New_List_ISO_Jumat_13_Agustus_2021.docx

List Pasien Isolasi Jumat 13 Agustus 2021
No. Identitas
(ALAMANDA)
Diagnosa Hasil Lab Swab PCR SwabAntigen Terapi
I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil
1. Ny Misje
Keintjem/♀/62th
MRS
03/08/2021
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Pneumonia e.c Covid
19
- Hipo Na Berat
- Hipo K
- Hipertensi Heart
Diseases
02/08
L : 13.250 Neu : 81,4 Lym : 6,9 Hb :
12,6 HT : 34,4 Tr : 220.000
Na : 103 K : 2,0 Cl : 62
GDS : 192 Kol Tot : 193 AU : 8,8 Ur :
44
03/08/21
GDP: 152 Kolestrol : 193
As.urat: 8,8 ,Ureum : 44
04/08/21
GDP : 101, GD2PP : 96
UL : Blood ++, protein +++
CXR : Pneumonia Bilateral +
Cardiomegali
09/08
Na : 120 K : 2,8 Cl : 90
10/08/21
L : 6.200 Lym : 20,0 Gra : 61,3 Hb :
11,8 Ht : 32,5 Tr : 228.000
Abdomen 3 posisi (10-08-21) :
Normal, Tdk ada
pneumoperitoneum/ileus
08/08/21 + 10/08/21 03/08/21 --- 04/08/
21
--- - 02 2-4 lpm via NK
- IVFD NaCl 0,9% + KCL 25 meq 10 tpm habiskan
- Inj Ranitidin 2x1 amp iv
- Bicnat 3x2 tab
- KSR 3x1 tab
- Cetirizine 10mg 1x1
- Ambroxol 3x1 tab
- Allopurinol 100mg 0-0-1
- Telmisartan 80mg 0-0-1
- Inj. Furosemide 20mg 1-0-0 TAP > Furosemide
tab 1-0-0
- Dulcolax supp (ekstra) > Dulcolax Syr 3x2C
- Paracetamol 3x500mg k/p
- Ukur Lingkar perut / hari
- Sukralfat 3xCI
- Inj Dexamehasone 1x6mg (H2) - TAP
- Methyprednisolon 2x16 mg (H2) Stop tgl 7-8-
21
- Cetirizine 10mg 1x1 stop 7-8-21
- Kapsul Garam 3x1 stop tgl 09/08
- Colchisin 2x 0,5 mg stop tgl 09/08
- Levofloxacin 1x750mg 7 hari stop 09/08
- Antasida syr 3x1 stop tgl 09/08
- Sivit Zinc 1x1 > Tunda USW
2. Tn. Jemmy
Pongoh/♂
/42
Mrs: 01/08/21
Td:
N:
R:
S:
Spo2:
- Covid 19 + ISPA
- Dislipidemia
01/08/21
Leu 6.7, lym 16.4, gran 75.8, hgb 15.4,
rbc 4.6, plt 144
03/08/21
GDP 97; Chol T 209; AU 6,4; Ur 31
Cxr : normal
01/08/21 + - Ambroxol 3x1 tab k/p
- Eflin 3x1 tab
- Simvastatin 20mg 0-0-1
- Sivit zinc 1x1
- Rawat Jalan hari ini
- Cetirizin 10mg 0-0-1 stop tgl 02/08
- Eflin 2x1 tab stop 7/8/21
- Domperidone 3x1 stop
- GG 3x1 tab stop tgl 06/08
- Parasetamol 3x1  stop 11/08
3. Tn. Edmundus
Umpun/♂
/65
MRS: 03/08/21
T:
N:
R:
S:
SpO2:
- Covid 19 + pneumonia
- Hipertensi
CxR: Pneumonia Dextra
04 Ags
GDP : 123, Kol Tot : 241 TRG : 105
Aun : 7,48 Ur : 33.,6
05/08
Hb 10,6; Leu 6200; Tro 240.000; HCT
29,3, Gra 91,9
11/08/2021
L : 14.000 Lim: 3,9 Gra:94,1 Hb : 12,4
Ht: 34,2, Tr : 578.000
03/08/21 + - Metilprednisolon 16mg 1-0-1 (H9)
- Ambroxol 3x1
- Sivit zinc 1x1
- Paracetamol 3x1 k/p
- ranitidin 2x1
- Amlodipin 10 mg 1-0-0
- Simvastatin 20mg 0-0-1
- Levofloxacyn 1x750mg per oral (H3)
- Aspilet 80mg 1x1
- IVFD aff 5/8
- Inj Omz stop 4/8
- Azitromisin 1x 500 mg stop 7/8/21
- Metilpred 2 x 16mg tab (H2), 2x8 mg mulai 5/8
(H4) stop tgl 07/08/21
- Avigan 2x8 tab H1 lanjut 2x3 tab (mulai dosis
pertama 4/8 jam 19.00) (H5) stop tgl 08/08
- O2 2-4lpm k/p  stop 10/08
-
4.
.
Tn. Viktor Marsabessy
/♂
/ 70 thn
MRS 04/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
GDS
GDP
GDS
- Covid 19 +
pneuemonia
- Hipertensi
- DM Tipe 2 + Neuropati
- Susp CKD dd AKI
- Post Op Prostatektomi
03/08 (Lab RSUP Kandou)
L : 14.500 Hb : 13,5 Ht: 38,3, Tr :
131.000 Na : 131 K : 4,37 Cl : 90,3 Ur
:29 Cr : 1,3
Cxr : Infiltrap Patchy Parahilar
Kanan : Pneumonia
05/08/21
GDP 119; Chol T 158; TG 118; AU
6,44; Ur 46
09/08/21
L : 8.000 Lym : 12,5 Gra : 83,0 Hb :
11,5 Ht : 31,3 Tr : 311.000
12/09/21
Ur : 34,6 Cr : 2,01
03/08/21 + - O2 2-4 Lpm Via NK k/p
- Amlodipin 5mg 1-0-0
- Micardis 80mg 0-0-1
- Aspilet 80mg 1x1
- Sivit Zinc 1x1
- Lanzoprazole 2x1
- Novomix 12-0-12 > 10-0-10
- Bisoprolol 5 mg ½-0-0
- Cefixime 2x200mg (H4)
- Gabapentin 1x300mg
- Dulcolax supp (extra) stop
- Azithromyzin 1x500mg stop tgl 08/08/21
- Sucralfat 3xCII TAP > Antasida syr 3xIIC stop tgl
08/08
- Glukuidon 30mg 1-0-0  stop 11/08
5. Tn. Tony Manurip /♂
/
72 thn
MRS 04/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
GDS
GDP
GDS
- Covid 19 +
pneuemonia
- Gastropati DM
- DM Tipe 2 susp stress
hiperglikemik
- Hiponatremi
- Anemia e.c Chronic
Diseases
- Hiper UA
- CKD ec susp.Urat
Nefropathy
- Susp KAD ?
