Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rahanpesu kuriin valvonnalla
Rahanpesu kuriin valvonnalla
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä? (20)

Anzeige

Weitere von Finanssivalvonta (17)

Aktuellste (20)

Anzeige

Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?

 1. 1. Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä? Rahamuseon yleisöluento 19.11.2019 Sanna Atrila / Julkinen 119.11.2019
 2. 2. Miksi Finanssivalvonta on olemassa? • Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden alan yrityksien kanssa luottavaisin mielin • Laki määrittelee tavoitteet ja tehtävät • Sääntely suurelta osin EU-lähtöistä − Unionin tavoitteena sääntelyn harmonisointi − Fiva osallistuu sääntelyn valmisteluun, opastaa ja auttaa sääntöjen ymmärtämisessä 19.11.2019 Sanna Atrila / Julkinen 2 Missio Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa. Visio Finanssivalvonta on arvostettu ja vaikutusvaltainen toimija eurooppalaisessa valvontajärjestelmässä.
 3. 3. Suomalaiset maksavat kortilla ja tilisiirroilla Sanna Atrila / Julkinen 319.11.2019
 4. 4. Käteistäkin edelleen käytetään maksamiseen Sanna Atrila / Julkinen 419.11.2019
 5. 5. Suomessa käteisen käyttö maksamisessa laskee tasaisesti Sanna Atrila / Julkinen 519.11.2019
 6. 6. Mikä on PSD2? • Uudistettu maksupalveludirektiivi − Tullut kokonaisuudessaan voimaan 14.9.2019 • Tavoitteena saattaa erilaiset maksupalvelut nykyistä laajemmin sääntelyn ja valvonnan piiriin • Avaa kilpailua pankkitoimialalla − Vastaavia sääntelyuudistuksia tehty teletoiminnassa ja energia-alalla • Uusia palveluntarjoajia tulee markkinoille • Maksamisen turvallisuus paranee − Asiakkaan vahva tunnistaminen pääsäännöksi − Verkkopankkitunnusten ja muiden vahvan tunnistamisen menetelmien käyttö yleistyy • Kuluttajansuojaa parannetaan Sanna Atrila / Julkinen 619.11.2019
 7. 7. Pankkien maksuliiketoiminta avautuu kilpailulle • Rajapintojen avaaminen − Tilinpitäjäpankkien mahdollistettava uusille palveluntarjoajille pääsy asiakkaan maksutileille ja maksutilitietoihin • Uusissa palveluissa käytettävä pankin tarjoamaa vahvan tunnistamisen menetelmää • Pankeilla uusi yhteistyövelvoite uusien palveluntarjoajien kanssa • Palveluntarjoaja tunnistautuu luotettavasti tilinpitäjäpankille jokaisen tilille pääsyn yhteydessä • Palvelujen tarjonnassa edellytyksenä aina asiakkaan nimenomainen suostumus • Uudet palvelut on tehty palvelemaan asiakasta − Asiakkaan kiinnostus käyttää uusia palveluja riippuu hänen saamistaan hyödyistä Sanna Atrila / Julkinen 719.11.2019
 8. 8. Uudet maksupalveluntarjoajat sääntelyn ja valvonnan piiriin • Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat − Palveluntarjoaja käynnistää asiakkaan pyynnöstä maksutoimeksiannon suoraan asiakkaan pankissa olevalta tililtä • Tilitietopalvelun tarjoajat − Palveluntarjoaja antaa koottua tietoa asiakkaan pankissa tai asiakkaan eri pankeissa olevista nimetyistä maksutileistä • Finanssivalvonta lupa- ja valvontaviranomainen − Finanssivalvonnan verkkosivuilla valvottavaluettelo (kotimaiset toimijat) ja notifikaatioluettelo (ulkomaiset toimijat) Sanna Atrila / Julkinen 819.11.2019
 9. 9. Asiakkaan vahva tunnistaminen • Sähköisessä tunnistamisessa käytettävä menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta − Jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää (salasana, pin-koodi) − Jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan (sirukortti, matkapuhelin, tunnistussovellus) − Maksupalvelun käyttäjän yksilöivä ominaisuus (sormenjälki, kasvokartasto, silmän iiris) Sanna Atrila / Julkinen 919.11.2019
