer laten inspireren door het boed- je wenst te leven en op basis daarvan je hebt, ontstaat de behoefte om daar dhisme en door William Blake (1757-1827). uurtarief hebt bepaald? Op welke terreinen afscheid van te nemen en krijg je Van deze Britse kunstenaar leerde Kinder heb je (financieel) advies nodig? honger naar nieuwe kennis. Je hebt wat passie is.“Blake was een geniale denker, nieuwe handvatten nodig op diverse die net als Boeddha inzag dat de mens ten Wanneer we onze levensdoelen niet fronten. onder gaat aan het verlangen naar aardse financieel onderbouwen zijn ze moeilij- 4. Inzicht getuigden en zelfgecreëerde illusies. Maar ker te realiseren. Achteraf kunnen we wel Deze nieuw verkregen kennis brengt waar Boeddha leerde dat we om die reden tevreden terugkijken op ons leven, maar er je inzicht in watje wilt met de rest van afstand moeten doen van deze verlangens blijkt zoveel meer gerealiseerd te kunnen je leven. en sober moeten leven, predikt Blake juist het worden wanneer we de koppeling weten 5. Daadkracht pad van overvloed.” te maken tussen onze levensdoelen en Als de inzichten er zijn, worden de www.kinderinstitute.com onze financiën. nieuwe levensdoelen zichtbaar. Als je je gedrag verandert, levert dat andere The Seven Stages of Money Maturity resultaten op. Je voelt dat deze binnen Het groeiproces naar financiële volwassen- handbereik liggen en er komt energie heid bestaat volgens Kinder uit zeven stap- vrij die je de daadkracht geeft om pen, die hij ontleende aan Boeddhistische hordes en drempels te nemen. Het wijsheden. Deze groeistadia noemt hij: gaat hier om ware daadkracht. Dat is wat anders dan iedere week een hele 74 Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2011
 • 19. waslijst van activiteiten afwerken en begroting, bedrijfsplan en uurtarief dat nodig Boeken dan in het weekend bekaf zijn. Wat ik is ter financiering. De verbinding met je Kinder, G. (2000). The Seven Stages of Money bedoel, is dat je ‘s ochtends wakker innerlijk en levensdoelen zorgen ervoor dat Maturity: Understanding the Spirit and Value of wordt en het kriebelt, je bent passie- je staat voor je bedrijf, dat je de cliënten aan- Money in Your Life. New York: Dell. vol bezig en hebt op het einde van de trekt die je wenst en in staat bent duidelijk en Kinder, G. & Galvan, S.A. (2006). Lighting the Torch: week nog energie genoeg om bergen daadkrachtig je uurtarief te presenteren. The Kinder MethodTM of Life Planning. Denver: te verzetten. FPA Press. 6. Visie Gabri Verbeek is ambassadeur voor Life Planning Kinder, G. (2009). Life Planning: De ontbrekende Door passievol en met energie te in Nederland. Zijn workshops en lezingen bevatten schakel tussen geld en gevoel. Vertaling van: werken aan je levensdoelen ontdek je echte eyeopeners en zijn cliënten vinden meer rust en The Seven Stages of Money Maturity. Kampen: je missie: dit is waarom ik besta. ruimte in het leven. Meer informatie en workshops: Rozhanitsa. 