Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sprawozdanie z działalności w roku 2015

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Sprawozdanie z działalności w roku 2015

 1. 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2015 roku Warszawa, 18.02.2016r.
 2. 2. Spis treści 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce Program Partnerstwa Karta Różnorodności Liga Odpowiedzialnego Biznesu Projekty i wydarzenia FOB Publikacje FOB w mediach Promocja FOB i odpowiedzialnego biznesu Ludzie FOB
 3. 3. 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce to najważniejszy jubileusz odpowiedzialnego biznesu w Polsce w 2015 roku. Celem obchodów było podsumowanie dokonań 15 lat rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, który był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, firm i instytucji. Inicjatorem i organizatorem obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” było Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Towarzyszyło im hasło: Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes Partnerzy główni: Bank Zachodni WBK, Polski Koncern Naftowy ORLEN Partner: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Kluczowe inicjatywy [kliknij na poniższe koła, aby przejść do omawianej inicjatywy]
 4. 4. Konferencja Biznes, który zmienia świat 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce 20 – 21 października 2015 Kino Praha, Warszawa • Gość Specjalny: prof. Guy Standing, Uniwersytet Londyński; twórca pojęcia „prekariat”, autor m.in. „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa” • ok. 350 uczestników i uczestniczek • Zapis wideo • Relacja online i w mediach społecznościowych • 2 panele • Premiera badania „Menedżerowie CSR” • Inspirujące wystąpienia
 5. 5. Nagrodzeni Kategoria „Biznes” • Artur Nowak-Gocławski, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, • Zenon Pokojski, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” • Krzysztof Przyłucki, Folwark Łękuk Kategoria „Sektor pozabiznesowy” • Zbigniew Canowiecki, "Pracodawcy Pomorza", • Monika Hinc, Fundacja Inicjowania Rozwoju “UP Foundation” • Magdalena Rojek-Nowosielska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kategoria „Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP Info” • Izabella Rokicka, CEMEX Polska Nagroda Jubileuszowa • s. Małgorzata Chmielewska • prof. Bolesław Rok Nagroda Ludzie, którzy zmieniają biznes 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce I edycja Nagrody Wpłynęło 6o zgłoszeń
 6. 6. Badanie Menedżerowie CSR 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce Badanie Menedżerowie CSR zrealizowane zostało w okresie maj- lipiec 2015 przez firmę badawczą PBS, partnerem badania była firma Deloitte. Przebadano 133 osoby zawodowo zajmujące się społeczną odpowiedzialno ścią biznesu.
 7. 7. Badanie Alumnów Programu Ambasadorów CSR 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce Badanie Alumnów Programu Ambasadorów CSR zrealizowane zostało w okresie lipiec-sierpień 2015 przez firmę badawczą PBS.
 8. 8. Publikacja Biznes, który zmienia świat 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce Wydawnictwo Biznes, który zmienia świat prezentuje to, co udało się osiągnąć w ostatnich 15 latach w obszarze odpowiedzialnego biznesu, koalicje i alianse, które to umożliwiły, a także trendy CSR, które przewidują eksperci tej koncepcji. W pierwszej, głównej części publikacji znajdziemy 15 tekstów, które łączą się w spójny obraz 15 lat CSR w Polsce. Oprócz tego publikacja zawiera również omówienie trendów, które najprawdopodobniej zdominują debatę o odpowiedzialnym biznesie w najbliższej przyszłości.
 9. 9. Publikacje Program Partnerstwa Na Program Partnerstwa składają się m.in.: • spotkania merytoryczne z ekspertami, tematyczne webinaria, szkolenia • wspólne publikacje, analizy dotyczące CSR • strona internetowa z dodatkowymi materiałami • cykliczny newsletter z najważniejszymi informacjami • dostęp do know-how i materiałów zagranicznych partnerów FOB: CSR Europe, World Business Council for Sustainable Development, Global Reporting Initiative, a także EU-Diversity Charter • możliwość udziału w zagranicznych projektach, wizytach studyjnych lub konferencjach • prezentacja praktyk firmy i jej dokonań w ramach odpowiedzialności społecznej • ekspozycja firmy jako Partnera FOB • networking i integracja Partnerów.