04/08/2021
L : 7.150 Neu : 73,3 Hb : 10,8 HT :
29,7 Tr : 219.000
UL : Bil : 1 Protein : 100 (+++), Gluk
> 500
Na : 122 K ; 4,1 Cl : 103
Cxr : Infiltrat Paracardial Kanan dan
Kiri : Pneumonia
09/08
L : 14.700 Lym : 9,3 Gra : 87,7 Hb :
10,3 Ht : 27,3 Tr : 315.000
Kol Tot : 268 TRG : 203 AU : 12,6
10/08: GDS: 324
Ur: 56 Cr: 3,16
Urinalisis:
Bilirubin :2 (++) Protein: 500 (+++)
Keton 25 (++) Glukosa 150 (++)
11/08: GDP: 202
GDS 13.00: 275
GDS 19.00: 342
GDS 22.00: 278
29/07/21 + - O2 2-4 Lpm Via NK
- IVFD NS 0,9% 20 tpm > 14tpm
- Inj OMZ 2x1
- Inj. Ondancentron 2x1 amp
- Novorapid 2x6 iu sc  3X8 IU sc
- Levemir 0-0-10  0-0-12 IU
- Bicnat 3x1
- Kapsul Garam 3x1 TAP
- Inj Cefotaxim 3x1 gr (H4)
- Ambroxol 3x1 tab
- Paracetamol 3x500mg
- Bcompleks 3x1
- Blader training
- GD 2 porsi
- Balans cairan
- Azithromyzin 1x500mg (H5) stop 09/08
- Metformin 2x1 stop tgl 09/08
- Levofloxacin 1x750 mg (H5) stop tgl 10/08
- Glikuidon 2x1  Stop 10/08
- Domperidon 3x1 tab  stop
- AFF Kateter 12/08/21
6. Tn Aloysius
Mawikere/L/61thn
MRS 08/0821
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
GDS
GDP
GDS
- Covid 19 + IPSA
- DM tipe II
- Hipertensi
- Hiper UA
- Neuropati DM
08/08/2021
Leu : 6200, Lym : 29,8, Gra : 63,6
Hb : 11,4, HCT : 31,3%,
Tro : 147.000
CXR : Normal
09/08/21
GDP : 186 Kol Tot : 145 AU : 11
08/08/2021 + - Ambroxol 3x30mg
- Eflin 3x1 tab
- Sivit Zinc 1x1
- Amlodipin 10mg 1-0-0
- Candesartan 8mg 0-0-1
- Allopurinol 100mg 0-0-1
- Paracetamol 3x500mg k/p
- Bisoprolol 2,5 mg 1-0-0
- Glimepiride 1mg 1-0-0
- Meticobalamin
- GD 2 porsi
- Glikuidon 1x30mg  Tunda
- Cetirizine 10mg 1-0-1 stop 12/08/21
7. Tn Welly
Kalangi/L/52thn
MRS 08/0821
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + Pneumonia 08/08/2021
Leu : 10400, Lym : 4, Gra : 92,4%
Hb : 15,3, HCT : 31,3%,
Tro : 294.000
CXR 8/8/21: Pneumonia basal
bilateral
09/08/21
GDP : 130 Kol Tot : 201 AU : 5,9
08/08/2021 + - O2 via NRM 10 lpm
- IVFD NaCl 0,9 % 16 tpm
- Paracetamol 3x500mg
- Inj. Ranitidin 2x1 amp
- Metilprednoson tablet 2 x 16 mg (H6)
- Sivit zinc 1x1
- Inj.Azitromicin /24 jam (H5) stop tgl 12/08
- Resfar drips IV /24 jam (H5) stop tgl 12/08
8. Yolanda Akase/ ♀/40
th
MRS 11/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + Pneumonia
- Vertigo
11/08/21
L : 13.700 Lym : 13,3 Gra : 87,8 Hb : 14
Ht : 39,8 Tr : 225.000
CXR (11/08/2021) : Pneumonia
12/08/21
GDP : 78,4 Kol Tot : 159 TRG : 1205
Alb : 4,91 AU : 5,20 Ur : 17,1 Cr : 1,6
11/08/20 + - O2 1-2 LPM via NK k/p
- Azitromycin 1x500mg (H3)
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Sivit Zinc 1x1 tab
- Betahistin 3x6mg
- Paracetamol 3x500mg
- Ambroxol 3x30mg
- Fenofibrat 300mg 0-0-1
9. Tn. Benedictus
Landi/L/49thn
MRS 09/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + ISPA
- AKI ?
CXR 10/8/21: Pneumonia
11/08/2021
Leu : 10.200, Lym : 13,9, Gra : 82,6
Hb : 16,9, HCT : 46,3
Tro : 140.000
12/08/21
GDP : 97,1 Kol Tot : 178,6 TRG : 111,3
AU : 5,55 Ur : 28,8 Cr : 2,24
9/8/2021 + - Ambroxol 3x1
- Paracetamol 3x1  4x500mg
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Antasida syr 3x1c
- Domperidon 3x10mg
- Sivit zinc 1x1
10. Ny. Jenny
Waworuntuj/P/48thn
MRS 09/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + ISPA CXR 10/8/21: Normal
11/08/2021
Leu : 6.500, Lym : 20,8, Gra : 72,2
Hb : 13,3, HCT : 37,7
Tro : 303.000
12/08/21
GDP : 87,1 Kol Tot : 165,5 TRG : 115,7
Alb : 4,65 AU : 4,27 Ur : 15,2 Cr : 1,35
9/8/2021 + - Ambroxol 3x1
- Paracetamol 3x1
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Sivit zinc 1x1
- Antasida syr 3x1C
11. Tn. Stenly
Moningka/L/37thn
MRS 09/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
- Thorax foto:
Infiltrat paracardial kanan dan kiri:
pneumonia
13/08/2021 + - O2 1-2 LPM via nasal kanul
- Azitromycin 1x500mg
- Ambroxol 3x1 tab
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Sivit Zinc 1x1
SpO2 :
List Pasien Isolasi Jumat 13 Agustus 2021
No. Identitas
(ANYELIR)
Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi
I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil
1. Ny. Meily Larate/♀/49th
Mrs :
01/07/21
Td :
N:
R:
S:
Sp02:
GDS
GDP
GDS
- Covid 19
- DM Tipe II
- Struma Diffuse
Bilateral
- Limfadenopati r. Coli
d/s
- Dislipidemia
01/08/21
Leu 7.2, lym 16.3, gran 78.7, hgb 15.5,
rbc 5.1, plt 169
CXR : Pemadatan hilus : Retensi
sputum
02/08
GDP : 78, Kol Tot : 215. TRG : 207 Au :
6,87. Ur : 20,4
11/08/2021:
Leu 5.4, lym 24.6, gran 69, hgb 14,2,
hct 39,4, plt 437
01/08/21 + - O2 2-5lpm
- Parasetamol 3x500mg k/p
- Ambroxol 3x1
- Cetirizin 10mg 0-0-1
- Sivit zink 1x1
- Rosuvastatin 20mg 0-0-1
- Emphagliflozin 10mg 1-0-0
- GD 2 Porsi
- Obat gula tunda :
- Glimepirid 4mg 1-0-0
- Methylpredinolon 3x4mg stop 7/8/21
- Cefixime 2x200mg (H5)  stop 11/08
2. Tn. Mario
Rumbani/♂
/69th
Mrs: 02/08/21
Td:
N:
R:
S:
Spo2:
Covid 19 + ISPA 04/08/21
L : 6.400 Lym : 22,8 Gra : 70,8 Hb :
15,8 Ht : 44,3 Tr : 194.000
CXR : Dalam Batas Normal
GDP : 91 Kol Tot : 179, TRG : 78 AU :
6,0 Ur : 20,8
01/08/21 + - Paracetamol 3x500mg K/P
- Ambroxol 3x1 tab
- Sivit Zinc 1x1 tab
- Vit E 1x1
- Vit D 1000 1x1
- Cetirizine 10mg 1-0-1
- Rencana Pulang Hari ini
- Cetirizine 10mg 1x1 stop 7/8/21
- Codein tab 3x1 tab stop tgl 10/08
3.. An. Gavriel Werot / ♂
/ 8
tahun
Mrs: 05/08/21
Td:
N:
R:
S:
Spo2:
- Covid 19 + ISPA
Demam Dengue demam
tifoid
04/08 (RSGM)
CXR : Dalam Batas Normal
L : 4.060 Neu : 75,6 Lym : 14,4 Hb :
12,5 Ht : 35,7 Tr 178.000
06/08/21 J 11.05
L : 2.200 Lym : 28,1 Hb : 12,9 Ht :
35,4 Tr 69.000
08/08/21
L : 4.300 Lym : 43,4 Hb : 12,5 Ht :
34,3 Tr 32.000
10/08/21
L : 3.400 Lym : 38,4 Gra: 91 Hb :
12,1 Ht : 33,9 Tr 135.000
04/08/21 + - Paracetamol 3x500mg
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Vitamin C 1x500mg
- Zink Kid Syr 1x1 Cth
- Ambroxol 3x3/4
- Ranitidin 2x3/4
- Oralit Ad Lib
- Cefixime 2x200 mg
- IVFD RL 18-19 tpm  stop 11/08
- DL /6jam  stop 11/08
4. Ny. Elfrida
Manullang/♀/40thn
Mrs: 08/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
Covid 19 + Pneumonia 08/08/2021
Leu : 4200, Lym : 16,0, Gra : 79,2
Hb : 14,1, HCT : 39,0%,
Tro : 89.000
CXR : Obs Pneumonia
09/08/2021
L : 3.600 Lym : 27,1 Gra : 66,3
