Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa

Rahamuseon yleisöluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus näkyy pörssiyhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa? Fivan johtavan asiantuntijan Sirkku Palmuaron esitysmateriaali rahamuseon yleisöluennosta 20.10.2020.

Rahamuseon yleisöluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus näkyy pörssiyhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa? Fivan johtavan asiantuntijan Sirkku Palmuaron esitysmateriaali rahamuseon yleisöluennosta 20.10.2020.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa (20)

Anzeige

Weitere von Finanssivalvonta (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa

 1. 1. Miten covid-19-pandemian vaikutus näkyy pörssiyhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa vuonna 2020 Rahamuseon yleisöluento 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 1
 2. 2. Sisältö • Listayhtiöiden taloudenseuranta pandemiavuonna 2020 • Yhtiöiden ensimmäiset reaktiot maaliskuussa • Miten covid-19-pandemian ja siihen liittyeiden rajoitustoimien vaikutus näkyi suomalaisten listayhtiöiden osavuosikatsauksessa* Q1/2020? • Miten tilanne oli muuttunut vuoden toisella kvartaalilla Q2/2020, kun pandemia ehti vaikuttaa jo lukuihinkin? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2 *21.10.2020 korjattu termi “osavuosikatsauksessa”
 3. 3. Listayhtiöseurannan toteutus ja analyystietojen hyödyntäminen valvonnassa 1 (2) Listayhtiöiden seuranta pandemiavuonna 2020 • Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin takia valvojan ajantasaisen seurannan merkitys on korostunut tänä vuonna. • Valvojan on ollut tärkeää saada ajantasainen kuva listayhtiöiden tilanteesta ja mahdollisesta kriisiytymisestä. • Valvonnan näkökulmasta lisäksi tarkastellaan mitä yhtiöt ovat kertoneet − covid-19 vaikutuksista, lisääntyneestä epävarmuudesta ja mahdollisista uusista epävarmuustekijöistä, − lisääntyneestä johdon harkinnasta, mahdollisista arvonalentumisista ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä. • Seurannan tueksi on käyty aktiivisesti markkinaosapuolikeskusteluja. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 3 Tietojen keräämisessä on käytetty omia kaavoja, jotta tieto olisi vertailukelpoista yhtiöiden ja kausien välillä. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, kriteeristöä ei kehitetty tarkasti.
 4. 4. Listayhtiöseurannan toteutus ja analyystietojen hyödyntäminen valvonnassa 2 (2) Seurannan merkitys • Taloudellisia indikaattoreita hyödynnetään tiedonantovelvollisuuden valvonnan eri osa- alueilla suuntaamaan työtä riskiperusteisesti yhtiöittäin ja toimialoittain. • Pyritään ennakoimaan mahdollisia taloudellisen raportoinnin ongelmakohtia kriisitilanteessa. − Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut useita kannanottoja koskien pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutusta taloudelliseen raportointiin. − Finanssivalvonta on julkaissut Markkinat-tiedotteessaan artikkeleita ajankohtaisista asioista listayhtiön tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 4 Tietojen keräämisessä on käytetty omia kaavoja, jotta tieto olisi vertailukelpoista yhtiöiden ja kausien välillä. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, kriteeristöä ei ole kehitetty tarkasti.
 5. 5. Listayhtiöiden ensimmäiset reaktiot maaliskuussa Seuranta tulosvaroituksista ajalla 28.2.–29.5. • Ennen Q1 raportointia 78 yhtiötä antoi negatiivisen tulosvaroituksen. − 21 yhtiötä antoi uuden näkymän ja loput 57 yhtiötä luopui näkymien antamisesta toistaiseksi. − Yli puolet tulosvaroituksista annettiin ajalla 16.–27.3. − Yksi yhtiö antoi 3 tulosvaroitusta (näistä viimeisin Q1-raportissa). • 34 yhtiötä peruuttanut/muuttanut osingonjakoesitystään. • 41 yhtiötä julkistanut tiedon yt- neuvotteluista. • Q1-raportoinnin yhteydessä 15 yhtiötä antoi negatiivisen tulosvaroituksen. − 6 yhtiötä antoi positiivisen tulosvaroituksen. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tulosvaroitukset päiväkohtaisesti Lähde: Finanssivalvonta.