 10. 10. Działania w I półroczu Program Partnerstwa Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Podsumowanie aktywności w 2014, zestawienie publikacji FOB i artykułów nt. CSR w mediach 27.02 SZKOLENIE Programu Partnerstwa FOB- Employer Branding PUBLIKACJA Programu Partnerstwa FOB 29.04 WEBINARIUM Programu Partnerstwa FOB- Innowacje Społeczne 13.05 ŚNIADANIE Programu Partnerstwa FOB 22.06 WEBINARIUM Programu Partnerstwa FOB i Karty Różnorodności Międzykulturowość DZIAŁANIE FOB: Nabór praktyk do Raportu FOB: "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki" DZIAŁANIE: 3. rocznica inauguracji programu FOB Karta Różnorodności PUBLIKACJE FOB: analiza tematyczna, publikacja Programu Partnerstwa FOB 15.04 SPOTKANIE Programu Partnerstwa FOB Dobre praktyki w zakresie edukacji bezpieczeństwa drogowego KONFERENCJA: Ogólnopolski Dzień Różnorodności WYDARZENIE: Urodziny Forum Odpowiedzialnego Biznesu KONKURS: Zgłoszenia do konkursu FOB Pióro Odpowiedzialności Inauguracja 15-lecia partnerstwa na rzecz rozwoju CSR w Polsce KONFERENCJA: Ogłoszenie wyników IX Rankingu Odpowiedzianych Firm, FOB partnerem KONFERENCJA: Akademia Odpowiedzialnego Biznesu organizowana przez FOB w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 17.06 SPOTKANIE PP NGO- Biznes Mixer. Szybka randka czy dobre małżeństwo ? FOB PARTNEREM: IX Ranking Odpowiedzialnych Firm - zgłoszenie do 6/02/2015 KONFERENCJA: Ogłoszenie Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki - 31.03.2015 KONKURS FOB: Zgłoszenia i promocja konkursu "Ludzie, którzy zmieniają biznes" BADANIE: Prowadzenie badania "Menedżerowie CSR" w Polsce i "Alumni LOB"
 11. 11. Działania w II półroczu Program Partnerstwa Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Prace wewnętrzne 13.08 Spotkanie z ekspertem Dr Frankiem Hoffmannem „Discovering hands” 15.09 KONFERENCJA „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność” 20-21.10 Międzynarodowa Konferencja: „Biznes, który zmienia świat” 5.11 SPOTKANIE TEMATYCZNE „Komunikacja a wolontariat” INFOGRAFIKA na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 20.10 Gala Nagrody FOB Ludzie, którzy zmieniają biznes 16-17.11 KONFERENCJA udział FOB w Enterprise 2020 Summit PUBLIKACJA Poradnik dla Prezesów i Prezesek dotyczący działań na rzecz klimatu 29.09 SZKOLENIE „Zrównoważony łańcuch dostaw” 29.10 WEBINARIUM „Raportowanie – co i jak raportować w firmie?” ŚNIADANIE Programu Partnerstwa FOB 7.12 KONFERENCJA Ogłoszenie wyników Konkursu Raporty Społeczne PUBLIKACJA „Menadżerowie CSR” LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU I spotkanie Ambasadorów PUBLIKACJA 15 – lecia FOB Prace wewnętrzne Liga Odpowiedzialnego Biznesu Zgłoszenia do XII edycji programu PUBLIKACJA Analiza tematyczna „Cele zrównoważonego rozwoju” 19.11 WARSZTAT Work-Life-Balance – perspektywa osobista LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU II spotkanie Ambasadorów 17.12 SPOTKANIE świąteczne FOB Głosowanie widzów TVP info na „Człowieka, który zmienił biznes” w ramach Nagrody FOB Do 30.10 ZGŁOSZENIA Do Konkursu Raporty Społeczne Do 30.11 Głosowanie internautów w ramach Konkursu Raporty Społeczne LINK 1.12 Nabór praktyk do Raportu FOB "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki" (do 8.01.2016)
 12. 12. Publikacje Program Partnerstwa Etyka i compliance w organizacji - podsumowuje współpracę firm zaangażowanych w Program Partnerstwa. Poradnik dla Prezesów i Prezesek dotyczący działań na rzecz klimatu - polska wersją publikacji Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). Infografika na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - pokazująca, jak wygląda wolontariat pracowniczy wśród Partnerów Strategicznych FOB.
