Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Les dones al món contemporani

 1.  El final del segle XVIII està marcat per ruptures molt importants respecte a l’Antic Règim. Ruptures institucionals, polítiques, socials i econòmiques que repercutiren, entre altres aspectes, en el paper i la representació que les dones tenien de si mateixes i que tenia la societat.  Els canvis més importants tenen relació amb la revolució industrial dins de l’economia; la revolució liberal dins del sistema polític; i l’aparició de la societat de classes que canviarà l’estructura social. Tots aquests canvis es donen entre la segona meitat del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX.
 2.  La revolució industrial suposà el pas d’una economia de subsistència a una economia de mercat o capitalista (es produeix, no pel consum dels productors, sinó per a vendre al mercat i obtenir beneficis que es tornen a invertir per anar ampliant el capital). Aquesta revolució va provocar un canvi fonamental que afectà a les dones: la família, abans de la industrialització, era la unitat de producció i consum i quan es produeix la revolució industrial la família decau com a unitat de producció i tan sols es manté com a unitat de consum. Al món preindustrial la dona treballava a la casa o en feines temporals, proporcionant a l’economia familiar uns ingressos, sense interferir en les seves responsabilitats com a mare i ama de casa. En canvi al món industrial es produeix una clara separació entre el lloc de treball i la casa/llar.
 3.  Des de finals del segle XVIII fins l’últim terç del segle XIX es van desenvolupar dos models de família: A. La família de classe alta i classe mitja en la qual les dones estaven sotmeses al discurs de la domesticitat. Segons aquest discurs el paper de la dona es basava en ser mare, ama de casa i esposa. Aquest paper el desenvolupava a l’àmbit privat, quedant exclosa de l’àmbit públic. La dona era L’Àngel de la llar que es dedicava en cos i ànima a la família i que eren dones submises i modestes que acceptaven el seu destí sense protestar ni queixar-se. La dona depenia totalment de l’home. Havia estat educada en una de les institucions més distingides, en la qual es concedeix major importància a tres disciplines. En primer lloc, el francès; després el piano, la qual cosa li permetria distreure i agradar al seu marit, i, finalment, un coneixement a fons dels principis de l'economia domèstica en el seu sentit més elevat i estètic, inclòs l'art de fer calça”. GOGOL, N: Ànimes mortes, 1842
 4. B. La família de classe treballadora en la qual les dones també estaven sotmeses al discurs de la domesticitat però com que les dones treballaven fora de casa i estaven presents a l’àmbit públic, trencaven la separació de les dues esferes i desatenien les seves funcions de mares i esposes. Eren dones més independents perquè guanyaven diners i no responien al model de dona indefensa, submisa i modesta de l’altre model familiar. Betty Harris, 37 anys: “jo em vaig casar als 23 anys i va anar llavors quan vaig començar a treballar en la mina (…) Tir de les vagonetes de carbó i treball de 6 del matí a 6 de la tarda. Faig una pausa durant una hora, al migdia, per menjar; per a això se'm dóna pa i mantega, però gens de beure. Tinc dos fills, però són massa joves per treballar. He tirat de la vagoneta mentre estava encinta. (…) En el lloc en el qual treball hi ha sis dones i una dotzena de nens i nenes.” Extracte d'un informe parlamentari anglès, 1842. ““A vosaltres, obrers que sou les víctimes de la desigualtat de fet i de la injustícia, a vosaltres us toca establir per fi sobre la terra el *eino de la justícia i de la igualtat absoluta entre la dona i l'home. Doneu un gran exemple al món (…) i mentre reclameu la justícia per a vosaltres, els homes forts, els homes de braços nus, que reconeixeu a la dona com a vostra igual, i que, a aquest títol, li reconeixeu un dret igual als beneficis de la unió universal dels obrers i obreres”. Flora Tristán. La Unió Obrera. 1843.
 5.  A partir de l’últim terç del segle XIX i fins la II Guerra Mundial (1945), la II Revolució Industrial va provocar canvis com l’increment dels salaris dels treballadors com a conseqüència de l’organització científica del treball (treball en cadena) i de les lluites sindicals dels treballadors per aconseguir millores salarials; un segon canvi va ser la reducció del número de fills per família per diverses raons entre les quals destaquen que les millores salarials no feien precís tenir molts fills per aportar els seus salaris a la família i, per altre costat, perquè les lleis socials prohibint el treball infantil i establint l’obligatorietat de l’educació provocaven que tenir fills fos un gasto i no un ingrés.  Aquests canvis van provocar l’expulsió de la dona, sobretot de la dona casada, del món laboral, imposant-se el model familiar, basat en el discurs de la domesticitat, de les classes altes i mitges a la classe treballadora. Aquests canvis va tenir diverses conseqüències:
 6. a) Reducció de la dona treballadora al paper d’esposa i mare amb la consegüent dependència del marit. b) Mitificació i sobrevaloració de la maternitat justament en un moment en que es reduïa el número de fills per família i s’estenia l’educació. Es va mitificar la figura de la mare abnegada que s’oblidava de sí mateixa per a dedicar-se als fills. La maternitat es considera quasi com una professió que impedeix a les dones treballar fora de casa però que no es considera una feina (motiu pel qual no rep cap salari).
 7.  El conflicte de la dualitat de funcions (treball fora i dins de casa) es va solucionar confinant les dones a casa per a realitzar la seva funció biològica i social. La dona només treballa abans de casar-se, és un treball transitori, i per aquest motiu no cal donar-li qualificació amb la qual cosa només podia accedir a treballs mal pagats.
 8.  Davant aquesta situació el sindicalisme femení era dèbil (per exemple a Gran Bretanya, d’uns tres milions de treballadors afiliats als sindicats, tan sols 19.500 eren dones) per diverses raons: A. Les dones es sentien més ames de casa que treballadores (el doble treball feia molt difícil que les dones pugessin anar les reunions sindicals). B. Pel tipus de feina que tenien les dones: treballaven en petits tallers (disseminats moltes vegades a les zones rurals) i al servei domèstic i això feia molt difícil l’organització sindical. A més s’ha de pensar que la seva feina acostumava a ser temporal. C. Els homes s’oposaven a que treballessin les dones (eren una competència perquè cobraven salaris més baixos i a més estaven influïts pel discurs de la domesticitat que difonia la burgesia) i marginaven les dones dels sindicats (al 1829, a Anglaterra, les Trade-Unions van prohibir l’afiliació de les dones als seus sindicats).
 9.  La petició del salari familiar va ser una de les reivindicacions més importants del sindicalisme. De fet l’esposa que no treballava fora de casa es va convertir a finals del segle XIX en l’ideal de respectabilitat de la classe obrera.  La Revolució Liberal suposa el pas d’un sistema polític de Monarquia Absoluta a un sistema polític (amb Monarquia o República) liberal que suposava: - L’existència de la sobirania nacional: el poder està en mans de la nació que a través del sufragi (vot) elegeix als seus representants (diputats) que formen el poder legislatiu. La nació són els “ciutadans actius”, és a dir, els que contribueixen pagant impostos per tenir bens (terres, negocis industrials o comercials, etc). Queden excloses les dones i tots els homes sense bens, és a dir, la majoria de la població. - La divisió de poders: el poder està dividit per a evitar l’abús del poder. Hi ha tres poders: legislatiu, executiu i judicial.
 10. - La declaració de drets i llibertats: les persones són ciutadans perquè tienen drets i llibertats. Es tracta de drets polítics i individuals que permeten als ciutadans participar en el sistema polític. - La igualtat davant la llei: tos els ciutadans són iguals davant la llei (desapareixen els privilegis) i són jutjats pels mateixos tribunals. Es tracta d’una igualtat formal, no real, ja que subsisteixen les diferències socials. - La existència d’una Constitució: marc legal que regula el poder, per sobre de la Constitució no hi ha cap poder.
 11. - Com ja sabem, en el s. XVIII els salons són el lloc de trobada dels artífexs de la Il·lustració. La major part dels salons estaven regits per dones, sent el protagonisme d'aquestes en la cultura i en la preparació de la Revolució decisiu. - Van demostrar saber, coneixement, aptitud d'organització. No per això van deixar de ser ridiculitzades en ocasions. - Els filòsofs il·lustrats van tenir opinions diferents sobre el rol femení: “(...) Per exemple, no han violat tots ells el principi de la igualtat de drets en privar, amb tanta irreflexió a la meitat del gènere humà del de concórrer a la formació de les lleis, és a dir, excloent a les dones del dret de ciutadania? Pot existir una prova més evident del poder que crea l'hàbit fins i tot prop dels homes erudits, que el de veure invocar el principi de la igualtat de drets (...) i d'oblidar- ho pel que fa a dotze milions de dones?” Condorcet: Essai sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790 “No importa que únicament sigui fidel la dona, sinó que el seu marit la tingui per tal, els seus parents i tothom; importa que sigui modesta. Pudorosa, atenta i que el mateix els estranys que la seva pròpia consciència donin testimoniatge de la seva virtut. Si és molt important que el pare estimi als fills, també ho és que estimi la mare als seus fills. Aquestes són les raons que constitueixen l'aparença mateixa com una obligació de les dones, sent-los l'honra i la reputació no menys indispensables que la castedat. (…) El sostenir d'una manera vaga que són iguals els dos sexes i que tenen les mateixes obligacions, és perdre's en manifestacions vanes, sense dir gens que no es pugui rebutjar. (…)” Rousseau: Émile ou De l'éducation, 1762
 12.  La igualtat legal suposava la desaparició dels privilegis i, per tant, dels estaments. Aquest canvi suposa una autèntica revolució política i social que també va afectar les dones, de fet, no era estrany, que les dones fessin esclatar les insurreccions (aixecament contra el poder) i els motins durant l’Antic Règim. Sí serà nou, durant les revolucions liberals, que les dones utilitzin la Declaració de drets de l’home i el ciutadà per a entrar dins de l’espai polític que la revolució obria.  La participació de la dona va estar present en les barricades, al peu de la guillotina, emprant la ploma (Madame Roland, Teresa Cabarrús…) i el ganivet (Charlotte Corday).
 13.  Però les dones es van veure refusades de l’organització de la revolució: excloses del cos armat (les Milícies), excloses del cos deliberant (l’Assemblea Legislativa o Parlament) i excloses de les associacions polítiques. En el moment en que apareixia l’organització, després de la revolta espontània amb participació femenina, les dones eren marginades i havien de buscar on es podien expressar: tribunes obertes, clubs i salons, pamflets, articles, cartes, etc. Un exemple de dona que es va negar a ser exclosa va ser Olympe de Gouges que va escriure una Declaració de drets de la dona i de la ciutadana.
 14.  Declaració de Drets de la Dona i la Ciutadana. Olympe de Gouges, 1791. “Article VI. La llei ha de ser l’expressió de la voluntat general; totes les ciutadanes i ciutadans han de participar en la seva formació personalment o a través dels seus representants. Ha de ser la mateixa per a tothom; totes les ciutadanes i ciutadans han de ser iguals davant la llei i per tant igualment admissibles a totes les dignitats i funcions públiques, segons les seves capacitats i sense més distincions que les seves virtuts i talents. Article X. Ningú no ha de ser molestat per les seves opinions; la dona té el dret de pujar al cadafal ha de tenir també el de pujar a la tribuna sempre que les seves manifestacions no alterin l’ordre públic establert per la llei. Article XVI. Tota societat, en la qual la garantia dels drets no estigui assegurada ni la separació de poders determinada, no té Constitució; la Constitució és nul•la si la majoria dels individus que formen la nació no ha cooperat en la seva redacció”.  Citat a Condorcet, De Gouges, De Lambert y Otros, La Ilustración, Madrid, Anthropos, 1993, pp. 156-159.
