Crossing over

Crossing over
‫الوراثي‬ ‫والعبور‬ ‫االرتباط‬
‫باالرتباط‬ ‫المقصود‬:
•‫هو‬‫أن‬‫الجينات‬‫الموجودة‬‫على‬‫نفس‬‫الكروموسوم‬‫تكون‬
‫مرتبطة‬‫في‬‫توارثها‬‫بنفس‬‫الكروموسوم‬‫و‬‫بالتالي‬‫ف‬‫هي‬
‫مرتبطة‬‫ببعضها‬‫البعض‬,‫وفي‬‫هذه‬‫الحالة‬‫فإن‬‫هذه‬‫الجي‬‫نات‬
‫ال‬‫تتوزع‬‫توزيعا‬‫حرا‬,‫ألن‬‫التوزيع‬‫الحر‬‫للجينات‬‫ي‬‫نطبق‬
‫فقط‬‫على‬‫الجينات‬‫الموجودة‬‫على‬‫كروموسومات‬‫مختلف‬‫ة‬.
•‫عدد‬‫الجينات‬‫بأي‬‫كائن‬‫حي‬‫يفوق‬‫كثيرا‬‫عدد‬‫أزواج‬
‫الكروموسومات‬‫الموجودة‬‫به‬‫ويعني‬‫ذلك‬‫أن‬‫أي‬‫كروموسوم‬
‫ال‬‫بد‬‫و‬‫أن‬‫يحمل‬‫جينات‬‫كثيرة‬‫جدا‬.
•‫تسمى‬‫الجينات‬‫الموجودة‬‫على‬‫نفس‬‫الكروموسوم‬
‫بالمجموعة‬‫االرتباطية‬.
•‫في‬‫الكائنات‬‫حقيقية‬‫النواة‬‫يبلغ‬‫عدد‬‫المجموعات‬
‫االرتباطية‬‫لكائن‬‫ما‬‫عدد‬‫الكروموسومات‬‫الموجودة‬‫ب‬‫ه‬
.
•‫في‬‫الكائنات‬‫بدائية‬‫النواة‬‫جميع‬‫الجينات‬‫الموج‬‫ودة‬‫بها‬
‫تعتبر‬‫مجموعة‬‫ارتباطية‬‫واحدة‬‫ألن‬‫بها‬‫كروموسوم‬
‫واحد‬‫يمثل‬‫كل‬‫الجينوم‬.
•‫يؤدي‬‫ارتباط‬‫الجينات‬‫إلى‬:
1.‫ظهور‬‫صفات‬‫األبوين‬‫معا‬‫بنسبة‬‫أكبرمن‬‫النس‬‫بة‬
‫المتوقعة‬‫على‬‫أساس‬‫التوزيع‬‫الحر‬‫للجينات‬.
2.‫ظهور‬‫اتحادات‬‫جديدة‬‫بنسبة‬‫أقل‬‫من‬‫المتوقع‬.
•‫أن‬‫ظهور‬‫اتحادات‬‫جديدة‬,‫أي‬‫صفات‬‫مع‬‫بعضها‬
‫بتوليفات‬‫غير‬‫أبوية‬,‫يدل‬‫على‬‫انفصال‬‫الجي‬‫نات‬
‫المرتبطة‬‫عن‬‫بعضها‬‫عند‬‫توارثها‬,‫أي‬‫انتقالها‬‫م‬‫ن‬
‫كروموسوم‬‫آلخر‬‫فيما‬‫يسمى‬‫بالعبور‬.