 6. 6. Likviditeetin hallinta ja rahoituksen saatavuus keskiössä tilanteen eskaloiduttua Suomessakin maaliskuun lopulla Ensimmäisillä viikoilla pörssiyhtiöt keskittyivät Seuraavaksi ryhdyttiin toteuttamaan kustannusrakenteen joustoja Kriisin vaikutukset ilmenivät mm. seuraavilla tavoilla • Likviditeettipuskureiden vahvistamiseen • Rahoitusjärjestelyjen joustavuuteen • Operatiivisen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen (mm. etätyöjärjestelyt ja toimivat tietoliikenneyhteydet) • Yt-neuvottelut • Ei-kriittisten investointien lykkääminen • Ulkoistamistarpeiden kriittinen tarkastelu • Kysynnän lasku • Resurssien saatavuus • Hankintaketjun ongelmat Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 6 “Suomalaisten pörssiyhtiöiden taseet olivat kriisin käynnistyessä lähtökohtaisesti vahvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta”, totesi Katja Keitaanniemi (Kauppalehti 9.4.) ”Lippo Suominen: ”Vasta vuoden viimeisen kvartaalin perusteella voidaan alkaa arvioida, miten koronavirus ja sen torjuntatoimet vaikuttavat yhtiöihin pidemmällä aikavälillä” (Talouselämä 9.4.)
 7. 7. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 7 17.3.2020: Ponsse Oyj antaa tulosvaroituksen. Yhtiössä ei tulla pääsemään asetettuun liikevoittotavoitteeseen. Epävarman tilanteen johdosta Ponsse ei tässä vaiheessa anna uutta tulosohjausta kuluvalle vuodelle. 16.3.2020:Viimeaikaisista erittäin vakavista ja maailmanlaajuisista koronavirusvaikutuksista johtuen Finnair päivittää jälleen taloudellista näkymäänsä. Kysynnän huomattavan heikkenemisen vuoksi Finnair leikkaa 90 % normaalikapasiteetistaan huhtikuun 2020 alusta alkaen siihen asti, kunnes tilanne on parantunut. Erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Finnair tekee kustannuksiinsa merkittäviä lisäsopeutuksia. Yhtiön hallitus on harkinnut osingonjakoehdotustaan ja on olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että osingonjaosta tulisi pidättyä. 18.3.2020: Stockmann arvioi, että koronavirusepidemian puhkeaminen sekä sen aiheuttamat rajoitukset ja säännökset ”tulevat merkittävästi heikentämään liiketoimintojen volyymiä ja kannattavuutta”. 6.4.2020: Stockmann Oyj Abp on päättänyt jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn. Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia (COVID-19) on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja on alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan. 2.4.2020: NoHo Partners tiedotti 26.3.2020 käyvänsä rahoitusneuvotteluja siltarahoitukseksi koronakriisin aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi. Neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen, ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Rahoitusta käytetään kriisin ajan yrityksen toimintaan ja käyttöpääoman hallintaan.
 8. 8. Yhtiöiden markkina-arvojen kehitys suhteessa niiden oman pääoman kirjanpitoarvoon: kehitys koronavuonna 2020 • Price-to-Book-luku mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen taseen omaan pääomaan. • Helsingin päälistan yhtiöiden Price-to- Book-käyrä kuvastaa suhteellisen tasaista palautumista sen jälkeen, kun tunnusluvut laskivat maaliskuussa. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 8 Lähde: Reuters.
 9. 9. Miten covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät suomalaisten listayhtiöiden Q1/2020 raporteissa? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9
 10. 10. Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 95) 1(2) • Kokonaisliikevaihto laski -3,5 % suhteessa vertailukauteen. − 38 prosentilla yhtiöistä liikevaihto laski. • Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski -1,5 % suhteessa vertailukauteen. − 56 prosentilla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski. • Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat (n=87) olivat kasvaneet 26,3 prosentilla per 31.3. verrattuna 31.12.2019. Tämän selittänevät osaltaan − yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista; ja − ei-pakollisten investointien jäädyttäminen; sekä se, että − kassavarat ovat tyypillisesti korkeat keväällä yhtiöiden valmistautuessa osingonmaksuun. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 10
 11. 11. Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 95) 2 (2) • Likviditeettitilannetta kuvattiin pääosin hyvänä. • Kokonaisvelkaantuneisuusaste oli 54,5 % (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma). • Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 88,13 %. • Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 5 yhtiötä. Raportoidut arvonalentumiset eivät olleet merkittäviä. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 11
 12. 12. Liikevaihdon muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 12 Health Care (Orion, Pihlajalinna, Terveystalo, Revenio, Oriola) • Kaikilla yhtiöillä Terveystaloa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi Industrials (36 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec..) • Liikevaihto laski 10/36 yhtiöstä • Kone, Huhtamäki, Konecranes, YIT, Metso pysyi lähes samana • Valmet + 20 % Consumer Services (mm. Finnair, Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä) • Liikevaihto laski 4/9 yhtiöstä • Painotalot ja Kesko pärjäsivät hyvin, samoin Tokmanni • Rankin lasku Finnair, Viking Line, Stockmann, (NoHo) -2% -2% -11% -13% -20% 0% 4% 6% 9,10% 9% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Technology Consumer Goods Materials Oil & Gas Utilities Consumer Services Financials Telecommunications Industrials HealthCare Telecommunications = Elisa, Oil & Gas = Neste, Utilities = Fortum. Kesko sisältyy Consumer Services -toimialaan.