 15.  Els revolucionaris consideraven que el ideal de dona era el de mare que educa als seus fills com a bons revolucionaris però des de la llar i sense drets ciutadans (també va quedar exclòs el poble baix). Aquesta mentalitat és la que explica l’opinió que tenien sobre dones, com Olympe de Gouges, que es negaven a quedar marginades de les conquestes de la revolució:  “Olympe de Gouges, dotada d'una imaginació exaltada, va prendre els seus deliris per una conspiració que li dictava la naturalesa. Va començar per desvariejar i va acabar per fer seu el projecte d'aquells éssers pèrfids que pretenien dividir el país; va voler ser home d'Estat i sembla com si la llei hagués castigat a aquesta conspiradora per haver oblidat les virtuts pròpies de la seva sexe.”  Citat a Varis Autors, La voz de las mujeres en la Revolución Francesa, València, La Sal, 1989, p. 25.
 16.  De fet Olympe de Gouges va ser guillotinada durant la revolució francesa.  Malgrat l’intent de marginació de les dones, la revolució Francesa, va posar les bases dels drets individuals i de la ciutadania i moltes dones van sortir a l’espai públic i van prendre la paraula iniciant un camí cap a la llibertat que arriba fins els nostres dies.
 17.  El quadre de Louis Lépold-Boilly, El triomf de Marat, sens dubte tracta d'enaltir a un dels protagonistes masculins de la Revolució, Jean-Paul Marat, pertanyent al partit jacobí i director del periòdic L’’Ami du peuple, que seria assassinat per Charlotte Corday en 1793. En el quadre, el personatge apareix a coll de la Guàrdia Nacional i aplaudit pels seus partidaris, però també per les seves partidàries, la qual cosa ens posa de manifest la importància del compromís revolucionari de les dones. En concret, la dona que amb la seva mirada introdueix a l'espectador en el quadre apareix abillada, com les seves companyes, amb els distintius de la Revolució: el capell frigi i la roseta tricolor. El capell frigi es converteix en símbol de llibertat durant la revolució d'independència dels Estats Units i durant la Revolució Francesa, per ventura perquè a Roma era el distintiu dels lliberts i ho havien utilitzat els assassins de César. La roseta era una rosassa de tela que portava estampada la bandera tricolor, la de la Revolució.
 18.  L'un i l'altre conformaran el personatge de Marianne, símbol femení de la República Francesa. Per aquesta raó, el notable d'aquest quadre no estreba que la dona surti al carrer abandonant els seus quefers domèstics –això ja havia succeït en aldarulls i aixecaments durant l'Antic Règim- sinó en el nivell de consciència política que tals símbols comporten. Algunes –com la de l'exemple del nostre quadre- van arribar vestir fins i tot els pantalons vermells, la qual cosa va fer exclamar a un misògin: “Des de quan li està permès a les dones abjurar del seu sexe i convertir-se en homes? Des de quan és decent veure a la dona abandonar els cuidats devots de la seva família, el bressol dels seus fills, per venir a la plaça pública…”
 19.  Aquesta qüestió de la indumentària no era tan simple com sembla, doncs com deia un organisme polític de l'època: “Avui demanen el capell vermell; no es limitaran a això; aviat exigiran el cinturó amb les pistoles”. I és que en aquells dies comencen a aparèixer les primeres associacions de dones, els clubs de dones (La Societat Patriòtica i de Beneficència de les Amigues de la Veritat, El Club de Ciutadanes Republicanes Revolucionàries), la raó de les quals d'existir estreba en el fet que, al no poder participar en les deliberacions de les assemblees polítiques, les dones es bolquen en gran nombre en les tribunes obertes al públic. Però com els revolucionaris consideraven a les dones com la representació del privat, rebutjaven la seva participació activa en la política. Per aquest motiu la Convenció prohibís aquests clubs en la tardor de 1793. Etta Palm i Claire Lacombe
 20.  En una estampa del Museu Carnavalet podem contemplar una assemblea de dones “patriotes” pertanyent a un d'aquests clubs. A l'esquerra de la imatge observem la dona que presideix la reunió, amb un pamflet o periòdic entre les seves mans que sembla estar llegint a les seves companyes, la qual cosa no ha de sorprendre'ns en absolut, doncs les taxes d'analfabetisme eren molt altes, especialment entre les dones. I encara que no ostenten cap símbol revolucionari –van vestides com a tradicionals mares de família- totes segueixen molt atentes la dissertació de la seva companya, amb l'excepció d'una d'elles que diposita unes monedes sobre una safata, la qual cosa per ventura ens indiqui que aquests clubs es autofinançaven.
 21.  Napoleó I, en 1804, no faria més que consagrar la inferioritat legal de les dones en el seu cèlebre Codi, copiat en gran part d'Europa i Hispanoamèrica al llarg del segle XIX. Pel mateix, la dona quedava confinada a l'àmbit domèstic i sotmesa a l'autoritat masculina:  “El marit ha de protegir a la seva dona, i l'esposa ha d'obeir al marit.  Les dones casades no estan autoritzades a signar cap classe de contractes.  Una esposa només pot sol·licitar el divorci si l'amant del marit viu de fet al domicili familiar.  No crec que hàgim de molestar-nos a fer un pla d'estudis per a les nenes. No estan fetes per rebre cap tipus d'educació. Amb que aprenguin bones maneres és suficient; el matrimoni és l'única cosa que importa”
 22.  La dona de classe mitjana estava exclosa de la vida pràctica. Les esposes que abans havien ajudat a treure endavant els negocis familiars, van passar a ser adorns: quants més metres de seda, encaixos i brocats poguessin portar damunt, com més luxosos anessin els seus carruatges, com més gran anés la seva capacitat econòmica per mantenir-se ocioses, més probable seria que el seu marit s'assegurés un crèdit per mantenir el seu negoci. I com l'esfera mercantil era un món de competència despietada, un món sense moral, els homes que es movien en aquest sector només podien salvar-se pel contacte continu amb món moral de la llar, en el qual les dones posseeixen una sèrie de valors que contrarestaran les maldats pròpies de la competència despietada.
 23.  Així, la dona es convertia en guardiana de la consciència del comerciant, en salvaguarda de la seva ànima mentre aquesta roman en la llar, lloc de dolços plaers, refugi del home turmentat que estava obligat a produir la riquesa material de la qual depenia aquell. Però la dona havia de romandre immòbil i tancada a casa per conservar per a ell un ambient al com, després d'haver exercit les necessàries ocupacions de la jornada, pogués tornar i viure com si tingués un ànima diferent per a la seva família. Les dones serien els refugis de les ànimes d'homes, una espècie de monja de clausura casolana. Per això, si la llar era un lloc de plaers, aquests plaers eren experimentats de manera diferent per homes i dones. Els homes podien combinar les preocupacions, inquietuds i satisfaccions de la vida pública amb els encants privats de la llar, però en les dones no existia aquesta dualitat: la llar era la seva “tot”, l'escenari “natural” del seu feminitat.
 24.  Quan més amunt ens referíem al fet que la mentalitat burgesa considerava a la dona com una espècia de “monja de clausura” no estàvem exagerant. Molts intel·lectuals del moment pensaven que la llar era una cel·la en el qual el paper de la dona consistia a donar energia a l'home mentre aquest avançava en la història. L'obra del pintor victorià Charles Alston Collins, Pensaments conventuals, ens ho posa de manifest. Aquesta obra ens presenta a la dona com una monja envoltada de lliris en un jardí, i encara que alguns crítics solen interpretar aquesta pintura com una representació religiosa, l'obra té més que veure amb el concepte del que deuria ser la dona per a la burgesia: una assutzena de la puresa en el seu regne natural, la llar, considerat aquí com un lloc amè replet de flors.
 25.  Segons aquestes teories, la dona era una criatura plena d'encant, bondat i delicadesa, un ésser tendre, feble, compassiu i tímid, tan fràgil com un nen, que, per tant, està necessitada de les cures de l'home. Aquest posseeix la fortalesa, el coratge, l'energia i la creativitat, contra la dona que és passiva,domèstica i domesticable. En suma, la dona seria més emotiva, menys intel·ligent i més infantil.  Per aquesta raó, les imatges de l'època ens presenten a una dona tota indolència, passivitat i llanguiment, que semblen patir una malaltia o estar al bord de contreure-la, de manera que estar malalta es considerava, de fet, com un signe de delicadesa i de classe. Un autor de l'època assenyala que “la invalidesa femenina ha arribat a ser un veritable culte entre la dones de la classe ociosa”.
 26.  Un bell exemple ho tenim en un quadre titulat significativament La indolència, de la pintora impressionista Eva Gonzalés, d'origen espanyol i deixebla de Manet. En ell podem captar aquesta feblesa, llanguiment i abandó que fan de la dona una invàlida permanent, desvalguda i malaltissa. Alguns autors, no obstant això, han pretès atribuir aquesta indolència a l'espera d'un amant, o bé a la seva absència, del que serien testimoniatge les violetes que apareixen en l'ampit de la finestra, una prova que acaba de marxar-se. Així mateix, el lloro que apareix fora de la gàbia mentre la dona està distreta, podria ser una al·lusió al seu desig de fugir dels condicionaments socials que l'obliguen a romandre a casa.
 27.  El naixement i cura dels fills són actes exclusivament femenins. Però el segle XIX aporta una novetat important: la nodrissa que va a viure a casa dels pares del lactant, ja que aquests, al tant de la mortalitat que castiga als nens abandonats a una dona ignorant, volen vigilar al nounat. Això significa que les mares van aprestar més atenció als fills i que els intercanvis de tendresa entre els uns i els altres, almenys en la família burgesa, es fan més freqüents. Les carícies i les manyagues formen part del clima favorable a l'expansió dels nens petits.
 28.  Per tot el que s'ha dit, són molt freqüents les representacions de mares amb els seus fills al llarg de la pintura del segle XIX. Especialment entre les dones pintores pertanyents al moviment impressionista, la qual cosa cal explicar, almenys en part, perquè la nova pintura legitimava els assumptes de la vida social domèstica de la qual les dones tenien íntim coneixement, encara que, per la seva condició de dones anessin excloses d'altres representacions com el bulevard, el cafè i les sales de ball, tan freqüents entre els pintors d'aquest moviment. Per aquest motiu a l'hora de disposar d'un estudi la solució més pràctica era treballar a casa, i utilitzar als membres de la família com a models. També cal tenir en compte que l'impressionisme era així mateix una expressió de la vida burgesa com a defensa contra l'amenaça de la nova urbanització i industrialització: escenes d'interiors domèstics i de jardins privats d'estiueig arran de mar.
 29.  De Berthe Morisot, l’obra El bressol, amb les seves pinzellades lleugeres i suaus veladures, molts crítics han definit amb el segell de la seva feminitat. En qualsevol cas, el quadre ens atreu per la delicada atenció i tendresa amb que la dona –Edma, la germana de la pintora-, contempla el dolç abandó de la criatura que apareix en el bressol.
 30.  Major insistència en el tema fa Mary Cassatt, qui en Carícia maternal , en lloc de recórrer al sentimentalisme en tractar de les escenes de maternitat, ens ofereix una visió alhora directa i natural, de manera que, mentre en altres obres s'introdueixen objectes que fan al·lusió a la classe social dels representats, Cassatt es concentra exclusivament en la relació de mare i fill. Alguns autors s'han preguntat que, per ser algú que no va tenir fills, la fascinació de Cassat per les escenes de maternitat pot semblar sorprenent. I, per descomptat, no existeix una única explicació, de manera que el mateix podrien reflectir el seu desig de tenir fills com una forma d'expressar la seva feminitat i de mantenir contacte amb el món femení, o ambdues coses.  Però el més probable és que Cassatt utilitzés models infantils pel seu contacte amb nens a través dels seus amics i familiars més propers. També és probable que, tenint en quanta la seva formació històrica, volgués modernitzar postures i actituds oposades en les representacions de la Verge i el Nen realitzades pels mestres antics.