•‫اكتشاف‬‫االرتباط‬:
‫يرجع‬‫اكتشاف‬‫االرتباط‬‫إلى‬‫كل‬‫من‬‫باتسون‬‫و‬‫بانيت‬‫حين‬‫الحظا‬‫أ‬‫ن‬
‫التهجين‬‫بين‬‫ساللتين‬‫من‬‫نبات‬‫بسلة‬‫الزهور‬‫يختلفان‬‫عن‬‫بعض‬‫هما‬‫في‬
‫زوجين‬‫من‬‫الصفات‬‫المتفارقة‬,‫ينتج‬‫عنه‬‫في‬‫الجيل‬‫الثاني‬‫نسب‬‫ظاهرية‬‫ال‬
‫تتفق‬‫إطالقا‬‫مع‬‫النسب‬‫المتوقعة‬‫على‬‫أساس‬‫التوزيع‬‫الحر‬‫للجي‬‫نات‬.
‫الظاهري‬ ‫الشكل‬‫العدد‬‫النسبة‬
‫من‬16
‫النسبة‬
‫المئوية‬
‫م‬ ‫المتوقعة‬ ‫النسبة‬‫ن‬
16
‫مستطيل‬ ‫بنفسجية‬‫ة‬2961‫و‬113‫و‬699
‫مستدير‬ ‫بنفسجية‬‫ة‬1983‫و‬05‫و‬43
‫مستطيلة‬ ‫حمراء‬2703‫و‬13‫و‬63
‫مستديرة‬ ‫حمراء‬8508‫و‬39‫و‬191
‫الكلي‬ ‫المجموع‬4271610016
•‫وعند‬‫إجراء‬‫التلقيح‬‫اإلختباري‬‫ألفراد‬‫الجيل‬‫األ‬‫ول‬
‫وذلك‬‫بتلقيحها‬‫مع‬‫أفراد‬‫ذات‬‫أزهار‬‫حمراء‬‫و‬‫حبوب‬
‫لقاح‬‫مستديرة‬‫نقية‬‫كانت‬‫الفئات‬‫الظاهرية‬‫في‬‫ا‬‫لنسل‬
‫الناتج‬‫كما‬‫في‬‫الجدول‬‫التالي‬:
‫الظاهري‬ ‫الشكل‬‫المئوية‬ ‫النسبة‬‫المتوقع‬ ‫النسبة‬‫ة‬
‫بنفسجية‬ ‫أزهار‬–‫مستطيل‬ ‫لقاح‬ ‫حبوب‬‫ة‬7‫و‬43%25%
‫بنفسجية‬ ‫أزهار‬–‫مستديرة‬ ‫لقاح‬ ‫حبوب‬3‫و‬6%25%
‫حمراء‬ ‫أزهار‬–‫مستطيلة‬ ‫لقاح‬ ‫حبوب‬3‫و‬%625%
‫حمراء‬ ‫أزهار‬–‫مستديرة‬ ‫لقاح‬ ‫حبوب‬7‫و‬%4325%
•‫يتضح‬‫من‬‫ذلك‬‫أن‬‫النباتات‬‫بنفسجية‬‫األزهار‬‫ذات‬‫حبوب‬‫اللق‬‫اح‬
‫المستطيلة‬‫و‬‫النباتات‬‫حمراء‬‫األزهار‬‫ذات‬‫حبوب‬‫اللقاح‬‫المستد‬‫يرة‬‫أي‬
‫التراكيب‬‫األبوية‬‫ظهرت‬‫بنسب‬‫أكبر‬‫كثيرا‬‫من‬‫النسب‬‫المتو‬‫قعة‬‫على‬
‫أساس‬‫التوزيع‬‫الحر‬‫للجينات‬‫بينما‬‫كانت‬‫نسب‬‫االتحادات‬‫الج‬‫ديدة‬‫أقل‬
‫كثيرا‬‫من‬‫المتوقع‬.‫وقد‬‫أثبتت‬‫الدراسات‬‫الوراثية‬‫أن‬‫هذين‬‫الج‬‫ينين‬
‫مرتبطين‬‫لوجودهما‬‫على‬‫نفس‬‫الكروموسوم‬.
