Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Zmiany w Karcie Różnorodności

0

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 10
1 von 10

Zmiany w Karcie Różnorodności

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to nowa formuła zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce.

Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to nowa formuła zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce.

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Zmiany w Karcie Różnorodności

  1. 1. Zmiany w Karcie Różnorodności
  2. 2. Kilka słów o projekcie Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana 18 krajach Unii Europejskiej. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.
  3. 3. Karta Różnorodności w Polsce
  4. 4. Zrealizowane działania w 2017 roku • 5. urodziny Karty Różnorodności • Ponad 35 nowych sygnatariuszy • Spotkanie wprowadzające do zarządzania różnorodnością i mentoringu 9 marca • Spotkanie na temat organizacji dnia różnorodności w miejscu pracy w Siemens – 26 kwietnia • IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności „Miejsce pracy: spotkanie pokoleń” – 24 maja • Kategoria „Różnorodność” w nagrodzie „Ludzie, którzy zmieniają biznes” • Newsletter wysyłany co dwa tygodnie • Wydanie ulotki-mini przewodnika „Jak zorganizować Dzień Różnorodności” • Spotkanie wprowadzające do Karty w Gdańsku z Forum Mentorów – 30 czerwca
  5. 5. Planowane zmiany w 2017 roku • W związku z intensywnym rozwojem Karty Różnorodności w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu proponuje obecnym i przyszłym sygnatariuszom udział w nowej inicjatywie, którą jest możliwość uzyskania (odnawianego co rok) tytułu Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce.
  6. 6. Planowane zmiany w 2017 roku Każda z firm, która zdecyduje się na uiszczenie rocznej opłaty, w wysokości 1000 złotych netto, które w całości zostaną przekazane na rozwój projektu, będzie miała prawa do posługiwania się tytułem oraz logo Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce 2018, a ponadto: • nazwa firmy zostanie wyróżniona w portalu kartaroznorodnosci.pl w sekcji „Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce”; • nazwa firmy zostanie wyróżniona w prezentacjach i publikacjach Karty Różnorodności w sekcji „Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce”, • otrzyma możliwość udziału w jednym webinarium poświęconym różnorodności w ciągu roku z możliwością nagrania i wykorzystania wewnątrz swojej firmy • otrzyma pierwszeństwo udziału w wydarzeniach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych w ramach Karty Różnorodności, • otrzyma raz na dwa miesiące newsletter Karty Różnorodności.
  7. 7. Planowane zmiany w 2017 roku Temat zarządzania różnorodnością jest równie ważny w biznesie, jak w organizacjach pozarządowych czy samorządach. Zależy nam więc na dotarciu także do nich i promocji tematu, a mając świadomość ograniczeń, także budżetowych, które dotyczą zwłaszcza NGOsów, zachowują one możliwość korzystania zarówno z newslettera Karty, jak i udziału w organizowanych przez nas spotkaniach bez wnoszenia żadnych opłat. Jeśli organizacje będą zainteresowane finansowym wsparciem rozwoju zarządzania różnorodnością w Polsce, mogą dołączyć do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w Polsce.
  8. 8. Jak zostać Sygnatariuszem wspierającym Wypełnienie formularza online, zaznaczając odpowiednie pole w pytaniu o status sygnatariusza. Po wypełnieniu formularza FOB skontaktuje się w ciągu 10 dni z dalszymi informacjami oraz z zapytaniem Uiszczenie opłaty w wysokości 1000 złotych netto, które w całości zostaną przekazane na rozwój projektu. Nowi sygnatariusze Obecni sygnatariusze Kontakt z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  9. 9. Podpisanie Karty Różnorodności nadal jest bezpłatne, a wszystkie organizacje, które już Kartę podpisały, a które nie zdecydują się na włączenie do grona Sygnatariuszy Wspierających, zachowują tytuł Sygnatariusza, jednak bez dodatkowych korzyści.
  10. 10. odpowiedzialnybiznes.pl kartaroznorodnosci.pl lob.org.pl Forum Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Liga Odpowiedzialnego Biznesu @fob_poland Forum Odpowiedzialnego Biznesu Zapraszamy do kontaktu Marzena Strzelczak Dyrektorka Generalna Marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 695 123 100

×