 31.  Juntament amb el progrés material comença a instal·lar-se l'obsessió per la higiene, la qual cosa cal atribuir a diverses raons. D'una banda, el descobriment dels mecanismes de la respiració i la preocupació per les infeccions van portar a donar major importància als riscos de l'obturació dels porus per la greixos. Així mateix, el concepte de depuració va imposar la neteja de les secrecions del cos. Finalment la voluntat de distingir-se del poble nauseabund va portar un auge de les pràctiques higièniques. De manera que l'ús de la banyera de ferro, mòbil, va precedir a la instal·lació de les cambres de bany modernes, amb mobiliari fix i instal·lació de canonades. A poc a poc, això dóna lloc a un nou espai d'intimitat, en el qual, a l'abric de qualsevol intromissió, amenaçadora del seu pudor, la dona pot estar còmoda, llegir i somiar. I tot això malgrat l'estesa creença en aquella època de la relació entre l'aigua i l'esterilitat.
 32.  Per tot això, no ha d'estranyar que molts pintors de l'època dediquessin alguns dels seus quadres a sorprendre a les dones en la nuesa de la toilette. El més famós de tots és, sens dubte, Degas que algunes de les seves obres es dedica a revelar certes postures de la intimitat femenina. Una de les més conegudes és El bany matutí, en el qual una dona, que acaba d’abandonar el jaç, es disposa a entrar en la banyera després de despullar-se de la camisa de dormir. El pintor, com si es tractés d'un “tafaner” ens mostra a aquestes joves en la seva intimitat, sense cap tipus de pudor, comportant-se amb absoluta normalitat. És a dir, que quan l'espectador observa aquestes imatges no pot evitar la sensació d'estar espiant a les dones, darrere d'una cortina o per l'ull del pany. Per aquesta raó és pel que aquestes mostres d'intimitat van provocar crítiques cap a la sèrie, titllant-se al pintor de misògin per oferir a les dones “com a objectes de menyspreu i odi”. Uns altres s'inclinen a pensar el contrari i, encara que admeten que pintor estava fascinat pel món dels bordells, dels quals probablement extreia els seus models, Degas admirava a la dona i totes les obres de la sèrie són un delicat homenatge a la condició femenina.
 33.  És veritat que per als pintors solters era difícil accedir al món íntim de les dones i per això havien de recórrer a models particulars que posessin per a ell, o recórrer a les de l'acadèmia, o bé pagar a una prostituta que li permetés observar-la durant la rutina de la seva condícia. En qualsevol cas, aquestes representacions masculines solen estar plenes de sensualitat i picardia perquè, com hem comentat, el pintor es comporta com un tafaner. Diferent és la mirada de la pintora femenina com ens mostra el quadre de Berthe Morisot anomenat El bany. En ell, la modelo, que ha deixat el raspall en els seus genolls, alça els braços per subjectar-se el pèl, en una postura plena de gràcia i naturalitat. Encara que sembla mirar-nos directament, també és possible que es miri a si mateixa en un mirall que ha quedat fora de la composició. Al seu costat, el que sembla un lavabo blau amb aixetes daurades. És a dir, un instant semblat als quals capta Degas, però sense l'erotisme, la malícia i la sensualitat contingudes en la seva sèrie. Prova evident de la diferent forma de mirar dels artistes d'un i un altre sexe.
 34.  La dona burgesa ha de respectar escrupolosament l'ocupació del temps. I quan compta amb una servitud en nombre suficient, pot consagrar la segona part del matí a activitats personals: la costura, el piano o el correu. En efecte, una dona que s'estimi no surt de casa al matí, i si la hi troba al carrer es dóna per descomptat que es troba dedicada a activitats religioses o caritatives.
 35.  La labor de costura era sempre una tasca lligada a l'educació de “adorn” de la jove, permetia tenir-la entretinguda i es considerava com a sinònim d'aplicació i feminitat. Això és, les petites labors d'agulla asseguraven un aspecte agradable i procuraven una ocasió de mostrar elegància i bon gust. El brodat, la costura o el croché formen part de les funcions i tasques que tota dama respectable ha de desenvolupar. Aquest fet explica el que es plasmin en nombroses obres d'art. També explica que, en tractar-se d'una labor exclusivament femenina, sigui un tema que atreu molt a les dones pintores. Uns dels exemples més coneguts és el que ens deixa Mary Cassatt en Jove cosint, en el qual una noia s'aplica diligent a la labor de punt de ganxo en un lloc a l'aire lliure, circumstància que permet a la pintora jugar amb els efectes lumínics, veritable obsessió dels pintors impressionistes.
 36.  No obstant això, el tema tampoc va ser descurat pels artistes, com ens demostra el retrat que Gustave Caillebotte ens deixa de la seva mare, indicador que la labor de costura era una tasca fonamental en l'ocupació del temps per la classe ociosa, com se sol denominar a la dona burgesa en aquesta època. En aquest cas es tracta d'un quadre d'interior en el qual l'alta posició social de la retratada se'ns indica per la sumptuositat dels mobles i la riquesa dels objectes amb que es pobla l'habitació.
 37.  El llibre es converteix en acompanyant habitual de les escenes que ens presenten a les dames burgeses, al que no és aliè el major accés de la dona a l'educació i, amb això, l'aparició d'un nou públic lector. Una de les lectures que s'associaven com a comunes a la dona burgesa era la del devocionari, llibre que ajudava a la dona en les seves lectures piadoses. Aquesta seria la lectura adequada per mostrar de cara als altres. Però ens trobem amb un altre tipus de llibres que atreien més a les joves de la burgesia. Per això, quan parlem de dones llegint en solitud, el comuna és que el triat sigui la novel·la romàntica –Víctor Hugo, Walter Scott, Alejandro Dumas (pare i fill- que es converteix en un altre element per a la fuita, almenys mental, fent més amenes les llargues hores del dia en inactivitat. A través de les històries que es recreen, la dona burgesa fuig del seu món de rutina i fastig i escapa cap a històries que no són la seva.
 38.  El quadre de Marie Bracquemond El berenar ens posa de manifest com determinades activitats, com asseure's en el jardí a prendre el te o llegir, pròpies de la vida campestre burgesa, van anar sovint representades pels impressionistes. A Bracquemond, aquest tipus d'escenes li brindaven l'oportunitat d'explorar les possibilitats de la pintura a l'aire lliure sense haver d'aventurar- se lluny de la seva llar. En aquest quadre la pintora retrata a la seva germana Louise posant en una balconada, al moment en què aquesta desvia els ulls del llibre i mira cap avall.  Completament desconnectada de l'espectador, sembla perduda en els seus pensaments. Aquesta actitud de modèstia i innocència és molt típica de les obres de les dones impressionistes.
 39.  En Jove llegint, de Mary Cassatt la noia apareix en una escena d'interior completament entotsolada en la lectura, la qual cosa podria fer-nos pensar que es troba lliurada amb veritable delit a alguna d'aquelles novel·les a través de les quals renega de la seva innocència primera i es fabrica un paradís artificial, tal com feia l'heroïna de Flaubert, Madame Bovary.
 40.  Sens dubte a aquest tipus de lectures es refereix Gustave Toulmouche en el seu quadre El fruit prohibit en el qual apareix un grup de noies tractant d'accedir a les lectures prohibides: una vigila la porta per si es presenta un inoportú; una altra, mitjançant una escala, puja a les prestatgeries altes, on se solien col·locar aquest tipus d'obres; i les altres dues, somrients, es lliuren a lectura del text o visualització de làmines del llibre que sostenen a les seves mans.
 41.  La pràctica d'un instrument musical es va convertir en condició indispensable per poder considerar a una jove ben educada. Més, dins de tots els existents, el piano es va alçar com el favorit de les dones, a més de ser el que proporcionava una imatge més femenina i atraient de les joves. La mare es converteix, de nou, en l'encarregada d'ensenyar a la filla, doncs, després de la posada de llarg, la seva pràctica davant els convidats, podrà garantir una manera de mostrar-la i atreure a possibles pretendents. Però, al seu torn, es converteix enmig d'entreteniment, un lloc pel somni, i, en ocasions, una forma d'expulsar les passions contingudes, ja que el piano es fa ressò de la nostàlgia dels amors contrariats, el solitari missatge a l'amant absent, a més de saber traduir les lamentacions de l'ànima ferida per la lectura. Per tot això tocar el piano és alguna cosa que participa de la inutilitat de temps femení; permet passar-se les hores mortes a l'espera de l'home i ajuda a la pianista a resignar-se a la nul·litat de la condició femenina. Per aquesta raó l'escriptor Edmond de Goncourt batejà el piano com el “haixix de les dones”.
 42.  Una vegada més, la pintura ve en la nostra ajuda per exemplificar en imatges aquesta afició femenina. James Whistler, pintor nord-americà que va reflectir com ningú la societat burgesa de l'Anglaterra de finals del segle XIX, en la seva obra Al piano ens deixa un bell exemple del que significava l'aprenentatge infantil d'aquesta modalitat musical: en una habitació luxosament decorada apareix una mare interpretant una peça musical al piano, seguida de la mirada atenta de la seva filla que tracta d'iniciar-se en els rudiments del música. L'atenció de mare i filla s'explica perquè el virtuosisme de la nena constituirà, en el futur, una part de l'estratègia matrimonial, la qual cosa es diu en aquella època “el dot estètic”, que li permetrà un millor matrimoni.
 43.  No obstant això, rarament és el piano lloc de trobada, de diàleg amorós. Aquest paper es reserva al cant, concretament a la romança, una composició musical, generalment de caràcter senzill i tendre, que, a les festes i vetllades de la burgesia de l'època les dones solien utilitzar com una forma de seducció.
 44.  Es tractava d'un altre entreteniment al que les dones de la burgesia podien dedicar-se en les seves estones d'oci, sempre que no pretenguessin dedicar-se a la pintura com a ofici, doncs es tractava d'una professió dominada pels homes. En efecte, les dones havien de lluitar contra els prejudicis socials, que consideraven tals activitats com essencialment masculines i impròpies de dones. Mentre que interessar-se superficialment per l'art estava permès com a passatemps femení, destacar professionalment es considerava subversiu i fins i tot perillós. Un altre obstacle ho constituïa l'accés a les classes de dibuix, on s'utilitzaven nus masculins, una línia divisòria que les dones no podien creuar. Una altra de les limitacions que les dones que volien seguir una carrera artística sofrien era la pressió familiar per contreure matrimoni, les obligacions del qual acabaven per arruïnar les seves pretensions professionals, doncs, com deia la pintora Berthe Morisot a la seva germana Edma “els homes s'inclina a pensar que ells omplen tota la vida d'una dona”.
 45.  Donada la prohibició a les classes de dibuix, les dones no podien realitzar estudis anatòmics, per la qual cosa pintaven el que veien en els límits de la seva llar, la qual cosa suposava que es limitaven a realitzar natures mortes o retrats de la seva família. Per aquesta raó, la majoria de les pintores que van arribar a destacar en aquest època mostren interiors en els quals apareixen dones cuidant nens, rentant, prenent el te o provant-se roba.