•‫في‬‫نبات‬‫بسلة‬‫الزهور‬‫يوجد‬‫الجين‬P‫و‬‫الجين‬R‫على‬
‫كروموسوم‬‫واحد‬‫في‬‫األب‬‫السائد‬‫بينما‬‫يوجد‬‫الجين‬p‫و‬‫الجين‬r‫على‬
‫الكروموسوم‬‫المماثل‬‫في‬‫األب‬‫المتنحي‬,‫و‬‫حيث‬‫أن‬‫الكروموسوما‬‫ت‬
‫توجد‬‫بحالة‬‫زوجية‬‫في‬‫األفراد‬‫و‬‫كذلك‬‫الجينات‬,‫فإن‬‫التركيب‬‫الوراثي‬
‫لألب‬‫السائد‬‫هو‬RP/ RP‫و‬‫لألب‬‫المتنحي‬rp rp /‫ويتم‬‫ذلك‬‫على‬
‫الكروموسومات‬‫كما‬‫في‬‫الشكل‬.
Crossing over
‫العبور‬
•‫ب‬ ‫لنتائج‬ ‫الصحيح‬ ‫التفسير‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫مورجان‬ ‫توماس‬ ‫استطاع‬‫و‬ ‫اتيسون‬
‫المت‬ ‫الصفات‬ ‫أزواج‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫شملت‬ ‫مشابهة‬ ‫أخرى‬ ‫نتائج‬ ‫و‬ ‫بانيت‬‫فارقة‬
‫الدروسوفيال‬ ‫حشرة‬ ‫في‬.
•‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫الكروموسومات‬ ‫نظرية‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يعتقد‬ ‫مورجان‬ ‫كان‬‫وأن‬
‫أز‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫للجينات‬ ‫الحر‬ ‫التوزيع‬ ‫قاعدة‬ ‫عن‬ ‫االنحرافات‬‫واج‬
‫الكروموسوم‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الجينات‬.
•‫ا‬ ‫أن‬ ‫افتراض‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫كان‬ ‫وبانيت‬ ‫باتيسون‬ ‫نتائج‬ ‫لتفسير‬‫يمكنها‬ ‫لجينات‬
‫تن‬ ‫الكروموسومات‬ ‫كانت‬ ‫فلو‬ ‫مثيله‬ ‫إلى‬ ‫كروموسوم‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬‫من‬ ‫تقل‬
‫الت‬ ‫الجينات‬ ‫بين‬ ‫االرتباط‬ ‫لكان‬ ‫تماما‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫آلخرسليمة‬ ‫جين‬‫تحملها‬ ‫ي‬
‫الجديدة‬ ‫االتحادات‬ ‫ظهرت‬ ‫ولما‬ ‫تاما‬.
•‫أي‬‫أن‬‫ظهور‬‫اتحادات‬‫جديدة‬‫أي‬‫صفات‬‫مع‬‫بعضها‬‫بتوليف‬‫ات‬
‫غير‬‫أبوية‬‫يدل‬‫على‬‫انفصال‬‫الجينات‬‫المرتبطة‬‫عن‬‫ب‬‫عضها‬
‫عند‬‫توارثها‬,‫أي‬‫انتقالها‬‫من‬‫كروموسوم‬‫إلى‬‫مثيله‬.
•‫يرجع‬‫تكوين‬‫اتحادات‬‫جديدة‬‫بين‬‫الجينات‬‫المرتبطة‬‫إ‬‫لى‬
‫حدوث‬‫تبادل‬‫بين‬‫أجزاء‬‫متساوية‬‫من‬‫الكروموسومات‬
‫المتماثلة‬‫ويتضح‬‫ذلك‬‫من‬‫تتبع‬‫سلوك‬‫الكروموسومات‬‫أثناء‬
‫االنقسام‬‫الميوزي‬‫حيث‬‫يالحظ‬‫حدوث‬‫ظاهرة‬‫تفسر‬‫انفص‬‫ال‬
‫الجينات‬‫المرتبطة‬,‫فأثناء‬‫الطور‬‫الضام‬‫نجد‬‫أن‬‫كل‬
‫كروموسوم‬‫ينشق‬‫طوليا‬‫إلى‬‫كروماتيدين‬‫ويتالصق‬‫ك‬‫ل‬
‫كروموسومين‬‫متماثلين‬‫لتكوين‬‫الثنائيات‬‫الكروموس‬‫ومية‬
‫المكونة‬‫من‬‫أربعة‬‫كروماتيدات‬.
