Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Vinkkejä luvan hakemiseen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nia 300
Nia 300
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Vinkkejä luvan hakemiseen (20)

Anzeige

Weitere von Finanssivalvonta (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Vinkkejä luvan hakemiseen

 1. 1. Vinkkejä luvan hakemiseen Henna Toivonen 1
 2. 2. Vinkkejä luvan hakemiseen 3.2.2020 Henna Toivonen 2 ? Kolmannet maat ETA maat Tarvitaanko toimilupaa tai rekisteröintiä? Toimilupavaiheen haasteet ja vinkit Toiminnan laajentaminen kansainväliseksi
 3. 3. Tarvitaanko lupaa? 3.2.2020 Henna Toivonen 3 Liiketoiminnan kuvaus 1. Haettavat luvat 2. Liiketoimintamalli 3. Rahavirtojen kuvaus Mitä toimilupatyyppejä kuvaus vastaa? • Maksupalvelulupa • Virtuaalitoiminta • Sijoituspalvelut • Rahasto • Joukkorahoitus • Pankki • Vakuutus
 4. 4. Mitä luvanvarainen maksupalvelu on?  Maksun välittämistä henkilöltä toiselle siten, että välissä oleva toimija saa varat väliaikaisesti haltuunsa esim. asiakasvaratilille.  Maksupalvelua on esimerkiksi maksutapahtuman toteuttaminen, AIS tilitietopalvelun tarjoaminen ja rahanvälitys. 3.2.2020 Henna Toivonen 4 Kuvan lähde: BlackWallet
 5. 5. Toimiluvallinen tai rekisteröity yhteisö voi luvallaan harjoittaa useita maksupalveluja (MLL 1 §) 1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyvät toimet; (maksutilit) 2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiirtona, varojen siirtona palveluntarjoajan maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä; (maksutapahtuman toteutus) 3) maksuvälineen liikkeeseenlasku; 4) maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva maksutapahtuman hyväksyminen ja käsitteleminen, joka johtaa varojen siirtämiseen maksunsaajalle; (maksujen vastaanotto) 5) rahanvälitys; 6) maksutoimeksiantopalvelu; (PIS) 7) tilitietopalvelu (AIS) 3.2.2020 Henna Toivonen 5
 6. 6. Laissa on poikkeussäännöksiä maksulaitoksen lupatarpeelle  Rajatun verkon piirissä maksupalveluja tarjoavat (MLL 8 a §)  On yhteen paikkaan tai tuotteeseen sidottu maksutapahtuma  Kauppaketjun kortti, toimii vain tietyssä liikkeessä tai kauppakeskuksessa  Bensakortti eli myydään yhtä yksilöityä tuotetta  Jos voi ostaa muutakin esim. elintarvikkeita ei ole enää rajatun verkon piirissä oleva maksupalvelu  Teleyrityspoikkeuksen piirissä maksupalveluja tarjoavat 3.2.2020 Henna Toivonen 6
 7. 7. Mitä muuta maksulaitosluvan saanut toimija saa tehdä  Tarjota maksupalveluun liittyvää luottoa (tietyin rajoituksin)  Tarjota maksupalveluun liittymätöntä luottoa  Harjoittaa muutakin toimintaa (esimerkiksi teknistä palveluntarjontaa muille toimijoille)  Tarjota valuutanvaihtopalveluita  Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 a luvussa tarkoitettua tilinsiirtopalvelua  Muu toiminta ei saa olla liian suuri riski maksupalvelutoiminnalle  Maksupalvelujen ohessa on mahdollista tarjota virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita  virtuaalivaluuttapalveluiden tarjoamiseen tarvitaan oma rekisteröinti 3.2.2020 Henna Toivonen 7
