Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murroksessa(20)

Anzeige

Más de Finanssivalvonta(17)

Último(20)

Anzeige

Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murroksessa

 1. Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murroksessa Rahamuseon yleisöluento 10.3.2020 10.3.2020 Julkinen 1
 2. 10.3.2020 Julkinen 2 Finanssivalvonta Peruspankki- palvelut ja niiden valvonta Digitalisaation vaikutus peruspankki- palveluihin Saavutettavuus ja vaihtoehdot digiasioinnille Peruspankkipal- veluselvitys 2019
 3. Finanssivalvonta • Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden alan yrityksien kanssa luottavaisin mielin • N. 1 000 valvottavaa • Osallistumme sääntelyn valmisteluun ja autamme sääntöjen tulkinnassa • Päätöksenteossa itsenäinen viranomainen 10.3.2020 Julkinen 3 Laki Finanssivalvonnasta, 1 § Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan.
 4. 10.3.2020 Julkinen 4 Finanssivalvonta Peruspankki- palvelut ja niiden valvonta Digitalisaation vaikutus peruspankki- palveluihin Saavutettavuus ja vaihtoehdot digiasioinnille Peruspankkipal- veluselvitys 2019
 5. Mitä ovat peruspankkipalvelut? • Perusmaksutilin avaaminen, käyttäminen ja sulkeminen • Varojen tallettaminen • Käteisen nostaminen ETA-valtion alueella • Maksutapahtumien toteuttaminen − Suoraveloituksina − Maksukortilla − Tilisiirroilla − Pankkipäätteillä − Pankin toimipisteissä − Pankin verkkopalveluissa • Sähköisen tunnistamisen palvelut 10.3.2020 Julkinen 5
 6. Peruspankkipalveluiden sääntely ja valvonta • Finanssivalvonnan tehtävänä seurata ja arvioida peruspankkipalvelujen saatavuutta ja niiden hinnoittelua (Laki finanssivalvonnasta, 3 §) • Peruspankkipalveluiden saatavuutta arvioidaan vuosittain tehtävässä peruspankkipalveluselvityksessä 10.3.2020 Julkinen 6
 7. Peruspankkipalveluiden sääntely ja valvonta • Laki luottolaitostoiminnasta • Maksutilidirektiivi • Toinen maksupalveludirektiivi • Maksupalvelulaki • Yhdenvertaisuuslaki • Saavutettavuuslaki • … 10.3.2020 Julkinen 7
 8. 10.3.2020 Julkinen 8 Finanssivalvonta Peruspankki- palvelut ja niiden valvonta Digitalisaation vaikutus peruspankki- palveluihin Saavutettavuus ja vaihtoehdot digiasioinnille Peruspankkipal- veluselvitys 2019
 9. Suomalaisten digitaidot yleisesti • Suomi EU-maiden ykkönen inhimillistä pääomaa mitattaessa • Internetiä käyttää 93 % 16-74-vuotiaasta väestöstä • 76 % suomalaisista 16-74-vuotiaista omaa vähintään digitaaliset perustaidot 10.3.2020 Julkinen 9
 10. Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut • Suomalaiset käyttävät verkkopankkipalveluita eniten kaikista EU- maista ja pankkipalveluiden käyttäminen on suosituin toimi internetissä • 16-74-vuotiaista suomalaisista internetin käyttäjistä 94 % käytti internetiä pankkiasioiden hoitamiseen vuonna 2018 10.3.2020 Julkinen 10
 11. Digitalisaation tuomia hyötyjä • Ajasta ja paikasta riippumaton asiointi • Asioiden hoitaminen nopeasti • Oman talouden seuranta helpompaa − Digitaalisia työkaluja oman talouden seurantaan • Pankkiasioinnista aiheutuvat kustannukset jäävät yleensä pienemmiksi • Uusia palveluntarjoajia, kilpailu kannustaa innovoimaan ja laajentamaan palveluvalikoimaa 10.3.2020 Julkinen 11
 12. Verkkopankin käyttö (15-79-vuotiaat) 10.3.2020 Julkinen 12 Lähde: Finanssiala: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat https://www.finanssiala.fi/materiaalit/SLM%202019_Tutkimusraportti.pdf