7. Aloha www.inspiratieverzekerd.nl Dit Hawaïaanse woord betekent dat je met elkaar in contact bent van mens tot mens. Je bent een bron van energie voor anderen. Je bent je visie aan het leven en het leven is prettig Geld: kans of obstakel op weg naar levensvrijheid? en zinvol. Ik ben negentien jaar en kom thuis uit school. Uit frustratie over weer een saaie schooldag smijt ik mijn tas de gang in en roep luidkeels: “Ik heb genoeg van school! Door je persoonlijke ervaringen te onderzoe- Wat er ook gebeurt, na het examen ga ik eraf!” Mijn moeder kijkt verbaasd maar ken leer je boodschappen herkennen die je zegt niets. Mijn vader roept al zappend vanuit de kamer: “Ik vind alles best. Je weet mogelijk gevangen houden in een bepaald dat je per maand fl. 250,= kostgeld moet betalen; hoe je het bij elkaar krijgt is jouw patroon. Het doorlopen van deze zeven probleem.” Verbijsterd sta ik in de gang. Behoefte hebbend aan een luisterend oor stadia helpt je om je geldzaken met meer ontvang ik een boodschap. Ik ga naar mijn kamer en smijt de deur met een klap ach- daadkracht te benaderen. Je wordt je weer ter mij dicht. Boos, verdrietig en teleurgesteld zit ik op de rand van mijn bed en hoor bewust van je grootste idealen in relatie tot mijzelf zeggen: “Jou vraag ik nooit meer wat. Ik zal je wel laten zien dat ik het zonder geld. Daarnaast ontdek je hoe hartelijkheid jou kan. Ik ga zoveel geld verdienen dat ik volledig vrij en onafhankelijk wordt.” en vrijgevigheid onderdeel van je financiële leven kunnen worden. Deze boodschap gaf mij de energie om een financieel adviesbureau te beginnen met in hoogtijdagen twintig personeelsleden. In 2008 heb ik hiervoor faillissement De coachpraktijk aan moeten vragen. Tijdens mijn opleiding tot geregistreerd Life Planner kwam dit Er is mijns inziens een rechtstreeks verband voorval weer naar boven. Het voelde voor mij als het ontbrekende puzzelstukje in tussen een succesvolle coachpraktijk en de mijn gevoelsleven: ineens werd duidelijk waarom ik bepaalde handelingen verrichte innerlijke relatie tot geld. Wanneer je je eigen en in welke context deze stonden. Mijn onderhuids knagende gevoel kreeg een be- gevoel ten aanzien van geld erkent, kun je stemming. 22 jaar lang heb ik het bedrijf gebouwd en geleid op basis van dit voorval. een vertaling maken naar een gewenste leef- Ik moest geld verdienen! Ik was niet mijn levensmissie aan het vervullen; ik was geld wijze. Door je levensdoelen en je financiële aan het verdienen. Aan al het bijbehorende werk, status en omstandigheden raakte doelen met elkaar te verbinden, vorm je een ik zo gewend, dat ik dacht dat dit het leven was waar ik gelukkig mee was. basis van waaruit je een passend business- model kunt opstellen met bijbehorende Tijdschrift voor Coaching juni nr. 2 2011 75
 • 20. INSPIRATIEVERZEKERD Man in the mirror When you get what you want in your struggle for self And the world makes you king for a day Just go to the mirror and look at yourself And see what the man has to say For it isn’t your father, your lover or mother, Whose judgment you have to pass The fellow whose verdict counts most in your life Is the man staring back from the glass He’s the fellow to please, don’t mind all the rest For he’s with you right up to the end And you've passed your most difficult task in your life If the man in the glass is your friend You can fool the whole world down the pathway of life And get pats on your back as you pass But the final reward will be heartache and tears If you've cheated the man in the glass. Dale Wimbrow (1895-1954)
 • 21. Life Planning Een financieel ontspannen leven De titel suggereert dat het leven planbaar is...... Het leven zelf kunnen we niet plannen. Wat we wel kunnen is kwaliteit van leven creëren. Doelen weer boven water krijgen en deze niet op de lange baan schuiven maar een proces op gang brengen waarin die doelen ook gerealiseerd worden. Life Planning laat zien wat echt belangrijk is!