Hb : 13,4 Ht : 37,7 Tr : 86.000
GDP : 107 Kol Tot : 163 AU : 2,3
10/08/2021
L : 3.200 Lym : 33,9 Gra :
Hb : 13,8 Ht : 38,2 Tr : 99.000
IgG Anti Denuge (+)
11/08/21
L : 4.400 Lym : 32 Gra: 91 Hb : 13,8
Ht : 39 Tr 130.000
08/08/2021 + - IVFD RL 22tpm
- Azitromisin 1x500mg (H5) trkhr hari ini
- Paracetamol 3x500mg
- Ambroxol 3x30mg
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Favipiravir 2x600mg (H3)
- Sivit Zinc 1x1
5. Ny. Vonny Pontoh
/♀/61thn
Mrs: 09/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + Pneumonia
- Hipertensi
- DM tipe 2
09/08/2021
L : 8.300 Lym : 16,1 Gra : 77,9
Hb : 12,7 Ht : 38,1 Tr : 181.000
CXR : Infiiltrat Paracardial Kanan
Kiri : Pneumonia
10/08/21
GDP : 93 Kol Tot : 189 TRG : 163 Au
: 6,38, Ur : 23,6 Cr : 1,54
10/08: GDS: 92
11/08: GDP:111
09/08/2021 + - Telmisartan 80mg 1x1
- Metformin 500mg 1-0-1
- Zivit Zinc 1x1
- Cetirizine 10mg 1x1
- Glimepiride mg 1x1
- Ambroxol 3x1 tab
- Allopurinol 100mg 0-0-1
- GD 2 Porsi
- Rencana UL
6.. Ny. Inggrit Londok
/♀/37 thn
Mrs: 10/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
Covid 19 + ISPA 10/08/2021
L : 7.400 Lym : 14,6 Gra : 81,9
Hb : 13,9 Ht : 38,5 Tr : 197.000
CXR : dalam batas normal
12/08/21
GDP : 88,3 Kol Tot : 168,1 TRG : 118,9
AU : 3,03 Ur : 22,1 Cr : 1,19
10/08/2021 + - Ambroxol 3x1 tab
- Cetirizine 1x1 tab
- Sivit Zinc 1x1 tab
7. An. Eben Haezar
Lantang /♂
/2 thn
Mrs: 10/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 +
Bronkhopneumonia
10/08/2021
L : 6.800 Lym : 26,1 Gra : 67,2
Hb : 13,3 Ht : 36,3 Tr : 265.000
CXR : Infiltrat Parahilar Kanan :
Bronchopneumonia
10/08/2021 + - Paracetamol Syr 3x1 ½ Cth
- Zinkid Syr 1x1 Cth
- Vit C 3x50mg
- Ambroxol
- Cetirizine
8. Tn.Karel Lantang /♂
/68
thn
Mrs: 10/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + Pneumonia
- Hipertensi
- AKI dd CKD
10/08/2021
L : 8.100 Lym : 18,9 Gra : 74,4
Hb : 15,0 Ht : 42,4 Tr : 162.000
CXR : Infiltrat Paracardial Kanan
Kiri : Pneumonia
12/08/21
GDP : 124 Kol Tot : 218,3 TRG : 100,6
AU : 5,76 Ur : 25 Cr : 1,83
10/08/2021 + - 02 2-4 lpm via NK
- Paracetamol 3x500mg
- Ambroxol 3x1 tab
- Cetirizine 1x1 tab
- Azihtromyzin 1x500mg (H3)
- Sivit Zinc 1x1 tab
- Amlodipin 5mg 1-0-0
9.. Tn.Noldy Taroreh /♂
/36
thn
Mrs: 10/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + Pneumonia
- Hipertensi
10/08/2021
L : 5.500 Lym : 20,3 Gra : 74,2
Hb : 13,3 Ht : 37,8 Tr : 261.000
CXR : Infiltrat Paracardial Kanan
Kiri : Pneumonia
11/08:
GDP: 95 Kolestrol total : 100 as
urat: 6,1 Ur: 27 Cr: 1,93
05/08/2021 + - O2 2-4 LPM via NK
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- Ambroxol 3x1 tab
- Zivit Zinc 1x1 tab
- Azithromyzin 1x500mg (H4)
List Pasien Isolasi Jumat 13 Agustus 2021
No. Identitas
(KRISAN)
Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi
I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil
1. Ny. Christy Najoan/♀/35th
MRS 04/08/21
Td :
N:
R:
- Covid 19 + ISPA
- G2P1A0 35 thn hamil
20-21 minggu
04/08/21
L : 7.100 Lym : 12,6 Gra : 82,0
Hb : 10,8 Ht : 24,4 Tr : 206.000
CXR : Tidak Dilakukan
05/08/21
04/08/21 + - Ambroxol 3x1 k/p
- Cetirizine 1x1 k/p
- Ester C 1x1
- Cal 95 1x1
- Osift DHA 1x1
S:
Spo2:
GDP : 81, Kolesterol : 240,
TGA : 117, AU : 1,50, Ur : 14,0
2. Ny. Anna Ering/♀/47th
MRS 09/08/21
Td :
N:
R:
S:
Spo2:
- Covid 19 + ISPA
- Hipertensi
09/08/21
L : 6.500 Lym : 18,6 Gra : 76,3
Hb : 12,1 Ht : 34,6 Tr : 230.000
CXR : dalam batas normal
10/08/21
GDP : 99 Kol Tot : 177 TRG : 65 Au
: 4,47 Ur : 15,5 Cr : 1,53
09/08/21 + - Paracetamol 3x500mg tab k/p
- Cetirizine 10mg 1x1
- Sivit Zinc 1x1 tab
Amlodpin 10mg 1-0-0  5mg 1-0-0
3. Tn. Erens Kereh/♂
/72th
MRS 09/08/21
Td :
N:
R:
S:
Spo2:
- Covid 19 + Pneumonia
- Dislipidemia
- AKI dd A-CKD
-
09/08/21
L : 9.700 Lym : 13,8 Gra : 82,4
Hb : 13,2 Ht : 38,8 Tr : 233.000
CXR : Konsolidasi Parahilar-
paracardial Kanan : Pneumonia
10/08/21
GDP : 111 Kol Tot : 246 TRG : 155
Au : 4,78 Ur : 37,1 Cr : 2,68
09/08/21 + - Zivit Zinc 1x1 tab
- Cetirizine 10mg 1x1
- Ambroxol 3x1 tab
- Azithromyzin 1x500mg (H3)
- Favipiravir 2x1600mg (H2)
- Simvastatin 20mg 0-0-1
- Eflin 3x1 stop tgl 09/08
4. Ny. Jansje Pusung/♀/65th
MRS 09/08/21
Td :
N:
R:
S:
Spo2:
- Covid 19 + Pneumonia
- Hipertensi
Dyspepsia
09/08/21
L : 5.900 Lym : 17,4 Gra : 77,1
Hb : 14,4 Ht : 41,0 Tr : 102.000
CXR : Konsolidasi Paracardial
Kanan : Pneumonia
09/08/21 + - Paracetamol 3x 1 ½ tab
- Ambroxol 3x1 tab
- Azithromyzin 1x500 mg (H3)
- Cetirizine 10mg 1x1
- Losartan 5mg 1x1
- Lanzoprazole 2x1 caps
- Favipiravir 2x1600mg (H2)
- Methylprednisolon 2x16 mg (H2)
- Sucralfat 3x1 C TAP > Antasida Syr 3x1 C
- Domperidon 3x1 tab
5. Nn. Hanna Assa/♀/ 27 tahun
MRS 11/8/2021
TD :
N :
R :
S :
SpO2 :
- Covid 19 + ISPA 11/08/21
L: 2.800 lym: 31,6 Gra: 61,1 Hb: 13,9
hct: 39Tr: 139
CXR : DBN
11/08/2021 + - Sivit zinc 1x1
- Cetirizine 0-0-1
-
List Pasien Isolasi Sabtu 14 Agustus 2021
No. Identitas
(ICU)
Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi
I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil
1. Tn. Freddy T/♂
/75 th
MRS 02/08/2021
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Pneumonia ec Covid 19
- Post Hipo K
- Dm tipe 2
- Hipertensi
02/08/21
L: 5.900 lym: 17,9 Gra: 76,4 Hb: 14,6
hct: 41,1 Tr: 221
03/08/21
L : 7100, Lym : 13,0 Gra : 84,5
Hb: 13,4, Hct : 37,0, Tro : 220.000
GDP : 241, Kolesterol : 213,
AU : 4,00, Ur : 38,0
CXR : Pneumonia + Kardiomegali
03/08/21
Na : 128
02/08/21 + - O2 15 lpm via NRM + O2 5 lpm via NK >
Terpasang Ventilator NIV Mode CPAP dgn
FiO2 100%
- IVFD NS 7tpm (ER)
- Ambroxol 3x1 tab
- Sivit Zinc 1x1 tab
- Heparin 7500 iu /8 jam (H10)
- Inj Ranitidin 3x1amp
- Inj Furosemid 1-0-0
- Valsartan 80mg 0-0-1  0-0-40mg
- Novorapid 3x8 iu  3x12iu
- Levemir 0-0-10
- Kapsul garam 3x1 TAP
- Bicnat 3x1
- Remdesivir iv 100mg (H8)
K : 3,1
Cl : 107
11/08:
Na :
K: 3,7
Cl:
- Cek GD 3 porsi
- Paracetamol drips 3x1gr
- Antacida syr 3x1c  4x15cc
- Avigan 2x1600 mg stop tgl 03/08
- Avigan 2x600 mg stop tgl 06/08
- Methylprednisolon 2x16 mg stop tgl 06/08/21
- Captopril 25mg 1x1 tab stop tgl 06/08/21
- Nicardipin drips titrasi target MAP 95-110
TUNDA USW > STOP!!!
