Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Communicatie En Netwerken

1.668 Aufrufe

Veröffentlicht am

Schoolopdracht i.v.m. netwerken.

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Communicatie En Netwerken

 1. 1. Communicatie en netwerken Steven Ghyselbrecht
 2. 2. Noodzaak van een netwerk <ul><li>Efficiënte communicatie tussen de verschillende apparaten in het netwerk. </li></ul>
 3. 3. Noodzaak: thuis <ul><li>Delen van een gezamenlijke printer </li></ul><ul><li>Delen van internetverbinding </li></ul><ul><li>Delen van bestanden (let op: traag!) </li></ul><ul><li>Meestal Peer2Peer </li></ul>
 4. 4. Noodzaak: bedrijf <ul><li>Delen van gegevens </li></ul><ul><ul><li>Bestanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Databases </li></ul></ul><ul><li>Delen van printers </li></ul><ul><li>Delen van internet </li></ul><ul><li>Meestal servergestuurd (domein) </li></ul><ul><li>Gestructureerd (!) </li></ul>
 5. 5. Netwerk vs Stand-alone Netwerk Stand-alone Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen Onderlinge communicatie Vatbaar voor aanvallen Amper aanvallen Geen onderlinge communicatie Centrale opslag Prijskaartje Geen centraal onderhoud mogeijk Roll-Out Lage performance Installatie Configuratie
 6. 6. Netwerkarchitectuur <ul><li>Hardwareniveau </li></ul><ul><li>Softwareniveau </li></ul><ul><li>Typologie (fysieke structuur) </li></ul>
 7. 7. Netwerkarchitectuur: Hardware <ul><li>Ingrediënten </li></ul><ul><ul><li>Netwerkkaart </li></ul></ul><ul><ul><li>Hub/Switches </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer dan één computer (duh!) </li></ul></ul>
 8. 8. Netwerkarchitectuur: Software <ul><li>Ingrediënten </li></ul><ul><ul><li>Protocolsoftware </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerkcompatibele software </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Browser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mailprogramma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chatsoftware </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Netwerkarchitectuur: Software <ul><li>Protocolsoftware </li></ul><ul><ul><li>Communicatie in éénzelfde taal (TCP/IP, NetBUI, …) </li></ul></ul>
 10. 10. Netwerkarchitectuur: Software <ul><li>TCP/IP </li></ul><ul><ul><li>Per toestel: 1 adres </li></ul></ul><ul><ul><li>Adressering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ongeveer 4 294 967 296 mogelijk: Probleem? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>0.0.0.0: Dit adres stelt het gehele internet voor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>127.0.0.0 tot 127.0.0.255: Lokale computer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10.0.0.0 tot 10.255.255.255: Privaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>172.16.0.0 tot 172.31.255.255: Privaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>192.168.0.0 tot 192.168.255.255: Privaat </li></ul></ul></ul>DEMO !
 11. 11. Netwerkarchitectuur: Software <ul><li>TCP/IP </li></ul><ul><ul><li>Adressering: probleem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Te weinig adressen beschikbaar voor in de toekomst (2013 – 2022: einde voorraad) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oplossingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NAT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>IPv6 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe vorm van adressering </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3,4 × 10 38 mogelijkheden </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Netwerkarchitectuur: Software <ul><li>TCP/IP: Adresseringsprobleem (IPv4) </li></ul><ul><ul><li>NAT ( Network Address Translation) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kleine netwerken scheiden van het internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meerdere PC’s surfen onder 1 naam/adres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per “klein” netwerk: Reeks van private adressen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per “klein” netwerk: 1 adres op internet </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Netwerkarchitectuur: Software
 14. 14. Netwerkarchitectuur: Software <ul><li>TCP/IP: Adresseringsprobleem </li></ul><ul><ul><li>IPv6 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vorm: 3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer info: Wikipedia: IPv6 en IPv4 </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Netwerkarchitectuur: Typologie <ul><li>Bus-typologie </li></ul><ul><ul><li>Goedkoop </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenvoudig </li></ul></ul><ul><ul><li>1 kabelbreuk => Netwerk plat </li></ul></ul>
 16. 16. Netwerkarchitectuur: Typologie <ul><li>Ster-typologie </li></ul><ul><ul><li>Veel kabels (dus: prijzig) </li></ul></ul><ul><ul><li>1 kabelbreuk, 1 computer plat </li></ul></ul>
 17. 17. Netwerkarchitectuur: Typologie <ul><li>Ring-typologie </li></ul><ul><ul><li>1 kabelbreuk, geen effect </li></ul></ul><ul><ul><li>1 computer niet bereikbaar, netwerk plat </li></ul></ul>
 18. 18. In de praktijk: Bedrijf/School <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Centrale opslag gegevens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>op ieder werkstation bereikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisseling van gegevens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld: W:-schijf, database met verkoopsgegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie (!) </li></ul></ul>
 19. 19. In de praktijk: Bedrijf/School <ul><li>E-mail binnen het bedrijf </li></ul><ul><ul><li>Communicatie (!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dikwijls gebruik van Microsoft Exchange omgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gedeelde agenda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contactpersonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Takenplanning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aangepaste formulieren (bv. Helpdesk) </li></ul></ul></ul>DEMO !
