Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Femke Hogenkamp portfolio

 1. Femke Hogenkamp
 2. Over mijzelf Mijn naam is Femke Hogenkamp en sinds kort woon ik in Leeuwarden. Ik studeer Tuin- en landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein. Ik ben begonnen met de Bachelor opleiding maar door persoonlijke omstandigheden ben ik voor nu overgestapt naar de Associate degree opleiding. Doordat ik ben begonnen met de Bachelor opleiding heb ik ook vaak gewerkt aan het doen van onderzoek en het analyseren van grotere stukken landschap. Ondanks dat dit niet een specifiek onderdeel is van de Associate degree opleiding zou ik mij hierin wel heel graag verder willen ontwikkelen. Het onderzoekende gedeelte past erg bij mij als persoon ik vind het interessant om te onderzoeken hoe iets in elkaar zit en wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Tijdens de stage wil ik meer inzicht krijgen in wat voor functie ik na mijn opleiding pas en of ik hiermee na het afronden van de Associate degree mee wil starten of dat ik er dan alsnog voor kies verder te gaan in de Bachelor op gebied van Strategisch ontwerp. Voordat ik begon aan deze opleiding heb ik een mbo-niveau 4 opleiding afgerond als ruimtelijke vormgever aan Nimeto. De ruimte vormgeven sprak mij erg aan maar is misten het groen en het nadenken over vraagstukken als hoe we in de toekomst met onze buitenruimte om kunnen gaan, hoe dit in het stedelijk gebied kan maar ook juist in het buiten gebied en hoe deze twee samen komen. Ik vind het interessant om ook op een grotere schaal onderzoek te doen naar hoe we het landschap toekomst bestendig kunnen maken. In dit portfolio geef ik een beeld van een aantal opdrachten waar ik aan heb gewerkt en die mij hebben geïnspireerd in wat ik in het vakgebied wil gaan doen. Daarnaast vind ik het ook erg leuk om het landschap te fotograferen in mijn portfolio zal ik dan ook een aantal zelfgemaakte beelden laten zien.
 3. Mijn leerdoelen Er zijn een aantal leerdoelen waar ik de komende tijd mee aan de slag wil gaan. Met sommige hiervan wil ik graag in mijn stage aan de slag en andere daarbuiten. Dit is ook afhankelijk van wat er mogelijk is binnen de stageplek en de tijd. Een leerdoel waarmee ik hierin aan de slag wil is dat ik wil leren meer vanuit de analyse en het onderzoek te ontwerpen. Zodat de ontwerpen die ik maak een betere oplossing zijn voor het vraagstuk dat er ligt. Een ander leerdoel is meer kennis opdoen en het beter leren begrijpen van het landschap. Door onder andere meer te leren over de verschillende landschapstypen en hoe de mens hiermee om is gegaan. Een leerdoel op gebied van visualisatie is dat ik aan de slag wil met het professioneel visualiseren van ontwerpen. Om zo de opdrachtgever en doelgroep een duidelijk beeld te kunnen geven van het ontwerp. Een ander onderdeel wat ik heel interessant vind is beplanting en hoe deze toegepast kunnen worden. Ik wil mijn planten kennis dan ook verder uitbreiden in zowel hoe ziet het er uit als je bepaalde beplanting toepast als wat voor eisen stelt de beplanting als wat is toekomst bestendige beplanting.