- Bisoprolol 5mg ¼-0-0  stop 10/08
- Ksr 2x1  stop 11/08
- Inj Dexamethasone 6mg/24 jam(H10) stop tgl
13/08/21
- Azitromisin iv /24 jam (H7) stop tgl 13/08/21
2. Ny. Theresia
Mamuaja/P/83 thn
- Covid 19
- Susp ensefalopathy
hiponatremi
- Hipo Na berat
- Hipo K
- Hipertensi
10/08/2021
L 9,83 Hb 15,4 Erit 5,02 Tromb
216000
GDS 97 Ureum 17 Creat 0,4
Na : 101
K : 2,9
Cl : 84
CXR : Cardiomegaly, susp dilatatio
dd elongatio aortae
13/08/21 (Kontrol)
Na : 125
K : 2,8
Cl : 106
10/8/21 + - 02 4 lpm via NK
- IVFD NaCl 7tpm (ER)
- Inj ranitidin 2x1
- Inj ondancentron 3x1
- Lisinopril 10 mg 1x1
- Ksr 2x1
- Bicnat 3x1
- Sivit zinc 1x1
- R/ Foto Kontrol 14/08/21
- IVFD line 1 nacl 3% 8tpm stop tgl 13/08/21
- IVFD line 2 nacl 0,9% + kcl 25meq 10 tpm stop
tgl 13/08/21
3. Ny. Julin Mangindaan
/♀/60thn
Mrs: 09/08/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- Covid 19 + Pneumonia
- Stress Hiperglikemik
dd DM Tipe 2
09/08/2021
L : 6.100 Lym : 32,0 Gra : 59,9
Hb : 13,7 Ht : 38,4 Tr : 139.000
GDS : 318 TRG : 262 AU : 6,20
CXR : Infiiltrat Paracardial Kanan
Kiri : Pneumonia
10/08/21
UL : Leu : -, Blood : -, Protein : -,
Gluk : -
11/08: Thorax kontrol :
Konsolidasi parahilar-paracardial
kanan kiri: pneumonia
(Memberat dibandingkan foto
sebelumnya)
09/08/2021
(RSGM)
+ - 02 15 LPM via NRM + 02 5 lpm via NK >
Terpasang Ventilator NIV Mode CPAP dgn
FiO2 100%
- IVFD Nacl 0,9% 14tpm > 7tpm (ER)
- Inj Remdesivir 100mg (H4)
- Resfar drips iv/24 jam (H4)
- Inj. Vit C 1x1 (H4)
- Levofloxacin drips 750mg (H3)
- Inj Heparin 3x7500 unit (H3)
- Inj Metilprednisolon 1x1/2 amp (6,25mg)
- Paracetamol 3x 500mg tab
- Domperidon 3x1 tab k/p
- Cetirizine 10mg 1x1
- Ranitidin 2x1 tab
- Amlodipin 5mg 1-0-0
- Valsartan 80mg 0-0-1
- Fenofibrat 300mg 0-0-1
- Neurosanbe 1x1tab
12/08/21 :
Ur : 31,7 Cr : 1,29
- Diet rendah lemak
- Rencana GDP
- N- Asetylsistein 3x200mg  stop 11/08
- Zivit Zinc 1x1 tab stop 11/08
- Azithromyzin 1x500mg (H3)  stop 11/08
- Remdesivir iv 200mg stop tgl 11/08/21
- Methylprednisolon tablet 2x16 mg (H2) stop
tgl 12/08/21
List Pasien Isolasi Sabtu 14 Agustus 2021
No. Identitas
(Anggrek)
Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi
I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil
1 Ny. Sofiana
Sampu/P/32thn
MRS 09/07/21
TD :
N :
R :
Sb :
- P3A1 32thn post SCTP
ai Gawat Janin
- Covid 19
- Hipertensi
- DM tipe II
09/8/21
Leu 7440, Lym 15,2, Gra 78,8,
Hb 13,2, HCT 37,6, PLT 196000
CXR : Pneumonia Bilateral
10/8/21 + - O2 2-4lpm k/p
- Cefadroxil 3x500mg
- Metronidazole 3x500mg
- Paracetamol 3x500mg
- Amlodipin 10mg 1-0-0
- Metformin 3x500mg
- Jika TD >160mmhg (sistolik), berikan dopamed
- Cetirizine 10mg 0-0-1
SpO2 : - Ambroxol 3x30mg
- GD 3 porsi
- HbA1C, Ur, Cr, Profil
- IVFD RL 20tpm + Oxytocin drips 1 amp  stop
11/08
- Inj Cefotaxim 3x1gr (H2) stop 11/08
- Inj Ketorolac 3x1amp  stop 11/08
- Terpasang Kateter  aff 11/08
2. Ny. Tirza Aror / p/ 18
thn
MRS 8/07/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- P1A0 18 thn post
partum H2
- Covid 19
- Hemorid gr 2
09/8/21
Leu 13300, Lym 12,1, Gra 83,6,
Hb 13,5, PLT 184000
CXR : Normal
9/08/21 + - Cefadroxil 3x500mg
- Asam mefenamat 3x500mg
- Nervaplus 1x1
- R/ Rawat Jalan 14/08/21 > Isolasi Mandiri
3. Ny. Jacinta
Ante/P/35thn
MRS 09/07/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- G4P3A0 35thn hamil
31-32 mnggu + BOH
- Ancaman Partus
Premature
- Covid 19
09/08/21
Leu 7440, Lym 15,2, Gra 78,8,
Hb 13,2, HCT 37,6, PLT 196000
12/08/21
Protein : +
Keton : +++
Glukosa : +++
10/8/21 + - Inj Dexamethason 2x2amp (2hari)  H2 11/08
- Nifedipin 3x10mg (Bila His)
- Paracetamol 3x500mg
- Ambroxol 3x30mg
- Cetirizine 10mg 0-0-1
- IVFD Nacl 0,9% : 20 tpm
- USG 13/08/2021
- R/ Px Na,K,Cl 14/08/21
- Menolak pasang O2 > 13/08/21
4. Ny. Esterlita
Alow/P/26thn
MRS 09/07/21
TD :
N :
R :
Sb :
SpO2 :
- P2A0 26thn post SCTP
ai Gawat Janin
- Covid 19
09/8/21
Leu 7440, Lym 15,2, Gra 78,8,
Hb 13,2, HCT 37,6, PLT 196000
CXR : Pneumonia Bilateral
10/8/21 + - O2 2-4lpm k/p
- Cefadroxil 3x500mg
- Clindamycin 3x300mg
- Paracetamol 3x500mg
- Sivit Zinc 1x1
- Ambroxol 3x1
- Metronidazole 3x500mg stop tgl 12/08/21
1 von 13

Recomendados

Malunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures.ppt von
Malunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures.pptMalunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures.ppt
Malunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures.pptFendryKolondam1
2 views31 Folien
Medical-Symbol-PowerPoint-Templates-Widescreen.pptx von
Medical-Symbol-PowerPoint-Templates-Widescreen.pptxMedical-Symbol-PowerPoint-Templates-Widescreen.pptx
Medical-Symbol-PowerPoint-Templates-Widescreen.pptxFendryKolondam1
1 view28 Folien
Trauma Crash Laparotomy.pptx von
Trauma Crash Laparotomy.pptxTrauma Crash Laparotomy.pptx
Trauma Crash Laparotomy.pptxFendryKolondam1
23 views61 Folien
[UPDATED] Kriteria 5 Keuangan 3A.docx von
[UPDATED] Kriteria 5 Keuangan 3A.docx[UPDATED] Kriteria 5 Keuangan 3A.docx
[UPDATED] Kriteria 5 Keuangan 3A.docxFendryKolondam1
6 views12 Folien
Malunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures_4.ppt von
Malunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures_4.pptMalunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures_4.ppt
Malunion_Delayed_Union_and_Nonunion_fractures_4.pptFendryKolondam1
14 views31 Folien
TERATAI.docx von
TERATAI.docxTERATAI.docx
TERATAI.docxFendryKolondam1
2 views3 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd von