 8. 8. Toimiluvallisen ja rekisteröidyn toimijan ero Lupa Välitettyjen varojen määrä Vähimmäispääoma Europassi Hakemus ja raportointi Toimiluvallinen maksulaitos (tai sähkörahayhteisö) Ei rajoitusta välitettyjen varojen määrälle tai liikkeeseen lasketun sähköisen rahan määrälle 20 000 – 350 000 € lupatyypistä riippuen Kyllä VMA 1040/2017 Rekisteröity toimija (tai sähkörahayhteisö) Max keskimäärin 3 milj. € / kk varojen välitystä, sähkörahan liikkeeseenlasku max. 5 milj. €. Ei vaatimusta Ei europassimahdollisuutta; palvelun tarjonta mahdollista vain Suomessa ja ETA- alueen ulkopuolella MOK 8/2016. Hieman kevyempi dokumentaatio ja raportointivelvollisuus PISP - toimilupa Ei rajoitusta välitettyjen varojen määrälle 50 000 € + vakuus/vakuutus Kyllä VMA 1040/2017 osittain kevennetty AISP - rekisteröinti - vakuus/vakuutus Kyllä VMA 1040/2017 osittain kevennetty 3.2.2020 Henna Toivonen 8
 9. 9. Maksulaitoksen toimilupa  Yhtiön merkittävät sidonnaisuudet  Taloudelliset toimintaedellytykset  Liiketoimintasuunnitelma, kannattavuusarviot ja - tavoitteet, omien varojen riittävyyden arvio, pääomasuunnitelma, kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä  Vastuuvakuutus tai muu vastaava vakuus (MLL 26 a §)  Asiakasvarojen suojaaminen, selvitys maksujenvälityksestä  Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä  Ulkoistukset ja asiamiehet  Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus  Asiakkaan tuntemis- ja tunnistamisjärjestelmä sekä rahanpesuun liittyvä riskienhallinta 3.2.2020 Henna Toivonen 9  Selvitys hakijasta: toiminimi, yhteystiedot, kotipaikka, yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen ptk, kaupparekisteriote  Luettelo ja kuvaus tarjottavista maksupalveluista  Vähimmäispääoman maksu 20 000€ - 350 000€  Selvitys yhtiön perustajista ja tärkeimmät osakkeenomistajat ja niiden omistusosuudet sekä tilintarkastajat  Yhtiön johtoa koskevat tiedot sekä näiden sopivuus ja luotettavuusselvitykset  Ansioluettelot, liiketoimintakieltorekisteriote, maistraatin todistus täysivaltaisuudesta, maksuhäiriö ja ulosottotiedot, oma vakuutus hyvämaineisuudesta  Fiva hankkii otteet rikos- ja sakkorekisteristä Lista suuntaa-antava, tarkemmat tiedot maksulaitoslaissa ja valtiovarainministeriön asetuksessa VMA 1040/2017
 10. 10. Rekisteröintiä hakevan maksujenvälittäjän vaatimukset  Toimiluvasta poiketen ei tarvita:  Ei pääoman minimivaatimusta  Kevennetyt taloudellisten toimintaedellytysten vaatimukset  Kannattavuusarviot ja -tavoitteet, tulos- ja tase- ennusteet, vakavaraisuuden hallinta (VMA 10§)  Omat varat ja näiden laskentamenetelmät (VMA 4 § ja 10 §)  Selvitykset omistajista ja sidonnaisuuksista (VMA 5 § ja 8 §)  Sisäisen valvonnan järjestäminen  Sopimukset ja menettelytavat  Poikkeuksena AIS, tarvitaan suunnitelmat omien varojen riittävyydestä, vastuuvakuutus tai muu vastaava vakuus (MLL 26 a §) 3.2.2020 Henna Toivonen 10  Tarjottavat maksupalvelut  Liiketoiminnan kuvaus  Luotettava hallinto  Selvitykset yhtiön johdosta sekä sen luotettavuudesta ja sopivuudesta  Ansioluettelot, liiketoimintakieltorekisteriote, maistraatin todistus täysivaltaisuudesta, maksuhäiriö ja ulosottotiedot, oma vakuutus hyvämaineisuudesta  Fiva hankkii otteet rikos- ja sakkorekisteristä  Operatiivisten riskienhallinnan järjestäminen  Järjestelmät ja jatkuvuussuunnittelu  Asiakkaan tuntemis- ja tunnistamisjärjestelmä sekä rahanpesuun liittyvä riskienhallinta
 11. 11. 3.2.2020 Henna Toivonen 11 Maksulaitoslaki Fiva Määräykset ja ohjeet Operatiivisista riskeistä 8/2014 Fiva Määräykset ja ohjeet Toimiluvista ja rekisteröinneistä 8/2016 Toimilupa- hakemuksen dokumentit Hakemuksissa ollut keskimäärin 25 liitedokumenttia Yhteensä sivuja 400- 700 Tutustu näihin dokumentteihin VM asetus 1040/2017 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä EBA dokumentit https://www.finanssivalvonta.fi/ saantely/saantelykokonaisuudet/psd2/