 46.  En un quadre de Marie Bashkirtseeff, pintora morta prematurament als 26 anys, podem observar un estudi de pintura per a dones en les quals podem contemplar-les en les actituds més variades: la que observa el resultat del seu treball, la que intercanvia impressions amb una companya o la que, immersa en la seva tasca, apareix distanciada de la resta. L'estudi en el qual treballen és una dependència de l'Acadèmia Julian, en la qual es van formar molts artistes d'avantguarda, un dels pocs centres en els quals s'oferia la possibilitat de treballar amb models (masculins i femenins) parcial o totalment nus. Noti's, no obstant això, que en aquesta quadro el model, malgrat tractar-se d'un nen, porta coberta la part inferior del cos, un exemple de les obstacles a les quals se sotmetia a les dones que desitjaven iniciar-se en l'exercici de la pintura. D'altra banda, s'ha de tenir present que encara que algunes d'aquestes acadèmies acceptaven públic femení, els preus de la matrícula per a les dones eren molt més elevats que per als homes, de tal forma que només les artistes més adinerades, la majoria estrangeres, podien pagar-se aquest tipus d'ensenyament.
 47.  Malgrat tot, algunes pintores van aconseguir sobresortir en l'ofici, com és el cas d'Eva Gonzalés. Al principi, Manet, que la va tenir com a única alumna, es va sentir atret per la seva bellesa “espanyola”, però més tard es va adonar que era un model perfecte per pintar, a part de sentir-se fascinat pel seu talent com a pintora, de manera que va tractar d'ajudar-la en la seva carrera. El retrat que li va fer el pintor ens la mostra amb un vestit recarregat, asseguda al costat d'un cavallet, pintant una natura morta.
 48.  Un altre cas ben diferent és el de Berthe Morisot a qui la seva germana Edma representa en un esplèndid quadre. Al contrari que Manet i Degas, que quan representen a dones pintores semblen concentrar-se més en la gràcia i la feminitat dels seus models que el fet que aquestes siguin artistes, Edma Morisot mostra a la seva germana Berthe al moment de pintar. Amb la paleta i els pinzells en una mà, i en l'altra un pinzell llest per a l'acció, Morisot apareix totalment concentrada enfront del llenç, vestida amb roba senzilla d'artista. Cal dir, no obstant això, que, malgrat la qualitat d'aquesta pintora, la carrera artística de Edma va acabar aviat, quan va contreure matrimoni amb un oficial de marina, una altra prova de les barreres als quals havien de fer front les dones que decidien dedicar-se a la pintura.
 49.  L'accés de les dones burgeses a l'exterior només es produïa per acudir als actes religiosos, al passeig amb els nens o a realitzar l a visita a altres dames del mateix grup social. Si aquesta sortida de produïa al matí era de suposar que es devia a raons de beneficència o de caràcter religiós, per la qual cosa en cas de ser vista no se li dirigia la paraula.  Les visites formen part obligatòriament de la gestió del temps d'una dona de la bona societat, i no cal prescindir d'aquest ritual sense passar per extravagant. En una pintura de Mary Cassatt podem contemplar l’escenari i els usos que solien acompanyar aquesta obligació social, en una artista que, en procedir d'una rica família de Filadèlfia, havia d'estar familiaritzada amb el món de l'estricta etiqueta que s'observa en les novel·les d'Henry James i Edith Wharton. Aquesta obra ens posa de manifest que era costum que els convidats no es llevessin el barret ni els guants durant el ritual del te de la tarda, doncs se suposava que les visites eren breus.
 50.  Una tassa de te, un tros de pastís i un educat intercanvi de notícies sobre els amics i de la família eren l'ordre del dia. Observeu també la importància de l'abillament que, juntament amb el mobiliari i la decoració són elements que pregonen l'elevat status social de l'amfitriona i la seva visita. Per cert, l'elegant servei de te del primer pla havia estat fabricat per a l'àvia de Mary Cassatt.
 51.  Amb l'arribada de la nit, la dama burgesa pot assistir al teatre, a balls o organitzar una vetllada a la seva pròpia casa. En cas de sortir, haurà d'anar en companyia de l'espòs o d'altres membres de la família. La dona, en aquesta època, es converteix, juntament amb altres elements que envolten la vida del matrimoni burgès, en una mostra més del status i posició social que ocupen, a través del seu embolcall, sempre luxosa i de gran varietat, seguint a tot moment els dictats de la canviant moda, ja que, entre altres ocupacions, la dama burgesa té l'obligació d'anar ben vestida. El no seguir aquesta modes seria senyal que el matrimoni tenia problemes econòmics que impedien a la seva dona estar al·ludia, per la qual cosa, l'abillament i arranjament femení es fa indispensable. D'acord amb els codis del segle XIX, una dama pot assistir sola àdhuc espectacle, a condició que ocupi una butaca en una llotja. La llotja és un món tancat i protegit, la intimitat de la pròpia casa reconstruïda en el teatre. Una dama es condueix en una llotja com si estigués en el seu saló: no surt d'ell per passejar-se pels passadissos, rep en ell a les seves amistats amb la mateixa etiqueta que a casa, i accepta que li presentin persones del seu món.
 52.  Un quadre de Mary Cassatt ens torna a informar d'aquest ús, posant de manifest que en aquest tipus d'escenes, els personatges, alhora que assisteixen a la celebració d'un espectacle, es converteixen en protagonistes d'un esdeveniment social. En el quadre, una jove vestida amb un elegant vestit de nit roman asseguda enfront d'un mirall que reflecteix la sala d'un teatre o de l'òpera, brillantment il·luminada. Al lluny, en altres llotges, altres espectadors observen el que esdevé a baix. Un d'ells, un home vestit amb esmòquing, dirigeix els seus prismàtics cap a la dama, potser per admirar la seva bellesa. En les dècades de 1860 i 1870, els avanços tecnològics van fer, literalment, brillar París. Primer el gas, i, més tard, la llum elèctrica, van il·luminar carrers i interiors, augmentant les possibilitats de diversió nocturna, entre les quals el teatre era la més popular de totes, doncs en cap altre lloc podia trobar-se tan desmesurat desplegament de llum, color, adorns i extravagància.
 53.  Les dones que es van incorporar al treball industrial durant el segle XIX eren un minoria dins de la població femenina global. Les dones no van participar en massa en la producció industrial, amb excepció de les treballadores a les fàbriques tèxtils. Naturalment, es va produir una certa oposició al fet que les dones formessin part en aquesta nova forma de producció, basada en la preocupació dels efectes que produiria en les capacitats reproductores del seu organisme i l'impacte que la seva absència en la llar provocaria en la falta de disciplina i neteja a la casa. En qualsevol cas, la majoria de les dones emprades a les fàbriques provenien de les zones rurals.
 54.  En l'obra La fàbrica, de Santiago Rusiñol, podem contemplar a un grup d'obreres davant els telers en els quals treballen, fet que es va produir des que els empresaris es van adonar que era més competitiu agrupar als treballadors i concentrar tota la maquinària en un mateix lloc. Això va suposar el final del treball a domicili, que realitzava nombroses famílies camperoles. En aquesta obra podem observar algunes de les xacres que venien associades al treball en aquest tipus d'instal·lacions: subordinació a la màquina, llargues jornades de treball assegudes en la mateixa posició, aïllament en el treball, il·luminació insuficient, altes temperatures, poca ventilació, per augmentar la humitat necessària i facilitar així el treball tèxtil, al que caldria afegir la pols expulsada per les màquines. Així s'expliquen les nombroses malalties que afligien als treballadors tèxtils.
 55.  Juan Planella, en la seva obra La nena obrera ens informa sobre unes de les xacres més durant la revolució industrial: el treball infantil. Això es va deure al fet que, a causa del perfeccionament de la màquina, i la conseqüent simplificació del treball, les dones i els nens van desplaçar als obrers, ja que se'ls pagava un salari inferior i se'ls explotava amb més facilitat. A mitjan segle XIX, aproximadament un terç dels nens menors de quinze anys treballaven en l'agricultura, la indústria i la mineria. I fins a 1833 no va existir una legislació protectora que prohibís el treball de nens menors de vuit anys a les fàbriques tèxtils i de menors de deu anys en les mines.  En la nostra imatge podem observar algunes de les xacres que tal modalitat de treball comportava: la manipulació de la màquina per mans infantils, la qual cosa originava freqüents accidents de treball, l'escassa il·luminació de l'antre en el qual treballa, l'absència d'higiene, que acabava per comprometre la salut dels treballadors infantils, etc. A tot això que caldria afegir la seva escassa formació, per no haver pogut assistir a l'escola.
 56.  Malgrat tot, els treballadors seguien manifestant la seva oposició al fet que les dones treballessin en la indústria, en considerar que els estaven llevant els seus llocs de treball i que el lloc de la dona no estava a la fàbrica sinó a la llar. La treballadora que acudia a la fàbrica desatenia les seves ocupacions domèstiques, la tasca més important encomanada a la dona. Però a poc a poc va ser imposant-se la realitat que si la dona treballava era perquè no podien deixar de fer-ho per subsistir, així que el millor que podia fer el treballador era unificar esforços en la seva lluita per millorar les seves condicions de treball. Un exemple ens ajudarà a comprendre-ho. El quadre El quart estat de G. Pellizza da Volpedo, presentat a l'Exposició Universal de 1900 en Paris, pretenia fer arribar al gran públic el missatge de la vaga com un arma per al progrés i la dignitat dels treballadors. En aquesta composició els obrers marxen cap a un futur lluminós símbol d'un inevitable progrés.
 57.  La dona que s'aproxima per la dreta amb el nen en braços és la pròpia esposa de l'artista, incorporació que s'explica en anar-se estenent la tendència a integrar a les dones en les organitzacions obreres masculines i a la major presència femenina en les vagues. La difusió d'aquesta imatge es deu probablement al fet que es va convertir en la coberta de la pel·lícula Novecento, de Bernardo Bertolucci.
 58.  En altres exemples, la duresa del treball femení se'ns presenta més evident, com en La bugadera en el Quai d’Orsay obra d’Honoré Daumier, en el qual una dona torna de rentar la roba en el Sena acompanyada de la seva filla que porta a la seva mà la paleta amb la qual han copejat la roba. A la dona la capta al moment en què puja l'escala del riu. I no li importa el detallisme, sinó l'expressió d'una dona que sofreix per l'esforç realitzat. La complexió forta de la dona es veu compensada per la dolçor amb què ajuda a pujar a la seva nena. Daumier ha utilitzat un savi joc de llums que fa que percebem les figures en silueta, retallades sobre un fons clar. Al fons podem albirar les teulades dels edificis parisencs sobre els quals es retallen mare i filla, obtingudes a contrallum. Els colors foscos, tristos poden sintonitzar amb la vida d'ambdues dones, mentre que la llum del fons podria tractar-se d'un halo d'esperança.
 59.  En Les planxadores de Degas trobem una escena de gran duresa, en la línia de la pintura realista. Es tracta d'un dur treball completament aliè als bons modals o a la bellesa refinada d'altres imatges, com, per exemple, el pentinat. Una d'elles badalla i es grata el coll mentre agarra una ampolla de vi amb la qual ofegar les penes de la seva trista vida. La seva companya s'esforça per eliminar les arrugues d'una camisa, sense tenir temps per llevar-se el floc de cabell vermellós que li penja cap a davant. Al fons se'ns presenta la solitud i tristesa dels llocs on treballaven aquestes dones. Podria existir certa relació entre la solitud d'aquestes persones i l'alcoholisme, destructor de la vida d'aquestes dones com ja havia fet el pintor en La absenta, seguint el camí de la literatura realista de l'època amb Emile Zola al capdavant, en la seva novel·la La taverna.