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
21.3K views69 Folien
Getting into the tech field. what next von
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.2K views22 Folien
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.9K views99 Folien
How to have difficult conversations von
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.5K views19 Folien
Introduction to Data Science von
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 Folien
Time Management & Productivity - Best Practices von
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 Folien

Destacado(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd von Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd21.3K views
Getting into the tech field. what next von Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.2K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray5.9K views
Time Management & Productivity - Best Practices von Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management von MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... von RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... von Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work von GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... von DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation von Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well von Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language von Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... von Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation von Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future von SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

New_List_ISO_Jumat_13_Agustus_2021.docx

 • 1. List Pasien Isolasi Jumat 13 Agustus 2021 No. Identitas (ALAMANDA) Diagnosa Hasil Lab Swab PCR SwabAntigen Terapi I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil 1. Ny Misje Keintjem/♀/62th MRS 03/08/2021 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Pneumonia e.c Covid 19 - Hipo Na Berat - Hipo K - Hipertensi Heart Diseases 02/08 L : 13.250 Neu : 81,4 Lym : 6,9 Hb : 12,6 HT : 34,4 Tr : 220.000 Na : 103 K : 2,0 Cl : 62 GDS : 192 Kol Tot : 193 AU : 8,8 Ur : 44 03/08/21 GDP: 152 Kolestrol : 193 As.urat: 8,8 ,Ureum : 44 04/08/21 GDP : 101, GD2PP : 96 UL : Blood ++, protein +++ CXR : Pneumonia Bilateral + Cardiomegali 09/08 Na : 120 K : 2,8 Cl : 90 10/08/21 L : 6.200 Lym : 20,0 Gra : 61,3 Hb : 11,8 Ht : 32,5 Tr : 228.000 Abdomen 3 posisi (10-08-21) : Normal, Tdk ada pneumoperitoneum/ileus 08/08/21 + 10/08/21 03/08/21 --- 04/08/ 21 --- - 02 2-4 lpm via NK - IVFD NaCl 0,9% + KCL 25 meq 10 tpm habiskan - Inj Ranitidin 2x1 amp iv - Bicnat 3x2 tab - KSR 3x1 tab - Cetirizine 10mg 1x1 - Ambroxol 3x1 tab - Allopurinol 100mg 0-0-1 - Telmisartan 80mg 0-0-1 - Inj. Furosemide 20mg 1-0-0 TAP > Furosemide tab 1-0-0 - Dulcolax supp (ekstra) > Dulcolax Syr 3x2C - Paracetamol 3x500mg k/p - Ukur Lingkar perut / hari - Sukralfat 3xCI - Inj Dexamehasone 1x6mg (H2) - TAP - Methyprednisolon 2x16 mg (H2) Stop tgl 7-8- 21 - Cetirizine 10mg 1x1 stop 7-8-21 - Kapsul Garam 3x1 stop tgl 09/08 - Colchisin 2x 0,5 mg stop tgl 09/08 - Levofloxacin 1x750mg 7 hari stop 09/08 - Antasida syr 3x1 stop tgl 09/08 - Sivit Zinc 1x1 > Tunda USW 2. Tn. Jemmy Pongoh/♂ /42 Mrs: 01/08/21 Td: N: R: S: Spo2: - Covid 19 + ISPA - Dislipidemia 01/08/21 Leu 6.7, lym 16.4, gran 75.8, hgb 15.4, rbc 4.6, plt 144 03/08/21 GDP 97; Chol T 209; AU 6,4; Ur 31 Cxr : normal 01/08/21 + - Ambroxol 3x1 tab k/p - Eflin 3x1 tab - Simvastatin 20mg 0-0-1 - Sivit zinc 1x1 - Rawat Jalan hari ini - Cetirizin 10mg 0-0-1 stop tgl 02/08 - Eflin 2x1 tab stop 7/8/21 - Domperidone 3x1 stop - GG 3x1 tab stop tgl 06/08 - Parasetamol 3x1  stop 11/08
 • 2. 3. Tn. Edmundus Umpun/♂ /65 MRS: 03/08/21 T: N: R: S: SpO2: - Covid 19 + pneumonia - Hipertensi CxR: Pneumonia Dextra 04 Ags GDP : 123, Kol Tot : 241 TRG : 105 Aun : 7,48 Ur : 33.,6 05/08 Hb 10,6; Leu 6200; Tro 240.000; HCT 29,3, Gra 91,9 11/08/2021 L : 14.000 Lim: 3,9 Gra:94,1 Hb : 12,4 Ht: 34,2, Tr : 578.000 03/08/21 + - Metilprednisolon 16mg 1-0-1 (H9) - Ambroxol 3x1 - Sivit zinc 1x1 - Paracetamol 3x1 k/p - ranitidin 2x1 - Amlodipin 10 mg 1-0-0 - Simvastatin 20mg 0-0-1 - Levofloxacyn 1x750mg per oral (H3) - Aspilet 80mg 1x1 - IVFD aff 5/8 - Inj Omz stop 4/8 - Azitromisin 1x 500 mg stop 7/8/21 - Metilpred 2 x 16mg tab (H2), 2x8 mg mulai 5/8 (H4) stop tgl 07/08/21 - Avigan 2x8 tab H1 lanjut 2x3 tab (mulai dosis pertama 4/8 jam 19.00) (H5) stop tgl 08/08 - O2 2-4lpm k/p  stop 10/08 - 4. . Tn. Viktor Marsabessy /♂ / 70 thn MRS 04/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : GDS GDP GDS - Covid 19 + pneuemonia - Hipertensi - DM Tipe 2 + Neuropati - Susp CKD dd AKI - Post Op Prostatektomi 03/08 (Lab RSUP Kandou) L : 14.500 Hb : 13,5 Ht: 38,3, Tr : 131.000 Na : 131 K : 4,37 Cl : 90,3 Ur :29 Cr : 1,3 Cxr : Infiltrap Patchy Parahilar Kanan : Pneumonia 05/08/21 GDP 119; Chol T 158; TG 118; AU 6,44; Ur 46 09/08/21 L : 8.000 Lym : 12,5 Gra : 83,0 Hb : 11,5 Ht : 31,3 Tr : 311.000 12/09/21 Ur : 34,6 Cr : 2,01 03/08/21 + - O2 2-4 Lpm Via NK k/p - Amlodipin 5mg 1-0-0 - Micardis 80mg 0-0-1 - Aspilet 80mg 1x1 - Sivit Zinc 1x1 - Lanzoprazole 2x1 - Novomix 12-0-12 > 10-0-10 - Bisoprolol 5 mg ½-0-0 - Cefixime 2x200mg (H4) - Gabapentin 1x300mg - Dulcolax supp (extra) stop - Azithromyzin 1x500mg stop tgl 08/08/21 - Sucralfat 3xCII TAP > Antasida syr 3xIIC stop tgl 08/08 - Glukuidon 30mg 1-0-0  stop 11/08