 4. CV Profiel Femke Hogenkamp 08-05-1997 Utrecht Leeuwarden 0642385950 femkeh@hotmail.nl Opleiding Hogeschool Van Hall Larensstein Tuin en landschapsinrichting Sinds 2019 Propedeuse behaald Buro Zweeds leren Zweeds 2019-2021 Nimeto Ruimtelijke vormgeving 2015-2019 afgerond Jan des Bouvrie Academie Voorbereidende cursus 2017 afgerond Werkervaring Verkoopmederwerker Vrouwe Jakoba 2022 Verkoopmedewerker Kleur aan zee 2021 Vice-voorzitter medezeggenschapsraad Hogeschool van Larenstein 2021 Stage stylist Frans beekwilder 2018-2019 Lid sollicitatiecommissie Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 2017-2019 Voorzitter studentenraad Nimeto 2015-2019 Abtsketen ontwikkelt in opdracht van Nimeto en Jan van Zanen burgermeester Utrecht 2017 Stage ruimtelijk vormgever Nimeto 2017 Nimeto intake als begleiding nieuwe kandidaten
 5. Computervaardigheden Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Bridge Adobe Premiere Pro Autocad GIS Vectorworks Cinema 4D Office 365 Word Office 365 Powerpoint Office 365 Excel Talen Nederlands moedertaal - Schrijven - Spreken - Lezen Engels B1/B2 - Schrijven - Spreken - Lezen Zweeds A2 - Schrijven - Spreken - Lezen Kwaliteiten Doorzetter Gemotiveerd Leergierig Technisch inzicht Hobby’s Fotografie Lezen Wandelen Breien Tekenen
 6. Landschapsontwerp
 7. Voor Landschapsontwerp heb ik onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt voor een zelf uitgekozen gebied. Tot voor kort woonde ik in Veenendaal daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond en vlak daarbij vond ik een erg interessant gebied. Dit gebied ligt tussen Veenendaal, ede en gaat verder tot iets onder de Neder Rijn. Dit gebied kent dan ook veel verschillende typen landschappen. Om het gebied beter te begrijpen heb ik een landschap structuur kaart en een doorsnede gemaakt. Door dit te combineren met meerdere bezoeken aan het gebied kreeg ik een goed beeld hoe het gebied eruit ziet. De opdracht voor het ontwerp was om te kijken hoe de nieuwe bossenstrategie hier in zou kunnen passen. Met deze opdracht ging ik onderzoek doen wat voor plannen er al voor het gebied lagen. En welke ambities ik voor het gebied zou hebben ik combinatie met het bossenstrategie. Voor het gebied lagen er al verschillende plannen om eventueel windmolens in het gebied te plaatsen of velden met zonnepanelen. Door mijn eerdere onderzoek was ik erachter gekomen dat er in het gebied een belangrijk natura2000 gebied ligt en dat ook andere natuur zoals het Binnenveld, De Hel en De Blauwe hel hersteld worden om zo weer het kwel in het gebied boven te laten komen. Daardoor kwam de voorkeur voor mijn ontwerp te liggen bij het herstellen van de natuur en het aanleggen van nieuw groen.
 8. Voor dit ontwerp heb ik een aantal belangrijke regels opgesteld die samen het uitgangspunt vormen. Deze heb ik in principe tekeningen weergeven zoals hiernaast te zien is. Ook was het belangrijk dat de openheid van Het Binnenveld blijft bestaan. En wat ik hieraan wel wilde veranderen is waarop je in deze openheid op uit keek. Dit was oorspronkelijk de stad Wageningen en dit wilde ik veranderen naar verschillende groen elementen zoals bossen en houtwallen. De bossen zijn nieuw op deze plekken maar hebben wel een relatie tot de ondergrond. Zo heb ik gekozen voor een recht bos bij Wageningen deze volgt de vorm van de verkaveling die daar loopt. Daarnaast is dit bos ook direct met de aangrenzende woonwijk verbonden wat ervoor zorgt dat bewoners sneller de natuur in kunnen gaan. Op de oude rivierklei komt een bos dat hoe dichter naar Het binnenveld meer open wordt om zo een vloeiende overgang te maken. Het zijn twee bossen die verschillende dichtheden die beide op een andere zware kleigrond liggen en deze vorm geheel volgen. Hiernaast is het ontwerp van het gehele gebied te zien en op de volgende bladzijde is het bos op de zware kleigrond te zien door middel van een plattegrond die verder is ingezoomd en een doorsnede. Legenda Houtwal met onderbegroeiing. Zie staalkaart houtwal. Bos bomen in de rij verschoven verband elzen, eiken en essen. Bos pad door bos. Recreatie pad/route ter verbinding van natuur in het buitengebied en het stedelijk gebied. Aangezet door haag Fagus sylvatica voor jaarrond herkenbaar beeld. Bos dicht wild verband elzen, eiken en essen. Bos open wild verband elzen, eiken en essen. Bos op plateaus van Utrechtse heuvelrug. Gericht op biodiversiteit. Voedselbos opgebouwd in rijen zie staalkaart voedselbos. Bos open wild verband populier, iepen en eiken. Bos dicht wild verband populier, iepen en eiken. Bestaande behouden graften. Rijen bos detail 2. Bos wild verband detail 1. Behouden open kijkstroken achter de dijk naast huizen Versterken stroken verkaveling achterkant valleikanaal Zicht rond natuur en buitengebied respecteren Ontwepregels