 60.  El tema de la dura feina camperola de les dones es troba recollit en algunes pintures de Millet, especialment en les seves Espigadores, on tres dones apareixen dedicades a la*recollida d'espigues en el camp, després d'alçades les collites. Recollir el que ha estat deixat després de la collita era vist com un dels treballs més denigrants de la societat. Però l'interès de Millet estreba a mostrar la veritable cara del treball rural, en el seu aspecte més dur, allunyat d'idealitzacions bucòliques. En aquesta obra presenta a tres dones en plena feina, ajupides recollint les espigues; són dones de carn i os, abillades amb les vestidures de la regió de Normandia, on el pintor vivia. En fi, per poc que s'estudiï la pintura d'aquest artista s'observarà que contempla al camperol com una figura mística, com a protagonista, com a nou heroi.
 61.  En el curs del segle XIX fa la seva aparició una nova jerarquia entre el personal domèstic. Per sobre de les criades es troben les institutrius i les governantes, sovint reclutades en famílies burgeses modestes, filles de pastors o de petits funcionaris, òrfenes o fins i tot provinents de famílies nombroses. Per definició es tracta d'una dona que ensenya a domicili, o bé d'una dona que viu a casa d'una família per fer companyia i fer classe als nens. Va adquirir proporcions més importants a Anglaterra, on el model victorià, al no oferir una altra alternativa que els pols de mare o de puta, ha carregat a la solterona d'una imatge de puresa, de bondat, de virginitat i de sacrifici. La pintora Rebecca Solomon, en el seu quadre La institutriu, contraposa a aquesta noia, amb el seu discret abillament fosc, amb l'animada figura elegantment vestida de la dama jove que toca el piano per al seu atent espòs. Símbol del nou poder de les classes mitjanes, i també símptoma de l'accés de les esposes a pràctiques de temps lliure i d'adorn, la institutriu, sense perdre la seva *status de *lady, es veu arrossegada en virtut del seu treball remunerat, pel cap alt baix de l'escala social. Maltractada pel seu destí (mort d'un pare, ruïna familiar…) és una burgesa en estat de necessitat, el treball de la qual es converteix en “prostitució” de la seva educació.
 62.  El cos de la dona segueix sent objecte de desig per a la mirada masculina. És a dir, en la major part d'aquests nus el protagonista principal no es troba representat: es tracta de l'espectador que contempla el quadre i que se suposa ha de ser un home. Així la dona es transforma en un objecte, i més en particular en un objecte visual: en espectacle. Malgrat això, i com en èpoques anteriors, els pintors se segueixen servint de diferents pretextos per presentar-nos la nuesa femenina, atès que la societat burgesa del moment no es troba encara preparada per contemplar nus que es justifiquin per si mateixos. És a dir, que no hagin de buscar cap excusa en el mite clàssic o en el passat històric.
 63.  No obstant això, existeixen excepcions que anticipen el nu modern i que més endavant tindrem oportunitat de comentar.  Per descomptat, el tema mitològic continua sent un pretext per abordar el nu, com ens ho prova l’obra d'Alexandre Cabanel El naixement de Venus, un nu la idealització del qual no exclou la luxúria. L'escriptor Emili Zola va saber veure aquesta ambigüitat en dir que “la deessa, ofegada en un mar de llet, té l'aire d'una deliciosa dama galant, no de carn i os –això semblaria indecent- sinó d'una espècie de massapà blanc i rosa.” La bella deessa s’estira a l'aigua, acompanyada per una cort de amorets, i el seu cabell s'estén per una bona part del llenç, creant una atractiu contrast entre el mar i la pell semblant a la mareperla del seu cos. El curiós és que Cabanel va presentar aquest quadre a l'exposició de 1863 i va obtenir el primer premi, mentre l'obra de Manet, El desdejuni sobre l'herba, va ser rebutjada a causa que presentava un nu de carn i os, és a dir, el nu d'una jove corrent i no d'una deessa.
 64.  Un altre pintor acadèmic, Leon-Gerome, recorre en canvi a la història o a la tradició com a pantalla per justificar la sensualitat i l'erotisme que desprèn el cos femení. Tal ocorre en la seva obra Friné davant de l’Areòpag en la qual ens mostra una part de la història d'aquesta bella hetera. Segons la tradició va arribar a inspirar i enamorar a l'escultor Praxíteles, i dues vegades a l'any es banyava nua, de manera que tota Atenes acudia a admirar-la. Un dia un client, despitat per haver pagat una tarifa molt elevada pels seus favors, la va denunciar per impietat. Defensada per un altre client, aquest es va limitar a llevar-li la túnica davant de l’ Areòpag o tribunal superior d'Atenes, perquè el jurat pogués contemplar la bellesa que s'ocultava sota ella. Els seus integrants la van mirar…i la van absoldre: no podia haver-hi impietat en una dona amb cos de deessa. En aquest cas, la dona com a objecte de la sensualitat masculina queda encara més accentuat, per les mirades entre sorpreses i luxurioses de l'alt tribunal.
 65.  Del mateix autor és interessant detenir-se al Mercat d'esclaus, un quadre que podem situar en la moda vuitcentista de l'orientalisme o predilecció dels pintors per les coses d'Orient, en molts casos com a pretext per mostrar dones nues. Per aquesta raó és pel que el tema dels harems se sol representar amb bastant freqüència, doncs era un món molt suggestiu per als europeus: són llocs mítics per ser llocs prohibits. Són imatges del desig ardent dels béns terrens i del cos humà, en aquest cas simbolitzat per una esclava blanca al que un possible comprador li observa la dentadura com si d'un cavall es tractés. En certa manera els pintors van trobar un concepte diferent de la dona en un moment en què en què a Europa sorgien els moviments feministes, ja que en els harems les dones són dones- objecte i la majoria de les esclaves van triar intencionadament perdre la seva llibertat per obtenir una vida de luxe. Es tractava, per tant, d'una fantasia masculina que venia a contrarestar la inquietud que suscitava en els homes la lluita de les dones per la seva emancipació.
 66.  No obstant això, en la història del nu femení al llarg del segle XIX va haver-hi diversos exemples en els quals els artistes es van inclinar per proporcionar-nos una imatge de la dona en la qual – almenys en el terreny sexual- aquella representava un paper més actiu. El cas de La maja nua, de Francisco de Goya, és l'exemple més primerenc, doncs es pensa que va ser pintada entre 1797 i 1800. Amb ella Goya va crear un nou tipus de nu femení, doncs l'actitud de la maca no té el candor de les Venus anteriors, ni està dormida, ni fingeix estar absent, ni mira cap a un altre costat sense sentir-se observada, sinó que posant els braços sobre el clatell, s'exhibeix sense cautela, a més de que en ella, i per primera vegada en la història de la pintura, es mostra el borrissol púbic en un nu femení. La seva nuesa, i en això radica la seva originalitat, no es justifica dins d'una història, és una dona versemblant que fa gala de la seva atracció sexual per provocar a l'espectador. Per aquesta obra el pintor va ser anomenat a comparèixer davant la Inquisició, qui li va donar el nom de maja, afirmant així el seu caràcter terrè i no de cap Olimp, i situant-la a més en el seu temps. Per aquesta raó va ser prohibida la seva exposició al públic durant la major part del segle XIX.
 67.  Alguna cosa semblant va succeir amb l'Olimpia de Manet, obra que va originar un gran escàndol perquè presentava a una prostituta nua tombada sobre un divan, acompanyada de la seva criada i d'un gat negre. La seva mirada desafiadora, la seva postura i la seva nuesa transformen la Venus d’Urbino de Tiziano en una escena de bordell. No necessita de muses ni deesses com en el Renaixement o Barroc, sinó que representa el nu d'una prostituta, una dona de la vida contemporània. Manet substitueix en ell a una deessa veneciana de l'amor i de la bellesa per una refinada cortesana parisenca. Però el que realment va desconcertar als crítics de l'època és que Manet no la idealitza i Olimpia no apareix ni avergonyida ni insatisfeta amb el seu treball. No és una figura exòtica o pintoresca, és una dona de carn i os que mira amb descaradura produint torbació i inquietud en l'espectador.
 68.  El feminisme és un moviment que suposa la presa de consciència de les dones de l’opressió que pateixen per raó de sexe. Aquest moviment es planteja com a objectiu la lluita contra qualsevol tipus de limitació imposada a les dones per raó de sexe.  Hi ha molts tipus de feminisme, per tant s’hauria de parlar de feminismes en plural, i aquest moviment ha evolucionat al llarg del temps.  Podem considerar que hi ha un feminisme individual que neix de forma clara a finals del segle XVIII amb dones que, de forma individual, escriuen i lluiten en favor de les dones, hem vist el cas de Olympe de Gouges a França i destaca també l’anglesa Mary Wollstonecraft, autora de Vindicació dels drets de la dona.
 69.  Però el feminisme col•lectiu no va aparèixer fins mitjans del segle XIX a EUA i Gran Bretanya. Aquest feminisme va néixer relacionat, unes vegades amb esdeveniments polítics (Revolució de 1848, Comuna de París, etc), altres amb moviments socials com el socialisme i als EUA amb el moviment abolicionista.  Efectivament als EUA el feminisme està molt lligat a la lluita contra l’esclavitud. El 21 de febrer de 1838 es va fundar The Philadelphia Female Anti-Slavery Society, quan les dones no van ser admeses en la American Anti-Slavery Society. Amb el mateix valor que les dones franceses havien encapçalat els primers moviments de la revolució, les dones d’EUA van participar en el Underground Railroad Movement, amagant a les seves cases esclaus fugits del Sud. Multiplicant les reunions antiesclavistes, boicotejant activament el cotó i les manufactures produïdes pels esclaus.
 70.  Les heroïnes de l’època, com les germanes Grimké, estaven afiliades al Moviment Cuàquer i apareixien en públic amb l’auster vestit monacal que les protegia, almenys en part, dels atacs de la premsa. El fet més significatiu fou la històrica reunió que es va celebrar a l’Estat de Nova York el 19-20 de juliol de 1848, en la Weslwyan Chapel de Seneca Falls. Va ser organitzada per Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Jane Hunt, Martha Wright i Mary Ann McClintock i van assistir 250 dones.  El text del “Manifest de les dones” es va redactar en los mateixos termes que la Declaració d’Independència de les tretze colònies americanes el 1776. Declaració de Seneca Falls, 1848 “La història de la humanitat és la història de repetides injuries i usurpacions que els homes han fet patir a les dones per establir una tirania sobre elles, per tal de provar aquest fet volem fer constar el següent: Els homes no les han deixat mai exercir el dret de vot. Les han obligat a sotmetre’s a lleis que elles no han pogut fer. (...) Les han privat dels drets de propietat, fins i tot del salari que guanyen. (...) Els tanquen tots els camins cap a la riquesa i distinció que consideren més honorables per a ells mateixos. La teologia, la medicina i la llei són camps d’estudi prohibits per les dones. (...) Les següents resolucions que hem adoptat han estat discutides per Lucretia Mott, Thomas and Mary Ann McClintock, Amy Post, Catharine Stebbins i d’altres. El principal precepte de la natura és que l’home ha de perseguir la seva pròpia veritable i bàsica felicitat. Ha estat remarcat que aquest principi és consubstancial a la humanitat i dictat pel mateix Deu, i així, és obligat compliment per sobre de qualsevol altre. Té validesa en tots els països i temps i cap llei humana pot ser-li contrària ja que totes se’n deriven; per tant: Es resol que aquelles lleis que entrin en conflicte de la manera que sigui amb la veritable i bàsica felicitat de les dones són contràries al gran precepte de la natura i per tant sense validesa, ja que aquest precepte és superior a qualsevol altre. Que totes les lleis que impedeixen les dones ocupen una posició en la societat que la seva consciència els demana o que les situen en una posició inferior a un home, són contraries al gran precepte de la natura i no tenen validesa. Que la mateixa virtut, delicadesa i refinament de comportament que s’espera d’una dona en societat s’ha d’esperar també d’un home, i les mateixes transgressions seran jutjades amb la mateixa severitat en un home que en una dona. Que és el deure de les dones d’aquest país assegurar-se el sagrat dret a votar.” Text tret de Mª Xosé González, “Dones del segle XX” (Manuscrit), pp. 64-65.