 12. 12. Mitä lupia virtuaalitoiminta vaatii?  Virtuaalirekisteröinti mikäli ei liiku muuta kuin virtuaalivaluuttaa  Jos virtuaalivaluuttaa ja virallista valuuttaa tarvitaan  Virtuaalirekisteröinnin lisäksi maksulaitosrekisteröinti tai toimilupa 3.2.2020 Henna Toivonen 12 Tarkista valuuttatermit
 13. 13. 23.1.2019 Henna Toivonen 13 Miten nopeuttaa toimiluvan / rekisteröinnin hakemusvaihetta
 14. 14. Hakemus- materiaalin toimittaminen Fivaan Materiaalin täydennys- vaiheet Toimilupa- käynti Toimiluvan päätös- käsittely Toimiluvan myöntäminen 3.2.2020 Henna Toivonen 14 Toimilupaprosessi
 15. 15. Yleisimmät ongelmat toimitetussa aineistossa 3.2.2020 Henna Toivonen 15 Kuvaukset ja prosessit ei ole kuvattu riittävän tarkasti Poikkeamien käsittelyä ei ole kuvattu riittävän tarkasti Riskien identifiointi, niiden käsittely ja vastuut
 16. 16. Haasteellisimmat osuudet  Koskee kaikkia lupatyyppejä 1. Hakemukseen liittyvän liiketoiminnan kuvaus ja rahan kulku maksupalvelussa 2. Operatiivisten riskien hallinta, IT ja tietoturva 3. Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi  Virtuaalireksiteröinnissä erityisesti etätunnistamisen menetelmät  Lisäksi toimilupahakemuksissa 4. Omien varojen laskelmat 3.2.2020 Henna Toivonen 16
 17. 17. Tarkka liiketoimintamallin kuvaus hakemuksessa  Haettavat maksupalvelut ja niiden kuvaukset  Kenelle tarjotaan  Minkä kanavien kautta palvelut ovat käytettävissä (verkkoselaimella, mobiilisovellus jne)  Miten maksajien varat otetaan vastaan ja miten maksupalveluntarjoaja siirtää varat muille osapuolille  Kuvaukset palveluun tunnistautumisesta ja maksutapahtuman hyväksymisestä  Ansaintamalli 3.2.2020 Henna Toivonen 17
 18. 18. Operatiiviset riskit, tietojärjestelmät ja jatkuvuussuunnittelu - minimivaatimukset  Tietojärjestelmien kuvaus  Mitä järjestelmiä käytössä, ylätason arkkitehtuurikuvaus  Vastuunjako (myös ulkoistetuissa toiminnoissa), varahenkilö  Häiriöiden hallinta  Kuvaus it-ja liiketoiminnan jatkuvuudesta (kuka vastaa ml. ulkoistetut toiminnot)  Tietohallintostrategia ja tietoturva  Mahdolliset auditointiraportit, keskeiset ohjeet käyttöoikeuksista, tietojen tallentamisesta, salasanapolitiikasta, etäkäytöstä  Raportointimallin kuvaus (kuinka yhtiö raportoi omalle johdolleen ja viranomaisille) operatiivisista riskeistä 3.2.2020 Henna Toivonen 18  Operatiivisten riskien kuvaus  Kuvaus miten riskit tunnistettu ja arvioitu, kuka toiminnosta vastaa, kuka tekee riskienhallintaa  Riskikartoitukset esimerkiksi taulukkoon  Riskien luokittelu  Perustelu miksi nostettu riskeiksi  Hallintakeinot  Kuvaus ulkoistetuista toiminnoista ja sopimukset  Kenelle ulkoistettu, kumppanit, konesalin, palvelimien ja tietokantojen sijainti vai pilvipalvelu (tietosuoja jos EU-alueen ulkopuolella)
 19. 19. Esimerkki riskikartoitustaulukon rakenteesta 3.2.2020 Henna Toivonen 19
 20. 20. Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi  Riskiarvio  Kuvaus miten riskiarvio on koottu; mitä lähdeaineistoa on käytetty  Tunnistetut riskit luokiteltuna asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimiin sekä jakelukanaviin  Painotus/riskitaso ja perustelu painotukselle  Riskien kontrollikeinot  Asiakkaiden riskiluokittelu  Riskitaulukko – yleensä erillinen dokumentti 3.2.2020 Henna Toivonen 20