 • 22. Later, hoezo later? Veel gehoorde opmerkingen gaan over ‘later gaan we genieten’. Stel jezelf eens de vraag waarom later pas te gaan genieten en wat dat genieten dan inhoud? Genieten wordt vaak afgemeten aan het bezit van geld en goederen. Is dat bij jou ook zo of spelen andere motieven een rol? Welke keuzes maak je wanneer je opnieuw mag kiezen? Stel, je hebt een volledig vrije keuze, hoe zou je leven er dan uitzien? Wat is Life Planning? Life Planning is een proces van bewustwording. heeft invloed op ons gedrag en is daardoor ook Tijdens Life Planning staan wensen en verlangens bepalend voor ons geluk. Mensen die geld als centraal in combinatie met financiën. Waarom? maatstaf voor alles nemen, voelen uiteindelijk dat er Nagenoeg elke levenskeuze heeft financiële toch iets meer moet zijn in het leven en dat er iets consequenties. Levensdoelen worden verbonden ontbreekt. met de financiële situatie. Life Planning stelt in staat om een rijk en daadkrachtig leven te leiden, Het doel van Life Planning? persoonlijk, beroepsmatig, financieel en spiritueel. Het doel is om je een prettig, rijk en betekenisvol leven te laten leiden. Dat leven te ontdekken èn te Life Planning is een proces dat leidt tot een realiseren. Dat leven dat verder gaat dan alleen een plan. Een levensplan waarin diepste wensen baan en de bijbehorende financiële rompslomp. en verlangens staan en de manier hoe deze Het gaat hierbij om een compleet leven met de juiste financieel te realiseren. Eén van de grootste verhouding tussen je werk en je dierbaren, je obstakels om in het leven tot keuzes te komen is creativiteit en je persoonlijke ontwikkeling en je namelijk geld! Het proces van Life Planning legt bijdrage aan de samenleving. haarfijn bloot hoe beslissingen in relatie tot geld gebaseerd zijn op diepgewortelde opvattingen en overtuigingen. Levensvragen als 'Waarom houd ik deze baan, terwijl ik die alleen maar doe voor het geld?’, 'Waarom eindigt een gesprek met mijn partner over geld bijna altijd met ruzie?' of 'Waarom heb ik geen energie over om de dingen te doen die ik echt leuk vind?' blijken wegwijzers naar datgene TIJD VOOR AKTIE! wat iedereen graag wil; een fijn, ontspannen leven. Een van de grootste problemen waar mensen mee worstelen is De rol en betekenis van geld het vinden van voldoende tijd en aandacht voor de dingen van De invloed van geld op ons leven is veel groter dan het leven die we echt belangrijk vinden. de meeste mensen denken. Mensen die beweren dat geld niet belangrijk is, doen dat vaak uit een Het is absoluut mogelijk om voldoende tijd te hebben voor de gevoel van machteloosheid. Ze voelen zich niet in dingen die echt belangrijk zijn en daardoor het leven te leiden staat het leven te leiden dat ze graag willen, omdat dat jij wilt, op een manier die past. Rekening houdend met daarvoor de financiële middelen ontbreken. persoonlijke wensen en verlangens èn met de financiële Blijven hangen in een baan die ze niet leuk vinden, omstandigheden. willen eigenlijk iets anders, maar weten niet wat. Feit is dat geld een grote rol speelt in ons leven, De reden dat dit tot nu toe niet gelukt is zit ‘m in het feit dat of we dat nu willen of niet. Onze relatie met geld geen tijd is genomen om eens goed tegen het licht
 • 23. Voor wie is Life Planning zinvol? Voor mensen die (zich in) het volgende herkennen: Je hebt het gevoel dat je alleen maar voor het geld aan een baan vastzit. Je hebt moeite om je bedrijf of praktijk rendabel te krijgen. Er is (te) weinig tijd en/of energie voor de dingen die je echt leuk vindt, zoals sporten, hobby's, partner, kinderen, familie en vrienden. Je hebt behoefte aan meer kwaliteit van leven. Je wilt iets waardevols met je leven doen. Je bent op zoek naar nieuwe uitdagingen waarin jouw talenten tot uiting komen. Je voelt jezelf ongemakkelijk als het over geld en financiën gaat. Life Planning is ook uitermate geschikt voor je wanneer je graag anders terug wilt kijken op je leven dan in de stoel te zitten met één of meer van de