 13. 13. Komunikacja a wolontariat.Biznes Mixer. Szybka randka czy dobre małżeństwo? Spotkania tematyczne Program Partnerstwa Dobre praktyki w zakresie edukacji bezpieczeństwa drogowego.
 14. 14. webinaria • Innowacje społeczne – co to, jak i po co? (kwiecień) • Zarządzania zespołem międzykulturowym (czerwiec) • Raportowanie – co i jak raportować w firmie (październik) Webinaria i szkolenia Program Partnerstwa szkolenie • Zrównoważony łańcuch dostaw (wrzesień) szkolenie • Odpowiedzialny employer branding (luty)
 15. 15. Spotkanie z ekspertem doktorem Frankiem Hoffmannem, innowatorem społecznym, twórcą Discovering Hands. Śniadania z Partnerami FOB (maj, listopad) Spotkania Program Partnerstwa Spotkanie świąteczne (grudzień)
 16. 16. W dniach 16 i 17 listopada Forum Odpowiedzialnego Biznesu uczestniczyło w Szczycie Enterprise 2020 Summit w Brukseli, organizowany przez CSR Europe – organizacją współpracującą z FOB. Podczas szczytu prezentowaliśmy Partnerów FOB i ich materiały filmowe. Enterprise 2020 Summit Program Partnerstwa
 17. 17. Sekcja dla Partnerów Strategicznych w portalu download.odpowiedzialnybiznes.pl • Unikalne treści • Materiały z wydarzeń Programu Partnerstwa • Analizy i publikacje • Inspiracje współpracy z przedstawicielami sektora pozarządowego Newsletter Programu Partnerstwa – dwa razy w miesiącu • Najnowsze informacje o odpowiedzialnym biznesie i trendach CSR • Zaproszenia na wydarzenia FOB • Wiadomości od Partnerów Komunikacja Program Partnerstwa Dostęp do pełnych wyników badania – wyłącznie dla Partnerów FOB
 18. 18. Partnerzy Program Partnerstwa W 2015 do Programu Partnerstwa dołączyli
 19. 19. Partnerzy Program Partnerstwa Nowy Partner Wspierający Nowy Partner Badawczy Z Programu Partnerstwa zrezygnowali
 20. 20. Partnerzy Program Partnerstwa Współpraca z ponad 50 Partnerami 48 Partnerami Strategicznymi i 10 Partnerami Wspierającymi
 21. 21. O Karcie Różnorodności Karta Różnorodności w Polsce • Pisemne zobowiązanie, obligujące do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy • Karta jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez Komisję Europejską. Działa w 16 krajach Unii Europejskiej • W Polsce od 2012 roku Karta Różnorodności 122 sygnatariuszy
 22. 22. • II Ogólnopolski Dzień Różnorodności • I Warszawski Dzień Różnorodności • Wizyty studyjne z Łotwy i Danii w Warszawie • Cykl spotkań nt. work-life balance • Warsztaty „Diversity Icebreaker” • Webinarium „Zarządzanie międzykulturowe” • Spotkania kobiecych inicjatyw biznesowych • Projekt „Przyjazne miejsce pracy” • Analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” Główne działania Karta Różnorodności w Polsce
 23. 23. 22 maja 2015 w industrialnej przestrzeni na warszawskiej Woli odbył się II Ogólnopolski Dzień Różnorodności. W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. Gościem specjalnym Dnia Różnorodności był Manfred J. Wondrak, międzynarodowy ekspert ds. zarządzania różnorodnością. Dzień Różnorodności Karta Różnorodności w Polsce
 24. 24. Badanie i infografika Karta Różnorodności w Polsce
 25. 25. Program Grantowy Program Ambasadorów CSR Program Mentorów CSR Konkurs CSR Akademia Odpowiedzialnego Biznesu Program Liga Odpowiedzialnego Biznesu
 26. 26. Jesteśmy Liderami w łączeniu środowiska biznesowego i akademickiego w Polsce Budujemy sieć młodych, zaangażowanych ludzi – liderów/ki zmian, przyszłych menadżerów/ki, przedsiębiorców Kształcimy z zakresu CSR oraz zrównoważonego rozwoju studentów/ki oraz licealistów/ki Łączymy ludzi budujemy przestrzeń poznania, współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy Nasi absolwenci tworzą swoje przedsiębiorstwa, angażują się społecznie, budują CSR jako menadżerowie w dużych firmach Tworzymy silną markę kształcenia o CSR w Polsce i za granicą Główne cele programu Działania Liga Odpowiedzialnego Biznesu
 27. 27. 17 uczelni 12 województw 20 studentów i studentek Uczestnicy Liga Odpowiedzialnego Biznesu
