Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Observatori blaugrana - 2016

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Acció de responsabilitat
Acció de responsabilitat
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 90 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (18)

Weitere von FC Barcelona (19)

Anzeige

Observatori blaugrana - 2016

 1. 1. Informe de resultats Observatori blaugrana [desembre 2016] Barcelona, gener 2017 Ref.3438 per a
 2. 2. 2 Continguts  Fitxa tècnica 5 Característiques de la mostra 7 Resultats 1. Valoració situació general Club i satisfacció 9 1.1. Nivell de satisfacció general. Motius 10 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva. Motius 16 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets 23 1.4. Nivell il·lusió genera la plantilla 31 1.6. Aspectes més rellevants vida Club darrers 6 mesos 32 1.5. Principals preocupacions socis 33 2. Demandes i expectatives 34 2.1. Evolució del Club temporada actual 35 2.2. Reptes i projectes de futur 40 2.3. Activitats objecte especial atenció Junta 41
 3. 3. 3 Continguts 3. Pla Estratègic 42 3.1. Nivell de coneixement 43 3.2. Coneixement espontani aspectes concrets 45 3.3. Coneixement suggerit aspectes concrets 47 3.4. Coneixement específic FCB Universitas 51 4. Patrocinis 52 4.1. Coneixement i valoració contracte Nike 53 4.2. Coneixement i valoració contracte Rakuten 55 5. Valoració altres aspectes Club 58 5.1. Espai Barça 59 5.2. Fundació FCB 61 5.3. FCB Desplaçaments 64 5.4. Espai d’animació 66 5.5. Oficina FCB a NY 69
 4. 4. 4 6. Imatge FC Barcelona 72 6.1. Definició espontània en una sola paraula 73 6.2. Valoració atributs suggerits 76 Continguts 7. Mitjans de comunicació i informació 80 7.1. Hàbits premsa 81 7.2. Hàbits ràdio 82 7.3. Hàbits televisió 83 7.4. Mitjans comunicació del Club 84 7.5. Revista Club 88
 5. 5. 5 Fitxa tècnica Univers Socis del FC Barcelona, homes i dones, de 16 anys o més residents a Espanya Entrevistes telefòniques assistides per ordinador [CATI] , amb l’aplicació d’un qüestionari semi-estructurat amb preguntes tancades i obertes, als individus de l’univers Durada mitjana de les entrevistes : 20 minuts Un total de n=1000 entrevistes, el que suposa l’acceptació d’un marge d’error de e=3,16% pel conjunt de la mostra, en el supòsit més desfavorable de p=q=0,5 i amb un interval de confiança del 95.5%. S’han aplicat quotes per edat, gènere, zona geogràfica, tipus de soci (amb o sense abonament) i localitat a l’estadi per garantir la màxima representativitat de la mostra d’acord amb les característiques de la massa social del club. Dut a terme entre els dies 19 i 30 de desembre de 2016 Tècnica Mostra Dates camp
 6. 6. 6 El tractament de la informació recollida ha consistit en : • Elaboració de taules de resultats, presentades en freqüències absolutes, % verticals i % horitzontals, segmentades per capçaleres. • Prova de significació estadística per determinar si s’aprecien diferències entre els diferents segments analitzats [‘chi-square’ per l'anàlisi de freqüències]. • Els resultats estadísticament significatius estan indicats a l’informe : x,x+ [en positiu] x,x- [en negatiu] respecte el conjunt de la mostra • En tots els casos en què és possible, els resultats es mostren comparats amb els obtinguts a l’Observatoris Blaugrana anteriors (mesos de maig i de desembre de 2015 i juliol 2016) Tractament dades Fitxa tècnica
 7. 7. 7 Homes 75.4% Dones 24.6% Fitxa tècnica Característiques de la mostra Variables socio-demogràfiques Gènere Edat 16 a 25 anys 10,1 26 a 35 anys 11,7 36 a 45 anys 21,0 46 a 55 anys 18,5 56 a 65 anys 16,2 66 a 75 anys 13,3 76 o més anys 9,2 [base] [1000] Mitjana [anys] 50,4 % 43.7 42.8 9.6 3.9 Barcelona ciutat Resta prov. Bcn Resta Cat. Resta Esp. Lloc de residència