•‫في‬‫عملية‬‫العبور‬‫يمكن‬‫أن‬‫يتقل‬‫أحد‬‫الجينين‬‫من‬‫كرو‬‫مووم‬
‫إلى‬‫الكروموسوم‬‫المماثل‬.
•‫بعد‬‫العبور‬‫توجد‬‫أربعة‬‫أنواع‬‫من‬‫الجاميطات‬‫نوعان‬‫بهما‬‫أحد‬
‫الكروموسومين‬‫األبوين‬‫تحمل‬‫اآلليلين‬RP‫أو‬‫اآلليلين‬rp,‫ونوعان‬
‫بهما‬‫كروموسومات‬‫جديدة‬‫عبورية‬‫تحمل‬‫اآلليلين‬rP‫أو‬‫اآلليلين‬Rp.
‫وقد‬‫اعتبر‬‫مورجان‬‫أن‬‫هذا‬‫التعليل‬‫هو‬‫التفسير‬‫الصحيح‬‫لعمل‬‫ية‬‫انتقال‬
‫الجينات‬‫من‬‫كروموسوم‬‫إلى‬‫مثيله‬,‫وأنه‬‫يفسر‬‫أيضا‬‫ظهور‬‫أفرا‬‫د‬‫ذات‬
‫صفات‬‫غير‬‫أبوية‬‫أي‬‫اتحادات‬‫جديدة‬‫في‬‫النسل‬‫الناتج‬‫من‬‫التل‬‫قيح‬
‫االختباري‬‫لبسلة‬‫الزهور‬.
•‫يتوقف‬‫معدل‬‫العبور‬‫أو‬‫نسبة‬‫العبور‬‫وقوة‬‫االرتباط‬‫على‬‫المس‬‫افة‬‫بين‬
‫الجينات‬,‫فإذا‬‫كانت‬‫المسافة‬‫بين‬‫الجينين‬‫كبيرة‬‫كان‬‫احتمال‬‫حدوث‬
‫عبور‬‫بينهما‬‫كبيرا‬‫وإن‬‫تقارب‬‫الجينان‬‫كان‬‫االرتباط‬‫بينهما‬‫ق‬‫وي‬.
•‫نسبة‬‫العبور‬=‫عدد‬‫األفراد‬‫التي‬‫تظهر‬‫بها‬‫اتحاد‬‫ات‬
‫جديدة‬/‫المجموع‬‫الكلي‬‫لألفراد‬.
•‫ويطلق‬‫على‬‫األفراد‬‫الناتجة‬‫عن‬‫االتحادات‬‫الجديد‬‫ة‬
‫فئات‬‫عبورية‬‫بينما‬‫يطلق‬‫على‬‫األفراد‬‫التي‬‫ت‬‫ظهر‬‫بهم‬
‫االتحادات‬‫األبوية‬‫فئات‬‫غير‬‫عبورية‬‫أو‬‫إرتباطي‬‫ة‬.
•‫وفي‬‫نفس‬‫الوقت‬‫تحدث‬‫عملية‬‫تبادل‬‫ألجزاء‬‫بين‬‫كروماتيدين‬‫غير‬
‫شقيقتين‬‫من‬‫الكروموسومين‬‫المتماثلين‬‫عند‬‫نقطة‬‫أو‬‫أكثر‬‫ف‬‫تتكون‬‫بذلك‬
‫الكيازمات‬‫التي‬‫تشاهد‬‫بوضوح‬‫عند‬‫الطور‬‫التشتتي‬‫من‬‫الطور‬
‫االبتدائي‬‫األول‬‫وبذلك‬‫يحدث‬‫انتقال‬‫جينات‬‫من‬‫كروموسوم‬‫إلى‬‫مثيله‬.