 28. 28. W dwudniowej Konferencji Akademia Odpowiedzialnego Biznesu wzięło udział 60 osób 4 spotkania Ambasadorów CSR 1 spotkanie Mentorów Ligi 2 565 minut warsztatów zrealizowanych w liceach 700 licealistów i studentów uczestniczyło w Konkursie wiedzy o CSR Zostały zrealizowane 62 projekty edukujące w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju 10 450 unikalnych użytkowników strony www.lob.org.pl Wydarzenia w roku 2015 Liga Odpowiedzialnego Biznesu
 29. 29. Aleksandra Gawron, Ambasadorka XI edycji LOB Nowy projekt LOB, zapewniający dostęp do stale aktualizowanej bazy CV naszych najlepszych Ambasadorów / Alumnów (do 3 lat wstecz). Ewa Wojciechowicz, Ambasadorka XI edycji LOB Staże w CSR-ze Liga Odpowiedzialnego Biznesu Ola od lipca 2015 odbywa staż w Dziale Komunikacji GSK. Jej doświadczenie zdobyte podczas XI edycji LOB stanowi świetną podstawę dla jej obowiązków związanych m.in. ze społeczną odpowiedzialnością. Karolina Bielawska, Menedżer Relacji z Mediami i Partnerami Społecznymi GSK Udział w LOB otworzył mi drzwi do świata zawodowego CSR. Jako najaktywniejsza ambasadorka XI edycji zostałam wytypowana do wzięcia udziału w rekrutacji Programu Praktyk Letnich Skanska. To tam zmierzyłam się z pierwszymi zawodowymi wyzwaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
 30. 30. Projekty i wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 31. 31. • Nagroda główna: CEMEX Polska Sp. z o.o. • Wyróżnienie: Bank Zachodni WBK S.A. • Wyróżnienie: Grupa LOTOS S.A. • Najlepszy debiut: Castorama Polska Sp. z o.o. • Nagroda dziennikarzy: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych • Wyróżnienie dziennikarzy: Polskie LNG S.A. • Nagroda internatów: Bank Zachodni WBK S.A. Konferencja podsumowująca Konkurs odbyła się 9 grudnia 2015 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: • Sabine Content, Global Reporting Initiative • Olivier Servais, International Integrated Reporting Council • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Federacja Konsumentów 9. edycja Konkursu Raporty Społeczne Projekty i wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu Zgłoszono 37 raportów Zwycięzcy
 32. 32. W 2015 roku projekt Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 był realizowany przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte. Celami projektu było:  Włączenie się biznesu w dyskusję dotyczącą wyzwań stojących przed Polską  Uwzględnienie głosu biznesu w dokumentach strategicznych opracowywanych przez rząd  Wypracowanie dokumentu zawierającego wskazówki i inspiracje dla firm przygotowujących plany strategiczne W ramach Wizji 2050 działają 4 grupy robocze: • Zrównoważona konsumpcja i produkcja • Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna • Innowacje społeczne • CSR dla MŚP Wizja 2050 Projekty i wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 33. 33. W 5. edycji konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności” jury postanowiło przyznać dwie nagrody główne i sześć wyróżnień. Nagrody główne zdobyły następujące artykuły: • w kategorii PRASA - Michał Jasiński za tekst „Zaklęty krąg nędzy” (Rzeczpospolita, 22.11.2014) • w kategorii EKSPERT - Marzena Winczo-Gasik oraz Maria Zakrzewska za tekst „O dialogu z pracownikami >>po polsku<<” (Personal Plus, 1.06.2014) Konkurs odbywa się co roku. Nagradza dziennikarzy i ekspertów piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pióro odpowiedzialności Projekty i wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 34. 34. Raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu Projekty i wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu Drugi raport społeczny FOB za lata 2013-2014. Pierwszy raz przygotowany jako strona www oraz w formie infografik. Dostępny na stronie raport.odpowiedzialnybiznes.pl
