Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Zmiany w raporcie "Odpowiedzilny biznes w Polsce. Dobre praktyki"

Zmiany w raporcie "Odpowiedzilny biznes w Polsce. Dobre praktyki"

Herunterladen, um offline zu lesen

W tym roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” po raz pierwszy połączony został z globalnymi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku. Obok tradycyjnego zakwalifikowania do danego obszaru normy ISO 26000 praktykom w raporcie zostały przyporządkowane również realizowane przez nie cele SDG. Prezentacja przedstawia także inne zmiany w dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tym roku raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” po raz pierwszy połączony został z globalnymi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku. Obok tradycyjnego zakwalifikowania do danego obszaru normy ISO 26000 praktykom w raporcie zostały przyporządkowane również realizowane przez nie cele SDG. Prezentacja przedstawia także inne zmiany w dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Zmiany w raporcie "Odpowiedzilny biznes w Polsce. Dobre praktyki"

 1. 1. OGŁOSZENIE RAPORTU „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2016. DOBRE PRAKTYKI” #Raport2016
 2. 2. 15. edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” #Raport2016
 3. 3. Zmieniamy raport #Raport2016
 4. 4. Zmieniamy raport #Raport2016
 5. 5. Zmieniamy raport #Raport2016
 6. 6. Zmieniamy raport #Raport2016
 7. 7. Raport 2016 880 dobrych praktyk, w tym 461 praktyk nowych, 419 praktyk długoletnich 7 obszarów ISO 26 000 (54 kategorie) 19 11 99 72 28 42 190 32 16 106 45 17 21 182 0 100 200 300 400 praktyki długoletnie praktyki nowe #Raport2016
 8. 8. Raport 2016 • 8 artykułów eksperckich, • kalendarium wydarzeń i inicjatyw, • przegląd mediów, • przegląd badań i publikacji. #Raport2016
 9. 9. Raport 2016 180 firm (w tym 48 mśp) 1 – najmniejsza liczba zatrudnionych 55 000 – największa liczba zatrudnionych W sumie 180 firm zatrudniało w 2016 r. prawie 590 000 osób #Raport2016
 10. 10. Raport 2016 262 403 420 454 461 106 155 264 359 419 0 250 500 750 1000 2012 2013 2014 2015 2016 praktyki długoletnie praktyki nowe #Raport2016
 11. 11. OGŁOSZENIE RAPORTU „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2016. DOBRE PRAKTYKI” #Raport2016

×