 13. 13. Liikevaihdon muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 13 Technology (mm. TietoEVRY, Nokia, Technotree, Solteq, Basware, S-Secure): • Liikevaihto kasvoi 11/13 yhtiöllä. Consumer Goods (mm. Marimekko, Harvia, Apetit, Suominen, Raisio, Nokian Renkaat, Olvi, Rovio) • Liikevaihto laski 7/13 yhtiöstä • Ei laskenut: Harvia, Olvi, Apetit, HKScan, Raisio -2% -2% -11% -13% -20% 0% 4% 6% 9% 9% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Technology Consumer Goods Materials Oil & Gas Utilities Consumer Services Financials Telecommunications Industrials HealthCare Materials ( 7 yhtiötä mm. Stora Enso, UPM, Ahlstrom- Munksjö, Outokumpu, Kemira) • Liikevaihto laski 7/7 yhtiöstä: Stora Enso ja UPM eniten (lakot)
 14. 14. Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 1 (3) • Tulos verojen jälkeen laski kaikilla yhtiöillä -1,5 % suhteessa vertailukauteen. • 56 prosentilla (53/94) yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. • Mediaanitulos verojen jälkeen 2,1 (vrt. 3,0). • Toimialakohtaiset erot ovat suuret. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 14
 15. 15. Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 2 (3) Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 15 Industrials (36 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec..) • 8/36 positiivinen tulos • Cargotec -63% • Kone -10% • Wärtsilä -50 % • Huhtamäki + 20% Technology (12 yhtiötä, mm. TietoEVRY, Nokia, Technotree, Solteq, Basware, S-Secure): • Yhteenlaskettu tulos parani +86%:lla, mutta oli edelleen -61 meur negatiivinen • Tulos positiivinen 7/12 yhtiöllä Materials (mm. Ahlstrom-Munksjö, UPM, Stora Enso, Kemira, Outokumpu.) • Ahlstrom Munksjö paransi tulosta 4,1 -> 46,6 meur • Metsäyhtiöillä tulos laski (alkuvuoden lakot) StoraEnso: 226 -> 149 meur, UPM 304 ->192 meur • Outokumpu paransi tulosta -39 -> 22 meur -194% -90% -32% -27% -20% -19% 13% 29% 86% 161% -250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Consumer Services Consumer Goods Oil & Gas Financials Industrials Materials Telecommunications HealthCare Technology Utilities
 16. 16. Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 3 (3) 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16 Utilities (=Fortum) toimialan tulos sisältää 431 miljoonan euron myyntivoiton Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteisen -222 miljoonan euron tulosvaikutuksen liittyen Uniperin raportointiin tytäryhtiönä Consumer Services (mm. Finnair, Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä) • Yhteenlaskettu tulos oli -177 meur • Suurin yksittäinen tekijä Finnairin tappio (-143 meur). • Stockmannilla ei kovin paljon heikennystä vertailuvuoteen • Kesko + 20% • Alma Media + 12% Consumer Goods (mm. Marimekko, Harvia, Apetit, Suominen, Raisio, Nokian Renkaat, Olvi, Rovio) • Tuloksen laskun suurin yksittäinen elementti oli Nokian Renkaiden tulospudotus 194 -> 2,4 meur • Suominen +218 % • Hyvin pärjäsivät Altia, Atria, Olvi, Rovio -194% -90% -32% -27% -20% -19% 13% 29% 86% 161% -250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Consumer Services Consumer Goods Oil & Gas Financials Industrials Materials Telecommunications HealthCare Technology Utilities