 71.  A la dècada dels anys 60 del segle XIX es va configurar el moviment de lluita en favor del dret al vot de les dones que es coneix com a sufragisme. A Anglaterra el 1866 va aparèixer la primera associació sufragista i després van aparèixer altres. El 1897 es van unir en la Unió Nacional de Societats pel Sufragi de les Dones que era una societat de caràcter moderat. A principis del segle XX, Emmeline Pankhurst va fundar la Unió Social i Política de les Dones amb tàctiques més radicals que, entre 1908 i 1910, van utilitzar mètodes violents com trencar vidres, incendis, etc. Aquests mètodes van portar a les sufragistes a la presó i això va radicalitzar les seves posicions declarant vagues de fam.  Als EUA, les sufragistes es van separar dels abolicionistes i del Partit Republicà per a unir-se als Demòcrates, creant-se diversos organismes que es van unir el 1890. La seva lluita també es va radicalitzar a principis del segle XX. A Anglaterra van aconseguir el vot per les dones casades el 1918 i per a totes el 1929; als EUA van aconseguir el vot el 1920.
 72. Discurs de Ms. Elizabeth Cady Staton durant la Convenció del Moviment Sufragista. “Nosaltres demanen el dret de vot de les dones com un primer pas cap el reconeixement que aquest essencial element en el govern és l’únic que pot assegurar la felicitat, força i prosperitat de la nació. Qualsevol cosa que es faci per situar les dones en la posició que els correspon contribuirà a l’arribada d’una nova època de pau i prosperitat. Quan parlo dels homes, no vull donar a entendre que tots són violents, egoistes i brutals, ja que molts dels més elevats esperits que el món ha conegut els posseïen homes; em refereixo, en canvi, a aquelles característiques que encara que sovint es manifesten en les dones, estan considerades com a pròpies de l’anomenat sexe fort. Per exemple, el desig d’adquisició i conquestes, l’esforç dels pioners de la civilització per obtenir les riqueses de la terra o el mar, que es converteixen en forces de destrucció quan s’utilitzen per sotmetre un home a un altre o sacrificar nacions a l’ambició. Aquí, si es permet que les dones expressin la seva inclinació natural cap a l’amor i la preservació que les porta a defensar la llibertat davant l’opressió, la violència i la guerra, mantindrien controlades totes aquelles forces destructives, ja que les dones coneixen el valor de la vida millor que els homes, i no consentiran que es vessi sang ni que cap vida sigui sacrificada”. Text tret de Mª Xosé González, “Dones del segle XX” (Manuscrit), pp. 72-73.
 73. Extracte del discurs d’Hubertine Auclert pel Congres Internacional sobre el drets de les dones, París el 1878 que no se li va permetre donar. “Per tal de contrarestar la influència negativa de les dones reaccionàries, necessitem la benèfica influència de les dones republicanes. Ens hem d’interessar en el afers públics. En deixar-nos al marge de la via cívica, retardeu l’arribada de la llibertat; però és impossible retardar indefinidament el moviment que condueix a cada ésser humà a realitzar el seu complet desenvolupament i la seva completa autonomia. Si això és així, per què privar a la nació de la totalitat de la seva raó i la seva força en privar-la de la meitat de la seva intel·ligència? El nostre parlament, que podria treballar a ple rendiment si representés la totalitat de la població, es troba paralitzat per la falta d’un element vital per resoldre moltes qüestions. Estic convençuda que els nostres diputats i senadors tenen capacitat per fer lleis justes; contràriament, sovint fan lleis que hauria d’influir el legislador a preocupar-se especialment dels pobres i dèbils”. Text tret de Mª Xosé González, “Dones del segle XX” (Manuscrit), p. 73.
 74. Emmeline Pankhurst explica durant un judici les raons que han portat el seu moviment a adoptar tàctiques violentes, 1908. “Encara que el govern va admetre que el nostre delicte és polític i per tant, hauríem de ser tractades com a presoneres polítiques, serem tractades com a lladres o borratxos; serem registrades. Jo li demano a vostè, si vostè pot, com a home, pensar què significa això per a dones com nosaltres. Estem obligades a fer el que fem i decidides a continuar amb l’agitació, perquè és una qüestió d’honor. Tal i com va ser el deure dels seus avantpassats, és el nostre deure fer que aquest món sigui un lloc millor per a les dones del que ho és avui. Aquest és l’únic camí que tenim per aconseguir aquest poder, que qualsevol ciutadà ha de tenir, per decidir com s’han d’utilitzar els impostos que paga i com s’han de fer les lleis que ha d’obeir, i fins que no tinguem aquest poder serem aquí, on som avui, i hi tornarem una i altra vegada. Vostè s’ha d’adonar com és d’inútil resoldre aquest problema obligant-nos a comparèixer davant d’un jutge per mantenir la pau pública. Ho heu intentat i no ha donat resultat. Si tinguéssiu el poder d’enviar-nos a la presó, no ja per sis mesos, sinó per sis anys, o per setze anys, o per la resta de les nostres vides, el Govern no hauria de creure que s’aturarà aquest moviment; al contrari, continuarà... Bé, Senyor, ja li he dit tot el que li havia de dir. Nosaltres no som aquí per haver trencat les lleis, som aquí perquè volem fer les lleis”. Text tret de Mª Xosé González, “Dones del segle XX” (Manuscrit), pp. 73-74.
 75.  Sobre els moments de la I Internacional:  “La incorporació d'aquestes dones (Elizabeth Dmitrieff, Henriette Law) a la Internacional juntament amb el propòsit d'organitzar una secció de dones treballadores, va anar el resultat d'una batalla política que van donar Marx i Engels contra alguns corrents que integraven la I Internacional com el corrent anarco – sindicalista que encapçalava el francès Proudhon. (…)  (Per al corrent de Proudhon) Les dones no devien participar de la producció i menys encara de la política, ja que les dones devien romandre en la llar. La dona tenia dues destinacions possibles: mestressa de casa o prostituta.”  “ Marx (…) bregava, justament, perquè les dones podien organitzar-se, sindicalitzar-se, participar igual que els homes de la classe obrera en la lluita contra l'explotació”  Andrea D’Arti . Centre d'Estudis Miguel Enríquez” Ceme, 2005
 76.  També van ser moltes les dones que van participar a la la conquesta imperialista. Al llarg del s. XIX molts europeus es van endinsar al territori africà amb l'objectiu d'adoctrinar als “salvatges” i conèixer aquesta terra fins llavors gairebé verge per a la raça blanca. Les societats geògrafes fomentaven aquestes incursions. Després es va deslligar la lluita entre les potències europees per adquirir més terres que proporcionessin un mercat segur, matèries primeres i afermessin la grandesa de la nació.  Aquesta empresa va ser masculina. Però les dones acompanyaven als esposos i en l'anonimat sofrien les febres de les terres tropicals, parien als seus fills i es relacionaven amb els indígenes igual que els seus marits. Altres vegades eren elles, revelant-se a la imposició de l'educació, les missioneres, viatgeres i intrèpides. Però d'elles, es va parlar poc. A Mary Kingsley (1862 – 1900)l li va ser negada l'educació. La seva condició de dona la va situar de cuidadora de la seva mare, del seu pare i del seu germà. Amb 30 anys es va quedar sola i es va llançar a fer el que havia llegit: explorar Àfrica. Va viatjar 8 anys per Sierra Leone, Libèria, Costa d'Or, Camerun, Angola, Gabon… Es va convertir en exploradora, científica i respectada especialista en cultures africanes. “ Cristina *Morató”Les reines d'Àfrica”. Altres protagonistes que van passar gairebé desapercebudes van ser: Mary Moffat, Mary Livingstone (1821 – 1862), Mary Slessor (1848 – 1915), Gertrude Bell (1868 – 1926).
 77.  La creació de diaris feministes es va fer paral•lelament a la creació de les primeres associacions. Moltes vegades els diaris era més que un simple mitja de comunicació i es convertien en centres culturals i, fins i tot, en un estil de vida.
 78.  Mentre que els homes del segle XIX s'organitzen sobre la base de les classes socials, les dones també s'organitzen, però sobre la base del sexe. Segons el codi napoleònic, la dona és propietat de l'home i té en la producció de fills la seva tasca principal. Contra aquesta idea s'aixecarà el moviment feminista que sorgeix a França i Anglaterra entre els anys 1820-1840, produint una anàlisi de la submissió de les dones, sobretot a través d'un violent atac al matrimoni. El símbol del seu auge és la proliferació de la premsa de dones i la fundació d'incomptables associacions. Entre les seves reivindicacions més importants s'expliquen: el dret a decidir en els assumptes que afecten a la vida matrimonial, la llibertat enfront de la subordinació al marit, compartir la pàtria potestat, defensa de la mare soltera i el seu fill, dret d'assistència a les escoles superiors, el dret al sufragi, el dret al mateix salari pel mateix treball, defensa de la coeducació i de l'educació sexual, control dels naixements. Però serà el dret al sufragi el que es converteixi en l'eix més important en la lluita feminista en el canvi de segle, a través del moviment sufragista, això és, el d'aquelles dones que lluitaven pel seu dret al vot.
 79.  Com és natural, l'home no podia romandre indiferent davant aquesta revolta contra el vell ordre que venia a posar en qüestió els seus privilegis com a home. Per aquest motiu aquesta contestació de les dones anés interpretada com un element més que contribuïa al desordre social, o com a conseqüència – absolutament rebutjable- d'aquest desordre. Això explica que una bona part de les imatges que disposem sobre el moviment feminista ens donin una visió bastant negativa del mateix, en la mesura en què són imatges elaborades per homes. També cal dir que, en aquesta ocasió, hem de prescindir del “Gran Art” i tirar mà d'un altre tipus d'obres que, malgrat la seva absència de pretensions estètiques, tenen un gran valor documental. Ens referim a caricatures aparegudes en la premsa de l'època i a cartells elaborats amb intencionalitat satírica. Com es veurà, els homes no eren massa originals en els seus comentaris crítics a la lluita de les dones pel seu alliberament, per la qual cosa els seus arguments es repeteixen amb pesada insistència.
 80.  Així, per exemple, l'artista i il·lustrador de periòdics Edouard Beaumont ens deixa una caricatura en la qual una esposa, vestida amb pantalons militars i amb un fusell a l'espatlla, es burla del seu ridícul marit, que porta sota els braços els tres fills de la parella. En aquesta escena trobem un argument en contra de l'emancipació femenina repetit de forma monòtona: la representació del món a l'inrevés, en la qual la dona suplanta les funcions tradicionalment assignades a l'home, com és fer la guerra, convertint-se en una espècie de gallimarsot que renega de la seva condició femenina i de la maternitat. El nom de vesuvianes es refereix a una organització femenina sorgida a París durant la revolució de 1848, que realitzava entrenament de tipus militar per a dones, reivindicant la igualtat de drets amb l'home, el divorci i el dret al vot.
 81.  Del mateix autor és el Banquet femení socialista, on torna a repetir idèntic argument en una escena on les dones apareixen reunides en un acte polític en el qual una d'elles, embarassada, brinda amb les seves companyes per l'obtenció d'alguna de les seves reivindicacions, mentre els seus fills es pugen als bancs o roden pel sòl en el més absolut abandó. Una altra prova més del caos social que s'organitza quan les dones abandonen el seu paper tradicional i realitzen activitats reservades als homes: beuen vi, participen en reunions i, per tant, abandonen els seus deures maternals.