 9. N Schaal: 1:25000
 10. Bos wild verband detail 1 Bron: Google maps Dicht bos bomen wild verband Bron: Ecopedia Open bos N Schaal: 1:1000
 11. Dicht bos bestaand uit populier, iepen en eiken. Lagen groen strook met Fagus sylvatica haag 2,5m 1m 2m Asfalt rijweg met aan beide zijde fietsstrook Open bos bestaand uit populier, iepen en eiken. Lagen groen strook met Carpinus betulus haag 2,5m 1m 2m Asfalt rijweg met aan beide zijde fietsstrook 7m Schaal: 1:200 Schaal: 1:200
 12. De ontwerper
 13. Overheersend verharde parkeerplaatsen. En plaatselijk dode plantenborders. Fietspad dat als wandelpad gebruikt wordt omdat dit de snelste route is door het gebied. Voor een eigen fictieve opdracht ben ik gaan zoeken naar interessante plekken waar ik mogelijkheden zag voor verbetering. Om mij hiervoor te oriënteren heb ik met verschillende mensen gesproken voor mogelijke opdrachten. Daarnaast ben ik ook zelf opzoek gegaan naar een plek in mijn eigen woonplaats toen der tijd Veenendaal. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij een groenstrook vlak bij het centrum ook wel het dorp genoemd. Daarnaast ligt het ook aan het theater de Lampengiet. Wat ik interessant vind aan deze plek is dat er heel veel parkeerruimte aanwezig is en dat deze de boventoon voert. Daarnaast wordt de groenstrook voornamelijk alleen als doorgang route gebruikt. Het fietspad is de snelste weg door het gebied en om deze reden wordt deze ook gebruikt door voetgangers. Om het gebied meer tot zijn recht te laten komen wil ik dat het parkeren wel aanwezig is maar dan in functie en niet in beeld. Daarnaast is het belangrijk dat de ingangen interessanter en beter zichtbaar worden. Een belangrijke functie voor het gebied wordt recreëren. Dit bied mogelijkheden omdat het direct verbonden is aan theater de Lampengiet, het dorp en het marktplein. De routing zal ook veranderen zodat deze voor zowel fietsers als voetgangers geoptimaliseerd worden. Aangrenzend aan het gebied ligt het omleidingskanaal dit is een onderdeel van het valleikanaal. Met het valleikanaal heb ik de modules lab landschap en landschapsontwerp eerder kennisgemaakt. Binnen deze opdracht wil ik gaan onderzoeken hoe ik dit landschap element kan verbinden met de stad. Met deze uitgangspunten ben ik een concept gaan maken. Hiervoor heb ik naar veel verschillende inspiratie gezocht zowel in de betekenis van de plek als mogelijkheden om de uitgangspunten te realiseren. Hieronder is het concept te lezen met daarnaast een moodboard die dit verhaal verbeelden.
 14. Het concept Het stadspark zal ingericht worden zodat de recreatie vergroot zal worden. Dit zal in het hele park terugkomen en versterkt terugkomen op de verschillende pleinen die ieder een eigen thema zullen hebben. De thema’s die hier terugkomen zijn ontmoeten, activiteit & beplanting, beplanting en licht. Daarnaast zal er aan het theater een buiten theater komen die verbinding zal hebben met het water. Het thema ontmoeten zal centraal liggen in het park. Op dit punt kunnen mensen elkaar ontmoeten en kunnen ze naar andere delen van het park afhankelijk van wat hun interesse of behoefte is. In het park gaat het omleidingskanaal wat oorspronkelijk het valleikanaal is een grote rol spelen. Het water zal in een groot gedeelte van het park een rol spelen en hierbij ook een educatieve functie hebben. Zowel het theater en het restaurant in het park zullen verbinding hebben met het water. Daarnaast zullen er ook wandelpaden over het water komen die de beleving zullen vergroten. De verschillende beplantingen in het gebied zullen bijdrage aan een natuurlijke uitstraling. Dit zal aangevuld worden met beplanting borders op verschillende thema’s deze zullen gericht zijn om jaar ronden beleving. Met de verschillende beplanting zal ook de biodiversiteit in het gebied vergroot worden. Ook zal er een strook beplanting komen die de populatie aan vlinders in het gebied zal vergroten.