 17. 17. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 17 Cargotec: Koronaviruspandemia, kasvanut epävarmuus ja pandemiaan liittyvät viranomaistoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin toimintaympäristöön, tilauksiin, toimintoihin, hankintaketjuun ja toimituksiin. Pandemian vaikutus näkyi kaikissa liiketoiminta-alueissa, erityisesti tilauksissa sekä Hiabin liikevaihdossa ja tuloksessa. Wärtsilä: Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset, uusimmat talouden kehittymistä koskevat ennusteet ja öljyn hinnan jyrkkä lasku ovat vaikeuttaneet toimintaa sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla. Alustilauksia kirjattiin vain 127 sopimusta (227 edellisvuoden vertailukaudella, lukuun ottamatta raportointikauden jälkeen rekisteröityjä tilauksia), mikä heijastelee vallitsevaa kysynnän epävarmuutta. Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi kiinteiden kustannusten osuus oli tavallista suurempi ja kenttähuollon henkilöstön käyttöaste heikompi.Nokia: COVID-19:n vaikutus Nokian liiketoimintaan on toistaiseksi ollut suhteellisen rajallista ja pääasiassa liittynyt toimitusketjuhaasteisiin Kiinassa. Lisäksi COVID-19 on vaikuttanut tiettyjen varojen arvostukseen, kuten julkisesti noteerattomiin Nokian venture fund- sijoituksiin ja eläkejärjestelyihin liittyviin varoihin, joiden arvostus on luonnostaan haastavaa nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa. Ponsse: Koronapandemia alkoi kuitenkin selvästi vaikuttaa neljänneksen loppua kohti sekä metsäkoneiden kysyntään että komponenttien saatavuuteen. Vuoden 2019 puolella alkanut metsäkonemarkkinan heikkeneminen ja pandemian aiheuttama lisäshokki hiljensi metsäkoneiden kysyntää voimakkaasti useilla markkinoilla. Evli: Ennennäkemättömän rajun osakkeiden ja yrityslainojen laskun seurauksena Evlin oman taseen tuotot heikkenivät ja palkkiotuottojen kasvu hidastui. CapMan kirjasi sijoitustensa käyvistä arvoista 8,4 miljoonan euron (laskennallisen) arvonalennuksen (opo n. 100 meur). Kemira: Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimasi moni merkittävä tapahtuma: COVID-19- tilanne kehittyi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja öljyn hinta laski selvästi. Lisäksi kahden viikon lakko Suomessa helmikuussa vaikutti Pulp & Paper -asiakkaisiimme. Tästä huolimatta meillä oli hyvä alku uudelle vuodelle, sillä pystyimme lieventämään näiden tapahtumien vaikutuksia hyvin. Myös kaikki tuotantolaitoksemme olivat toiminnassa koko neljänneksen ajan kaikilla maantieteellisillä alueilla. StoraEnso: Nykyinen tilanne on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu. Stora Enson tulos kärsi enemmänkin vuoden alun lakoista Suomessa.
 18. 18. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18 Marimekko: ”Koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020”. Kivijalkakauppa sakkasi, mutta verkkokaupan kasvu johti viivästyksiin toimituksissa. Suominen: ”COVID-19 pandemia kasvatti myyntimääriä kaikilla markkina-alueillamme”. Orion: COVID-19-epidemia lisäsi alkuvuonna kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta etenkin itsehoitotuotteissa. COVID-19-epidemia lisäsi alkuvuonna kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta etenkin itsehoitotuotteissa. Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on viime vuosina voimistunut. Meneillään oleva COVID-19-pandemia on selkeästi nostanut tätä riskiä. ”Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminta kehittyi erinomaisesti edelliseen vuoteen nähden. Myyntivolyymi ja liikevoitto kasvoivat selvästi kaikilla kotimarkkinoilla. Liikevoitto kasvoi yli 30 prosenttia. ” Kesko: Ruoan kysyntä hyvä, erityisesti verkkokaupassa, käyttötavara, rakentaminen ja talotekniikka sekä autokauppa laskee. Tokmanni: asiakasvirrat pienentyneet, keskiostos kasvanut, asiakkaat siirtyneet verkkokauppaan (liikevaihto kasvoi vertailukaudesta). F-Secure: Tähän mennessä pandemia ei ole vaikuttanut negatiivisesti F- Securen ohjelmistoliiketoimintaan yrityksille tai kuluttajille. Markkinaepävarmuuden ei odoteta vaikuttavan merkittävästi sopimusten uusimisiin. Ohjelmistotuotteiden ja hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) uusmyynnissä voidaan kuitenkin nähdä mahdollista hidastumista loppuvuoden aikana.
