Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Más de Finanssivalvonta(20)

Último(20)

Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkökulmasta – Mistä piensijoittaja voi joutua vaikeuksiin?

 1. Markkinoiden manipulointi kaupankäynnissä – Mistä piensijoittaja voi joutua vaikeuksiin? Rahamuseon luento 11.5.2021 Markkinavalvoja Juha Manu Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 1
 2. Esityksen sisältö • Kaupankäynnin valvonta ja sääntely • Kiellettyjä manipulatiivisia kaupankäyntitapoja − Näennäiskaupat − Pienet kaupat − Spoofing/layering − Harhaanjohtavan informaation levittäminen Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 2
 3. Kaupankäynnin valvonta ja sääntely 11.5.2021 3 Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 4. Finanssivalvonta 236 Työntekijää Eduskunnan pankkivaltuusto Finanssivalvonnan johtokunta Sisäinen tarkastus Johtaja Digitalisaatio ja analyysi Pankki- valvonta Pääoma- markkinoiden valvonta Vakuutus- valvonta Esikunta Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 4
 5. Finanssivalvonnan tavoitteet ja tehtävät kaupankäynnin valvonnassa Laki Finanssivalvonnasta määrittelee tavoitteet ja tehtävät: Turvaamme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden ja sijoittajien suojaa ja vakuutettuja etuja. Arvopaperimarkkinoiden toimivuus edellyttää, että sijoittajat voivat luottaa markkinoihin ja niillä toimiviin osapuoliin. Väärinkäytökset, kuten sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja markkinoiden manipulointi, rapauttavat tätä luottamusta. Keskeinen tehtävämme on valvoa kaupankäyntiä ja puuttua siinä havaittuihin epäkohtiin ja väärinkäytöksiin. Valvonnalla pyritään myös ehkäisemään epäasiallista käyttäytymistä. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 5
 6. Arvopaperimarkkinoiden kaupankäynnin valvonta on laaja kokonaisuus Finanssivalvonta - Tutkii kaikki saamansa epäilyilmoitukset. Lisäksi omia havaintoja. - Vakavimmista epäilyistä tehdään tutkintapyyntö poliisille. Markkinapaikat, kuten Helsingin pörssi - Valvovat markkinapaikan kaupankäyntiä reaaliaikaisesti. - Velvollisuus toimittaa havaituista väärinkäytösepäilyistä ilmoitus Fivalle. Välittäjät - Valvovat omien asiakkaidensa kaupankäyntiä. - Velvollisuus toimittaa havaituista väärinkäytösepäilyistä ilmoitus Fivalle. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 6
 7. Fivalla kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot kaupankäynnistä suomalaisilla instrumenteilla Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, MAR) koskee mm. kaupankäyntiä rahoitusvälineillä, jotka ovat kaupankäynnin kohteena kauppapaikalla (lähinnä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä) Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 7
 8. Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) velvoittaa kaikkia kaupankävijöitä • Voimassa 3.7.2016 alkaen kaikissa EU-jäsenvaltioissa • Sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. • Fivan nettisivuilla kattavasti sääntelyyn liittyvää tietoa ja linkkejä www.finanssivalvonta.fi Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 8
 9. Sisäpiiritieto ja sen väärinkäyttömuodot Sisäpiiritiedon olemassa olo on luonnollista (sitä syntyy ja lakkaa jatkuvasti) eikä siinä itsessään ole mitään väärää tai laitonta. Sisäpiiritiedon hallinnalle on asetettu omat vaatimuksensa. Sirpalla on hallussaan varma tieto, että eräästä listayhtiöstä tullaan tekemään ostotarjous. Sirpa kertoo ostotarjouksesta naapurilleen Timolle, joka hankkii yhtiön osakkeita. Yhtiön osakekurssi nousee, kun tieto ostotarjouksesta julkaistaan. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan (MAR artikla 7.1) muun muassa täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen, ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan. Sisäpiiritiedon käyttöä koskeva kielto (MAR 14 artikla). Henkilö ei saa • tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja; • suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai • ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 9
 10. Markkinoiden manipulointi ja väärinkäyttömuodot Esimerkkejä eräistä tunnetuista manipulointimuodoista: • Layering and spoofing • Pump and dump • Pinging/pfishing • Painting the tape • Improper matched orders • Quote stuffing • Momentum ignition • Marking the close • Wash sales Markkinoiden manipuloinnilla tarkoitetaan (MAR artikla 12) muun muassa - kauppaa tai sitä koskevaa toimeksiantoa, joka antaa vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja rahoitusvälineen, esimerkiksi osakkeen kysynnästä, tarjonnasta tai hinnasta. - totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan tiedon levittämistä tiedotusvälineissä tai muulla tavoin. Markkinoiden manipulointia koskeva kielto (MAR 15 artikla). Henkilö ei saa • manipuloida tai yrittää manipuloida markkinoita. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 10
