Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Karta Różnorodności - oferta

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Karta Różnorodności - oferta (17)

Weitere von ForumOdpowiedzialnegoBiznesu (19)

Anzeige

Aktuellste (20)

Karta Różnorodności - oferta

 1. 1. Zostań Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce! Patron Karty Różnorodności: Patron EU Platform of Diversity Charters: Opiekun Karty Różnorodności: Sygnatariusze Wspierający Karty Różnorodności:
 2. 2. Kluczowe projekty Karty Różnorodności
 3. 3. Koszty przystąpienia do Karty Różnorodności DUŻE FIRMY (>250 pracow.) 6 500 zł + VAT ŚREDNIE FIRMY (50-250 pracow.) 3 500 zł + VAT MIKRO I MAŁE FIRMY (<50 pracow.) bez opłat NGO, GMINY, POWIATY, WOJEWÓDTWA bez opłat
 4. 4. Korzyści dla Sygnatariuszy Karty status Sygnatariusza inicjatywy pod egidą Komisji Europejskiej spotkania merytoryczne dedykowany e-learning dla pracowników_czek wspólne inicjatywy promocja dobrych praktyk D&I firmy dedykowany newsletter możliwość udziału w międzynarodowych projektach korzystanie z wiedzy i doświadczeń szerokiego grona Sygnatariuszy dostęp do badania Diversity IN Check na preferencyjnych warunkach Dostęp do aktualnych badań nt. zarządzania różnorodnością
 5. 5. ✔ systematyczne wprowadzanie zapisów Karty do swojej organizacji; ✔ promocja Karty Różnorodności wśród swoich interesariuszy; ✔ ewaluacja organizacji poprzez udział w badaniu Diversity IN Check (średnie i duże firmy) przynajmniej raz na dwa lata; ✔ kontakt z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności; ✔ dzielenie się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania, zarządzania różnorodnością i inkluzji. Zobowiązania Sygnatariuszy Karty
 6. 6. Diagnoza firmy w zakresie zarządzania różnorodnością Kwestionariusz międzynarodowe standardy 5 obszarów tematycznych • Podstawy zarządzania • Programy i działania • Budowanie zaangażowania • Wskaźniki rezultatów • SDGs • ISO 26000 • GRI Standards • wytyczne OECD
 7. 7. ✔ Dedykowana platforma internetowa (zapewnione bezpieczeństwo i tajemnica danych) i unikalny link do badania. ✔ Weryfikacja odpowiedzi – określona próba ankiet poddawane jest porównaniu z dokumentami źródłowymi i/lub dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w badaniu. ✔ Mitygacja ryzyka reputacyjnego – indywidualna szczegółowa punktacja jest dostępna wyłącznie do wiadomości respondenta. ✔ Narzędzie rozwojowe – szczegółowy indywidualny raporty, w którym przedstawione są wyniki badania dla danej organizacji na tle wyników ogólnych (bez możliwości identyfikacji innych uczestników badania). Wskazania obszarów do rozwoju. ✔ Nad procesem czuwają Eksperci i Ekspertki Rady Diversity IN Check. Korzyści
 8. 8. Spotkanie podsumowujące poziom zarządzania różnorodnością* Jednorazowa opłata Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej 1. 2. 3. 4. 5. Podpisanie umowy lub porozumienia* Weryfikacja zgłoszenia 6. Oficjalne przyjęcie do grona Sygnatariuszy Procedura przystąpienia do Karty Różnorodności 20 dni roboczych Po potwierdzeniu przyjęcia przez FOB. Opłat nie ponoszą: - firmy < 50 pracow. - NGO - jednostki samorz. terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). W zależności od wielkości: < 50 pracow. – porozumienie > 50 pracow. – umowa *warunek konieczny *Dla organizacji uprawnionych do udziału w badaniu Diversity IN Check, zatrudniającej > 50 pracow. Wpis na listę Sygnatariuszy oraz przekazanie dyplomów.
 9. 9. Dodatkowe korzyści: ✔ wyróżnienie na liście Sygnatariuszy KR; ✔ ekspozycja logo w oficjalnych materiałach Karty Różnorodności; ✔ nieodpłatny udział w Diversity IN Check w roku wspierania KR lub dodatkowe szkolenie na wyłączność do 2 h online, do 4 h stacjonarnie; ✔ udział w wydarzeniu Karty Różnorodności, pierwszeństwo w możliwości prezentowania adekwatnych praktyk organizacji w publikacjach, podczas debat Karty Różnorodności; ✔ dodatkowa komunikacja – np. grafika w stopce maila. Koszt: Składka Sygnatariusza w zależności od wielkości firmy x 2 + VAT Sygnatariusz wspierający
 10. 10. ✔ Tytuł Sygnatariusza Karty Różnorodności (KR) ✔ Bezpłatne korzystanie z materiałów wizualnych KR ✔ Możliwość publikacji i promowania dobrych praktyk firmy na portalu KR i w kanałach KR ✔ Możliwość oficjalnego podpisania KR na wybranych stacjonarnych wydarzeniach FOB Komunikacja Sygnatariuszy
 11. 11. 1. Uroczyste podpisanie Karty z przedstawicielem Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stacjonarnym wydarzeniu wskazanym przez FOB 2. Organizacja wewnętrznego wydarzenia z możliwością uroczystego podpisania Karty Różnorodności. Plik z treścią Karty do pobrania i samodzielnego wydruku w większym formacie. Przykładowe scenariusze podpisania KR
 12. 12. Dowiedz się więcej o Karcie Różnorodności w Polsce
 13. 13. Patrycja Kamionek Menedżerka projektów patrycja.kamionek@fob.org.pl +48 571 445 085 Koordynacja: marzena.strzelczak@fob.org.pl Nadzór merytoryczny: Sergiej Podus Koordynator projektów sergiej.podus@fob.org.pl Marzena Strzelczak Zapraszamy do kontaktu

×