 15. Het ontwerp Het Stadspark aangrenzend aan het winkelcentrum wordt de nieuwe recreatie plek van het centrum. De natuur en het stadleven komen hier samen. Het park zal uitsluitend nog zijn voor recreatie. Doorgangswegen zullen om het park komen te liggen. Het valleikanaal wat een belangrijke rol speelt in het buitengebied rond Veenendaal en in de stad het omleidingskanaal heet zal een groot gedeelte van het park inkomen. Beleving van het water zal een hoofdrol gaan spelen in het vernieuwde ontwerp. Het park is opgebouwd uit vormen die het valleikanaal gemaakt. Dit is terug te zien in de vormen van het eiland de thema pleinen, paden en verlichting. Verlichting speelt in het gebied een belangrijke rol dit houdt verband met de Veenendaalse traditie Lampegietavond waarop er op een vast avond in het jaar door de stad werd gelopen met verlichten lampionnen. Daarnaast bevindt het theater de Lampegiet zich in het park. In het nieuwe ontwerp zal het theater verbonden worden met het park. Dit zal gebeuren door middel van een buiten theater. Dit buiten theater kan zowel voor voorstellingen, evenementen en recreatie gebruikt worden. Vanaf dit plateau is namelijk een groot uitzicht over het water en op het eiland op het water. Naast de hoofdlijnen van het park zullen er ook verschillende pleinen komen die ieder een eigen thema zullen hebben. De thema’s zijn ontmoeten, activiteit & beplanting, beplanting, licht en het buiten theater. De pleinen zijn duidelijk herkenbaar aan het materiaal waarvan deze gemaakt zijn. Dit zal een half verharding zijn en zal alleen gebruikt worden op deze pleinen. Op het water zal een eiland komen waarop gewoond en gerecreëerd kan worden. Hier is ook een van de thema eilanden die bestaat uit een combinatie van activiteit en beplanting. Dit is een combinatie om jong en oud bij elkaar te betrekken. Het is aantrekkelijk voor jong door de skatebaan en voor oud door de zit gelegenheden en beplantingen. Op deze manier is er op deze plek altijd wat te doen en komen verschillende groepen uit Veenendaal samen. Vanaf het eiland kan je vanaf het wandelpad over het water kijken dat aan de park kant zit. Aan de andere kant komt een stuk wat beleeft zal worden als bos en wat het park afscheid van het drukke verkeer dat langs het park komt. Op het vaste stuk van het park zal ook een gedeelte van het stadbos komen. Op deze manier zullen er duidelijke overgangen zijn van de verschillende plekken in het park van open naar dicht. Daarnaast is en ook een strook van bomen die vruchten dragen die eetbaar zijn. Deze komen boven in het gebied om zo een afscherming te maken naar de wijk erachter. Naast dat het afschermt is het ook een element dat verschillende inwoners zal verbinden door gelijke interesse en zal het een educatieve functie hebben wat betreft wat eetbaar is en hoe ook in de stad voedselproductie mogelijk is. Er is gekozen om de twee ingangen die vanaf daar waren niet langer te gebruiken omdat dit smalle steegjes waren die geen prettige sfeer hadden. In plaats daarvan zijn er nu vanaf belangrijke wegen die om het park heen liggen ingangen tot het park. Daarnaast is het park ook betreedt baar vanaf de verschillende woontorens in het park. Het water zal voornamelijk worden aangezet met van nature voorkomende beplanting bij het valleikanaal om zo de natuur van het buitengebied de stad in te halen. Langs het water en over het water zijn verschillende paden zodat het water echt beleeft kan worden en ook een educatieve functie gaat dragen. Verder zijn er in het gebied verschillende heester groepen toegepast die ook bestaan uit soorten die veel rond en in Veenendaal te vinden zijn. Een van de ingangen is aangezet met beplanting die de vlinderpopulatie zal vergroten. Dit is aangrenzend aan een van de thema’s namelijk ontmoeten. Dit thema ontmoeten is een verbinding punt van zowel deze strook als de kerk, het theater en de rest van het park. Hiernaast zie het ontwerp van het gehele ontwerp. Op de volgende pagina’s zijn enkele doorsnede en materiaal keuze te zien.