•‫ونتيجة‬‫للعبور‬‫ال‬‫تنتقل‬‫الكروموسومات‬‫المستلة‬‫من‬‫األب‬
‫والكروموسومات‬‫المستلة‬‫من‬‫األم‬‫كما‬‫هي‬‫إلى‬‫األبناء‬‫حيث‬‫تكون‬
‫الكروموسومات‬‫الجديدة‬‫أحادية‬‫العدد‬‫الناتج‬‫من‬‫االنقسام‬‫الميوزي‬
‫حاملة‬‫لجينات‬‫كانت‬‫في‬‫األصل‬‫موجودة‬‫على‬‫الكروموسومات‬‫المث‬‫يلة‬.
•‫في‬‫حالة‬‫مثال‬‫بسلة‬‫الزهور‬‫نجد‬‫أن‬‫أحد‬‫الكروموسومين‬‫المتماثل‬‫ين‬‫في‬
‫األفراد‬‫الخليطة‬‫يحمل‬‫جين‬‫لون‬‫الزهرة‬‫البنفسجي‬R‫وجين‬‫حبوب‬
‫اللقاح‬‫المستطيلة‬P‫بينما‬‫يحمل‬‫مثيله‬‫جين‬‫لون‬‫الزهرة‬‫األحمر‬r
‫وشكل‬‫حبوب‬‫اللقاح‬‫المستدير‬p‫كما‬‫سبق‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫ذلك‬.
‫االرتباط‬‫التام‬:
•‫إذا‬‫ظهرت‬‫الصفات‬‫األبوية‬‫معا‬‫دائما‬‫ولم‬‫تظهر‬‫صفات‬‫غي‬‫ر‬
‫أبوية‬‫على‬‫اإلطالق‬‫سمي‬‫ذلك‬‫باالرتباط‬‫التام‬‫وذلك‬‫يح‬‫دث‬‫في‬
‫حالة‬‫عدم‬‫حدوث‬‫عبور‬‫إطالقا‬.‫وهذا‬‫النوع‬‫من‬‫االرتباط‬‫نادر‬
‫الحدوث‬,‫أما‬‫االرتباط‬‫الذي‬‫تحدثنا‬‫عنه‬‫في‬‫مثال‬‫بسلة‬‫ا‬‫لزهور‬
‫فيسمى‬‫باالرتباط‬‫غير‬‫التام‬‫حيث‬‫تظهر‬‫الصفات‬‫األ‬‫بوية‬‫في‬
‫النسل‬‫الناتج‬‫بنسب‬‫كبيرة‬‫ولكنها‬‫تنعزل‬‫عن‬‫بعض‬‫ها‬‫في‬‫بعض‬
‫الحاالت‬‫نتيجة‬‫العبور‬‫ومن‬‫ثم‬‫تتكون‬‫اتحادات‬‫جديدة‬‫أي‬
‫صفات‬‫غير‬‫أبوية‬(‫عبورية‬).
Crossing over
Crossing over
•‫وقد‬‫أثبتت‬‫الدراسات‬‫الوراثية‬‫أن‬‫نسبة‬‫العبور‬‫ب‬‫ين‬‫أي‬
‫جينين‬‫مرتبطين‬‫هي‬‫نسبة‬‫ثابتة‬,‫سواء‬‫كان‬‫الت‬‫ركيب‬
‫الوراثي‬‫لهما‬‫في‬‫الوضع‬‫االزدواجي‬‫أو‬‫في‬‫الوضع‬
‫التنافري‬,‫وقد‬‫وصف‬‫مورجان‬‫الحاالت‬‫التي‬‫تحمل‬
‫فيها‬‫الجاميطة‬‫جينين‬‫سائدين‬‫أو‬‫جينين‬‫متنحي‬‫ين‬‫على‬
‫نفس‬‫الكروموسوم‬‫بالوضع‬‫االزدواجي‬‫بينما‬‫الحا‬‫الت‬
‫التي‬‫تحمل‬‫فيها‬‫الجاميطة‬‫جينا‬‫سائدا‬‫وآخر‬‫متنح‬‫يا‬
‫بالوضع‬‫التنافري‬.