 19. 19. Kassa ja velkaantuneisuusaste 31.3.2020 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 19 • Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat (n=87) olivat kasvaneet 26,3 %:lla per 31.3. verrattuna 31.12.2019 tilanteeseen • Kokonaisvelkaantuneisuusaste oli 54,5 % (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma) • Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 88,1 % Velkaantuneisuusaste: korolliset velat / oma pääoma. Otoksessa 87 / 85 yhtiötä
 20. 20. Likviditeettitilanne ja toimenpiteet 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20 Varmistaakseen rahoituksensa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Marimekko solmi katsauskauden jälkeen uuden, lyhytaikaisen 10 miljoonan euron arvoisen valmiusluottolimiittisopimuksen sekä nosti pankkitilitililimiittiään 2,5 miljoonalla eurolla. (Marimekko) Koronaviruspandemian takia velkapääomamarkkinat ovat olleet vähemmän likvidejä maaliskuun alun jälkeen, ja myös yritystodistusmarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat olleet lähes kiinni. Tämän johdosta Citycon on nostanut 150 miljoonaa euroa kommittoidusta syndikoidusta luottolimiitistään rahoittaakseen erääntyviä yritystodistuksiaan ja varmistaakseen riittävän likviditeetin operaatioilleen. (Citycon) Likviditeettitilanteemme on hyvä ja taseemme ja rahoitusasemamme ovat vahvoja. Ensimmäisen neljänneksen lopussa rahavarat olivat 53,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 40 miljoonan euron rahoituslimiitti, josta on nostettu 20 miljoonaa euroa. Olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota kustannuksiimme ja ryhtyneet nopeisiin toimenpiteisiin kulutason sopeuttamiseksi tavoitteena tukea yhtiön lähiajan kannattavuutta. (CapMan) Yhtiö jatkaa toimia likviditeetin vahvistamiseksi ml. uusista rahoitusjärjestelyistä sopiminen COVID-19- pandemista johtuen. (Nokian Renkaat Oyj) Maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden varmistamiseksi pitkittyneen koronavirusepidemian takia yhtiö on aloittanut neuvottelut lisärahoituksesta. (Viking Line) Kovenentit täyttyivät 03/20. Velat jäädytetään yrityssaneerauksessa. (Stockmann) Rahoitusasema säilyi hyvänä. (F-Secure Oyj) Tavoitteemme on näinä poikkeuksellisina aikoina suojata Nixun taloudellinen suorituskyky turvaamalla tulovirrat sekä vähentämällä kuluja vaiheittain. Lisäksi neuvottelemme uusista rahoitusjärjestelyistä turvataksemme riittävät kassavarat. (Nixu) Liquidity position improved during Q1 by raising new loans (Fiskars Oyj) Ensisijainen Yhtiö on käynnistänyt kirjallisen menettelyn koskien 27 meur jvk-lainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvää laina- aikaa pidennetään 12 kk. (Solteq) Yhtiö on saneerausmenettelysä; tarkka kuvaus TP 2019. (Tecnotree)
 21. 21. Miltä tilanne näytti listayhtiöiden Q2/2020 raportoinnissa? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 21
 22. 22. Liikevaihdon kertyminen toimialoittain Helsingin Pörssi Q2/2020 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 22 *n=98, sis. Fortum
 23. 23. Q2 Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 105) 1 (2) • Kokonaisliikevaihto laski lähes 9 % suhteessa vertailukauteen Q2/2019. (Q1/2020 vs. Q1/2019: -3,5 %) Q2 luku ei sisällä Fortumia (Uniper-yhdistely Fortumin konsernitilinpäätökseen vaikuttaa vertailukelpoisuuteen) • 54 prosentilla yhtiöistä liikevaihto laski (Q1: 38 %) • Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski 31,6 % suhteessa vertailukauteen (Q1: -1,5 %) • 49* prosentilla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski (Q1: - 56 %) • Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat olivat kasvaneet 29 %:lla verrattuna 31.12.2019 (Q1: 26,3 %). Tämän selittänevät osaltaan yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista, joka ilmiönä käynnistyi pandemian myötä maaliskuussa ja ei-pakollisten investointien jäädyttäminen. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 23 *21.10.2020 korjattu luku 49 %
