Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2018

0

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 19
1 von 19

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2018

 1. 1. Kluczowe inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku
 2. 2. Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najdłużej działająca (już od ponad 17 lat) organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. 3. Najważniejsze wydarzenia Kluczowe inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku Spis treści I. Najważniejsze wydarzenia 1. Targi CSR 2. Ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” 3. Wydarzenia Karty Różnorodności II. Konkursy 1. Konkurs „Raporty Społeczne” 2. Hackathon #SustainHack 3. Pióro odpowiedzialności III. Kluczowe publikacje 1. Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku IV. Programy FOB 1. Program Partnerstwa 2. Karta Różnorodności 3. Liga Odpowiedzialnego Biznesu 4. EU Talent V. Szkolenia VI. Zarząd i zespół FOB
 4. 4. Najważniejsze wydarzenia 12 kwietnia 2018 roku spotkamy się na stadionie PGE Narodowy, by wspólnie zastanowić się nad rolą współpracy w biznesie. Podczas 7. Targów CSR odbędzie się także premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”, największego przeglądu działań CSR w naszym kraju. (czytaj więcej…)12 kwietnia 2018 roku PGE Narodowy, Warszawa Marcin Grzybek Menedżer projektów marcin.grzybek@fob.org.pl tel. 661 295 001 Najważniejsze wydarzenia
 5. 5. Najważniejsze wydarzenia Premiera 16. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” odbędzie się 12 kwietnia podczas Targów CSR na PGE Narodowy. W maju rozpoczniemy cykl regionalnych ogłoszeń Raportu. Firmy zainteresowane współpracą przy spotkaniach w regionach zapraszamy do kontaktu. (czytaj więcej…)12 kwietnia 2018 roku PGE Narodowy, Warszawa Marta Borowska Koordynatorka projektów marta.borowska@fob.org.pl tel. 697 679 706 Najważniejsze wydarzenia
 6. 6. Najważniejsze wydarzenia Głównymi wydarzeniami realizowanymi w ramach Karty Różnorodności będą: V Ogólnopolski Dzień Różnorodności oraz konferencja z okazji stulecia uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku. (czytaj więcej…) Cały rok Cała Polska Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Najważniejsze wydarzenia
 7. 7. Najważniejsze wydarzenia W czerwcu 2018 roku rozpocznie się nabór zgłoszeń do 12. edycji konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku 2018 roku. Konkurs organizujemy wraz z Deloitte. (czytaj więcej…) Czerwiec – październik 2018 roku Warszawa Tadeusz Joniewicz Koordynator projektów tadeusz.joniewicz@fob.org.pl tel. 511 313 826 Konkursy
 8. 8. Najważniejsze wydarzenia Hackathon #Sustainhack to maraton polegający na stworzeniu innowacyjnych rozwiązań wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowaliśmy na 12 kwietnia 2018 roku podczas 7. Targów CSR. W ramach projektu wydano już e-book „Hackathony CSR”. (czytaj więcej…)12 kwietnia 2018 roku Stadion PGE Narodowy, Warszawa Marta Górska Koordynatorka projektów marta.gorska@fob.org.pl tel. 512 576 620 #Sustainhack Konkursy
 9. 9. Najważniejsze wydarzenia Coraz częściej dziennikarze i eksperci podejmują tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Potwierdzeniem tego są zgłoszenia do konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Ogłoszenie wyników 8. edycji odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku podczas 7. Targów CSR. (czytaj więcej…) 12 kwietnia 2018 roku Stadion PGE Narodowy, Warszawa Agnieszka Siarkiewicz Menedżerka promocji i komunikacji agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl tel. 669 510 483 Konkursy
 10. 10. Wśród publikacji, które w 2018 roku wyda Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajdą się pozycje poświęcone: • odpowiedzialności biznesu w okresie międzywojennym, • Agendzie 2030 w kontekście wyzwań dla Polski, związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju, • różnorodności w odniesieniu do zarządzania wiekiem, • podsumowaniu dyrektywy i trendów w raportowaniu niefinansowym. (przeglądaj nasze publikacje) Kluczowe publikacje