Crossing over
Crossing over
‫استخدام‬‫نسبة‬‫العبور‬‫في‬‫رسم‬‫الخرائط‬‫الوراثية‬:
•‫توجد‬‫الجينات‬‫على‬‫الكرموسومات‬‫في‬‫تتابع‬‫طولي‬‫حيث‬‫يشغ‬‫ل‬‫كل‬
‫جين‬‫موقع‬‫ثابت‬‫على‬‫الكروموسوم‬.‫والجينات‬‫الموجودة‬‫على‬‫نف‬‫س‬
‫الكروموسوم‬‫ال‬‫تتوزع‬‫توزيعا‬‫حرا‬‫إال‬‫في‬‫حالة‬‫العبور‬.
•‫المقصود‬‫بالخرائط‬‫الوراثية‬‫هو‬‫مواقع‬‫الجينات‬‫على‬‫الكروموس‬‫وم‬
‫وتحديد‬‫ترتيبها‬‫بالنسبة‬‫لبعضها‬‫وكذا‬‫تحديد‬‫المسافة‬‫الور‬‫اثية‬‫بينها‬.
•‫وحدة‬‫المسافة‬‫الوراثية‬‫هي‬1%‫وهي‬‫ما‬‫تسمى‬‫وحدة‬‫عبور‬‫أو‬
‫سنتيمورجان‬‫وتعطى‬‫كل‬‫كيازما‬50%‫نواتج‬‫عبورية‬‫وهي‬‫ما‬‫يعادل‬
50%‫وحدة‬‫مسافة‬.
•‫أسهل‬‫الطرق‬‫للتعرف‬‫على‬‫الجاميطات‬‫العبورية‬‫في‬‫هجين‬‫ثنائ‬‫ي‬‫هي‬
‫استخدام‬‫التلقيح‬‫االختباري‬.‫ففي‬‫مثال‬‫بسلة‬‫الزهور‬‫كانت‬‫ن‬‫سبة‬‫الفئات‬
‫العبورية‬‫في‬‫النسل‬‫الناتج‬‫للتلقيح‬‫االختباري‬6.3+6.3=12.6%.
‫وبالتالي‬‫فإن‬‫المسافة‬‫بين‬‫جين‬‫لون‬‫األزهار‬‫وشكل‬‫حبوب‬‫الل‬‫قاح‬‫هي‬
12.6‫وحدة‬‫عبور‬.
•‫من‬‫أجل‬‫وضع‬‫الجينات‬‫في‬‫تتابعها‬‫الطولي‬‫الصحيح‬‫ف‬‫إن‬
‫التلقيح‬‫االختباري‬‫بثالث‬‫نقاط‬‫هو‬‫الوسيلة‬‫لتحديد‬‫ترتيب‬
‫الجينات‬‫على‬‫الكروموسوم‬.
•‫إليضاح‬‫ذلك‬‫نفترض‬‫أن‬‫المسافة‬‫بين‬‫الجين‬A‫والجين‬B=
12‫وحدة‬‫عبور‬‫والمسافة‬C-B‫تساوي‬7‫وحدات‬‫والمسافة‬
A-C=5‫وحدات‬‫وذلك‬‫يدل‬‫على‬‫أن‬‫الجين‬C‫البد‬‫وأن‬
‫يكون‬‫في‬‫الوسط‬‫بين‬‫الجينين‬A‫و‬B‫وبذلك‬‫يكون‬‫استنتاج‬
‫هذا‬‫الترتيب‬‫للجينات‬‫الثالثة‬‫أمرا‬‫ميسورا‬.‫وبالمث‬‫ل‬‫إذا‬
‫افترضنا‬‫أن‬‫المسافة‬A-B=20‫وحدة‬‫عبور‬‫والمسافة‬B-
C=10‫وحدات‬‫عبور‬‫والمسافة‬A-C=30‫وحدة‬‫عبور‬
‫فإنه‬‫من‬‫السهل‬‫أيضا‬‫استنتاج‬‫أن‬‫الجين‬B‫في‬‫الوسط‬‫بين‬
‫الجينين‬C‫و‬A.