 8. 8. 8 Fitxa tècnica Característiques de la mostra Relació amb el F.C.B Antiguitat soci 1 a 5 anys 2,4 6 a 10 anys 12,8 11 a 20 anys 34,4 21 a 30 anys 18,2 31 a 40 anys 18,0 Més 40 anys 14,2 [base] [1000] Mitjana [anys] 24,0 % Abonats 71.5% No abonats 28.5% Abonament Tipus soci Abonats 71,5 Lateral 19,0 Gol Sud 18,2 Gol Nord 17,0 Tribuna 11,9 General 5,4 No abonats 28,5 [base] [1000] %
 9. 9. 9 1. Valoració situació general i satisfacció
 10. 10. 10 1. Valoració situació general i satisfacció 1.1. Nivell de satisfacció general Digui’m fins a quin punt està, en general, satisfet actualment amb el Barça? [Utilitzi una escala de 0 a 10, on 0 és totalment insatisfet i 10 és totalment satisfet] 2.4 11.1 75.2 11.0 0.3 0-4 (suspèn) 5-6 (aprova) 7-9 (notable) 10 (excel.lent) Nc % s/total mostra [n=1000] Mitjana [0-10] 8.0 8.4 7.8 7.8 0 2 4 6 8 10 maig.15 des.15 juny.16 des.6 Satisfacció general % s/Total % Edat [en anys] 16 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 o més 0-4 [suspèn] 2,4 3,2 2,9 2,2 2,5 1,3 5-6 [aprova] 11,1 13,8 12,9 9,7 10,5 8,4 7-9 [notable] 75,2 74,3 77,6 78,9 78,4 68,4 10 [excel·lent] 11,0 8,7 6,7 8,1 8,0 21,8+ [base] [1000] [218] [210] [185] [162] [225] Mitjana [0-10] 7,8 7,6 7,6 7,7 7,7 8,2
 11. 11. 11 Satisfacció general % s/Total % Lloc residència BCN ciutat Resta BCN Resta Cat Resta Esp 0-4 [suspèn] 2,4 2,1 2,3 4,2 2,6 5-6 [aprova] 11,1 10,3 11,9 11,5 10,3 7-9 [notable] 75,2 76,9 75,0 69,8 71,8 10 [excel·lent] 11,0 10,8 10,0 14,6 15,4 [base] [1000] [437] [428] [96] [39] Mitjana [0-10] 7,8 7,8 7,7 7,7 7,9 Satisfacció general % s/Total % Tipus soci Abonat No abonat 0-4 [suspèn] 2,4 2,0 3,5 5-6 [aprova] 11,1 11,3 10,5 7-9 [notable] 75,2 76,5 71,9 10 [excel·lent] 11,0 9,9 13,7 [base] [1000] [715] [285] Mitjana [0-10] 7,8 7,8 7,8 1.1. Nivell de satisfacció general 1. Valoració situació general i satisfacció
 12. 12. 12 1.1. Nivell de satisfacció general Motius satisfacció Què és el que fa que estigui satisfet amb el Club? 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Respecte juny Resultats / Èxits esportius / Títols 21,0 18,1  Tot en general / El Club funciona bé 18,8 16,2  Joc / jugadors / 1r equip futbol 17,2 14,8  Bona gestió general - President / Junta 11,9 10,3  Tracte / Atenció al soci 7,1 6,1  Gaudeix / està content / satisfet 6,6 5,7 Component emocional (sentiment, història, tradició, representativitat) 5,2 4,5 Serveis / avantatges socis 4,1 3,5  Cap problema 3,4 2,9  Trajectòria esportiva darrers anys 3,2 2,8  Bona gestió econòmica 3,1 2,7  Bona gestió esportiva 3,1 2,7  Seccions 2,6 2,2  Imatge del Club / projecció internal. 2,1 1,8  [base] [862] [1000] Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Respecte juny Crítiques a la Junta Directiva 1,9 1,6  Valors / filosofia 1,7 1,5 Fundació / obra social 1,6 1,4  Espai Barça / Remodelació Estadi 1,5 1,3 = Messi 1,5 1,3  Bon ambient a l'Estadi 1,3 1,1  Grada d'animació 1,0 0,9  Seient lliure 0,9 0,8 Fitxatges 0,9 0,8 Política cantera / Masia 0,8 0,7 Nou patrocinador / Rakuten 0,1 0,1 Altres 7,5 6,5 Ns/Nc 3,6 3,1 [base] [862] [1000]