 • 3. 5. Tn. Tony Manurip /♂ / 72 thn MRS 04/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : GDS GDP GDS - Covid 19 + pneuemonia - Gastropati DM - DM Tipe 2 susp stress hiperglikemik - Hiponatremi - Anemia e.c Chronic Diseases - Hiper UA - CKD ec susp.Urat Nefropathy - Susp KAD ? 04/08/2021 L : 7.150 Neu : 73,3 Hb : 10,8 HT : 29,7 Tr : 219.000 UL : Bil : 1 Protein : 100 (+++), Gluk > 500 Na : 122 K ; 4,1 Cl : 103 Cxr : Infiltrat Paracardial Kanan dan Kiri : Pneumonia 09/08 L : 14.700 Lym : 9,3 Gra : 87,7 Hb : 10,3 Ht : 27,3 Tr : 315.000 Kol Tot : 268 TRG : 203 AU : 12,6 10/08: GDS: 324 Ur: 56 Cr: 3,16 Urinalisis: Bilirubin :2 (++) Protein: 500 (+++) Keton 25 (++) Glukosa 150 (++) 11/08: GDP: 202 GDS 13.00: 275 GDS 19.00: 342 GDS 22.00: 278 29/07/21 + - O2 2-4 Lpm Via NK - IVFD NS 0,9% 20 tpm > 14tpm - Inj OMZ 2x1 - Inj. Ondancentron 2x1 amp - Novorapid 2x6 iu sc  3X8 IU sc - Levemir 0-0-10  0-0-12 IU - Bicnat 3x1 - Kapsul Garam 3x1 TAP - Inj Cefotaxim 3x1 gr (H4) - Ambroxol 3x1 tab - Paracetamol 3x500mg - Bcompleks 3x1 - Blader training - GD 2 porsi - Balans cairan - Azithromyzin 1x500mg (H5) stop 09/08 - Metformin 2x1 stop tgl 09/08 - Levofloxacin 1x750 mg (H5) stop tgl 10/08 - Glikuidon 2x1  Stop 10/08 - Domperidon 3x1 tab  stop - AFF Kateter 12/08/21 6. Tn Aloysius Mawikere/L/61thn MRS 08/0821 TD : N : R : Sb : SpO2 : GDS GDP GDS - Covid 19 + IPSA - DM tipe II - Hipertensi - Hiper UA - Neuropati DM 08/08/2021 Leu : 6200, Lym : 29,8, Gra : 63,6 Hb : 11,4, HCT : 31,3%, Tro : 147.000 CXR : Normal 09/08/21 GDP : 186 Kol Tot : 145 AU : 11 08/08/2021 + - Ambroxol 3x30mg - Eflin 3x1 tab - Sivit Zinc 1x1 - Amlodipin 10mg 1-0-0 - Candesartan 8mg 0-0-1 - Allopurinol 100mg 0-0-1 - Paracetamol 3x500mg k/p - Bisoprolol 2,5 mg 1-0-0 - Glimepiride 1mg 1-0-0 - Meticobalamin - GD 2 porsi - Glikuidon 1x30mg  Tunda - Cetirizine 10mg 1-0-1 stop 12/08/21
 • 4. 7. Tn Welly Kalangi/L/52thn MRS 08/0821 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Pneumonia 08/08/2021 Leu : 10400, Lym : 4, Gra : 92,4% Hb : 15,3, HCT : 31,3%, Tro : 294.000 CXR 8/8/21: Pneumonia basal bilateral 09/08/21 GDP : 130 Kol Tot : 201 AU : 5,9 08/08/2021 + - O2 via NRM 10 lpm - IVFD NaCl 0,9 % 16 tpm - Paracetamol 3x500mg - Inj. Ranitidin 2x1 amp - Metilprednoson tablet 2 x 16 mg (H6) - Sivit zinc 1x1 - Inj.Azitromicin /24 jam (H5) stop tgl 12/08 - Resfar drips IV /24 jam (H5) stop tgl 12/08 8. Yolanda Akase/ ♀/40 th MRS 11/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Pneumonia - Vertigo 11/08/21 L : 13.700 Lym : 13,3 Gra : 87,8 Hb : 14 Ht : 39,8 Tr : 225.000 CXR (11/08/2021) : Pneumonia 12/08/21 GDP : 78,4 Kol Tot : 159 TRG : 1205 Alb : 4,91 AU : 5,20 Ur : 17,1 Cr : 1,6 11/08/20 + - O2 1-2 LPM via NK k/p - Azitromycin 1x500mg (H3) - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Sivit Zinc 1x1 tab - Betahistin 3x6mg - Paracetamol 3x500mg - Ambroxol 3x30mg - Fenofibrat 300mg 0-0-1 9. Tn. Benedictus Landi/L/49thn MRS 09/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + ISPA - AKI ? CXR 10/8/21: Pneumonia 11/08/2021 Leu : 10.200, Lym : 13,9, Gra : 82,6 Hb : 16,9, HCT : 46,3 Tro : 140.000 12/08/21 GDP : 97,1 Kol Tot : 178,6 TRG : 111,3 AU : 5,55 Ur : 28,8 Cr : 2,24 9/8/2021 + - Ambroxol 3x1 - Paracetamol 3x1  4x500mg - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Antasida syr 3x1c - Domperidon 3x10mg - Sivit zinc 1x1 10. Ny. Jenny Waworuntuj/P/48thn MRS 09/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + ISPA CXR 10/8/21: Normal 11/08/2021 Leu : 6.500, Lym : 20,8, Gra : 72,2 Hb : 13,3, HCT : 37,7 Tro : 303.000 12/08/21 GDP : 87,1 Kol Tot : 165,5 TRG : 115,7 Alb : 4,65 AU : 4,27 Ur : 15,2 Cr : 1,35 9/8/2021 + - Ambroxol 3x1 - Paracetamol 3x1 - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Sivit zinc 1x1 - Antasida syr 3x1C 11. Tn. Stenly Moningka/L/37thn MRS 09/08/21 TD : N : R : Sb : - Thorax foto: Infiltrat paracardial kanan dan kiri: pneumonia 13/08/2021 + - O2 1-2 LPM via nasal kanul - Azitromycin 1x500mg - Ambroxol 3x1 tab - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Sivit Zinc 1x1
 • 5. SpO2 : List Pasien Isolasi Jumat 13 Agustus 2021 No. Identitas (ANYELIR) Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil 1. Ny. Meily Larate/♀/49th Mrs : 01/07/21 Td : N: R: S: Sp02: GDS GDP GDS - Covid 19 - DM Tipe II - Struma Diffuse Bilateral - Limfadenopati r. Coli d/s - Dislipidemia 01/08/21 Leu 7.2, lym 16.3, gran 78.7, hgb 15.5, rbc 5.1, plt 169 CXR : Pemadatan hilus : Retensi sputum 02/08 GDP : 78, Kol Tot : 215. TRG : 207 Au : 6,87. Ur : 20,4 11/08/2021: Leu 5.4, lym 24.6, gran 69, hgb 14,2, hct 39,4, plt 437 01/08/21 + - O2 2-5lpm - Parasetamol 3x500mg k/p - Ambroxol 3x1 - Cetirizin 10mg 0-0-1 - Sivit zink 1x1 - Rosuvastatin 20mg 0-0-1 - Emphagliflozin 10mg 1-0-0 - GD 2 Porsi - Obat gula tunda : - Glimepirid 4mg 1-0-0 - Methylpredinolon 3x4mg stop 7/8/21 - Cefixime 2x200mg (H5)  stop 11/08