 16. 2m Straatbaksteen 4m Halfverharding 4m Ruiggras met parkbos 12m Halfverharding 1,8m Beton zitrand met beplanting 1,5m Halfverharding 2,5m Gazon 5m Ruiggras met voedselbeplanting +9.50 +9.78 +9.78 +9.80 +9.80 +9.78 +9.78 +9.82 +9.81 +9.80 +9.78 +7,82
 17. 2m Straatbaksteen 2m Straatbaksteen 16m Ruiggras 6m Ruiggras 6m Gazon 2,5m Gazon 2m Oeverbeplanting 8m Valleikanaal water +7.82 +6.32 +6.28 +6.24 +7.22 +6,72 +5,82 +5,78 +5,74 +5,72 +5,22 +4,82
 18. Stadsbos Voor het stadsbos is er gekozen voor twee inheemse soorten. Om zo de natuurlijke sfeer in de stad naar voren te kunnen brengen. De soorten die hiervoor gekozen zijn is Betula pubescens en Tilia x europaea. Dit soort bos komt op twee plekken terug op zowel het gedeelte van het park dat vastligt aan het centrum als het woon eiland. De beplanting zorgt voor een bos beleving in de stad. Tussen de bomen komt ruiger gras zodat mensen wel duidelijk het pad blijven volgen en minder snel hiervan afwijken. Bomen oeverrand De bomen aan de oeverrand zijn typische bomen voor aan de waterkant. Hierbij is gekozen voor een mix tussen een grote sfeer makende soort namelijk de Salix x sepulcralis‘Chrysocoma’en een inheemse soort Alnus glutinosa die veel te zien is in het buitengebied rond Veenendaal. Deze soort sluit dan ook aan bij het natuurlijke karakter van het valleikanaal in de stad naar voren te laten komen. Betula pubescens Tilia x europaea Alnus glutinosa Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
 19. Verharding Voor de hoofdwandelpaden is gekozen voor straatbakstenen. Dit is gedaan zodat het voor alle bezoekers goed begaanbaar is. Voor de thema pleinen is gekozen voor graustabiel in de kleur geel. Door deze thema’s heen zal wel het hoofdwandelpad lopen zodat het goed begaanbaar is. De straatbakstenen zullen worden opgesloten zwartgrijze opsluitbanden. En het graustabiel zal worden opgesloten met een rand kinderkoppen. De kinderkoppen en de straatbakstenen zijn allebei bruin zo komt wordt het een terugkerend element. De opsluitband past in kleur dan weer bij de zitranden die aan de vaste planten vakken zitten. Kinderkoppen langs graustabiel Straatbakstenen Halfverharding graustabiel Opsluitband kleur
 20. Duurzame stad
 21. Samen met Matthias Hilhorst ben ik een onderzoek gaan doen. Beide hebben we een interesse voor beplanting en wilde we meer leren over hoe beplanting in de toekomstige steden een plek heeft. Hierbij hebben we gekeken naar wat voor beplanting in de toekomstige steden kan overleven. Om dit te kunnen achterhalen moesten we eerst meer te weten komen over hoe het klimaat veranderd en wat beplanting wel en niet kan verdragen. Om hierachter te komen hebben we vier deelvragen opgesteld en hebben we beide twee deelvragen beantwoord. Door een duidelijke taakverdeling en regelmatig overleg hebben we dit tot een gezamenlijke conclusie kunnen leiden. Nadat we waren begonnen met een literatuuronderzoek zijn we gaan kijken welke experts we graag voor aanvullende informatie wilden interviewen. We hebben gekozen om het KNMI te interviewen om zo een beter inzicht te krijgen in het klimaat. We zijn te weten gekomen dat er inderdaad nog verschillende scenario’s denkbaar zijn. Afhankelijk van hoe de mens zich gedraagt en aanpast zal de aarde in grote of minder grote mate opwarmen. Hoe we omgaan met ruimte en groen heeft wel degelijk impact op het klimaat. Door bijvoorbeeld de voedselketen te verkleinen en dit in en rond te stad te verbouwen, hoeft het voedsel niet meer over lange afstanden getransporteerd te worden Als de mens zo verantwoordelijk mogelijk om kan gaan met de klimaatverandering betekent dit dat minder inheemse planten zullen verdwijnen. Daarom is het van belang dat er in alle lagen van de maatschappij aandacht komt voor klimaatverandering en de mogelijkheden om deze tegen te gaan. Met de studie T&L kunnen we beginnen bij de inrichting van het landschap. Het interessante aan het vakgebied vind ik juist de verandering in het landschap en hoe wij kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Door verschillende onderzoeken te doen kunnen we het landschap en onze leefomgeving beter begrijpen om zo ook nieuwe passende visies en ontwerpen te ontwikkelen. Door dit onderzoek te hebben gedaan heb ik meer inzicht gekregen op hoe de planten zich kunnen verhouden tot klimaatverandering. Dit was een relatief klein onderzoek maar heeft toch mijn kennis verder ontwikkelt wat deze eeuw relevant zal zijn. Hiernaast is onze eind conclusie te lezen die antwoord geeft op onze hoofdvraag wat voor beplanting zien we in de toekomst van steden om klimaatverandering tegen te gaan?