 35. 35. 15. urodziny Forum Odpowiedzialnego Biznesu Urodziny Forum Odpowiedzialnego Biznesu Projekty i wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 36. 36. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 37. 37. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”
 38. 38. Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014 Publikacja podsumowująca zainteresowanie mediów tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2014 roku w prasie (media drukowane) i w internecie (portale, serwisy internetowe). Przygotowany został we współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Monitorowania Mediów, partnera wspierającego FOB. Patronem medialnym przeglądu było PRoto.pl. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Przegląd Mediów – CSR w Polsce 2014
 39. 39. Analiza tematyczna „Cele Zrównoważonego Rozwoju – plan działań dla ludzi i planety” We wrześniu 2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju zostały przyjęte nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla świata. Cele dotyczą fundamentalnych zagadnień takich jak zapewnienie pokoju na świecie czy zdecydowana walka z biedą. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało na ten temat analizę, z którą jako pierwsi mogli zapoznać się Partnerzy Strategiczni FOB. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Analiza Tematyczna – Cele Zrównoważonego Rozwoju
 40. 40. Analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” Jak pokazuje analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawiciele pokoleń: Y i Z, dużo bardziej niż ich starsi koledzy cenią sobie równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Nie przywiązują się do swojego miejsca pracy, a zmieniają je średnio co 3 lata. Nieobojętne są im wartości reprezentowane przez firmy i ich aktywność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Analiza Tematyczna – Młodzi na rynku pracy
 41. 41. Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień Publikacja podsumowując spotkanie i współpracę firm zaangażowanych w Program Partnerstwa FOB i uzupełniając tę wiedzę o komentarze eksperckie, obejmuje szereg praktycznych zagadnień związanych z etyką i compliance. Odpowiada na takie pytania jak m.in.: czy compliance officer jest strażnikiem czy doradcą, co kryje się za hasłem etyczna firma oraz czy społeczna odpowiedzialność ma coś wspólnego z płaceniem podatków. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Etyka i compliance w organizacji. Przegląd zagadnień.
 42. 42. Poradnik dla Prezesów i Prezesek dotyczący działań na rzecz klimatu Polska wersją publikacji Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). Krótki przewodnik zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób biznes może zaangażować się w działania na rzecz klimatu, a także komentarze i dobre praktyki firm. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Poradnik działań na rzecz klimatu
 43. 43. Motywacja pracowników oraz korzyści pozapłacowych w pracy - infografika obrazująca wyniki badania zrealizowanego przez GazetaPraca.pl i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Infografiki na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - pokazująca, jak wygląda wolontariat pracowniczy wśród Partnerów Strategicznych FOB. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu Infografiki
 44. 44. Forum Odpowiedzialnego Biznesu w mediach
 45. 45. Forum Odpowiedzialnego Biznesu w mediach Prasa i telewizja
 46. 46. • PAP Biznes: Czy polskie firmy są społecznie odpowiedzialne? • Polskie Radio: Równość w biznesie. "Kobiety ciągle mają gorzej • TVP Info: Biznes to także społeczna odpowiedzialność. Zagłosuj na ludzi, którzy go zmieniają • Parkiet: Strategie CSR są coraz bardziej popularne na polskim rynku • GazetaPraca.pl: Jak się pozbyć dyskryminacji w pracy? • Pieniądze.gazeta.pl: Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli jak wielkie firmy dbają o etykę, społeczeństwo i środowisko • Audycja BIZON (Muzo.fm): 6. Europejski Forum Kart Różnorodności • Dziennik Gazeta Prawna: Debata - Biznes ma wpływ na