Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Heleen Kuipers - presentatie reinventing organisations

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Heleen Kuipers - presentatie reinventing organisations (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Heleen Kuipers - presentatie reinventing organisations

 1. 1. Nederland verandert • Jonge medewerkers verwachten meer vrijheid en verantwoordelijkheid • Diversiteit aan klanten verwacht maatwerk • Snelle ontwikkelingen en veranderingen • Samenleving en milieu staan onder druk
 2. 2. … en organisaties ? 1916 2016
 3. 3. zitten nog in de 20e eeuw • Wijze van organiseren stamt nog uit begin 20e eeuw: hiërarchisch, uitgaand van beheersbaarheid • Wijze van organiseren past niet meer bij waar we persoonlijk staan en hoe de wereld in elkaar zit
 (ecologie, sociaal, persoonlijk) • Welke vorm van organiseren zou wel passend zijn?
 4. 4. Nieuw organiseren
 • Om optimaal klant- en omgevingsgericht te zijn • Om alle kennis en creativiteit aan te boren • Om vakmensen optimaal te ‘benutten’ • Om de nieuwe generatie te boeien en te binden
 5. 5. Organisaties van de toekomst Baanbrekende verkenning door Frederic Laloux
 6. 6. Drie essentie van nieuw organiseren Laloux onderzocht en vond deze 3 kenmerken van nieuwe organisaties: 1. Evolutionair doel -‘purpose’ 2. Heelheid - authenticiteit 3. Zelfsturing - gedistribueerd leiderschap
 7. 7. Evolutionair doel • Wat kunnen wij bijdragen aan de samenleving en de toekomst ? • Het doel is niet vast maar ontwikkelt mee • Het geeft richting aan alle activiteiten en leeft onder de medewerkers • Geeft aantrekkingskracht • Geeft ruimte voor zelfsturing
 8. 8. Heelheid • Hele mens doet mee, zakelijke masker mag af • Veilig en open sfeer; kwetsbaarheid en jezelf zijn • Voorbij het ego en voorbij het drama - daar verantwoordelijkheid voor nemen • Ruimte voor intuïtie, verbeelding, creativiteit

 9. 9. Zelfsturing/zelforganisatie • Essentie: verantwoordelijkheid en bevoegdheid leggen bij de experts, zo laag mogelijk in de organisatie • Volwaardig samenwerken horizontaal, met minimale lijn en staf • Gaat samen met nieuwe manieren van overleggen, besluiten, beoordelen, belonen

 10. 10. Principes zelfsturing 1. Gedistribueerd leiderschap
 2. Rollen in plaats van functies
 3. Besluitvorming
 4. Zelforganiserend vermogen
 5. Transparante informatie
 11. 11. Principes zelfsturing 1. Gedistribueerd leiderschap
 2. Rollen in plaats van functies
 3. Besluitvorming
 4. Zelforganiserend vermogen
 5. Transparante informatie
 12. 12. 1.Gedistribueerd leiderschap • Meer eigen verantwoordelijkheid plus bevoegdheden voor medewerkers • Taken leidinggevenden worden verdeeld • Leiderschapstaken verdeeld in het team • Duidelijke afbakening wie waarover gaat
 13. 13. Gedistribueerd leiderschap

 14. 14. 2. Rollen in plaats van functies • Rollen (verantwoordelijkheid voor taken) zelf maken • Rollen veranderen door de tijd heen • Rollen zijn gekoppeld aan een doel • Rollen vast te stellen in het team
 15. 15. 3.Besluitvorming • Verantwoordelijkheid en bevoegdheid gekoppeld • Voorleggen van besluit ter advies aan deskundigen en degenen die het aangaat • Fundamentele bezwaren verwerken in het besluit • Inbrenger blijft eigenaar • Gaat om werkbare oplossing (niet de beste)
 16. 16. Overleg Scheiding van: Werkoverleg: voortgangsoverleg over het operationele werk Organisatie-overleg: over de manier waarop de organisatie werkt en hoe dit beter kan
 17. 17. 4. Zelf-organiserend vermogen • Uitgangspunt: iedereen 100 % verantwoordelijk voor zijn rol • Verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen • Spanning productief inzetten voor verbetering ‘We fail fast to learn fast’
 18. 18. 5.Transparante informatie • Management informatie voor iedereen toegankelijk • Persoonlijke doelstellingen en voortgang openbaar • Beoordeling en beloning openbaar Transparantie vergroot draagvlak
 19. 19. Jos de Blok, Buurtzorg • https://youtu.be/144STUV3Lb0 • Fragmenten van meer interviews op het YouTube kanaal van Adelante Coaching & Advies: https:// www.youtube.com/channel/UCD_MvkA_- au1SZ1posNKFZQ

 20. 20. Welk paradigma heb jij?
 21. 21. Welk paradigma heb jij? • Een goede medewerker is … • Een goede leidinggevende is … • Beoordelingen horen gedaan te worden door… • Prioriteiten m.b.t. de uitvoering van het werk worden gesteld door… • Conflicten zijn…
 22. 22. Twee principes • Volgend paradigma als oude niet meer voldoet aan veranderende omstandigheden (“survival of the fittest”) • Je raakt niets kwijt, er komt alleen iets bij
 23. 23. Survival of the fittest
 24. 24. Je raakt niets kwijt
 25. 25. Rode paradigma: wolven
 26. 26. Blauwe paradigma: leger
 27. 27. Oranje paradigma: machine
 28. 28. Groene paradigma: familie
 29. 29. Teal paradigma: organisme
 30. 30. Onderzoek je vraagstuk 
 mbv deze paradigma’s
 • Welke paradigma (1 of 2) is het meest aanwezig in je organisatie • Wat is hier de kracht van, en wat is de downside? • Wat zouden andere paradigma’s kunnen brengen? • Wat is de volgende stap?
 31. 31. Hoe nu verder? • Tribe Reinventing Organizations: 
 Learning Journey van 1 jaar
 Deelnemers uit verschillende organisaties
 14 februari start met dag Teal Leiderschap • Introductiemiddag: https://www.eventbrite.com/e/ introductie-tribe-reinventing-organizations- tickets-30217604669
 32. 32. Wat neem je mee?

×