 22. De Conclusie Met beplanting kan niet de gehele klimaatverandering tegen worden gegaan. Wel kan de beplanting een positief effect hebben om zo het Urban Heat Island effect te temperen. In de eerstkomende tientallen jaren zal de beplanting een grotere rol spelen als het gaat om de opvang van broeikasgassen. Naar maten de steden verder over gaan op zonne-energie en hernieuwbare energie zullen er minder broeikasgassen worden uitgestoten en hoeft de beplanting minder op te vangen. Wel blijft de beplanting belangrijk als het gaat om het al uitgestoten koolstofdioxide uit de lucht te halen. Ook in de steden zijn ze van belang tegen de klimaatverandering ook al helpt dit maar voor een klein beetje. De beplanting zorgt ervoor dat de steden afkoelen en er geen overlast komt van de neerslagoverschotten waar we mee te maken krijgen. De beplanting in de toekomstige steden zal een mix zijn van verschillende soorten. Zo zal het voor een deel bestaan uit soorten die van nature in Nederland voorkomen en hogere tempraturen wel overleven. Een andere groep zal bestaan uit planten die uit dezelfde familie komen als de plant die in eerste instantie wel goed kon overleven in Nederland. En de laatste groep zal bestaan uit planten uit andere zones of de mediterrane beplanting. Zo ontstaat er een mix van beplanting. In deze mix is ook de biodiversiteit van belang hoe beter deze is hoe beter de planten tegen de verschillende weersomstandigheden kunnen. Wat er dan ook gaat gebeuren met het klimaat er hoeft altijd maar een kleine aanpassing gedaan te worden. Zo wordt voorkomen dat bij extreme omstandigheden alle planten uit de stad sterven. Belangrijk is ook dat er in grote hoeveelheden beplanting komt in de stad en dat het liefst ter vervanging van harde materialen. Bomen zijn hierin het effectiefst maar lage beplanting is net zo essentieel voor onder andere neerslag opvang. Door het Urban heat Island effect is het in de kern van de stad meestal het warmst. Belangrijk is daarbij dat of in de kern of dicht daarbij zoveel mogelijk groen komt om zo de stad te kunnen verkoelen. Veel groen op een plek toepassen kan bijvoorbeeld door een stadspark. Naast dat zoveel mogelijk groen altijd goed is moet alle ruimte die beschikbaar is optimaal benut worden en met elkaar verbonden zijn. Door beplanting toe te passen vanuit de heetste kern en deze als een verbonden lappendeken over de stad uit te leggen krijgt de beplanting het meest effect. Naast dat wij als mens en ontwerpers groen aanplanten moet er ook gekeken worden naar rewilding dit omdat dit nog meer effect heeft op het verkoelen van de stad en het zuiveren van de lucht. Omdat het rewilding enige tijd kost maar wel heel efficiënt werkt is het van belang dat er een balans komt tussen plekken voor rewilding en aanplant door de mens. Naar maten de rewilding ontwikkelt kan dit in de toekomstige steden ook verder worden uitgebereid. Er is alleen wel een keerzijde aan de rewilding doordat de beplanting de snel veranderende omstandigheden niet bij kunnen houden wordt het ook lastig voor de beplanting om dit process op gang te brengen. Eerder werd beschreven dat er onderzoek gedaan wordt naar de beplanting in 59 de toekomstige steden om klimaatverandering tegen te gaan. Dit onderzoek is gedaan zodat bekent wordt wat voor beplanting er toegepast moet worden en hoe dit moet gebeuren om de steden in de stad leefbaar te houden. In het onderzoek komt naar voren dat als de mens door gaat zoals deze nu leeft er op een bepaald moment geen manier meer is om zo verder te leven. Dit komt doordat de mens dan de aarde heeft verwoest en we onder andere geen voedsel meer kunnen verbouwen en de hitte en droogte te extreem worden. Kortom er zijn een hoop zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Hierbij is regeneration de meest kans hebbende manier. De regenaration speelt eigenlijk op alle punten in die een probleem zijn of kunnen vormen. Door dit proces juist ook in de steden toe te passen komt natuur en mens weer dichterbij elkaar en wordt er een leefbare stad gecreëerd voor iedereen.
Anzeige