 11. Manipulatiivisia toimintatapoja 11.5.2021 11 Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 12. Kaupankäynnin arviointiin vaikuttavia seikkoja • Miten harhaanjohtavaa tietty kaupankäyntitapa on muille markkinaosapuolille (osakkeen kysyntä, tarjonta ja hinta)? • Onko hyväksyttävää ja uskottavaa perustetta kaupankäyntitavalle? • Täyttääkö kaupankäyntitapa komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 sisältämiä markkinoiden manipuloinnin tunnusmerkkejä? • Minkälaista hyötyä on saatu? Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 12
 13. Näennäiskaupat • Ostaja ja myyjä ovat joko sama taho tai toisiaan lähellä olevat tahot. A. Saman tahon osto- ja myyntitoimeksiannot toteutuvat keskenään kaupoiksi eli taho tekee itsensä kanssa kauppaa (wash sales). B. Kaksi eri tahoa syöttävät osto- ja myyntitoimeksiannot siten, että toimeksiantojen antamisen ajankohdat ovat hyvin lähellä toisiaan ja toimeksiannot vastaavat hinnaltaan ja määrältään toisiaan. Toimeksiannot on tarkoitettu toteutumaan keskenään kaupoiksi (improper matched orders). • Harhaanjohtavuus syntyy siitä, etteivät muut markkinoilla toimivat ole tietoisia siitä, ettei kaupoissa oteta markkinariskiä  harhaanjohtava kaupankäyntivolyymi ja hinta tarjouskirjassa. • Markkinapaikat seuraavat näennäiskauppoja ja peruvat niitä. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 13
 14. Pienet kaupat, jotka vaikuttavat instrumentin kurssiin • Annetaan hyvin pieniä, esimerkiksi yhden osakkeen, osto- tai myyntitoimeksiantoja. • Erityisesti vähän vaihdetuissa osakkeissa pienilläkin korkealle hinnoitelluilla ostotarjouksilla saattaa olla osakkeen kurssia selvästi nostava vaikutus. • Tällainen kaupankäynti saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä, etenkin jos toimintamalli on säännöllistä ja se aiheuttaa selkeitä ja toistuvia kurssimuutoksia erityisesti päätöskurssiin. • Myös päivänsisäiset harhaanjohtavat hinta- tai volyymimuutokset voivat olla manipulaatiota • Toistuvat pienet toimeksiannot häiritsevät osakkeen hinnanmuodostusta ja muiden markkinaosapuolten kaupankäyntiä sekä saattavat antaa harhaanjohtavaa kuvaa osakkeen hintatasosta. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 14
 15. Pienet kaupat, jotka vaikuttavat instrumentin kurssiin – esimerkki Myyntitoimeksiannot, ”myyntilaita” spread Ostotoimeksiannot, ”ostolaita” • Vähän vaihdettu instrumentti, jossa on noin 10 % spread. • Kuvassa on punaisella ympyröitynä yhden tahon kaikki kaupat • Kaupankävijällä pelkkiä pieniä ostoja kahden viikon aikana, ei muuta kaupankäyntiä. • Harmaat pallot ovat muiden kaupankävijöiden kauppoja. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 15
 16. Spoofing/layering – harhaanjohtavat toimeksiannot • Tarjouskirjaan syötetään harhaanjohtavia toimeksiantoja, jotka ovat usein kooltaan suuria, lähelle parasta osto/myyntitasoa. • Tarkoituksena antaa harhaanjohtava kuva kasvaneesta osto/myyntipaineesta ja saada muita toimijoita muuttamaan toimeksiantojaan muuttuneen tarjouskirjanäkymän mukaisesti. • Aito kaupankäynti-intressi oikeasti tarjouskirjan toisella laidalla. • Harhaanjohtavaa signaalia antavat toimeksiannot poistetaan ilman, että ne toteutuvat kaupoiksi • Puolta vaihdellaan pitkin kaupankäyntipäivää ja pyritään saamaan voittoa ostojen ja myynnin erotuksesta. • Toimeksiannot, joiden ei ole tarkoituskaan toteutua kaupoiksi vaan johtaa muita markkinaosapuolia harhaan, ovat kiellettyjä. Kaikilla toimeksiannoilla on oltava aito osto- tai myynti-intressi. • Helsingin käräjäoikeuden tuomio syksyltä 2020. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 16
 17. Harhaanjohtavat toimeksiannot tarjouskirjassa Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 17
 18. Spoofing/layering – manipulatiivinen kaupankäyntikuvio Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 18
 19. Sosiaalisen median keskustelu manipulaation näkökulmasta • Lisääntynyt kiinnostus sijoittamiseen on lisännyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. − Keskustelu osakkeista ja sijoittamisesta on luonnollisesti sallittua ja tärkeää. − Mielipiteitä ja näkemyksiä esitettäessä tulee huomioida manipuloinnin kielto. • Finanssivalvonta valvoo sosiaalisen median kirjoittelua kurssimanipulaatio- ja sijoitussuositussääntelyn noudattamisen näkökulmasta. • Manipuloinnin näkökulmasta somekirjoittelun osalta on keskeistä se, onko kirjoittajan tarkoituksena ollut harhaanjohtavan tai kokonaan väärän informaation levittäminen tavoitteena vaikuttaa osakkeen kurssiin − Esimerkiksi sijoitusalan ammattilaisena esiintyvä henkilö esittää harhaanjohtavia ostosuosituksia pyrkiäkseen nostamaan osakkeen kurssia tai − sijoitusalan asiantuntijana profiloitunut henkilö esittää yhtiön tulevan positiivisen tuloksen varmana tietona. Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 19
 20. Kiitos mielenkiinnosta - aikaa kysymyksille ja keskustelulle! Juha Manu / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11.5.2021 20