Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Estymacja i Planowanie

Ad

Jesienne Wieczory ze Scrum
 “Estymacja i Planowanie”

     2011-09-28
       1

Ad

Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net
                          Wiemy co nieco o t...

Ad

Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net
                          “Żaden plan nie pr...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige
1 von 37 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Estymacja i Planowanie

 1. 1. Jesienne Wieczory ze Scrum “Estymacja i Planowanie” 2011-09-28 1
 2. 2. Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Wiemy co nieco o tworzeniu oprogramowania: od technologii przez organizację pracy po biznesową wartość produktów. Szerzymy Scrum i inne zwinne metody zarządzania by pomóc twórcom tworzyć lepsze produkty, zarabiać więcej i świetnie się przy tym bawić! 2
 3. 3. Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net “Żaden plan nie przetrwał nigdy kontatku z przeciwnikiem.” Generał George Patton 3
 4. 4. Jesienne Wieczory ze Scrum Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net 2011-09-06 Rzut okiem na Scrum 2011-09-20 Praktyki techniczne 2011-09-27 Estymacja i planowanie 2011-10-04 Budowanie zespołów 2011-10-11 Wdrożenie i skalowanie Scrum 4
 5. 5. Organizacja Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Zaczynamy 18:30, kończymy 22:00 Przerwy ~19:30 i ~20:40 Jesteśmy na Ty! Mmmm, wibracje... Kawa! 5
 6. 6. Poznajmy się! Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Kim jesteś? Jaką rolę pełnisz w swojej organizacji? Co Ci się najbardzej podoba w Srum? 6
 7. 7. Po co planować? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net 5~10 przykładów, 4 minuty, w parach 7
 8. 8. Po co planować? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Żeby móc podejmować lepsze decyzje: inwestycyjne: robimy ten projekt czy nie? biznesowe: jaki problem powinniśmy rozwiązać? techniczne: jak zminimalizować ryzyko? Żeby móc skoordynować pracę poszczególnych członków zespołu oraz zespołu z partnerami. 8
 9. 9. Kiedy planowanie zawodzi? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net 5~10 przykładów, 4 minuty, w parach 9
 10. 10. Kiedy planowanie zawodzi? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Brak kontaktu z rzeczywistością: myślenie życzeniowe i zbyt późna weryfikacja założeń. Zlekceważenie ryzyka i długu technicznego. Prawo Parkinsona “Praca przedłuża się by wypełnić zaplanowany na nią czas.” --> kumulacja opóźnień Ludzki mózg nie jest przystosowany do precyzyjnego szacowania. 10
 11. 11. Organizacje źle planują Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net “kryteria sukcesu: budżet, czas, zakres według definicji na starcie projektu” [Standish Group CHAOS Report] Badania ukazują marny stan realizacji tych kryteriów: “~60% dostarczonych funkcji leży odłogiem” “średni projekt przekracza harmonogram o 100%” “ponad 2/3 projektów przekracza budżet” 11
 12. 12. Jak skutecznie planować? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Postaw wartość produktu na pierwszym planie vs. realizacja zaplanowanych zadań Planuj tylko tak daleko jak jesteś w stanie dojrzeć! Oszacuj rozmiar, oblicz czas Zawsze korzystaj z najświeższych informacji + Gromadź dane historyczne! Monitoruj postępy na wielu poziomach Także wewnątrz sprintu. Oddzielnie. 12
 13. 13. Narzędzia planowania Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net User Stories Planning Poker Dostarczone fragmenty produktu! Tablica Scrum Burndown 13
 14. 14. User Stories Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Zanim ruszymy musimy wiedzieć dokąd zmierzamy! Czego chce odbiorca? – Jednostka produkcji o widocznej wartości dla Klienta. Jako <rola>, chce <funkcja>, żeby <wartość>. Obietnica rozmowy 14
 15. 15. Dobre historyjki Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Independent Negotiable Valueable Estimable Small Testable 15
 16. 16. Co to znaczy “gotowe”? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Kryteria akceptacji – o co trzeba zadbać dla danej historyjki? Definition of Done – co jest spełnione dla każdej historyjki? 16