 • 6. 2. Tn. Mario Rumbani/♂ /69th Mrs: 02/08/21 Td: N: R: S: Spo2: Covid 19 + ISPA 04/08/21 L : 6.400 Lym : 22,8 Gra : 70,8 Hb : 15,8 Ht : 44,3 Tr : 194.000 CXR : Dalam Batas Normal GDP : 91 Kol Tot : 179, TRG : 78 AU : 6,0 Ur : 20,8 01/08/21 + - Paracetamol 3x500mg K/P - Ambroxol 3x1 tab - Sivit Zinc 1x1 tab - Vit E 1x1 - Vit D 1000 1x1 - Cetirizine 10mg 1-0-1 - Rencana Pulang Hari ini - Cetirizine 10mg 1x1 stop 7/8/21 - Codein tab 3x1 tab stop tgl 10/08 3.. An. Gavriel Werot / ♂ / 8 tahun Mrs: 05/08/21 Td: N: R: S: Spo2: - Covid 19 + ISPA Demam Dengue demam tifoid 04/08 (RSGM) CXR : Dalam Batas Normal L : 4.060 Neu : 75,6 Lym : 14,4 Hb : 12,5 Ht : 35,7 Tr 178.000 06/08/21 J 11.05 L : 2.200 Lym : 28,1 Hb : 12,9 Ht : 35,4 Tr 69.000 08/08/21 L : 4.300 Lym : 43,4 Hb : 12,5 Ht : 34,3 Tr 32.000 10/08/21 L : 3.400 Lym : 38,4 Gra: 91 Hb : 12,1 Ht : 33,9 Tr 135.000 04/08/21 + - Paracetamol 3x500mg - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Vitamin C 1x500mg - Zink Kid Syr 1x1 Cth - Ambroxol 3x3/4 - Ranitidin 2x3/4 - Oralit Ad Lib - Cefixime 2x200 mg - IVFD RL 18-19 tpm  stop 11/08 - DL /6jam  stop 11/08 4. Ny. Elfrida Manullang/♀/40thn Mrs: 08/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : Covid 19 + Pneumonia 08/08/2021 Leu : 4200, Lym : 16,0, Gra : 79,2 Hb : 14,1, HCT : 39,0%, Tro : 89.000 CXR : Obs Pneumonia 09/08/2021 L : 3.600 Lym : 27,1 Gra : 66,3 Hb : 13,4 Ht : 37,7 Tr : 86.000 GDP : 107 Kol Tot : 163 AU : 2,3 10/08/2021 L : 3.200 Lym : 33,9 Gra : Hb : 13,8 Ht : 38,2 Tr : 99.000 IgG Anti Denuge (+) 11/08/21 L : 4.400 Lym : 32 Gra: 91 Hb : 13,8 Ht : 39 Tr 130.000 08/08/2021 + - IVFD RL 22tpm - Azitromisin 1x500mg (H5) trkhr hari ini - Paracetamol 3x500mg - Ambroxol 3x30mg - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Favipiravir 2x600mg (H3) - Sivit Zinc 1x1
 • 7. 5. Ny. Vonny Pontoh /♀/61thn Mrs: 09/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Pneumonia - Hipertensi - DM tipe 2 09/08/2021 L : 8.300 Lym : 16,1 Gra : 77,9 Hb : 12,7 Ht : 38,1 Tr : 181.000 CXR : Infiiltrat Paracardial Kanan Kiri : Pneumonia 10/08/21 GDP : 93 Kol Tot : 189 TRG : 163 Au : 6,38, Ur : 23,6 Cr : 1,54 10/08: GDS: 92 11/08: GDP:111 09/08/2021 + - Telmisartan 80mg 1x1 - Metformin 500mg 1-0-1 - Zivit Zinc 1x1 - Cetirizine 10mg 1x1 - Glimepiride mg 1x1 - Ambroxol 3x1 tab - Allopurinol 100mg 0-0-1 - GD 2 Porsi - Rencana UL 6.. Ny. Inggrit Londok /♀/37 thn Mrs: 10/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : Covid 19 + ISPA 10/08/2021 L : 7.400 Lym : 14,6 Gra : 81,9 Hb : 13,9 Ht : 38,5 Tr : 197.000 CXR : dalam batas normal 12/08/21 GDP : 88,3 Kol Tot : 168,1 TRG : 118,9 AU : 3,03 Ur : 22,1 Cr : 1,19 10/08/2021 + - Ambroxol 3x1 tab - Cetirizine 1x1 tab - Sivit Zinc 1x1 tab 7. An. Eben Haezar Lantang /♂ /2 thn Mrs: 10/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Bronkhopneumonia 10/08/2021 L : 6.800 Lym : 26,1 Gra : 67,2 Hb : 13,3 Ht : 36,3 Tr : 265.000 CXR : Infiltrat Parahilar Kanan : Bronchopneumonia 10/08/2021 + - Paracetamol Syr 3x1 ½ Cth - Zinkid Syr 1x1 Cth - Vit C 3x50mg - Ambroxol - Cetirizine 8. Tn.Karel Lantang /♂ /68 thn Mrs: 10/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Pneumonia - Hipertensi - AKI dd CKD 10/08/2021 L : 8.100 Lym : 18,9 Gra : 74,4 Hb : 15,0 Ht : 42,4 Tr : 162.000 CXR : Infiltrat Paracardial Kanan Kiri : Pneumonia 12/08/21 GDP : 124 Kol Tot : 218,3 TRG : 100,6 AU : 5,76 Ur : 25 Cr : 1,83 10/08/2021 + - 02 2-4 lpm via NK - Paracetamol 3x500mg - Ambroxol 3x1 tab - Cetirizine 1x1 tab - Azihtromyzin 1x500mg (H3) - Sivit Zinc 1x1 tab - Amlodipin 5mg 1-0-0 9.. Tn.Noldy Taroreh /♂ /36 thn Mrs: 10/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Pneumonia - Hipertensi 10/08/2021 L : 5.500 Lym : 20,3 Gra : 74,2 Hb : 13,3 Ht : 37,8 Tr : 261.000 CXR : Infiltrat Paracardial Kanan Kiri : Pneumonia 11/08: GDP: 95 Kolestrol total : 100 as urat: 6,1 Ur: 27 Cr: 1,93 05/08/2021 + - O2 2-4 LPM via NK - Cetirizine 10mg 0-0-1 - Ambroxol 3x1 tab - Zivit Zinc 1x1 tab - Azithromyzin 1x500mg (H4)
 • 8. List Pasien Isolasi Jumat 13 Agustus 2021 No. Identitas (KRISAN) Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil 1. Ny. Christy Najoan/♀/35th MRS 04/08/21 Td : N: R: - Covid 19 + ISPA - G2P1A0 35 thn hamil 20-21 minggu 04/08/21 L : 7.100 Lym : 12,6 Gra : 82,0 Hb : 10,8 Ht : 24,4 Tr : 206.000 CXR : Tidak Dilakukan 05/08/21 04/08/21 + - Ambroxol 3x1 k/p - Cetirizine 1x1 k/p - Ester C 1x1 - Cal 95 1x1 - Osift DHA 1x1
 • 9. S: Spo2: GDP : 81, Kolesterol : 240, TGA : 117, AU : 1,50, Ur : 14,0 2. Ny. Anna Ering/♀/47th MRS 09/08/21 Td : N: R: S: Spo2: - Covid 19 + ISPA - Hipertensi 09/08/21 L : 6.500 Lym : 18,6 Gra : 76,3 Hb : 12,1 Ht : 34,6 Tr : 230.000 CXR : dalam batas normal 10/08/21 GDP : 99 Kol Tot : 177 TRG : 65 Au : 4,47 Ur : 15,5 Cr : 1,53 09/08/21 + - Paracetamol 3x500mg tab k/p - Cetirizine 10mg 1x1 - Sivit Zinc 1x1 tab Amlodpin 10mg 1-0-0  5mg 1-0-0 3. Tn. Erens Kereh/♂ /72th MRS 09/08/21 Td : N: R: S: Spo2: - Covid 19 + Pneumonia - Dislipidemia - AKI dd A-CKD - 09/08/21 L : 9.700 Lym : 13,8 Gra : 82,4 Hb : 13,2 Ht : 38,8 Tr : 233.000 CXR : Konsolidasi Parahilar- paracardial Kanan : Pneumonia 10/08/21 GDP : 111 Kol Tot : 246 TRG : 155 Au : 4,78 Ur : 37,1 Cr : 2,68 09/08/21 + - Zivit Zinc 1x1 tab - Cetirizine 10mg 1x1 - Ambroxol 3x1 tab - Azithromyzin 1x500mg (H3) - Favipiravir 2x1600mg (H2) - Simvastatin 20mg 0-0-1 - Eflin 3x1 stop tgl 09/08 4. Ny. Jansje Pusung/♀/65th MRS 09/08/21 Td : N: R: S: Spo2: - Covid 19 + Pneumonia - Hipertensi Dyspepsia 09/08/21 L : 5.900 Lym : 17,4 Gra : 77,1 Hb : 14,4 Ht : 41,0 Tr : 102.000 CXR : Konsolidasi Paracardial Kanan : Pneumonia 09/08/21 + - Paracetamol 3x 1 ½ tab - Ambroxol 3x1 tab - Azithromyzin 1x500 mg (H3) - Cetirizine 10mg 1x1 - Losartan 5mg 1x1 - Lanzoprazole 2x1 caps - Favipiravir 2x1600mg (H2) - Methylprednisolon 2x16 mg (H2) - Sucralfat 3x1 C TAP > Antasida Syr 3x1 C - Domperidon 3x1 tab 5. Nn. Hanna Assa/♀/ 27 tahun MRS 11/8/2021 TD : N : R : S : SpO2 : - Covid 19 + ISPA 11/08/21 L: 2.800 lym: 31,6 Gra: 61,1 Hb: 13,9 hct: 39Tr: 139 CXR : DBN 11/08/2021 + - Sivit zinc 1x1 - Cetirizine 0-0-1 -