volgende gedachten: Ik had veel meer mijn eigen leven moeten leiden in plaats van altijd maar aan de verwachtingen van anderen tegemoet te komen. Wat heb ik altijd hard gewerkt, had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn dierbaren. Het is ongelóóflijk hoeveel tijd ik heb besteed aan werkzaamheden die ik niet echt leuk vond. Was ik maar vaker voor mijn eigen mening en gevoelens uitgekomen. Had ik mijzelf maar gelukkiger gemaakt. Hoe ziet het traject eruit? Life Planning bij ´Inspiratieverzekerd´ is bijzonder. We werken een jaar met elkaar in twee fasen. De eerste fase kenmerkt zich door een zestal gesprekken van elk 1,5 á 2 uur welke met tussenpozen van twee á drie weken plaatsvinden. In deze fase wordt jou duidelijk welke zaken in het leven er voor jou echt toe doen! De tweede fase is een periode van realisatie en begeleiding. Waar nodig worden de bakens verzet. Je belangrijkste levenswensen en doelen worden gestructureerd verwezenlijkt. Elk kwar- taal bespreken we waar je staat bij de uitvoering van jou Life Planning. Samen kijken we wat nog meer te bereiken valt en wat je eventueel nog belemmert. (Tijdens Life Planning heb je, ter voorbereiding op elk gesprek, opdrachten die je inspireren en stimuleren). te houden wat nu werkelijk met het leven te doen. Dat niet werkbeslommeringen, omgevingsverwachtingen en financiële alleen, mocht dat bekend zijn, dan is het nog een hele toer onmacht. om dat in het dagelijks leven ingepast te krijgen. Dit door het begeleiden van mensen bij het maken van hun persoonlijke Life Planning, het boven water brengen van Het is nu niet de tijd voor een enorm leerproces om zelf uit persoonlijke verlangens en vervullen van financiële behoeftes. te gaan zoeken hoe dat wel voor elkaar te krijgen. Dat kost veel te veel tijd en moeite. Het is tijd voor een plan dat stap voor stap de instrumenten aanreikt om het leven te leiden zoals gewenst. Sinds 2009 heeft Gabri Verbeek vele mensen geholpen om uit het web te komen van persoonlijke verlangens,
 • 24. Wat mag je verwachten van Life Planning? Een levensplan dat verduidelijkt hoe jij het allerliefst je leven inricht. Financieel inzicht en overzicht om je levensplan uit te voeren. Bewustwording rondom de thema's levensgeluk en geld. Je ontvangt zelfvertrouwen, daadkracht en levensenergie. Je gaat ervaren wat financiële gemoedsrust betekent! Begeleiding bij de daadwerkelijke uitvoering van jouw levensplan. Specialisatie! Als koppel of echtpaar al wat langer op zoek naar de passie van vroeger, naar nieuwe energie en levenslust met elkaar? Van harte welkom! Mijn motto: ‘het is beter te verbinden vanuit kracht dan vanuit afhankelijkheid.’ Tijdens Life Planning wordt de ontdekte individuele kracht en levensenergie verbonden met een gezamenlijk levensplan. Groepsverband Vind je het plezierig om tijdens Life Planning anderen te ervaren en van elkaar Meer informatie te leren, dan is deelname aan de jaargroep aan te bevelen. Jaarlijks start in september de jaargroep Life Planning. Informatie en data staan op de website. Wil je meer informatie over Life Planning, de hoogte van de investering Ondernemer! in jezelf en het programma van de Hoe zou het voor je zijn wanneer je onderneming dienstbaar is aan het leven jaargroep, kijk dan op dat je wilt leiden? Wat zou het voor je betekenen wanneer je meer balans tussen www.inspiratieverzekerd.nl. werk, privé en financiën ervaart? Je kunt ook nú in actie komen en Gabri Verbeek bellen op 06 13 11 22 99 Uw gids tijdens Life Planning voor een kennismaking. Is Gabri Verbeek. Zijn mix van menselijke vaardigheden,ondernemerservaring, financiële kennis en opleiding tot Financial Life Planner maken Gabri bij uitstek de gesprekspartner rondom het thema ‘Levensgeluk en Financiën’. Vele koppels, individuen en groepen hebben dankzij Life Planning en Gabri een evenwichtig M 06 13 11 22 99 leven gerealiseerd gebaseerd op financiële volwassenheid.’ I www.inspiratieverzekerd.nl E gabri@inspiratieverzekerd.nl fin an cië n k wer bala ns leve n