Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Vuosikertomus 2012
Vuosikertomus 2012
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma

 1. 1. FINANSSI 2015-2020
 2. 2. 1 FINANSSI RY Finanssi ry on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö, jolla on 1600 jäsentä. Finanssi on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan alainen kattokilta, joka on perustettu vuonna 1991. Finanssin jäsenet kuuluvat Suomen Ekonomeihin. Killan tunnusväri on violetti ja finanssilaisen tunnistaa violeteista haalareista. Finanssin aktiivisina toimijoina on vuosittain mukana merkittävä osuus Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoita. Yhdistyksen viralliset toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistyksen hallituksen alaisuudessa toimii erilaisia toimikuntia.
 3. 3. 2 JOHDANTO Oulun yliopiston kauppatieteilijäin opiskelijayhdistyksen eli Finanssi ry:n hallitus asetti vuoden 2014 hallituksen tehtäväksi määrittää yhdistykselle pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ohjaisi toimintaa kauaskantoisemmin kuin vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma. Suunnitelmatyön pohjana on toiminut vuoden 2014 hallituksen työ, toimintasuunnitelmat vuosilta 2011-2014, Finanssin jäsenistölle suunnatut jäsenkyselyt vuosilta 2012-2014 sekä vuonna 2014 toteutettu OBS-kysely. Näiden materiaalien avulla on määritetty suuria linjoja, jotka ohjaavat toimintaa vuoteen 2020 saakka. Suunnitelma on Finanssi ry:n ensimmäinen ja tulevilla hallituksilla on vastuu kehittää yhdistyksen toimintaa niin, että suunnitelmassa mainitut asiat otetaan huomioon. Finanssi ry ja sen toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti viime vuosina ja tämä on tehnyt toimintasuunnitelmista kunnianhimoisia muutospaketteja. Pitääksemme huolta yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta tulee Finanssin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen kuin yksi vuosi kerrallaan. Näin nopeakin muutos tähtää aina suurempia tavoitteita kohti. Tätä suunnitelmaa tulee tarkastella kriittisesti muutaman vuoden välein ja tarpeen mukaan muuttaa kuitenkin niin, että vuoden 2020 lähestyessä linjataan pitkän tähtäimen tavoitteet uudelleen.
 4. 4. 3 MISSIO Finanssi ry toimii Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden etujärjestönä. Finanssi lisää kauppatieteiden tuntemusta jäsenistössään ja jäsenistön ulkopuolella sekä herättää jäsenistössä innostusta yhteiskunnallisiin ja kauppatieteellisiin kysymyksiin. Sen tehtävä on huolehtia jäsentensä hyvinvoinnista ja valvoa heidän etujen toteutumista opetustoiminnassa. Finanssi toimii vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa molemminpuolisen hyödyn nimissä. Olemme siis oululaisen kauppatieteilijän arjen ja juhlan kumppani läpi opiskeluajan.
 5. 5. 4 VISIO Laadukasta kasvua Tulevaisuuden Finanssi kasvaa erityisesti laadukkaana ainejärjestönä, joka toimii ammattimaisesti. Sen jäsenet näkevät toiminnan aidosti kiinnostavana ja jäseneksi liitytään vuosittain Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun tullessa lähes poikkeuksetta. Poikkeuksellisia tapahtumia ja kohtaamisia Finanssi tuottaa jäsenistölleen palveluja ja tapahtumia, jotka ovat uniikkeja Oulussa ja kansallisesti. Näissä tapahtumissa finanssilaisella on mahdollisuus kehittää itseään, tuntea yhteenkuuluvuutta ja inspiroitua kohtaamalla henkilöitä eri verkostoista. Jatkuvasti jäsentä lähellä Jokaisella jäsenellä tulee olla mahdollisuus tehdä tässä yhteisössä niitä asioita, minkä puitteissa hän tuntee olevansa finanssilainen. Olemme yksi yhteisö, johon kaikki kuuluvat.
