Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Zelfinzicht bij leiders
Zelfinzicht bij leiders
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx) (20)

Anzeige

Weitere von FDMagazine (20)

Anzeige

FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx)

 1. 1. Leidinggeven is een teamsport FD seminar: Leadership en talent 08-11-2018 I FDmagazine I Jan Laurijssen
 2. 2. Even voorstellen…
 3. 3. Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste. Bron: Wikipedia
 4. 4. 4
 5. 5. WAAROM?
 6. 6. Geëngageerde medewerkers creëren toegevoegde waarde 6 Stap 1 | (re) vitaliseren medewerkers tevreden stellen zodat ze zich binden aan de organisatie Stap 2 | transformeren medewerkers intrinsiek motiveren zodat ze voldoening vinden en energie en passie voelen in hun werk Bron: SD Worx – Engagement Study ©
 7. 7. Leiderschap heeft een grote impact op engagement Leiderschap is een clustering van elementen uit de andere vermelde thema’s (vb. erkenning, ondersteuning, cultuur …) 7 Bron: SD Worx – Engagement Study ©
 8. 8. 8
 9. 9. HOE?
 10. 10. Naar gedeeld leiderschap 11 Recent boek van Marichal & Wouters (Antwerp Management School) “Het succes van organisaties hangt vandaag af van ondernemende teams die bewegingsruimte krijgen in functie van de klant, de eigen talenten, ambities en mogelijkheden. Dit vraagt een minder strakke hiërarchische cultuur en structuur. Sturende en controlerende leidinggevenden maken plaats voor meer autonome teams.”
 11. 11. 12
 12. 12. 1. de taakleider die de strategische en tactische lijnen uitzet en waar nodig bijstuurt 2. daarnaast heb je de motivationele leider die zijn/haar teamleden aanmoedigt om tot het uiterste te gaan. 3. Naast het veld zorgt de sociale leider voor de goede sfeer binnen het team en functioneert hij of zij als een soort vertrouwenspersoon in geval van conflictsituaties. 4. Tot slot is er de externe leider die zijn/haar team vertegenwoordigt in de communicatie met oversten of met de buitenwereld.” 13 Vier verschillende leiderschapsrollen (K. Fransen – Kuleuven)
 13. 13. 14 Gedeeld leiderschap…
 14. 14. WAT?
 15. 15. Coaches en managers die van bovenaf worden aangeduid - wat je bijna overal ziet - denken vaak het meest inzicht te hebben in hun team en dus ook in het leiderschap over dat team. “Maar wanneer wij dat dan gaan onderzoeken, blijkt dat slechts 1 op de 100 aanvoerders door de ploeggenoten effectief ook als leider in alle vier rollen wordt erkend. Bijgevolg zal het team veel minder geneigd zijn dat leiderschap op te volgen, wat de efficiëntie uiteraard niet ten goede komt.” “Daaruit kunnen we concluderen dat het veel beter is om het leiderschap van binnenuit te laten bepalen, eerder dan dat dit -zoals meestal- van bovenaf wordt opgelegd.” (K. Fransen) 16 Laat de teamleden hun leiders kiezen
 16. 16. 17 Sociale netwerkanalyse
 17. 17. “De beste leiders zijn diegenen die er in slagen om een wij-gevoel te creëren binnen het team” Katrien Fransen (Kuleuven)
 18. 18. Vraag & antwoord
 19. 19. Thank you

×