 • 10. List Pasien Isolasi Sabtu 14 Agustus 2021 No. Identitas (ICU) Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil 1. Tn. Freddy T/♂ /75 th MRS 02/08/2021 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Pneumonia ec Covid 19 - Post Hipo K - Dm tipe 2 - Hipertensi 02/08/21 L: 5.900 lym: 17,9 Gra: 76,4 Hb: 14,6 hct: 41,1 Tr: 221 03/08/21 L : 7100, Lym : 13,0 Gra : 84,5 Hb: 13,4, Hct : 37,0, Tro : 220.000 GDP : 241, Kolesterol : 213, AU : 4,00, Ur : 38,0 CXR : Pneumonia + Kardiomegali 03/08/21 Na : 128 02/08/21 + - O2 15 lpm via NRM + O2 5 lpm via NK > Terpasang Ventilator NIV Mode CPAP dgn FiO2 100% - IVFD NS 7tpm (ER) - Ambroxol 3x1 tab - Sivit Zinc 1x1 tab - Heparin 7500 iu /8 jam (H10) - Inj Ranitidin 3x1amp - Inj Furosemid 1-0-0 - Valsartan 80mg 0-0-1  0-0-40mg - Novorapid 3x8 iu  3x12iu - Levemir 0-0-10 - Kapsul garam 3x1 TAP - Bicnat 3x1 - Remdesivir iv 100mg (H8)
 • 11. K : 3,1 Cl : 107 11/08: Na : K: 3,7 Cl: - Cek GD 3 porsi - Paracetamol drips 3x1gr - Antacida syr 3x1c  4x15cc - Avigan 2x1600 mg stop tgl 03/08 - Avigan 2x600 mg stop tgl 06/08 - Methylprednisolon 2x16 mg stop tgl 06/08/21 - Captopril 25mg 1x1 tab stop tgl 06/08/21 - Nicardipin drips titrasi target MAP 95-110 TUNDA USW > STOP!!! - Bisoprolol 5mg ¼-0-0  stop 10/08 - Ksr 2x1  stop 11/08 - Inj Dexamethasone 6mg/24 jam(H10) stop tgl 13/08/21 - Azitromisin iv /24 jam (H7) stop tgl 13/08/21 2. Ny. Theresia Mamuaja/P/83 thn - Covid 19 - Susp ensefalopathy hiponatremi - Hipo Na berat - Hipo K - Hipertensi 10/08/2021 L 9,83 Hb 15,4 Erit 5,02 Tromb 216000 GDS 97 Ureum 17 Creat 0,4 Na : 101 K : 2,9 Cl : 84 CXR : Cardiomegaly, susp dilatatio dd elongatio aortae 13/08/21 (Kontrol) Na : 125 K : 2,8 Cl : 106 10/8/21 + - 02 4 lpm via NK - IVFD NaCl 7tpm (ER) - Inj ranitidin 2x1 - Inj ondancentron 3x1 - Lisinopril 10 mg 1x1 - Ksr 2x1 - Bicnat 3x1 - Sivit zinc 1x1 - R/ Foto Kontrol 14/08/21 - IVFD line 1 nacl 3% 8tpm stop tgl 13/08/21 - IVFD line 2 nacl 0,9% + kcl 25meq 10 tpm stop tgl 13/08/21 3. Ny. Julin Mangindaan /♀/60thn Mrs: 09/08/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - Covid 19 + Pneumonia - Stress Hiperglikemik dd DM Tipe 2 09/08/2021 L : 6.100 Lym : 32,0 Gra : 59,9 Hb : 13,7 Ht : 38,4 Tr : 139.000 GDS : 318 TRG : 262 AU : 6,20 CXR : Infiiltrat Paracardial Kanan Kiri : Pneumonia 10/08/21 UL : Leu : -, Blood : -, Protein : -, Gluk : - 11/08: Thorax kontrol : Konsolidasi parahilar-paracardial kanan kiri: pneumonia (Memberat dibandingkan foto sebelumnya) 09/08/2021 (RSGM) + - 02 15 LPM via NRM + 02 5 lpm via NK > Terpasang Ventilator NIV Mode CPAP dgn FiO2 100% - IVFD Nacl 0,9% 14tpm > 7tpm (ER) - Inj Remdesivir 100mg (H4) - Resfar drips iv/24 jam (H4) - Inj. Vit C 1x1 (H4) - Levofloxacin drips 750mg (H3) - Inj Heparin 3x7500 unit (H3) - Inj Metilprednisolon 1x1/2 amp (6,25mg) - Paracetamol 3x 500mg tab - Domperidon 3x1 tab k/p - Cetirizine 10mg 1x1 - Ranitidin 2x1 tab - Amlodipin 5mg 1-0-0 - Valsartan 80mg 0-0-1 - Fenofibrat 300mg 0-0-1 - Neurosanbe 1x1tab
 • 12. 12/08/21 : Ur : 31,7 Cr : 1,29 - Diet rendah lemak - Rencana GDP - N- Asetylsistein 3x200mg  stop 11/08 - Zivit Zinc 1x1 tab stop 11/08 - Azithromyzin 1x500mg (H3)  stop 11/08 - Remdesivir iv 200mg stop tgl 11/08/21 - Methylprednisolon tablet 2x16 mg (H2) stop tgl 12/08/21 List Pasien Isolasi Sabtu 14 Agustus 2021 No. Identitas (Anggrek) Diagnosa Hasil Lab Swab PCR Swab Antigen Terapi I Hasil II Hasil I Hasil II Hasil 1 Ny. Sofiana Sampu/P/32thn MRS 09/07/21 TD : N : R : Sb : - P3A1 32thn post SCTP ai Gawat Janin - Covid 19 - Hipertensi - DM tipe II 09/8/21 Leu 7440, Lym 15,2, Gra 78,8, Hb 13,2, HCT 37,6, PLT 196000 CXR : Pneumonia Bilateral 10/8/21 + - O2 2-4lpm k/p - Cefadroxil 3x500mg - Metronidazole 3x500mg - Paracetamol 3x500mg - Amlodipin 10mg 1-0-0 - Metformin 3x500mg - Jika TD >160mmhg (sistolik), berikan dopamed - Cetirizine 10mg 0-0-1
 • 13. SpO2 : - Ambroxol 3x30mg - GD 3 porsi - HbA1C, Ur, Cr, Profil - IVFD RL 20tpm + Oxytocin drips 1 amp  stop 11/08 - Inj Cefotaxim 3x1gr (H2) stop 11/08 - Inj Ketorolac 3x1amp  stop 11/08 - Terpasang Kateter  aff 11/08 2. Ny. Tirza Aror / p/ 18 thn MRS 8/07/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - P1A0 18 thn post partum H2 - Covid 19 - Hemorid gr 2 09/8/21 Leu 13300, Lym 12,1, Gra 83,6, Hb 13,5, PLT 184000 CXR : Normal 9/08/21 + - Cefadroxil 3x500mg - Asam mefenamat 3x500mg - Nervaplus 1x1 - R/ Rawat Jalan 14/08/21 > Isolasi Mandiri 3. Ny. Jacinta Ante/P/35thn MRS 09/07/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - G4P3A0 35thn hamil 31-32 mnggu + BOH - Ancaman Partus Premature - Covid 19 09/08/21 Leu 7440, Lym 15,2, Gra 78,8, Hb 13,2, HCT 37,6, PLT 196000 12/08/21 Protein : + Keton : +++ Glukosa : +++ 10/8/21 + - Inj Dexamethason 2x2amp (2hari)  H2 11/08 - Nifedipin 3x10mg (Bila His) - Paracetamol 3x500mg - Ambroxol 3x30mg - Cetirizine 10mg 0-0-1 - IVFD Nacl 0,9% : 20 tpm - USG 13/08/2021 - R/ Px Na,K,Cl 14/08/21 - Menolak pasang O2 > 13/08/21 4. Ny. Esterlita Alow/P/26thn MRS 09/07/21 TD : N : R : Sb : SpO2 : - P2A0 26thn post SCTP ai Gawat Janin - Covid 19 09/8/21 Leu 7440, Lym 15,2, Gra 78,8, Hb 13,2, HCT 37,6, PLT 196000 CXR : Pneumonia Bilateral 10/8/21 + - O2 2-4lpm k/p - Cefadroxil 3x500mg - Clindamycin 3x300mg - Paracetamol 3x500mg - Sivit Zinc 1x1 - Ambroxol 3x1 - Metronidazole 3x500mg stop tgl 12/08/21