 6. 6. 5 ARVOT Ajankohtaisuus Olemme siellä missä jäsenistömme on ja mihin he ovat tulevaisuudessa menossa. Toveruus Opiskelijamme tukevat toisiaan ja tuntevat yhteisöllisyyttä. Finanssi luo tietoisesti yhteishenkeä, joka näkyy opiskelijoiden toiminnassa yliopistolla ja sen ulkopuolella sekä sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tavoitteellisuus Finanssi on mukana toteuttamassa ja tukemassa jäsenistön tavoitteita. Mahdollistamme sen, että finanssilainen pääsee eteenpäin ja voi tähdätä korkealle sekä löytää tarvittavat välineet ja verkostot tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yksilöllisyys Arvostamme yhteisössämme erilaisia ihmisiä, opintopolkuja ja taitoja. Monenlainen osaaminen ja uniikit ihmiset luovat Finanssista inspiroivan ainejärjestön.
 7. 7. 6 FINANSSILAISUUS Violetti sydän toimintatapana Finanssin toimiessa pidetään finanssilaisuus mielentilana ja toimintatapana ensisijaisena asiana. Finanssilaisuus koostuu missiosta, visiosta ja arvoista. Se on ainejärjestön arjessa ja juhlassa näkyviä asioita ja oma tapansa nähdä ympäristö. Yhdistyksemme toimikunnat, tiimit ja hallitus sekä toimihenkilöt ja omistamiemme yhtiöiden työntekijät pitävät yhtä nyt ja tulevaisuudessa. Finanssin toiminnassa ei erotella kerhoa tai toimikuntaa, joka olisi jollain tavalla kaukana ainejärjestöstä. Toimintamme keskittyy yhden ainejärjestön alle ja tekee kauppatieteiden opiskeluista Oulussa ja finanssilaisuudesta poikkeuksellisen mielekästä. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoiseen tekemiseen joko lyhyen tai pitkän aikavälin tehtävissä. Yhdistyksemme ei unohda sen eteen tehtyä merkittävää työtä ja arvostaa kokemusta myös järjestön ulkopuolelta. Tätä kaikkea on violetti sydän.
 8. 8. 7 Oululaisia kyltereitä Finanssilaisuus sisältää kylteriyden ja kylterien yhteishengen. Kylterit pitävät kansallisella tasolla yhtä ja vaikutamme kylterien asioihin Oulusta sekä edustamme oululaisina kyltereinä ympäri Suomea ja kansainvälisesti. Finanssi tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden verkostoitua muiden kylterien kanssa ja kannustaa tähän. Kylteriyhteisöt ovat yksi tärkeimpiä sidosryhmiämme ja heihin pidetään yhteyttä. Finanssissa tapahtuu Finanssilainen käy tulevaisuudessa tapahtumissa, jotka ovat entistä laadukkaampia. Tapahtumien määrä ei määritä toiminnan laatua. Omalle jäsenistöllemme tapahtumissa käynti on mahdollista taloudellisesti ja etenkin asiapitoisissa tapahtumissa yhdistys tekee osallistumisen mahdolliseksi. Finanssin tapahtumat keräävät yleisöä myös poikkitieteellisesti. Finanssilaisten kohtaamispaikka Finanssin kiltahuoneesta on muodostunut lähivuosina avoin paikka keskustella, jakaa tietoutta, pitää hetken tauko ja iloita menestyksestä yhdessä muiden finanssilaisten kanssa. Finanssi pyrkii siihen, että jäsenistöllä on aina yhteinen kohtaamispaikka ja selvittää tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset olemassa olevien tilojen suhteen sekä mahdollisuuden järjestää kohtaamispaikka uudella tavalla. Pitkällä aikavälillä selvitetään mahdollisuus vuokrata tai omistaa oma kiinteistö, joka toimisi finanssilaisten kohtaamispaikkana tulevaisuudessa.
 9. 9. 8 FINANSSI NÄKYY JA KUULUU Finanssi on kehittänyt viestintäänsä lähivuosina merkittävästi ja järjestöllemme on avattu uudet nettisivut, sosiaalisen median kanavia ja visuaalinen ilme on kokenut muutoksen. Yhteisömme tulee näkyä ja kuulua poikkeuksellisen vahvasti kokoonsa nähden ja tämä onnistuu hyödyntämällä viestintäkanaviamme tehokkaasti. Viestinnässä keskitytään erityisesti opiskeluihin liittyviin olennaisiin asioihin, opiskelijoiden tavoitteita tukevien tapahtumien sisältöön, yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa ja positiivisen tunteen tuottamiseen. Viestinnän suhteen erityisesti digitaalisia kanavia viedään eteenpäin ja pidetään huoli siitä, että tapa keskustella jäsenistön kanssa on avoin ja ymmärrettävä. Finanssin viestintä on vaikuttavaa ja vakuuttavaa. Yhdistys mahdollistaa viestinnästä ja visuaalisesta näkyvyydestä vastaaville henkilöille asianmukaiset koulutukset tehtäviin. Viestit jäsenistölle tulevat ajoissa ja hallitus tukeutuu viestintästrategiaan. Tätä strategiaa uudistetaan vastamaan ajankohtaisia tarpeita ja sen kehittämisestä vastaa erityinen työryhmä.