 24. 24. Q2 Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 105) 2 (2) • Likviditeettitilannetta kuvattiin edelleen pääosin hyvänä. Yhtiöt kuvasivat ahkerasti toimenpiteitään maksuvalmiuden ja rahoituksen varmistamiseksi. • Kokonaisvelkaantuneisuusaste (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma) oli 62 % (Q1: 54,5 %) • Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 131 % (Q1: 89 %) • Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 12 yhtiötä (Q1: 5 yhtiötä). • Osavuosikatsausjakso toteutui ennusteita parempana. Pääasiassa tämä johtui yritysten nopeasta reagoinnista pandemian alettua ja sopeutustoimien onnistumisesta. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 24
 25. 25. Liikevaihdon kehitys Q2/2020 verrattuna Q2/2019 • Kokonaisliikevaihto (pl. FortumUniper) laski lähes 9 % suhteessa vertailukauteen. (Q1/2020 vs. 2019: -3,5 %, ilman Fortumia -2 %) • 54 %:lla yhtiöistä liikevaihto laski (Q1: 38 %) • Mediaaniliikevaihto 70,5 meur (Q2/2019: 91,2 meur) 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 25 Kokonaisliikevaihto laski -8,8 % (ilman Fortumia) Consumer Services (mm. Finnair, Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä) - Liikevaihto laski 7/11 yhtiöstä - Keskolla, Tokmannilla ja Ilkka-Yhtymällä sekä tulos että liikevaihto kasvoivat - Finnairilla, NoHO Partnersilla, Viking Linella, Alma Medialla, PunaMusta Medialla, Sanomalla Stockmannilla sekä tulos että liikevaihto laskivat Industrials (35 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec.. - Liikevaihto laski 18/35 yhtiöstä - Cargotec -17 % - Kone, Konecranes +/- 0 - Valmet + 2 % - Huhtamäki -8% - SRV +10 %, YIT – 8 % - Metso + 2 % Materials (Outokumpu, UPM, Stora, MetsäBoard, Ahlstrom-Munksjö, Kemira) • Liikevaihto laski kaikilla yhtiöillä
 26. 26. Tulos verojen jälkeen kehitys Q2/2020 verrattuna Q2/2019 • Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski -31,6 % suhteessa vertailukauteen (n=95) (Q1: -1,5 %) • 49* %:lla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski (Q1: 56 %) • Keskimääräinen tulos laski vertailukauden 35 miljoonasta eurosta 24 miljoonaan euroon 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 26 Technology • Tulos verojen jälkeen heikkeni 9/13 yhtiöstä • Otoksen yhtiöiden yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen oli 85 meur, ja parani merkittävästi vertailukauden negatiivisesta -168 meur:n tuloksesta, pääasiassa Nokian tulosparannuksen takia Materials • Tulos verojen jälkeen laski 3/6 yhtiöstä • Stora Enso + 177 % • Metsä Board + 41 % • Outokumpu - 717 %, UPM -58 % Industrials • Yhtiöistä 20/35 tulos verojen jälkeen laski • Kone + 2 % • Valmet + 13 % • Huhtamäki + 3% • Konecranes + 1343 % • Wärtsilä – 63 %, Cargotec -224 % -116% -63% -49% -45% -38% -21% -20% 11% 24% 150% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Consumer Services Consumer Goods Financials Oil & Gas Utilities Materials Industrials Telecommunications HealthCare Technology Kokonaistulos laski -31,6 %
 27. 27. Likviditeettitilanne osavuosikatsaushetkellä 30.6.2020 • Yhteenlaskettu kassa oli kasvanut 29 %:lla vuoden vaihteeseen verrattuna. Tämän selittänevät yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista ja myös ei- pakollisten investointien jäädyttäminen • Likviditeettitilannetta kuvattiin edelleen pääosin hyvänä • Puolivuosikatsauksissa yhtiöt kuvaisivat pandemian laukaisemia maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi tekemiään toimenpiteitä ahkerasti 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 27 Kassan muutos % toimialoittain 30.6.2020 vs. 31.12.2019
 28. 28. Velkaantuneisuusaste 30.6.2020 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 28 Yhtiöillä Keskimäärin 131 % Keskimääräinen velkaantuneisuusaste toimialoittain 30.6.2020 • Kokonaisvelkaantuneisuusaste (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma) oli 62 % (Q1: 54,5 %) • Velkaantuneisuusaste oli yhtiöillä keskimäärin 131 % (Q1: 88,1 %)