 13. Laskunmaksutavat (15-79-vuotiaat) 10.3.2020 Julkinen 13 Lähde: Finanssiala: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat https://www.finanssiala.fi/materiaalit/SLM%202019_Tutkimusraportti.pdf
 14. 16.8 17.4 17.3 17.4 17.2 16.9 16.6 16.4 16.6 16.1 15.9 15.8 15.5 15.1 14.4 13.9 13.0 12.1 11.4 3.2 3.1 3.0 2.6 2.5 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2 1.9 1.9 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2 0.01 0.05 0.06 0.09 0.15 0.17 0 5 10 15 20 25 2000 2005 2010 2015 Käteisnostot kauppojen kassoilta, mrd. € Pankkikonttorinostot (arvio laskettu toimituksista), mrd. € Käteisnostot automaateista, mrd. €Mrd. euroa Lähde: Automatia, Nokas CMS Eurocash, Change Group, eri kaupparyhmät. Käteisen jakelu yleisölle eri kanavista Suomessa 10.3.2020 Julkinen 14
 15. Muutokset konttoriverkostossa 10.3.2020 Julkinen 15
 16. Kuluttajaprofiilivertailu 2019 10.3.2020 Julkinen 16
 17. 10.3.2020 Julkinen 17 Finanssivalvonta Peruspankki- palvelut ja niiden valvonta Digitalisaation vaikutus peruspankki- palveluihin Saavutettavuus ja vaihtoehdot digiasioinnille Peruspankkipal- veluselvitys 2019
 18. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus • Saatavuus v. saavutettavuus • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) − ”Saavutettavuuslaki” • Luottolaitoslain esityöt (HE 123/2016 vp): − Peruspankkipalveluiden käyttöä ei saa tehdä liian vaikeaksi tai rasittavaksi − Pankkien on tarvittaessa mukautettava palveluitaan ja varmistettava palveluiden toimivuus myös apuvälineillä 10.3.2020 Julkinen 18
 19. Saavutettavuus käytännössä • Ruudunlukuohjelmat • Puheohjaustoiminnot • Muiden apuvälineiden tuki verkkopalveluissa • Erillinen verkkopankkisivusto • Suunnittelussa lähtökohtana saavutettavuus • Neuvontamateriaalit: esitteet, tekstitetyt videot, kuvalliset ohjeet… • Lisäksi erilaisten neuvontatilaisuuksien järjestäminen myös konttoripaikkakuntien ulkopuolella 10.3.2020 Julkinen 19
 20. Vaihtoehtoisia palveluita • Konttoripalvelut • Käteisen tilaaminen (pilotteja) • Maksupalvelukuoret • Laskujen maksaminen R-Kioskissa • E-lasku ja suoraveloitussopimus • Puhelinpalvelut − Laskun maksaminen − Saldotiedustelut − Maksupalvelukuorten tilaaminen 10.3.2020 Julkinen 20
 21. 10.3.2020 Julkinen 21 Finanssivalvonta Peruspankki- palvelut ja niiden valvonta Digitalisaation vaikutus peruspankki- palveluihin Saavutettavuus ja vaihtoehdot digiasioinnille Peruspankkipal- veluselvitys 2019
 22. Peruspankkipalveluselvityksen yhteenveto • Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti • Digitalisoitumisen tuomat erityiskysymykset huomioitava • Peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille myös jatkossa edellyttää, että digitaalisten palveluiden saavutettavuutta parannetaan entisestään ja vaihtoehtoisia palveluita ylläpidetään 10.3.2020 Julkinen 22
 23. Saatavuuden turvaaminen • Saatavuus säilytettävä myös niissä asiakasryhmissä, jotka eivät käytä digitaalisia pankkipalveluita tai maksukorttia • Kiinnitettävä huomiota yksittäisten peruspankkipalvelujen hintojen kohtuullisuuteen • Pankkien tulisi tutkia aktiivisesti käteisen jakeluverkoston riittävyyttä ja mahdollisuuksia laajentaa kauppiasyhteistyötä • Digitaalisen koulutuksen ja tiedon jakamisen onnistuminen avainasemassa 10.3.2020 Julkinen 23
 24. Lisätietoja 10.3.2020 Julkinen 24
Anzeige