 21. 21. Esimerkki AML riskit taulun rakenteesta Riskit ja poikkeamien käsittelyn prosessit ja vastuut kuvattuna 3.2.2020 Henna Toivonen / Sisäinen 21 Risk ID Category Risk factor / Risk descriptio Inherent risk level Inherent risk level's reasons Customer risk level indicator Existing controls / mitigation actions Reasoning of the control and defining residual risk Risk response Residual risk Clients High Medium Low Products & Services Channels Geographies Other risk factors
 22. 22. Asiakkaan tunteminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointi  Selvitys menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi  Ulkomaiset asiakkaat  Miten asiakkaan henkilöllisyys todennetaan, todentamisdokumentit, asiakastietolomakkeet, PEP- aseman selvitys, tosiasialliset edunsaajat  Etätunnistamisen menetelmät jos käytössä  Jokaiselle asiakasriskiluokalle oma eroavat menettelyt – yksinkertaistettu, normaali ja tehostettu  Tuntemistietojen dokumentointi ja säilyttäminen (todentamisasiakirjat ja esim. varojen alkuperän selvitys)  Jatkuvan seurannan menetelmät – monitorointi manuaalisesti ja/tai järjestelmäpohjaisesti  Ilmoitusvelvollisuus  Epäilyttäviin liiketoimiin reagoimisen riittävän nopeasti  Miten tapahtuu epäilyttävien ja poikkeuksien havaitsemisen jälkeen, kuka tekee päätökset jatkotoimista, raportointi 3.2.2020 Henna Toivonen 22
 23. 23. Omien varojen laskelmat Omien varojen laskentaan liitttyvä aineisto Toimilupa PIS AIS Omien varojen laskelma toimiluvan hakemishetken tilanteesta. Kyllä • Laskentametodit: • Kulusidonnainen • Maksutapasidonnainen • Summamenetelmä • Mahdollinen lisäpääoman tarve Kyllä Tarvitaan vain tieto Tulos- ja tase-ennusteet kolmelle vuodelle eri skenaarioilla Kolmelle eri skenaariolle (perusennuste ja kaksi heikompaa) Sisältäen vain pääerät, kaksi skenaariota perus ja heikko Sisältäen vain pääerät, kaksi skenaariota perus ja heikko Omien varojen ja omien varojen vaatimusten ennusteet kolmelle vuodelle eri skenaarioilla Kolmelle eri skenaariolle perusennuste ja kaksi heikompaa Sisältäen vain pääerät, kaksi skenaariota perus ja heikko Kyllä Pääomasuunnitelma yhtiön lisäpääomittamiseksi Toimenpiteet ja aikataulu Kyllä Kyllä Kyllä 3.2.2020 Henna Toivonen 23
 24. 24. 23.1.2019 Henna Toivonen 24 Toiminnan laajeneminen ulkomaille – tarvittavat toimenpiteet
 25. 25. Lupa Suomessa ETA Kolmannet maat Maksulaitos- ja PIS-toimilupa Notifikaatio Toimija selvittää kohdemaan viranomaisilta onko toiminnalle estettä. Toimija tekee Fivalle selvityksen suunnitelluista toiminnoistaan. Rekisteröity toimija (tai sähkörahayhteisö) Ei voi notifioida Tilipalvelu AIS-rekisteröinti Notifikaatio Virtuaalirekisteröinti, ei välitä fiat rahaa Toimija selvittää kohdemaan viranomaisilta onko toiminnalle estettä. Virtuaalirekisteröinti, välittää fiat rahaa Toimija selvittää kohdemaan viranomaisilta onko virtuaalitoiminnalle estettä. Lisäksi maksulaitoksen toimilupaan perustuva notifikaatio. 3.2.2020 Henna Toivonen 25
 26. 26. Jatkuva valvonta  Valvonta tehdään toimilupadokumentaation pohjalta  Varmistetaan, että toiminta on kuvatun mukaista  Valvonta- ja tarkastuskäynnit  Raportointi  Taloudellinen raportointi kerran vuodessa  Operatiiviset ja turvallisuusriskit – Raportointi Finanssivalvonnalle  Operatiivisten ja turvallisuusriskien hallinta MLL 19 a §  Vuosittainen riskiarvio Fivalle  Poikkeamista ja petoksista ilmoittaminen MLL 19 b §  Ilmoitus Fivalle merkittävästä operatiivisesta ja turvallisuuspoikkeamasta, ilman aiheetonta viivytystä  Vähintään vuosi-ilmoitus Fivalle maksuvälineisiin liittyvistä petoksista 3.2.2020 Henna Toivonen 26
 27. 27. Kiitos! Henna Toivonen 27

×