 13. 13. 13 1.1. Nivell de satisfacció general Motius satisfacció Què és el que fa que estigui satisfet amb el Club? 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Resultats / èxits esportius 39,0 33,4 Tot en general / El Club funciona bé 15,7 13,4 Joc / jugadors 1r equip / futbol 15,5 13,3 Orgull / alegria / satisfacció 8,5 7,3 Bona gestió del Club en general 7,7 6,6 Dimensió social i de País del Club 4,2 3,6 Seccions 4,1 3,5 Tracte / atenció al soci 3,7 3,2 Avantatges / serveis al soci 3,6 3,1 Bona gestió esportiva en general 3,3 2,8 Valoracions positives President / Directiva 3,0 2,6 Imatge Club / projecció internacional 2,5 2,0 [base] [856] [1000] Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Bona gestió econòmica 2,3 1,9 Comunicació / informació al soci 2,2 1,9 Crítiques a la Junta (conflictes, Cas Neymar) 2,2 1,8 Trajectòria esportiva darrers anys 2,1 1,8 Instal·lacions 1,6 1,4 Nou Camp Nou / Espai Barça 1,5 1,3 Bon ambient que es respira 1,1 0,9 Cap problema 2,5 2,1 Altres 6,8 5,8 Ns/Nc 2,6 2,2 [base] [856] [1000] Juny 2016
 14. 14. 14 1.1. Nivell de satisfacció general Motius insatisfacció Per quins motius no està satisfet (o no del tot satisfet)? 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/0-6 % s/Total Respecte juny No identificació / no agrada President - Junta Directiva 25,9 3,5  Conflictes judicials (en general) 14,8 2,0  Mala atenció al soci 13,3 1,8  Valoracions negatives de la gestió 10,4 1,4  Desacord decisions / política del Club 5,9 0,8  Política de fitxatges / renovacions 5,9 0,8  Incomoditats a l'Estadi 5,2 0,7  Cas Neymar 5,2 0,7  Gestió secció bàsquet 4,4 0,6  Patrocini de Qatar 4,4 0,6  Pèrdua de valors / identitat 4,4 0,6  Barreja esport i política 4,4 0,6  Gestió seccions (en general) 3,7 0,5  [base] [135] [1000] Respostes espontànies % s/0-6 % s/Total Respecte juny Resultats esportius 3,7 0,5  Joc de l'equip 3,0 0,4  Gestió cantera 3,0 0,4  Poca / mala comunicació amb el soci 3,0 0,4  Gestió seient lliure 3,0 0,4  Preus (abonaments / entrades) 3,0 0,4  Horaris partits 3,0 0,4  Poc poder / influència organismes oficials 2,2 0,3  Comportament en el tema de l'acció de responsabilitat 2,2 0,3 Cap motiu en particular 1,5 0,2 Grada d'animació 1,5 0,2 Espera d'abonament 1,5 0,2 Altres 9,6 1,3 [base] [135] [1000]
 15. 15. 15 1.1. Nivell de satisfacció general Motius insatisfacció Per quins motius no està satisfet (o no del tot satisfet)? 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/0-6 % s/Total No identificació/no agrada President/Junta 22,7 3,2 Desacord amb decisions i política del Club 18,4 2,6 Valoracions negatives de la gestió 14,2 2,0 Cas Neymar 13,5 1,9 Conflictes judicials en general 9,9 1,4 Gestió seients/abonaments 7,8 1,1 Gestió de les seccions 5,0 0,7 Gestió Barça B i futbol base 4,3 0,6 Horaris partits 3,5 0,5 Males vendes jugadors 3,5 0,5 Manca de trasnparència 3,5 0,5 [base] [141] [1000] Respostes espontànies % s/0-6 % s/Total Política de fitxatges 3,5 0,5 Tracte / atenció al soci 3,5 0,5 Preus 2,8 0,4 Entrades nenes 2,8 0,4 Demandes millores Estadi 2,8 0,4 Publicitat Qatar 2,1 0,3 Quixes / criíques vàries 2,1 0,3 Desacord gestió entrades 2,1 0,3 Barreja política i esport 2,1 0,3 Altres 14,8 2,1 Ns/Nc 1,4 0,2 [base] [141] [1000] Juny 2016
 16. 16. 16 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva I en concret, també de 0 a 10, quin és el seu grau de satisfacció en relació a la marxa esportiva del Club? 0.6 7.7 81.2 10.3 0.2 0-4 (suspèn) 5-6 (aprova) 7-9 (notable) 10 (excel.lent) Nc % s/total mostra [n=1000] Mitjana [0-10] 8.7 9.1 8.5 8.0 0 2 4 6 8 10 maig.15 des.15 juny.16 des.16 Satisfacció marxa esportiva % s/Total % Edat [en anys] 16 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 o més 0-4 [suspèn] 0,6 0,9 - 0,5 0,6 0,9 5-6 [aprova] 7,7 5,5 10,5 9,2 7,4 6,2 7-9 [notable] 81,2 80,3 85,7 85,4 82,7 73,3 10 [excel·lent] 10,3 12,4 3,8- 4,9- 9,3 19,6+ [base] [1000] [218] [210] [185] [162] [225] Mitjana [0-10] 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 8,2 1. Valoració situació general i satisfacció