 17. 17. User Stories Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net “Aby zwyciężyć na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, Twoja firma wdraża Scrum. Jako osoba najlepiej rozumiejąca specyfikę zwinnych metod zarządzanie otrzymałeś zadanie opracowania listy potrzeb, jakie powinno spełniać narzędzie wspierające pracę zespołu stosującego Scrum.” Wypisz 10~20 historyjek użytkownika biorąc pod uwagę potrzeby członków zespołu, Scrum Mastera, właściciela produktu oraz wyższego kierownictwa. 12 minut, w parach 17
 18. 18. Jak dobrze umiemy szacować? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Oszacuj następujące liczby takimi przedziałami, aby prawdziwa wartość mieściła się w nich z prawdopodobieństwem 90%. Ile osób mieszka obecnie w Zimbabwe? Ile wynosiło PKB Polski w 2009? Jaki to był % PKB całej Unii Europejskiej? W którym roku urodził się George Lucas? Ile efektów specjalnych zastosowano w trylogii Władca Pierścieni? Ile lat temu zbudowany został Wielki Ziggurat w Ur (Sumeria)? Ile litrów piwa wypija rocznie statystyczny Polak? Rosjanin? Japończyk? 18
 19. 19. Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net 19 Jak dobrze umiemy szacować?
 20. 20. Jak lepiej szacować? Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Porównać względny rozmiar prac Szacować rozmiar, mierzyć czas Spytać osoby, które bedą to robić Połączyć wiedzę kilku ekspertów 20
 21. 21. Planning Poker Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Właściciel produktu wyjaśnia historyjkę zespołowi. Każdy członek zespołu wybiera swoje oszacowanie. Wszyscy odkrywają oszacowanie jednocześnie! Jeśli nie ma zgody, osoby ze skrajnymi wartościami wyjaśniają swój punkt widzenia, po czym następuje kolejna runda szacowania. Jeśli różnica jest niewielka bierzemy większe oszacowanie. 21
 22. 22. Planning Poker Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Jako zespół oszacujemy przygotowane wcześniej historyjki za pomocą Planning Pokera. 22
 23. 23. Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Scrum 23
 24. 24. Planowanie Sprintu Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Część 1 (2h dla dwutygodniowego sprintu) właściciel produktu wyjaśnia najważniejsze historyjki zespół wstępnie wybiera, do ilu historyjek się zobowiąże Cześć 2 (2h dla dwutygodniowego sprintu) zespół planuje jak dostarczyć historyjki rozpisując zadania i podejmując odpowiednie decyzje architektoniczne zespół potwierdza lub renegocjuje zobowiązanie 24
 25. 25. Planowanie Sprintu Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Jako zespół zaplanujemy wybrane trzy wcześniej napisane i oszacowane historyjki dotyczące narzędzia wspierającego pracę zespołów Scrum. 25
 26. 26. Postępy wewnątrz sprintu Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Codzienny Scrum aktualizacja backlogu zadań i pozostałych godzin (sprint burndown) okazja do wczesnego wykrycia problemów i zagrożeń okazja do bieżącej optymalizacji (współ)pracy zespołu 26
 27. 27. Przykład: Acme Products Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Firma Acme Products rozpoczęła projekt przygotowania nowego wydania swojego flagowego produktu przed targami, które odbędą się za 6 miesięcy. Jacek, właściciel produktu, przygotował listę około 50 potrzeb i pomysłów jakie chciałby dodać do produktu. Zespół produktowy w składzie Andrzej, Marcin, Hania, Duarte i Ashok oszacował względną złożoność poszczególnych historyjek. Suma punktów (objętość) całego backlogu wyniosła 157. 27
 28. 28. Pierwsze trzy sprinty Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Sprint 1 – Jacek wybrał 3 najważniejsze historyjki, ale zespół był w stanie dostarczyć tylko dwie z nich za w sumie 6 punktów. Podczas retrospekcji zespół zidentyfikował brak narzędzia continuous-integration jako istotną przeszkodę spowalniającą prace. Sprint 2 - Duarte zainstalował narzędzie CI i zespół korzystając z niego dostarczył 3 historyjki za w sumie 9 punktów. Sprint 3 – Hania zainstalowała ekspres do kawy w sali zespołu dzięki czemu zespół dostarczył dwie duże historyjki za w sumie 13 punktów. 28