 82.  La més important revista satírica anglesa del moment, Punch, també dóna cabuda a les seves pàgines a caricatures que mostren un antifeminisme feroç. En la que mostrem, Les noves dones, dues dames de la bona societat victoriana discuteixen amb gestos masculins, sobre la propera carrera de cavalls, mentre els seus esposos es distreuen entretenint a un nen petit. L'argument és similar a les ocasions anteriors, però en aquest cas el peu de la imatge s'encarrega de recordar-nos que tals situacions no portaran més que la masculinització de les dones i l’amanerament dels homes. Per a la mateixa revista el cartellista Albert Morrow realitza un pòster titulat La nova dona, exemple de les noves heroïnes que poblaven la imaginació popular a la fi de segle, dones que bevien, fumaven, llegien llibres i portaven una vida atlètica sana. En aquest cas el missatge és menys agressiu, però les intencions satíriques són clares: una dona amb lents i d'aspecte intel·lectual se'ns mostra altiva i abstreta enmig d'un munt de llibres i documents. En el marge inferior esquerra un cigarret fumejant ens explica que, també en els hàbits poc saludables, les dones s'estaven equiparant als homes.
 83.  Menys amable és l'estampa denominada Un argument contra els estudis femenins, apareguda en la revista francesa Le rire, en la qual se'ns prevé, de forma una miqueta grollera, del que li succeeix a les dones quan, en dedicar-se a tasques fins llavors reservades a l'home –el treball intel·lectual i la recerca- perden molts dels seus naturals encants a causa de l'estudi excessiu: cap en forma d'ou, ulleres de miop i calvície prematura.
 84.  Tots aquests intents de desprestigiar i ridiculitzar la lluita de les dones en la seva cerca de la igualtat de drets culminen amb el moviment de les sufragistes, nom amb el qual es designava, a Gran Bretanya, a les dones que reclamaven, per al seu sexe, el dret de votar, abans que la llei electoral anés modificada. A causa de l'oposició dels governs, es van multiplicar els mítings, violentes manifestacions i nombroses detencions de dones, la qual cosa va servir de pretext perquè la premsa de l'època donés una versió deformada de la seva lluita, recorrent, una vegada més, a la caricatura infamant.
 85.  En un primer exemple podem contemplar una tumultuosa manifestació de sufragistes que, vociferant amb rostres desencaixats, brandeixen paraigües amenaçadors, al mateix temps que porten pancartes amb el lema de “a baix els homes i a dalt les dones”, consigna absurda que tenia poc que veure amb la petició del dret al sufragi, però que servia per ridiculitzar el moviment. Una versió més grotesca la trobem en Les terribles sufragistes, on una dama voluminosa, masculinitzada i d'expressió embogida passeja pels carrers, amb destral al *cinto i torxa a la mà esquerra calant foc a tot el que troba al seu pas, la qual cosa obeeix al desig del caricaturista d'identificar aquest moviment de dones amb el desordre i el caos. Però la veritat va ser que les sufragistes van obtenir satisfaccions parcials amb la llei de juny de 1917, que limitava el dret de vot a certes categories de dones. Per fi, llei de 2 de juliol de 1928 va posar fi al moviment de les sufragistes, en concedir sense restriccions el dret de vot femení.
 86.  Per a molts homes, contemplar a la dona fora del seu paper maternal i conjugal es va traduir en por i ansietat. Per aquesta raó una misogínia (aversió o por a les dones) cada vegada més accentuada entre molts membres de la societat masculina es va convertir, en els artistes, en la progressiva aparició d'una abundant imatgeria del tema de la dona fatal, aquella que el seu poder d'atracció amorosa implicava una fi desgraciada a si mateixa o a els qui atreia. Aquesta misogínia va poder deure's a diverses circumstàncies:
 87.  Temor de l'home al nou paper de la dona en el treball i en la vida pública.  Alarma i desconfiança davant els moviments feministes.  Relleu i presència en la societat de les prostitutes, l'augment de les quals en nombre i extensió, desconegudes fins a l'època, es va convertir en un fenomen inquietant.  Accentuat temor a les malalties venèries, especialment la sífilis, com a conseqüència de les relacions extramatrimonials i la prostitució.  La influència de teories de caràcter profundament antifeministes: Schopenhauer, Nietzsche, Nordau, Weininger i Lombroso.
 88.  La definició de dona fatal apareix a la fi del segle XIX, primer en l'esfera literària i després en les arts plàstiques. En el camp de l'art se'ns apareix com una bellesa tèrbola, perversa i malvada. De cabellera llarga i abundant, en moltes ocasions vermellosa, i amb freqüència d'ulls verds. En ella s'encarnen tots els vicis, tots els plaers i totes les seduccions.  Entre les seves característiques psicològiques destaquen la seva capacitat de domini, d'incitació al mal, i la seva fredor, que no li impedirà, no obstant això, posseir una forta sexualitat, en moltes ocasions luxuriosa i felina, és a dir, animal. En La dona fatal, de Kees van Dongen és possible contemplar un exemple d'aquest tipus de fèmina en el retrat d'una cabaretera que, mirant fixament a l'espectador, se sosté el si esquerre amb la mà dreta. Tocada amb un aparatós plomatge d'ocell maligne, ens mostra una sexualitat desbordant, carregada d'artifici, per l'abundant maquillatge, i percebuda no només a través del si que presenta de forma ostentosa, sinó també mitjançant el poder hipnòtic de la mirada. Les seves mans, allargades com a arpes, imposen la naturalesa animal de la seva bellesa.
 89.  En altres ocasions aquesta imatge negativa de la dona s'expressa tirant mà de la tradició oriental. Est és el cas de Lilith, princesa dels súcubes (diables o dimonis que mantenien relacions sexuals amb un home sota l'aparença de dona), una seductora i devoradora d'homes, als quals atacava quan estaven dormits i solos. També se li considerava un esperit maligne que atacava a les parteres i als nounats. Lilith, segons la llegenda, apareix com la primera companya d'Adán, anterior a Eva, però que, a diferència d'aquesta, Déu no va formar de la primera costella de l'home, sinó de “immundícia i sediment”. També és coneguda perquè considerava ofensiva l'exigència d'Adán que romangués sota ell durant la relació sexual i, com aquell l'obligués, ho va abandonar. Va fugir de l’Edèn per sempre i es va anar a viure a la regió de l'aire on es va unir al major dels dimonis i va engendrar amb ell tota una estirp de diables. Per això a Lilith se li responsabilitza de totes les desventures de la humanitat, de la mateixa manera que els antics havien responsabilitzat a Pandora, la primera dona.
 90.  Eva es va mantenir al costat d'Adán, no va ocórrer així amb Lilith, que apareix com una insubordinada i rebel criatura. Una de les representacions plàstiques més belles d'aquest personatge ens la trobem en la Lady Lilith de Dante Gabriel Rossetti, creador d'un nou tipus de dona de poderós i ample coll, llavis corbats, abundant cabellera i comunicadora d'una voluptuositat morbosa. Per Rossetti aquest personatge és la femme fatale moderna, encara que ell mai va arribar a utilitzar aquest terme. Però el que no deixa de ser significatiu és que aquesta representació de la mitologia hebrea, que es rebel·la contra Adán, el seu espòs, i mata a nens nounats, sigui contemporània dels moviments anglesos d'emancipació de la dona i de les grans discussions sobre planificació familiar de la dècada de 1860. La New Woman, probablement la moderna Lilith a la que es refereix Rossetti, també tracta d'emancipar-se del control de l'home i d'ella es diu que rebutja la maternitat.
 91.  En altres ocasions es recorre al mite clàssic, ja que la mitologia rega i romana es trobava plena de dones que podien donar el tipus d'aquest classe de perverses seductores que, amb les seves males arts, podien portar la perdició dels homes. El cas de Pandora és emblemàtic. Com Eva en el cristianisme, Pandora va ser la primera dona de la mitologia clàssica, a la qual Zeus va crear per venjar-se dels homes. Tots dos personatges femenins tenen en comú la curiositat: si Eva va voler provar la poma de l'arbre prohibit, Pandora va voler saber el que hi havia a l'interior de la caixa que li havien lliurat. Així mateix, ambdues portaran l'infortuni dels homes. En la versió que presentem, també de D. G. Rossetti -el rostre del qual és el de Jane Morris, amant del pintor-, sobresurten els amples i poderoses espatlles de la figura i el seu abundant i fosca cabellera, les ones de la qual semblen imitar l'espès fum que s'escapa del cofre que Pandora sosté a les seves mans. En aquest s'aprecia el cap alat de l'Esperança, al costat d'uns gira-sols i la inscripció ULTIMA/ MANET/ SPES (“l'últim que queda és l'Esperança”).
 92.  Un altre personatge de la mitologia que va servir per encarnar el prototip de la dona malvada i seductora va ser*Circe. En el seu camí de retorn Ítaca, Ulisses fa escala a la illa Eea, on envia primerament als seus companys per a una exploració prèvia. Circe metamorfosarà a aquests en porcs, lleons o gossos, cadascun segons el seu caràcter, i després tractarà de seduir a l'heroi homèric, qui, finalment, accedirà a les pretensions amoroses de la fetillera i romandrà amb ella un any a la illa. I com Circe converteix als homes en animals, no és estrany que molts pintors de finalització de segle veiessin en el personatge d'aquesta maga un clar exemple dels perills del sexe femení i desitgessin representar-la en les seves obres. I així, un dels millors artistes victorians, J. W. Waterhouse, ens deixa una Circe que, asseguda en un sumptuós tron de braços de felí, ens permet veure el seu bellíssim cos a través de les transparències del vestit. Ofereix la copa amb el beuratge a Ulisses, a qui podem contemplar reflectit en el mirall que apareix darrere de la fetillera. Al costat d'ella, i convertit ja en porc, se'ns mostra un dels companys de l'heroi homèric.
 93.  Com era de preveure, també la Bíblia –on abunden les dones perverses- va arribar a convertir-se en una font important per als pintors de finalitats del XIX. En primer lloc Eva, a qui la malvada Lilith no va aconseguir desplaçar del tot. El pintor simbolista Lévy-Dhurmer, no va refusar el tema i, probablement per influència de Baudelaire, es centra en la cabellera, que cobreix púdicament el cos d'Eva, qui més que rebutjar o fugir del temptador rèptil, sembla dialogar amb ell, mentre ho mira torbadorament. Però el més curiós és que aquesta Eva rebutja tota al·lusió al text sagrat, per convertir-se en un símbol del món pagà, del regne de la naturalesa i dels sentits.
 94.  No obstant això, la dona més malvada de la Bíblia serà Salomé, a qui els pintors de finalització de segle representa obsessivament com a punt culminant de perversitats, seduccions i poder letal. Filla de Herodías i de Herodes Filip, Salomé, després d'haver dansat davant del seu oncle Herodes Antipas, per consell de la seva mare, obté d'ell com a premi per la seva actuació, el cap de Juan el Baptista. Tant en la literatura com en la pintura es considera exemple d'erotisme, sensualitat i lliurament als plaers de la carn. Per tot això serà una figura representada fins a la sacietat, de manera que l'elecció es fa difícil, encara que nosaltres hem preferit detenir-nos en la Salomé de Lovis Corinth en la qual aquesta, davant la diversió del botxí i d'una de les seves donzelles, inclina el seu cos sensual sobre la safata en la qual un servent li presenta el cap de Sant Joan a la qual obre les parpelles amb la seva enjoiada mà, com si volgués cerciorar-se de la seva mort.
