Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Patrascu Mihaela Hanelore Administrarea Informatiei

Administrarea informatiei Patrascu Mihaela Hanelore

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Patrascu Mihaela Hanelore Administrarea Informatiei

 1. 1.  Administrarea informaţiei(A.I) în organizaţii economice, sociale, politice, culturale etc  Organizarea sistemelor informaţionale
 2. 2.  Ansamblu de cunoştinţe referitoare la acumularea, păstrarea, prelucrarea,prezentarea şi distribuirea de date şi informaţii care servesc la luarea deciziilor sau la îmbunătăţirea activităţii într-o organizaţie
 3. 3.  Se înţelege o unitate de producţie, comercială, cultură, partid politic etc  Arhiva şi CDI sunt organizaţii  Definiţii multiple: 1. “Cadru instituţionalizat prin care mai multi oameni conlucrează pentru atingerea unui scop” Th. Derksen;H.W. Crins 2. “Ansamblu dinamic de relaţii— dintre oameni, instrumente şi mediul ambiant— cu finalitate determinată” J. Kastelein
 4. 4.  Reprezibtă mari reţele în care informaţia este primită, sortată, stocată, redistribuită către centri funcţionali şi ierarhici  Din acet pdv organizaţia vizează: 1. Activitatea de producţie(transformare) 2. Activitatea de conducere(management) 3. Activitatea de informare
 5. 5.  Fiecarui tip de activitate îi corespunde un subsistem 1. Subsistemul de transformare a unui input(materii prime, energie) intr+un output(bunuri, servicii) destinat mediului social 2. Subsistemul de management la care se supune întreaga organizaţie 3. Subsistemul de informare necesar managementului
 6. 6.  În literatura de specialitate existã numeroase definitii ale managementului. 1. În lucrãrile americane, cele mai rãspândite sunt definitiile de ordin pragmatic ale managementului, de pe pozitia liderului. 2. Francezii definesc managementul ca "stiinta tehnicilor de conducere a întreprinderii". 3. germanul Wolfram Neubauer: "toate sarcinile specifice conducerii unei întreprinderi. Este mai mult decât simpla administrare 4. Ionel ENACHE managementul de bibliotecã este o componentã a stiintei managementului care studiazã tehnicile de conducere a bibliotecilor, procesele si relatiile de management din biblioteci în scopul obtinerii si furnizãrii de servicii informationale cerute de clienti
 7. 7.  Încercând sã defineascã managementul bibliotecilor, Neubauer aratã cã definitia managementului firmei este valabilã si în cazul bibliotecilor deoarece în prezent existã tendinta ca aceste institutii sã devinã "întreprinderi"întreprinderi culturale",culturale", organizate pe principii de autonomie financiarã si de profit.
 8. 8.  MI este un sistem elaborat cu scopul de a procura informaţiile necesare unei activităţi bine detreminate  Sistemul cuprinde un ansamblu de metode, de mijloace auxiliare şi de opraţii prin care unei organizaţii îi sînt asigurate informaţiile necesare  Acesta are un serviciu de planificare, de organizare şi administrare
 9. 9.  În Dictionarul enciclopedic de biblioteconomie si stiinta informãrii managementul informatiei este definit astfel:  "Aplicarea principiilor managementului în achizitia, organizarea, controlul, diseminarea si utilizarea informatiilor relevante în activitatea organizatiilor de toate tipurile. Managementul informatiei abordeazã valoarea, calitatea, proprietatea, utilizarea si securitatea informatiei în contextul performantei organizatiei."
 10. 10.  Se desfăşoară în servicii specializatecare care se ocupă de: 1. Transmiterea fizică a informaţiei(secretariat,registratură, arhivaarhiva curentăcurentă) 1. Documentare şi raportare(cdi) 2. Procurarea de noi informaţii (prospectarea “pieţei” De informaţii) 3. Coordonare şi administrare 4. Stocarea informaţiei(arhiva intermediară, biblioteca, cdi)
 11. 11.  În opinia prof. Ionel ENACHE managementul informatiei poate fi definit ca totalitatea proceselor sitotalitatea proceselor si comportamentelor care urmãresccomportamentelor care urmãresc producerea efectivã, coordonarea,producerea efectivã, coordonarea, stocarea, regãsirea, analiza, evaluarea,stocarea, regãsirea, analiza, evaluarea, diseminarea si utilizarea informatieidiseminarea si utilizarea informatiei.
 12. 12.  pot fi:  baze de date on-line,  servicii de referinte,  o bibliotecã cu un fond de documente pentru acces direct,  Un CDI