 29. 29. Po 6 tygodniach !"#$%#&#'(%)*+#,-.+/*%(* +#0,-('1)*2")0%1)3*&*456* #,-(-%156*,+"1%-7'* '#!" !"#$%&'() Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net '!!" '$" &!" '#" !"#$%&'(")%*+,)-'.")%/)"01* '!" %!" &!" &" %#" $!" %" $" %!" #!" #" $#" !" !" $!" " () /" () 0" () &" () "1" () '!" () ''" #" " " " " -"' -"# -". -"$ -"% ()*+,-"'" ()*+,-"#" ()*+,-"." -" -" -" -"' - -" -" *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, () () () () () () #" !" '()*+,"$" '()*+,"%" '()*+,"&" Dostarczono 28 ptów z backlogu – Jacek ma do dyspozycji działający fragment systemu, który już realizuje 18% wszystkich pomysłów i to tych najbardziej wartościowych. Średnia prędkość = 9.3 – zespół, Jacek i kierownictwo firmy widzą wyraźnie jaka jest rzeczywista efektywność prac. Spodziewana objętość po 12 sprintach = 145 (92%) Przewidywany czas wyczerpania backlogu = 7.5 m-ca 29
 30. 30. Tymczasem u konkurencji Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Waterfall Inc. Dostarczona wartośc = zero Weryfikacja założeń co do zakresu i harmonogramu = domysły Weryfikacja trafności rozwiązania = brak !"#$%&'(")%*+,)-'.")%/)"01* !"#$%#&#'(%)*+#,-.+/* $" '&!" ? !#," '%!" !#+" '$!" !#*" '#!" !#)" '!!" &!" !#(" %!" !#'" $!" !#&" #!" !#%" !" ()*+,-"'" ()*+,-"#" ()*+,-"." ()*+,-"$" ()*+,-"/" ()*+,-"%" ()*+,-"0" ()*+,-"&" ()*+,-"1" ()*+,-"''" ()*+,-"'/" ()*+,-"'0" ()*+,-"'&" ()*+,-"'1" !#$" ()*+,-"'!" ()*+,-"'#" ()*+,-"'." ()*+,-"'$" ()*+,-"'%" ()*+,-"#!" !" -./012"$" -./012"%" -./012"&" 30
 31. 31. Dalsze prace Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Sprint 4 – za namową Andrzeja zespół zaczął stosować TDD, aby zapewnić jakość kodu pozwalającą utrzymać stałe tempo prac. Nauka nowej techniki sprawiła, że zespół dostarczył tylko 3 historyjki za w sumie 7 punktów. Sprint 5 – zespół przyzwyczaił się już do TDD i dostarczył nowej funkcjonalności za 11 ptów. Katastrofa? – po 5 sprincie odszedł Ashok – główny ekspert zespołu, który jako jedyny dobrze rozumiał kluczowy podsystem produktu. Sprint 6 – Zespół samo-zreorganizował się i mimo to dostarczył historyjki za 6 ptów. Podczas retrospekcji zespół postanowił część czasu pracować w parach aby zminimalizować koszt podobnych problemów w przyszłości. Sprint 7~12 – Do zespołu doszła Alicja i przez resztę projektu pomogła zespołowi dostarczyć średnio 10 ptów backlogu w każdym sprincie. 31
 32. 32. Prędkość i burnup !"#$%&'(")%*+,)-'.")%/)"01* Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net !"#$%&'()*+,-&./) '#!" '$" '!!" '#" '!" &!" &" %!" %" $" $!" #" !" #!" " " " " *+, " () '!" () ''" #" " " " " -"' -"/ -"0 -"& -"1 -"# -". -"$ -"% -"' -" -" *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, *+, () () () () () () () () () () !" ()*+,-"'" ()*+,-"#" ()*+,-"." ()*+,-"$" ()*+,-"/" ()*+,-"%" ()*+,-"0" ()*+,-"&" ()*+,-"1" ()*+,-"'!" ()*+,-"''" ()*+,-"'#" Zespół dostarczył funkcjonalność za 112 ptów – 71% całego backlogu. Funkcje te reprezentują znacznie więcej niż 71% wartości! Pozostałe funkcje mogę okazać się być warte mniej niż koszt dodatkowych sprintów. Jeśli nie, Jacek w porozumieniu z Zarządem może przedłużyć projekt mając a) gotowy wartościowy produkt b) swobodę podjęcia tej decyzji. 32
 33. 33. Przewidywanie przyszłości Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net !"#$%&'(%)*)+,-*./01*)2*134+51+6/&-+7&$8&9/)/:+ ;0).1+5"1/$*<+=)/.21>-?+ $!!"# ,!"# +!"# *!"# )!"# (!"# '!"# &!"# %!"# $!"# !"# -./012#$# -./012#%# -./012#&# -./012#'# -./012#(# -./012#)# -./012#*# -./012#+# -./012#,# -./012#$!# -./012#$$#-./012#$%# 33
 34. 34. Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net !" #!" $!" %!" &!" '!!" '#!" '$!" '%!" '&!" () *+, -"' () " *+, -"# () " *+, -". () " *+, -"$ () " *+, -"/ () " *+, -"% () " *+, -"0 () " *+, -"& () " *+, - () "1" *+, 34 -"' () ! *+, " -"' () ' *+, " -"' () #" *+, -"' () . *+, " -"' Scrum vs. Waterfall () $" *+, -"' () / *+, " -"' () % *+, " -"' () 0" *+, -"' () & *+, " ? -"' () 1 *+, " -"# !"
 35. 35. Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net 35 ? Pytania i odpowiedzi
 36. 36. Podsumowanie Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Postaw wartość produktu na pierwszym planie Historyjki Użytkownika (User Stories) Oszacuj rozmiar, oblicz czas Planning Poker, Prędkość (Velocity) Używaj zawsze najświeższych informacji Działające Fragmenty Produktu, Burndown/Burnup Monitoruj postępy także wewnątrz sprintu Scrum Board, Sprint Burndown 36
 37. 37. Zapraszamy Jesienne Wieczory ze Scrum 2011, fluidcircle.net Na kolejne Jesienne Wieczory ze Scrum: 2011-10-04 Wieczór 4 Budowanie zespołu 2011-10-11 Wieczór 5 Wdrożenie i skalowanie Scrum Na naszę stronę: FluidCircle.net Na darmowe konsultacje dla Was lub Waszych firm! Do zobaczenia! 37

×