 10. 10. 9 TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN Jatkuvuus Järjestömme toimintaa dokumentoidaan ja tieto siirtyy eteenpäin vuosittain seuraaville toimijoille. Turvallisesti dokumentoidut digitaaliset testamentit, koulutustilaisuudet ja jatkuvuuden pohtiminen työryhmissä ovat osa järjestön vuosittaista rytmiä. Tällä tavalla Finanssin toimintoja saadaan vakiinnutettua ja kehitys on mahdollista myös jatkossa. Työn palkitsevuus Toiminnassa mukana olemisen pitää olla palkitsevaa ensisijaisesti siksi, että työskentely Finanssissa on mielekästä ja mahdollistaa jäsenistölle hienoja kokemuksia. Palkitsevuus toiminnassa on myös sitä, että kokee saavansa hyötyä omaa opiskelua, työtä tai muita tavoitteita varten. Esimerkillisesti suoritettu työ huomioidaan ja tätä varten Finanssi jakaa huomionosoituksia ja palkitsee erityisen aktiivisia jäseniään.
 11. 11. 10 Erilaisia resursseja Finanssin tärkein resurssi ovat sen vastuuntuntoiset ja erilaisia taitoja omaavat jäsenet. Toimintamme on tämän takia ensisijaisesti jäsenlähtöistä. Yhdistyksemme varainkeruuaktiviteetit, sijoitustoiminta ja harjoittamamme liiketoiminta tuovat toimintaan taloudellista turvaa. Otamme huomioon sen, että tällaiset aktiviteetit mahdollistavat vapaamman perustehtävämme toteuttamisen eli oululaisten kauppatieteilijöiden etujärjestönä toimimisen. Tästä syystä talousarvioissa voidaan vuosittain varata summa tulevaa erityistä tapahtumaa varten tai sijoittaa tietty summa Finanssin varoja tuomaan taloudellista turvaa yhdistykselle. Jäsenistön hyvinvointi ja aktiivitoimijoiden hyvinvointi pitää olla yksi keihäänkärjistä kun Finanssin toimintaa ja sen kuormittavuutta tarkastellaan tuleville vuosille. Näin resurssipohjamme on terveessä kunnossa.
 12. 12. 11 YHTEISTYÖ Finanssi tekee yhteistyötä aktiivisesti sidosryhmien kanssa näistä tärkeimpien ollessa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, OYY, Oulun Yliopisto, Suomen Ekonomit, Oulun Ekonomit ry sekä muut kylteri- ja opiskelijayhteisöt. Näiden lisäksi toimimme aktiivisesti yhteistyössä liike-elämän toimijoiden kanssa ja kehitämme esimerkiksi mahdollisuuksia opiskelijoidemme rekrytointiin. Erityisesti kolmikantayhteistyö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Oulun Ekonomien kanssa on kehityskohde, jossa Finanssilla on merkittävä rooli tulevaisuudessa. Tällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa opiskelijoillemme mahdollisuuksia kehittyä työelämää varten, saada tietoa ajankohtaisista asioista ja kaventaa kuiluja ekonomien, tiedeyhteisön ja kylterien välillä.
 13. 13. 12 VAIKUTTAMINEN Opiskeluajan lyheneminen Opiskelijoille asetetut entistä tiukemmat tavoitteet opintojen suhteen asettavat haasteita järjestötoiminnalle. Näihin haasteisiin finanssin on kyettävä vastaamaan. Tavoitteena on mahdollistaa Finanssin toimintaan osallistuminen tiukentuvien opintotavoitteiden puitteissa. Asian kehitystä on hyvä seurata ja järjestön toimia tilanteeseen sopivalla tavalla mikäli muutoksia ilmenee. Uusi opintorakenne Uuden opintorakenteen myötä opiskelijoiden koulutuspolut muuttuvat niin, että kandivaihe tehdään samaa tahtia samoilla kursseilla ja opiskelijamme hakevat maisterivaiheeseen suorittamaan tiettyä pääainetta. Tästä syntyy kilpailua ja painetta mikäli opintoja halutaan suorittaa enemmän tietyissä pääaineissa. Finanssin on vaikutettava opintoihin niin, että koulutuksen laatu pidetään korkealla ja opiskelijat kokevat voivansa edetä opinnoissaan haluamallansa tavalla.