otoczenie • Puls Biznesu: Uczciwie zarabiaj i uczciwie wydawaj • Rzeczpospolita: Troska o środowisko i społeczeństwo • csr.forbes.pl: Kiedy biznes jest (nie) odpowiedzialny • Dziennik Gazeta Prawna: Wspólnota ekonomiczna czy wspólnota egoistów • Proto.pl: FOB i IMM prezentują „Przegląd mediów - CSR w Polsce 2014” • TVP Warszawa: Porozmawiajmy o… • Biznestuba.pl: Najlepsze raporty należą do 4 firm • Rzeczpospolita: Wspierają sztukę, kulturę, naukę • Rzeczpospolita: CSR pomaga zwiększyć zaangażowanie pracownika • Nf.pl: Start-upy doceniają wartość społecznej odpowiedzialności • Poradnikbiznesu.info: Biznes nie dla kobiet? • Ngo.pl: CSR to sposób zarządzania, a nie dodatek Forum Odpowiedzialnego Biznesu w mediach Wybrane publikacje w wersji online
 47. 47. Forum Odpowiedzialnego Biznesu w mediach Partnerstwo merytoryczne projektów medialnych CSR. Biznes Społeczeństwo Środowisko - dodatki tematyczne „CSR to Edukacja” i „CSR to zmiana” poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu dystrybuowane wraz z Gazetą Wyborczą. IX Ranking Odpowiedzialnych Firm – podsumowanie ukazało się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 14. Edycja Kompendium CSR pt. „Współpraca, dialog, innowacyjność” wydawane z Rzeczpospolitą. 06 2015 04 2015 03 2015 10 2015
 48. 48. Promocja FOB i odpowiedzialnego biznesu
 49. 49. Promocja FOB i odpowiedzialnego biznesu Portal odpowiedzialnybiznes.pl • Ponad 1700 dobrych praktyk CSR w wyszukiwarce • 41 artykułów eksperckich w 2015 roku, • 17 materiałów multimedialnych – nagrań sesji z konferencji i warsztatów FOB w 2015 • Bieżące informacje z działań CSR partnerów FOB
 50. 50. Promocja FOB i odpowiedzialnego biznesu Media społecznościowe • Stale rosnąca liczba fanów śledzących nasze profile społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn) • Uzupełniamy strony www i media społecznościowe materiałami z naszych kont w serwisach SlideShare (prezentacje, galerie), Youtube i Katch (multimedia) • Transmitujemy #nażywo konferencje i wydarzenia FOB z wykorzystaniem Youtube Live i Periscope • W 2015 byliśmy 8. najczęściej wzmiankowaną polską organizacją pozarządową na Twitterze (wg. mojepanstwo.pl) 8082 651 582
 51. 51. Patronaty Forum Odpowiedzialnego Biznesu • Kongres Obywatelski • IV Forum Kobiet w Logistyce • Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej Partnerstwa / Partnerstwa merytoryczne • IX Ranking Odpowiedzialnych Firm • Konkurs Kampania Społeczna Roku • Ekoodpowiedzialni w biznesie • Great Place to Work • Europejski Kongres Samorządowy • Kongres Morski Promocja FOB i odpowiedzialnego biznesu Partnerstwa merytoryczne o patronaty
 52. 52. • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda objął patronatem honorowym pierwszą edycją Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” • Udział w pracach Grup Roboczych w ramach Projektu Wizja 2050 we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Deloitte • Karta Różnorodności – projekt na rzecz zarządzania różnorodnością, który w 2015 roku został objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwo Pracy i Polityka Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich • FOB Ambasadorem Karty Dużej Rodziny MPiPS • FOB nominował firmy do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Promocja FOB i odpowiedzialnego biznesu Partnerstwo merytoryczne projektów medialnych
 53. 53. Ludzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 54. 54. Zarząd Ludzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Członek Zarządu Monika Kulik Członkini Zarządu Mirella Panek-Owsiańska Prezeska Zarządu Irena Pichola Członkini Zarządu Anna Rusajczyk Członkini Zarządu Marzena Strzelczak Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Barbara Tęcza Członkini Zarządu
 55. 55. Zespół Ludzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 56. 56. Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dziękujemy za uwagę Warszawa, 18.02.2016r.

×