 95.  Altres exemples de dona fatal constitueixen el que alguns autors denominen les “belles atroces” (esfinxs, sirenes, meduses, harpies i vampirs). L'Esfinx és la dona enigma de tota la mitologia: una ogressa que tenia atemorida a la població de Tebes proposant enigmes i devorant als quals no eren capaços de resoldre'ls. L'Esfinx és un íncube femení (diable que amb aparença de dona tenia comerç carnal amb un home) que mata abraçant i sufocant. Es tracta d'una dona-bèstia portadora d'enigmes, i per aquesta raó es converteix en model de la dona fatal: evoca misteri i poder eròtic. Entre els pintors que més es van ocupar del tema es troba l'alemany Franz von Stuck. En una de les seves representacions, l'Esfinx, tendida sobre el ventre i recolzada en els avantbraços, corba els dits de les seves mans, a manera d'arpes, i de tot el seu aspecte es desprèn alguna cosa primitiu i animal. En la part inferior del quadre se'ns presenta la visualització de l'enigma plantejat per l'Esfinx a l'heroi Èdip: “Quin és l'ésser que té quatre peus al matí, dos al migdia i tres a la nit, però que, contràriament a la generalitat dels éssers existents, és tant menys ràpid com més peus utilitza en caminar”?. Èdip va respondre que es referia a l'home, que utilitzava quatre peus quan caminava de quatre grapes i tres en la vellesa en usar bastó.
 96.  Les Sirenes, segons Ovidi en Les metamorfosis, eren unes belles joves donzelles que tenien cap i pit de dona i la resta del cos d'au. La meravellosa veu que estava dotades exercia una poderosa fascinació sobre els navegants que inevitablement anaven a estavellar-se contra les roques de la costa. La paraula Sirena significa “dona que embolica als homes amb màgiques melopees”. Sota forma d'ocell i amb aquestes cançons, van intentar també enganyar a Ulisses i els seus marins. Es desconeix en quin moment aquella dona-au es va convertir en dona-peix. En l'obra de Herbert Draper Ulisses i les Sirenes podem contemplar a les temptadores com a dones aquàtiques, encara que només una té cua escamosa, ja que les dues restants, en una clara identificació de les mateixes amb la dona que incita i captiva, posseeixen uns cossos completament humans.
 97.  Sens dubte un dels majors canvis del segle XX ha estat l'emancipació de la dona i la seva participació en la vida social, política i econòmica, cosa que abans li estava negada. Pot ser que un dels factors decisius en aquest canvi hagin estat les guerres, a causa que en molts casos les dones van haver de reemplaçar als homes, els qui en allistar-se en l'exèrcit, delegaven els seus treballs i ocupacions en les dones.  Potser aquesta raó no sigui la més important per a aquest canvi, però va anar un pas important per aconseguir-ho. A això caldria afegir els avanços tècnics i econòmics, que van alliberar a la dona de certes tasques domèstiques i van propiciar la participació femenina en accions reivindicatives. Tot això va marcar una transformació decisiva en les mentalitats.
 98.  A Espanya, França i altres països europeus no es va desenvolupar un feminisme basat en la lluita pel dret al vot, per aquesta raó durant molt de temps es va considerar que en aquests països no s’havia desenvolupat el feminisme fins al segle XX. Ara se sap que es va desenvolupar un altre tipus de feminisme que no es va centrar en el dret a vot sinó en reclamacions socials, assimilant el discurs de la domesticitat, com eren el dret a l’educació o el dret al treball, raó per la qual es parla de feminisme social.
 99.  Com a conseqüència de la lluita per l’accés a l’educació des de finals del segle XIX les dones van accedir a l’educació secundària i també, de forma molt minoritària, a l’educació universitària. Com a conseqüència de la major qualificació femenina també van poder accedir a feines millor pagades.  A partir del segle XX van aparèixer les reclamacions més polítiques, una de les organitzacions més combatives fou l’Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), creada el 1918. Si bé a l’inici representava el feminisme social, més endavant assumí la demanda del sufragi i dels drets igualitaris. Fou liderada per María Espinosa de los Monteros i tenia com a objectiu unir les dones contra la seva discriminació legal i social.
 100.  Als anys vint, el feminisme sufragista va arrelar a Espanya i serà amb la II República quan aconseguirà el dret a vot. L’Estat republicà pretenia regular aspectes de la vida privada d’acord amb el propòsit de canviar l’ordenament jurídic per una ordenació laica, igualitària i democràtica.  La Constitució de 1931 i la legislació posterior suposaren un tomb progressista en la regulació de la situació jurídica de la dona a Espanya en un sentit igualitari. En el debat sobre el dret constitucional de les dones al sufragi, Victoria Kent i Clara Campoamor personificaren les diferències entre les pròpies dones. En la votació de l’article 36, Kent, com molts altres diputats es va absentar. El resultat fou de 161 vots a favor del vot femení i 121 en contra.  Clara Campoamor va defensar els principis igualitaristes democràtics i la lògica feminista en afirmar que la democràcia i el poder patriarcal eren incompatibles. La força del seu discurs estava en la seva denúncia de que qualsevol règim polític no podia ser democràtic si excloïa les dones del dret de vot.
 101.  La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, va significar un tomb important en la història dels feminismes, així com en la caracterització de les relacions de gènere a la societat occidental pel que fa a les transformacions que hi va comportar i quant als seus límits. Perquè, respecte a les transformacions, el context bèl•lic possibilità la incorporació massiva de les dones al treball remunerat i el fet que posteriorment en molts països els concedissin el dret al sufragi. Quan va esclatar la guerra, els governs europeus van animar les dones a ocupar els llocs de treball que els homes havien deixat per acudir al front.  Però això no va significar que es reconegués la seva vàlua, per la qual cosa els salaris van seguir sent més baixos que els de els homes. Es van iniciar les demandes per la igualtat salarial, i els sous van ser pujant, però sense ser iguals.
 102.  Amb la Primera Guerra Mundial, les dones van ser també “mobilitzades” per accedir als llocs de treball. La guerra ja no era una empresa exclusivament masculina, la qual cosa equivalia a descobrir noves responsabilitats i nous oficis per a les dones –caps de família, municioneres (“munitionnettes”), conductors de tramvies i fins i tot auxiliars de l'exèrcit-, amb el que van aconseguir mobilitat i confiança en si mateixes. Sembla, no obstant això, que la guerra va ser només un parèntesi abans de la tornada a la normalitat, arribant fins i tot a parar el moviment de liberalització femenina que ja al començament del segle XX s'estenia per tota Europa.
 103.  Un esdeveniment tan important com la Primera Guerra Mundial havia de tenir el seu reflex al món de les imatges, per més que aquelles que disposem tinguin a veure més amb la propaganda, encaminada a aconseguir la incorporació de les dones a l'esforç bèl·lic, que amb el gran art. Ens estem referint als cartells, alguns dels quals, malgrat el seu caràcter d'obra menor en relació amb l'obra d'art tradicional, no deixen de tenir un enorme impacte visual a causa del seu extraordinari poder persuasiu, de manera que molts d'ells s'han convertit en clàssics de la comunicació en la història d'aquesta modalitat de propaganda tan típica del segle XX. Aquests cartells van ser utilitzats per molts dels països participants en les dues contens mundials, encara que només ens ocuparem d'aquells que ens han semblats més creatius i, per tant, de major impacte en l'opinió pública. En el que porta per títol Gràcies, podem observar com un combatent francès de la Primera Guerra Mundial, amb els ulls il·luminats pel fervor patriòtic i el fusell a la mà dreta, és besat per una dona que li mostra el seu agraïment amb un petó en la galta. En aquest cas, la dona no és una altra que el símbol de la República francesa, Marianne, que, com és habitual, apareix tocada amb el capell frigi.
 104.  En uns altres del mateix país, el motiu representat fa al·lusió a les tasques que en aquella època es consideraven més pròpies de la condició femenina, com el titulat Subscriviu l'emprèstit, en el qual una dona fica al llit a la seva filla, mentre en la paret del fons penja el retrat del cap de família, que segurament es troba en les trinxeres lluitant per França. En aquest cas, es tira mà de l'amor de les dones pels seus fills, perquè subscriguin un emprèstit sol•licitat, amb el qual fer front a les necessitats de la contesa. Per descomptat, el text del cartell ens aclareix que la finalitat d'aportació és evitar que els seus fills tornin a conèixer els efectes de la guerra.
 105.  Anglaterra és un altre dels països en guerra on el cartell aconsegueix una gran perfecció. Una prova la trobem en el denominat Les dones d'Anglaterra diuen “Endavant”. En ell dues dones i un nen apuntats a la finestra veuen desfilar un grup de soldats, entre els quals, presumiblement, es troben algun fill, marit emmanillo als quals elles han animat a l'allistament. Per això l'expressió dels seus rostres oscil•la entre l'orgull i el dolor pel comiat. Es pot veure, a més, que les dones pertanyen a diferent condició social, com si fossin senyora i criada, la qual cosa, sens dubte, ens parla que el missatge va dirigit a totes les dones sense distinció de classes.
 106.  No obstant això, no sempre la participació de la dona en l'esforç bèl·lic és tan passiva, com podem veure en el denominat Sí senyor, aquí estic, en el qual una jove vestida de militar es quadra i es posa ferma oferint els seus serveis a la pàtria en perill. El text ens indica que es necessiten reclutes per a la Motor Corps of America, un grup de voluntariat que proporcionava conductores d'ambulàncies i tractament mèdic en el front, conjuntament amb la Creu Vermella. La dona que apareix al fons davant d'una ambulància s'encarrega de subratllar el missatge contingut en el cartell.
 107.  Els exemples abunden també als Estats Units, malgrat que aquest país va entrar en guerra en 1917. A partir d'aquest moment, el cartell de propaganda adquiriria un desenvolupament extraordinari, aconseguint-se models d'indubtable valor artístic. Est és el cas de The Women’s Land Army of America, cartell destinat al reclutament de dones per a la realització de treballs agrícoles durant la guerra. En primer plànol, dues dones en vestit de treball transportant una cistella de verdures i darrere una altra a cavall portant una bandera americana.
 108.  En altres ocasions, el cartell ens informa de la necessitat que les dones substitueixin als homes en la indústria d'armaments, com ens indica Per cada combatent una dona treballadora, en el qual una noia, vestida amb granota de treball, porta a la seva mà dreta un avió i en l'esquerra un obús. De la seva cura s'encarregarà la YWCA (Associació Cristiana de Dones Joves), nascuda en 1858 per lluitar contra el racisme i la degradació de les dones.
 109.  Però no es hem de portar a engany. És veritat que, per a les dones, la guerra constitueix una experiència de llibertat i de responsabilitat sense precedents. Abans de res per la valorització del treball femení al servei de la pàtria i per l'obertura de noves oportunitats professionals, en les quals, moltes vegades amb plaure, descobreixen el maneig d'eines i de tècniques ignorades. Per la força de la necessitat, la guerra elimina les barreres que separaven treballs masculins i treballs femenins i tancaven a les dones moltes professions superiors. Però no convé oblidar que la dona segueix encarnant l'ideal femení burgès del segle XIX, perquè servir es converteix en la consigna de les quals es dediquen a reconfortar als soldats en les cantines, a cuidar dels ferits als hospitals auxiliars de la Creu Vermella o a alimentar als indigents.
 110.  És a dir, que fins i tot en temps de guerra les dones segueixen exercint, en general, una sèrie de tasques que té molt a veure amb el seu rol tradicional. En suma, abans que demostrar les capacitats de les dones, la guerra reviu els mites de la dona salvadora i consoladora I així, 1914, que podria haver estat l'any de les dones, es converteix l'any que torna a posar a cada sexe en el seu lloc.
Anzeige