Crossing over
‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫الترتيب‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬:
•(A-D) = (B-D) – (A-B) =22 - 8=14
•(A-E) = (A-D) – (E-D) =14 - 5= 9
•‫كم‬ ‫األجزاء‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫بينها‬ ‫والمسافة‬ ‫الجينات‬ ‫ترتيب‬ ‫يكون‬ ‫وبذلك‬‫يلي‬ ‫ا‬:
CBAED
10895
•‫من‬‫الممكن‬‫إضافة‬‫أجزاء‬‫أخرى‬‫من‬‫الخريطة‬‫بهذه‬‫الطريقة‬
‫لكي‬‫نتمكن‬‫من‬‫الحصول‬‫على‬‫خريطة‬‫كاملة‬‫لالرتباط‬‫ت‬‫صل‬
‫إلى‬100‫وحدة‬‫عبور‬(‫سنتيمورجان‬)‫بالكروموسوم‬‫الواحد‬.
•‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫أنه‬‫كلما‬‫زادت‬‫المسافة‬‫بين‬‫جينين‬‫زادت‬‫ف‬‫رصة‬
‫حدوث‬‫عبور‬‫مزدوج‬‫بينهما‬,‫بمعنى‬‫أن‬‫يحدث‬‫عبور‬‫في‬
‫المسافة‬‫بين‬‫الجينين‬‫دون‬‫أن‬‫تنشأ‬‫فئات‬‫عبورية‬‫في‬‫النسل‬
‫لهذين‬‫الجينين‬‫وتكون‬‫النواتج‬‫التي‬‫يمكن‬‫التعرف‬‫ع‬‫ليها‬‫من‬
‫الطرز‬‫الظاهرية‬‫هي‬‫الطرز‬‫األبوية‬‫فقط‬.
‫الشقيقة‬ ‫الكروماتيدات‬ ‫بين‬ ‫العبور‬:
•‫دلت‬‫الدراسات‬‫على‬‫أن‬‫كروموسومات‬‫الخاليا‬‫الجسدية‬‫يح‬‫دث‬
‫تبادل‬‫بين‬‫كروماتيداتها‬‫فيما‬‫يسمى‬‫بالعبور‬‫بين‬‫ا‬‫لكروماتيدات‬
‫الشقيقة‬.
•‫لقد‬‫دلت‬‫نتائج‬‫المالحظات‬‫على‬‫هذه‬‫الظاهرة‬‫أن‬‫معدل‬
‫التبادالت‬‫بين‬‫الكروماتيدات‬‫الشقيقة‬‫يزداد‬‫بتأثير‬‫بعض‬
‫المركبات‬‫المسببة‬‫للطفرات‬‫الكروموسومية‬‫مثل‬‫أشعة‬‫اكس‬
‫واألشعة‬‫فوق‬‫البنفسجية‬‫وبعض‬‫المطفرات‬‫الكيميائ‬‫ية‬.
•‫التوافق‬ ‫و‬ ‫التداخل‬
•‫في‬‫معظم‬‫الكائنات‬‫الراقية‬,‫يؤدي‬‫تكوين‬‫الكيازما‬‫إ‬‫لى‬
‫تقليل‬‫احتمال‬‫حدوث‬‫كيازما‬‫أخرى‬‫في‬‫منطقة‬‫مجاورة‬
‫مباشرة‬‫على‬‫الكروموسوم‬.
•‫المحصلة‬‫النهائية‬‫لهذا‬‫التداخل‬‫هي‬‫مشاهدة‬‫عدد‬‫أقل‬‫من‬
‫فئات‬‫العبور‬‫المزدوج‬‫عما‬‫هو‬‫متوقع‬‫طبقا‬‫لمسافات‬
‫الخريطة‬.