 14. 14. 13 Uusi kampus Oulun yliopiston kampusvisio 2040 tulee vaikuttamaan olennaisesti yliopiston tilankäyttöön, opiskelijoiden asumiseen ja opetustilojen käyttötarkoituksiin. Kauppatieteiden paikka tätä suunnitelmaa toteutettaessa on turvattava ja koulutus otettava huomioon tiloja suunniteltaessa. Yliopistokentän muutokset valtakunnallisesti ja paikallisesti Kansallisella tasolla kokeillut erilaiset korkeakoulumallit ovat Finanssin tarkastelun alla. Mikäli Oulussa suunnitellaan vastaavaa tai muutoksia korkeakoulun rakenteisiin, tulee Finanssin ja finanssilaisten yliopistovaikuttajien olla mukana keskusteluissa asiasta. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun harjoittama etupainotteinen valmistautuminen esimerkiksi rahoitusmallia koskeviin muutoksiin on Finanssin jatkossakin tukema toimintamalli tehdä asioita.
 15. 15. 14 Kauppakorkeakoulun kasvava kansainvälistyminen Akkreditoinnin myötä opiskelijat ovat toivoneet kyselyissä laadukkaita yhteistyökumppanuuksia ulkomaisiin korkeakouluihin. Finanssi kannustaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulua tekemään laadukasta selvitystyötä kansainvälisistä kohteista, jotta mahdollisimman moni opiskelijoistamme voisi ja haluaisi lähteä ulkomaille vaihtoon. Vuoteen 2020 mennessä yhä useampi opiskelijoistamme suuntaa ainakin osaksi aikaa kansainvälisiin töihin ja tämän pitää näkyä vaikuttamisena siihen, että opiskelu-uran aikana saavutettaisiin taitoja kansainvälisiä työmarkkinoita varten. Finanssin huomioi kasvavan kansainvälistymisen omassa toiminnassaan. Vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen jatkossa Kansallista edunvalvontaa toteutetaan pääasiassa Suomen Ekonomien, Suomen Ekonomien kylteripuheenjohtajien verkoston, koulutuspoliittisten seminaarien ja OYY:n sekä edustajiston kautta. Paikalliset vaikutusmahdollisuudet turvatakseen Finanssi ylläpitää yhteyksiä kauppakorkeakouluun oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. Paikallista koulutuspoliittista vaikuttamistyötä tehdään suoraan kauppakorkeakoulun sisäisissä toimielimissä, joissa olevat hallinnon opiskelijaedustajat sisällytetään osaksi Finanssin koulutuspoliittista vaikuttamista. Opiskelijavaikuttajat tekevät aina perusteltuja ja kriittistä tarkastelua kestäviä esityksiä, sekä keskustelevat rakentavaan tyyliin.
 16. 16. 15 FINANSSI 2020 Vuonna 2020 Finanssi on Oulun näkyvin ja kuuluvin ainejärjestö, jonka opiskelijat eli finanssilaiset tai kylterit tunnetaan. Finanssilla on kokoelma vaikuttamiskanavia, joissa toimimisesta on tehty selkeä suunnitelma. Yhdistyksen resursseja suunnataan tulevaisuuteen, jossa digitaaliset kanavamme toimivat päivän laitteilla ja ilmoittautuminen tapahtumiin sujuu vaivattomasti. Taloudellista turvaa haetaan tekemällä ammattimaisempaa Finanssin varallisuuden suunnittelua pitkällä tähtäimellä. Aktiivitoimijoille on varattu resursseja toteuttaa ja tehdä asioita esimerkiksi takaamalla tietoteknisten laitteiden saatavuus ja koulutus tehtäviin. Lisäksi finanssilaisilla on moderni ja palveleva tila, jossa kokoontua. Olemme sidosryhmiemme paras kumppani ja pidetty toimija. Toimimme muistaen mitä finanssilaisuus on, violetilla sydämellä.

×