 29. 29. Entä sitten arvonalentumiset? • Odotus oli, että arvonalentumiset ja indikaattoreista johtuvat arvonalentumistestaukset alkavat tulla ajankohtaiseksi Q2:lla tai myöhemmin − Tarkastelun aikajänteen määrittäminen on haasteellista. Pitkien aikajaksojen kassaviroja mallinnettaessa 3–6 kk on edelleen hyvin lyhyt jakso. • Q1/2020: Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 5 yhtiötä − Raportoidut arvonalentumiset eivät olleet merkittäviä • Q2/2020: Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 12 yhtiötä − Alaskirjaukset edelleen suhteellisesti varsin pieniä − Alaskirjauksista 4 kohdistui liikearvoon, kiinteistöihin kohdistui 3 yhtiön arvonalentumiskirjaukset ja loput koskivat laajemmin tiettyihin liiketoimiin liittyviä alaskirjauksia (käyttöomaisuus, vaihto- omaisuus jne.) − Liikearvojen alaskirjaukset olivat määrältään merkityksettömiä kyseisten yhtiöiden taseissa Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 29 ”Lippo Suominen: ”Vasta vuoden viimeisen kvartaalin perusteella voidaan alkaa arvioida, miten koronavirus ja sen torjuntatoimet vaikuttavat yhtiöihin pidemmällä aikavälillä” (Talouselämä 9.4.)
 30. 30. Q2/2020: likviditeetistä ja rahoitustilanteesta 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 30 Heinäkuussa liikkeeseen laskettu 125 milj. euron vakuudeton vaihtovelkakirjalaina on tärkeä rahoituselementti, joka parantaa velkojemme maturiteettiprofiilia näinä kovina aikoina. (Outokumpu) Konserni varmisti rahoitusasemaansa neuvottelemalla päärahoittajien kanssa väliaikaisista luottolimiittien nostoista. Rahoitusasema on pysynyt vakaana ja konsernin johto arvioi rahoitusaseman olevan riittävä koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta eikä liiketoiminnan jatkuvuuteen liity epävarmuutta. (PunaMusta Media) Toisen kvartaalin aikana Wärtsilä on erityisellä huolellisuudella tarkistanut rahoitusriskinsä COVID-19 -pandemian vuoksi. Tarkistuksen seurauksena konsernin likviditeettireserviä on vahvistettu. Vuonna 2020 erääntyviä vahvistettuja luottolimiittisopimuksia on jatkettu vuoden 2021 loppuun asti ja samalla näiden limiittien kokonaismäärää on nostettu 20 milj. eurolla. Näin ollen käytettävissä olevien vahvistettujen luottolimiittisopimusten kokonaismäärä on nyt 660 milj. euroa, ja ne ovat kokonaan käyttämättä. Wärtsilä järjestelee myös uusia kahden vuoden lainoja. Näistä 40 milj. euron laina on jo nostettu ja yksi 40 milj. euron lainasopimus on jo allekirjoitettu. (Wärtsilä) Toiminnan edellytyksenä on, että Viking Line onnistuu vahvistamaan maksuvalmiutta esimerkiksi pankkilainan tai osakeannin avulla tai käyttöomaisuutta myymällä. (Viking Line) Kassavaramme pysyivät katsauskaudella edelleen kohtuullisella tasolla. Käymme kuitenkin aktiivista keskustelua rahoituskumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että toimintamme ei häiriinny rahoituksellista syistä. (Martela) Metsä Boardin taloudellinen asema on hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on kriisitilanteissa defensiivinen ja siten vahvana pysynyt rahavirta tukee taloudellista liikkumavaraa. (Metsä Board) Osana harkitsevaa pääomarakenteen hallintaamme, teimme proaktiivisia toimenpiteitä likviditeettiasemamme vahvistamiseksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä nostamalla vierasta pääomaa nettomääräisesti 1,0 miljardi euroa. Tämän seurauksena vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset oli noin 7,5 miljardia euroa. (Nokia) Toiminnan edellytyksenä on, että Viking Line onnistuu vahvistamaan maksuvalmiutta esimerkiksi pankkilainan tai osakeannin avulla tai käyttöomaisuutta myymällä. (Viking Line)
 31. 31. Kysymyksiä? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 31

×