 20. 20. In de praktijk: Bedrijf/School <ul><li>Gebruikersbeheer </li></ul><ul><ul><li>Active Directory (Microsoft-gebaseerd) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Groot telefoonboek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Computers </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gebruikers </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Printers </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdelen van rechten (groepen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sommige bedrijven doen via AD personeelsbeheer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uitbetaling </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dossier </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. In de praktijk: Bedrijf/School <ul><li>Opzet van het netwerk </li></ul><ul><ul><li>Doel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raadplegen/bewaren van gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opzoekwerk op internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens moeten snel bereikt worden, opzet is zeer belangrijk! </li></ul></ul>
 22. 22. Kiesverbinding vs vaste verbinding <ul><li>Verbinding tussen 2 of meer netwerken: WAN </li></ul><ul><li>Vroeger: inbellen van X naar server op Y </li></ul><ul><ul><li>Traag </li></ul></ul><ul><ul><li>Duur </li></ul></ul><ul><li>Bekendste toepassing: internet </li></ul><ul><li>Tegenwoordig: via vaste lijn </li></ul><ul><ul><li>Snel </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkoop </li></ul></ul>
 23. 23. Kiesverbinding vs vaste verbinding <ul><li>Analoog (PSTN) vs digitaal (ISDN) </li></ul><ul><ul><li>PSTN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opvolger van POTS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analoog tot aan de centrale, tussen centrales digitaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 nummer per lijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ISDN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opvolger van PSTN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volledig digitaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Populair in Nederland, Duitsland,… niet in België </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 nummers per lijn </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Kiesverbinding vs vaste verbinding <ul><li>Soorten modems </li></ul><ul><ul><li>PSTN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Computer belt naar computer (analoog) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traag (56 kbit/sec) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ISDN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Computer belt naar computer (digitaal) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ietwat sneller (64 Kbit/sec, 128 Kbit/sec bij combinatie van twee lijnen) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Kiesverbinding vs vaste verbinding <ul><li>Soorten modems </li></ul><ul><ul><li>Kabelmodem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snel (nu: 10 Mbit/sec, binnenkort: 100 Mbit/sec) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nadeel: Bij drukte verminderde snelheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>DSL-modem (Digital Subscriber Line) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verschillende varianten (ADSL, SDSL, VDSL,…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Splitsen van telefoonlijn naar telefonie & adsl </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Beveiliging intern netwerk (LAN) <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Kritische bedrijfsinformatie komt bloot te staan </li></ul></ul><ul><ul><li>Afsnoepen van internetverbinding (WiFi) </li></ul></ul><ul><li>Waar rekening mee houden? </li></ul><ul><ul><li>Mogen er bepaalde medewerkers van thuis uit aan bedrijfsinformatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe doen ze dit? </li></ul></ul>
 27. 27. Beveiliging intern netwerk (LAN) <ul><li>Draadloos internet (WiFi): gevaar indien niet beveiligd </li></ul><ul><ul><li>Criminele activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Maandvolume van de provider opgebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonlijke gegevens bereikbaar </li></ul></ul><ul><li>WiFi in Gistel </li></ul><ul><ul><li>In Gistel centrum zijn er ongeveer 400 access points </li></ul></ul><ul><ul><li>63% is NIET beveiligd! </li></ul></ul>
 28. 28. Beveiliging intern netwerk (LAN) <ul><li>Hulpmiddelen beveiligen intern netwerk </li></ul><ul><ul><li>Draadloos internet (WiFi) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>WEP, WPA, WPA2 sleutel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Radius aanloggen (inloggen via de bedrijfsserver) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bedraad netwerk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firewall: Ongewenst verkeer afwimpelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rechtenstructuur voor werken buiten kantoor </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Structuur internet
 30. 30. Structuur internet <ul><li>Internet? </li></ul><ul><ul><li>Geheel van aaneengesloten netwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsnetwerken/Thuisnetwerken wisselen informatie uit </li></ul></ul><ul><ul><li>ISP verzorgen de connectie ertussen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meest gekende toepassing van WAN </li></ul></ul>DEMO !
 31. 31. Structuur internet: websites <ul><li>HTTP </li></ul><ul><ul><li>Hypertext Transfer Protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>Meest gekende toepassing v.h. internet </li></ul></ul><ul><ul><li>HTML-bestanden worden op webserver geplaatst, gerenderd op cliënt-side </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen-lezen </li></ul></ul>
 32. 32. Structuur internet: E-mail <ul><li>Transport </li></ul><ul><ul><li>Via SMTP-protocol </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simple Message Transport Protocol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen goede beveiliging (SPAM, Phising) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van de ene mailserver naar de andere tot op de mailserver van de ontvanger </li></ul></ul></ul>DEMO !
 33. 33. Structuur internet: E-mail <ul><li>Lezen </li></ul><ul><ul><li>POP3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Post Office Protocol 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mail wordt gedownload van de server, daarna verwijderd van de server </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dus: Niet overal bereikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IMAP </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet Message Access protocol 4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mail wordt bewaard op server </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dus: overal bereikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soms lage performance </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Andere protocollen mogelijk (Exchange, webmail, …) </li></ul></ul>
 34. 34. Q & A

×