 11. 11. Na Program Partnerstwa składają się m.in. szkolenia i wspólne publikacje, networking, dostęp do know- how oraz materiałów zagranicznych partnerów FOB, prezentacja dobrych praktyk firmy oraz jej dokonań w ramach CSR. Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu. (czytaj więcej…) Cały rok Cała Polska Ewa Wojciechowicz Menedżerka projektów ewa.wojciechowicz@fob.org.pl tel. 663 020 358 Programy FOB
 12. 12. Najważniejsze wydarzenia W 2018 roku temat przewodni działań Karty Różnorodności brzmi: „1918 – 2018. Od praw wyborczych do równych szans” i dotyczy równouprawnienia w miejscu pracy. W trakcie całego roku będą odbywały się spotkania i webinaria skierowane do sygnatariuszy Karty, których grono liczy ponad 200 podmiotów (firm, instytucji publicznych, organów samorządowych, organizacji pozarządowych). (czytaj więcej…) Cały rok Cała Polska Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Programy FOB
 13. 13. Najważniejsze wydarzenia Formuła 14. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oparta jest na 4 ścieżkach: zrównoważony rozwój, zarządzanie a CSR, miejsce pracy i komunikacja a CSR. Studenci i studentki uczestniczą w warsztatach oraz organizują własne wydarzenia. W ramach projektu odbędzie się także kilkuetapowy konkurs wiedzy o CSR. (czytaj więcej…) Styczeń – czerwiec 2018 roku Cała Polska Marta Górska Koordynatorka projektów marta.gorska@fob.org.pl tel. 512 576 620 Programy FOB
 14. 14. EU Talent to program finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów. (czytaj więcej…) Do sierpnia 2018 roku Cała Polska Marta Borowska Koordynatorka projektów marta.borowska@fob.org.pl tel. 697 679 706 Programy FOB
 15. 15. Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi szkolenia zarówno dla sektora MŚP, jak i dla dużych firm. Zakres i tematykę spotkań dostosowujemy do potrzeb organizacji oraz specyfiki branży, w której działają. Skontaktuj się z nami, by poznać ofertę szkoleń na 2018 rok. (czytaj więcej…) Cały rok Lokalizacja do uzgodnienia Marcin Grzybek Menedżer projektów marcin.grzybek@fob.org.pl tel. 661 295 001 Szkolenia
 16. 16. Najważniejsze wydarzenia Zarząd i zespół FOB Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu Anetta Jaworska Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Monika Kulik Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Irena Pichola Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Barbara Tęcza Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dominika Bettman Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 17. 17. Najważniejsze wydarzenia Zarząd i zespół FOB Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marta Borowska Koordynatorka projektów marta.borowska@fob.org.pl tel. 697 679 706 Marta Górska Koordynatorka projektów marta.gorska@fob.org.pl tel. 512 576 620 Marcin Grzybek Menedżer projektów marcin.grzybek@fob.org.pl tel. 661 295 001 Tadeusz Joniewicz Koordynator projektów tadeusz.joniewicz@fob.org.pl tel. 511 313 826 Agnieszka Kłopotowska Koordynatorka ds. promocji i komunikacji agnieszka.klopotowskaz@fob.org.pl tel. 721 296 197 Karol Krzyczkowski Koordynator projektów karol.krzyczkowskiz@fob.org.pl tel. 601 658 008 Miłosz Marchlewicz Asystent promocji, komunikacji i projektów milosz.marchlewicz@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Katarzyna Mróz Menedżerka projektów katarzyna.mroz@fob.org.pl tel. 695 123 100 Agnieszka Siarkiewicz Menedżerka promocji i komunikacji agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl tel. 669 510 483 Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 22 627 18 71 Ewa Wojciechowicz Menedżerka projektów ewa.wojciechowicz@fob.org.pl tel. 663 020 358 Izabela Zielińska Menedżerka ds. finansowo-kadrowych izabela.zielinska@fob.org.pl tel. 515 830 582
 18. 18. Najważniejsze wydarzenia Kanały komunikacji FOB Odpowiedzialny biznes.pl lob.org.pl Karta Roznorodnosci.pl Forum Odpowiedzialnego Biznesu Liga Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Responsible Business Forum FOB_Poland Prowadzone przez nas działania możecie śledzić na stronach internetowych i kanałach w mediach społecznościowych FOB_Poland

×