 10. 10. Vahvan tunnistamisen käyttö • Vahvaa tunnistamista käytettävä pääsääntöisesti kaikessa − sähköisessä maksamisessa, kuten kaupan maksupäätteellä tai verkkokauppamaksamisessa − maksutilille kirjautumisessa, kuten verkkopankissa tai mobiilipankissa − muissakin tilanteissa • Vahvaan tunnistamiseen on kuitenkin säädetty poikkeuksia − Esimerkiksi lähimaksut, pienmaksut verkossa, parkkimaksuautomaatit, toistuvat maksutapahtumat verkkopankissa, maksut omien tilien välillä • Vahvaa tunnistamista ei vaadita maksunsaajan käynnistämiin maksutapahtumiin − Maksaja voi valtuuttaa maksunsaajan veloittamaan kortiltaan toistuvasti tietyn etukäteen hyväksytyn määrän − Esim. Netflix, Spotify, muut kuukausimaksulliset korttimaksut Sanna Atrila / Julkinen 1019.11.2019
 11. 11. Paperisiin tunnuslukulistoihin muutoksia • Asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimus tuo muutoksia tunnuslukulistoihin • Painetut tunnuslukulistat helposti kopioitavissa − Eivät täytä uuden sääntelyn turvallisuusvaatimuksia • Tunnuslukulistojen käyttöä voidaan jatkaa, kunhan käyttöön yhdistetään vahvistuselementtejä sääntelyn mukaisesti • Pankkien menetelmät eriytyvät − Osa pankeista jatkaa tunnuslukulistojen käyttöä lisävahvistuksen kanssa (esim. tekstiviestivahvistus) − Osa luopuu tunnuslukulistoista kokonaan • Tilalle älypuhelinsovelluksia ja tunnuslukulaitteita Sanna Atrila / Julkinen 1119.11.2019
 12. 12. Miksi tunnuslukulista kelpaa suomi.fi palvelussa mutta ei maksupalveluissa? • Verkkopankkitunnusten käyttö asiakkaan vahvaan tunnistamiseen esimerkiksi viranomaisten (Kela, poliisi, verottaja) tai vakuutusyhtiöiden sähköisissä palveluissa − Kyse ei maksamisesta vaan tunnistuspalveluista − Tunnistuspalveluja koskeva sääntely eroaa hieman maksamisen sääntelystä, vaikka yhteisiä piirteitä on paljon − Ei selvää estettä käyttää tunnuslukulistaa näissä palveluissa − Valvova viranomainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom • Pankki voi päättää, tarjoaako se asiakkailleen näissä palveluissa edelleen tunnuslukulistaa vai jotakin uutta tunnistamismenetelmää Sanna Atrila / Julkinen 1219.11.2019
 13. 13. Kuluttajansuoja varojen väärinkäytöksissä parantunut • Asiakas ei vastaa väärinkäytöksistä, jos toiminut normaalia huolellisuutta noudattaen − Pankki korvaa vahingon • Jos asiakas toiminut huolimattomasti − Pankki korvaa vahingon, mutta asiakkaan omavastuu 50 euroa • Jos asiakas toiminut törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti − Asiakas vastaa vahingosta itse • Jos maksutapahtumassa ei ole käytetty asiakkaan vahvaa tunnistamista, pankki vastaa väärinkäytöksestä • Pankki korvaa rahamäärän 24 h sisällä reklamaation tekemisestä Sanna Atrila / Julkinen 1319.11.2019
 14. 14. Miten tunnistan huijauksen? • Asioi vain luotettavien palveluntarjoajien kanssa − Ota selvää ainakin yhtiön perustiedot ja valvova viranomainen • Pankki, poliisi tai muu viranomainen ei koskaan kysy pankkitunnuksia tai korttitietoja puhelimitse tai sähköpostitse • Jos epäilet, että korttitiedot tai pankkitunnukset ovat joutuneet väärin käsiin − Soita välittömästi pankin sulkupalvelunumeroon − Pankkien sulkupalvelu on auki 24h/vrk jokaisena viikonpäivänä Sanna Atrila / Julkinen 1419.11.2019
 15. 15. Miten Finanssivalvonta valvoo maksupalvelumarkkinoita? • Finanssivalvonta myöntää toimiluvat − Tarkistetaan tiedot palvelusta ja palveluntarjoajasta • Palveluntarjoajat raportoivat Finanssivalvonnalle: − Merkittävät häiriöt − Kaikki väärinkäytöstapaukset puolivuosittain − Yhtiön oma riskiarvio vuosittain • Teemme tarkastuksia ja teema-arvioita • Keskustelemme tarvittaessa uusista tuotteista ja palveluista ennen niiden markkinoille tuloa • Teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa − Esim. Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Liikenne- ja viestintävirasto Sanna Atrila / Julkinen 1519.11.2019
 16. 16. Maksamisen kehityssuuntia tulevaisuudessa • Reaaliaikaistuminen • Markkinoiden pirstaloituminen • Maksaminen siirtyy enemmän mobiiliin • Biometriikan lisääntyvä käyttö • Asiakasdatan hyödyntäminen Sanna Atrila / Julkinen 1619.11.2019
 17. 17. Lisätietoa Sanna Atrila / Julkinen 1719.11.2019

×