•‫تختلف‬‫قوة‬‫التداخل‬‫في‬‫األجزاء‬‫المختلفة‬‫من‬‫الكرو‬‫موسوم‬
‫و‬‫يتم‬‫التعبير‬‫عنها‬‫مصطلح‬‫معامل‬‫التوافق‬.
‫معامل‬‫التوافق‬=‫العبور‬‫المزدوج‬‫المشاهد‬%
‫العبور‬‫المزدوج‬‫المتوقع‬%
‫و‬‫يعتبر‬‫التوافق‬‫مكمال‬‫للتداخل‬.
‫التوافق‬+‫التداخل‬=1
‫عندما‬‫يكون‬‫التداخل‬‫تاما‬(1)‫فإنه‬‫لن‬‫تشاهد‬‫فئات‬‫عبور‬
‫مزدوج‬‫و‬‫بالتالي‬‫سيصبح‬‫التوافق‬‫صفر‬.
‫وعندما‬‫نشاهد‬‫كل‬‫فئات‬‫العبور‬‫المزدوج‬‫المتوقعة‬‫يكون‬‫ال‬‫توافق‬
‫مساويا‬‫واحد‬‫صحيحا‬‫ويصبح‬‫التداخل‬‫صفرا‬.
1 von 29

Recomendados

Six linked traits von
Six linked traitsSix linked traits
Six linked traitsFatimaAlzahrani
308 views21 Folien
Cross over von
Cross overCross over
Cross overFatimaAlzahrani
57 views11 Folien
Mendalian genetics von
Mendalian geneticsMendalian genetics
Mendalian geneticsFatimaAlzahrani
468 views44 Folien
Nonmendalian genetics von
Nonmendalian geneticsNonmendalian genetics
Nonmendalian geneticsFatimaAlzahrani
315 views31 Folien
علاج سرطان البروستاتا بالهرمونات von
علاج سرطان البروستاتا بالهرموناتعلاج سرطان البروستاتا بالهرمونات
علاج سرطان البروستاتا بالهرموناتMohamed Alashram
96 views3 Folien
الوراثة في الانسان von
الوراثة في الانسانالوراثة في الانسان
الوراثة في الانسانمواضيع تعليمية وعلمية
10.5K views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

The Cell von
The CellThe Cell
The CellMuhammad Elsobky
1.2K views14 Folien
داليا خليل von
داليا خليلداليا خليل
داليا خليلNoor Eid
4.1K views16 Folien
الوراثة المندلية von
الوراثة المندليةالوراثة المندلية
الوراثة المندليةNoor Eid
15.9K views17 Folien
الوراثة في الانسان von
الوراثة في الانسانالوراثة في الانسان
الوراثة في الانسانTaw Alzu
2.3K views29 Folien
قضايا طبية von
قضايا طبيةقضايا طبية
قضايا طبية10109almodaires
736 views17 Folien
Mitosise von
MitosiseMitosise
MitosiseMuhammad Elsobky
1.1K views15 Folien

Was ist angesagt?(7)

Más de FatimaAlzahrani

Population genetics von
Population geneticsPopulation genetics
Population geneticsFatimaAlzahrani
573 views37 Folien
Bacterial inheritance von
Bacterial inheritanceBacterial inheritance
Bacterial inheritanceFatimaAlzahrani
385 views64 Folien
Chromosome mutations von
Chromosome mutationsChromosome mutations
Chromosome mutationsFatimaAlzahrani
296 views39 Folien
Mutations von
MutationsMutations
MutationsFatimaAlzahrani
483 views44 Folien
From dna to rna von
From dna to rnaFrom dna to rna
From dna to rnaFatimaAlzahrani
251 views16 Folien
Chromosomes 1 von
Chromosomes 1Chromosomes 1
Chromosomes 1FatimaAlzahrani
461 views13 Folien

Crossing over