 13. 13.  Programul lansat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării administrat de Agenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART) are ca axe principale: • crearea şi/sau dezvoltarea unor centre de transfer tehnologic şi departamente de formare continuă; • crearea sau dezvoltarea de incubatoare pentru întreprinderi inovante, susceptibile de a valorifica potenţialul de cercetare din instituţiile publice ce desfăşoară activităţi de cercetare; • crearea şi/sau dezvoltarea unor reţele de cercetare şi inovare tehnologică; • crearea şi/sau dezvoltarea unor CENTRE DE DOCUMENTARE SI INFORMARE.
 14. 14.  are rolul de a :  dezvolta stiinta si tehnologia pentru cresterea competitivitatii economiei romanesti - prin inovare cu impact la nivelul agentilor economici  transferul cunostintelor in practica economica  imbunatatirea calitatii sociale - prin dezvoltarea de solutii tehnice si stiintifice care sustin dezvoltarea umana si sociala  crearea de cunoastere - prin obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive pe plan global, in scopul cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti  a transferarii ulterioare a rezultatelor in practica socio- economica.
 15. 15.  dezvoltarea performanţei tehnologice a agenţilor economici,  dezvoltarea transferului de cunoaştere  dezvoltarea managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii instituţiilor şi întreprinderilor din economia naţională.
 16. 16.  este oferirea de facilităţi şi servicii informaţionale şi tehnologice către întreprinderile de profil, pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltării economice durabile.
 17. 17. a) Perfecţionarea structurii organizatorice prin orientarea activităţii către serviciile de CDI şi de transfer tehnologic care au cerere pe piaţă. b) Valorificarea eficientă a resurselor umane. c) Consolidarea patrimonială a sistemului CDI. d) Diversificarea surselor de finanţare. e) Perfecţionarea managementului sistemului CDI. f) Perfecţionarea marketingului sistemului CDI.
 18. 18.  Sistemul academic (Academia Română şi academiile de ramură) ;  Sistemul institutelor publice (aflate în subordinea / coordonarea ministerelor) ;  Sistemul universitar  Sistemul organiyatiilor si instituţiilor private
 19. 19.  Achizitioneaza carti si materiale informative pentru Centrul de Documentare; Analizeaza si prelucreaza fondul documentar dupa diferite criterii in scopul inmagazinarii si regasirii informatizate de catre toate categoriile de utilizatori; Colaboreaza la realizarea de sinteze si de alte materiale documentare; Gestioneaza fondul documentar si sistemul informatizat de baze de date necesare formarii continue; Asigura accesul la biblioteca si la facilitatile de cautare pe pagina de internet a Institutului; Realizeaza si asigura respectarea regulamentului Centrului de Documentare si Arhiva; Acorda asistenta de specialitate tuturor solicitantilor in studierea documentelor si a celorlalte surse documentare; Tine evidenta abonamentelor si a fondului documentar; Pastreaza si tine evidenta arhivei institutului, potrivit legii.
 20. 20.  Depinde de 1. regulamentul de organizare si functionare, 2. organizarea spatiului CDI
 21. 21. Activităţi ce se desfăşoară:  Managementul  Achizitia si conservarea  cotarea publicatiilor,  organizarea colectiilor,  instrumente de acces la colectiile CDI
 22. 22.  Spatiul de primire imprumut si informare  Spatiul lucrarilor de documentare  Spatiul lucrarilor de fictiune  Spatiul consacrat presei  Spatiul de afişaj si expozitie  Spatiul destinat orientarii scolare şi profesionale  Alte spatii anexe
 23. 23.  Spatiul destinat activitatilor de grup  Spatiul de documentare pedagogica  Spatiul audiovizualului  Spatiul informatic  Spatiul de multiplicare  Spatiul de arhivare
 24. 24.  Fond organizat in regim de consultare “sală de lectură”cu: 1. Lucrari de referintă 2. Publicaţii periodice 3. Unicate 4. Colectii audio-vizuale  Fondul destinat imprumutului(toate lucrarile cu exceptia celor de la sala de lectura  biografii
 25. 25.  Catalog alfabetic  Catalog sistematic  Catalog tematic
 26. 26.  Bădău, Georgeta. Iniţiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.], 2004.Centrul de Documentare şi Informare. Alba Iulia, 2002.  Bădău, Georgeta; Panait, Antonina. Amenajarea şi gestionarea unui CDI: ghid pentru personalul de conducere şi personalul din centrele de documentare şi informare. Alba Iulia, 2006.  Hodoş, Claudia; Paraschivoiu, Cosmina-Elena; Tudor, Viorica. Viitorul începe azi: Ghid metodologic de orientare şi consiliere şcolară. Sibiu: Magister, 2005.  Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destiné aux enseignants. Créteil: CRDP, 1996.

×