 17. 17. 17 Satisfacció marxa esportiva % s/Total % Lloc residència BCN ciutat Resta BCN Resta Cat Resta Esp 0-4 [suspèn] 0,6 0,9 0,5 - - 5-6 [aprova] 7,7 8,0 5,8 11,5 15,4 7-9 [notable] 81,2 80,5 84,6 76,0 64,1 10 [excel·lent] 10,3 10,1 9,1 12,5 20,5+ [base] [1000] [437] [428] [96] [39] Mitjana [0-10] 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 Satisfacció marxa esportiva % s/Total % Tipus soci Abonat No abonat 0-4 [suspèn] 0,6 0,6 0,7 5-6 [aprova] 7,7 7,7 7,7 7-9 [notable] 81,2 82,9 76,8 10 [excel·lent] 10,3 8,7 14,4+ [base] [1000] [715] [285] Mitjana [0-10] 8,0 8,0 8,1 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva 1. Valoració situació general i satisfacció
 18. 18. 18 Motius satisfacció Què és el que fa que estigui satisfet amb la marxa esportiva del Club? 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Respecte juny Resultats / títols / èxits esportius 37,0 33,9  Bon joc / estil 17,6 16,1 = Bons jugadors / bon equip 12,9 11,8  Seccions / bons resultats seccions (excepte bàsquet) 11,9 10,9  Futbol / primer equip 11,6 10,6  Tot en general / tot funciona bé 8,7 8,0  Trajectòria últims anys 5,0 4,6  Entrenador 2,6 2,4 = Planificació / projecte 2,3 2,1  Fitxatges 2,2 1,9  [base] [915] [1000] Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Respecte juny Cantera / Masia 2,1 1,9  Messi 1,9 1,7  Imatge / Projecció internacional 1,5 1,4  Orgull / alegria / satisfacció 1,5 1,4  Directiva (President, Junta) 1,4 1,3  Valors 0,4 0,4  Situació econòmica 0,4 0,4  Patrocinador 0,3 0,3  Altres 7,0 6,4 Ns/Nc 3,5 3,2 [base] [915] [1000]
 19. 19. 19 Motius satisfacció Què és el que fa que estigui satisfet amb la marxa esportiva del Club? 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Resultats / títols / èxits esportius 57,6 56,1 Bon joc / espectacle 17,4 16,9 Futbol / primer equip 10,2 9,9 Trajectòria últims anys 6,4 6,2 Tot en general / funciona bé 6,0 5,8 Seccions / bons resultats 5,7 5,6 Bons jugadors / bon equip 5,2 5,1 Orgull / alegria / satisfacció 3,3 3,2 Projecció valors (esforç, humilitat) 3,0 2,9 Model / estil propi 2,7 2,6 [base] [974] [1000] Respostes espontànies % s/7-10 % s/Total Entrenador / cos tècnic 2,3 2,2 (Només) Ha faltat la Champions 1,8 1,8 Bona gestió esportiva en general 1,7 1,7 Bona gestió del club en general 1,3 1,3 Cantera / futbol base 1,0 1,0 Imatge projectada 0,8 0,8 Altres aspectes negatius 2,4 2,3 Altres aspectes positius 4,4 4,4 Ns/Nc 1,5 1,5 [base] [974] [1000] Juny 2016
 20. 20. 20 Motius insatisfacció Per quins motius no està satisfet (o no del tot satisfet) amb la marxa esportiva del club? 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/0-6 % s/Total Respecte juny Bàsquet 30,1 2,5  Resultats esportius 25,3 2,1  Joc / equip poc fi - no acaba de rutllar 19,3 1,6  Fitxatges 12 1,0  Altres seccions 12 1,0  Luís Enrique 4,8 0,4  Manca d'esforç d'alguns jugadors 4,8 0,4 Cantera / futbol base 4,8 0,4  Sempre es pot millorar 2,4 0,2 Junta - President 1,2 0,1 Altres 10,8 0,9 Ns/Nc 2,4 0,2 [base] [83] [1000]
 21. 21. 21 Motius insatisfacció Per quins motius no està satisfet (o no del tot satisfet) amb la marxa esportiva del club? 1.2. Nivell de satisfacció marxa esportiva 1. Valoració situació general i satisfacció Respostes espontànies % s/0-6 % s/Total Gestió Barça B i futbol base 30,8 0,8 Seccions (en general) 26,9 0,7 Política de fitxatge 26,9 0,7 Bàsquet 19,2 0,5 No li agrada Luís Enrique 7,7 0,2 Altres 23,1 0,6 Ns/Nc 7,7 0,2 [base] [26] [1000] Juny 2016
 22. 22. 22 Resum evolució Nivell de satisfacció Maig 15 Des 15 Juny 16 Des 16 Dif.± maig 15 Dif.± des 15 Dif.± juny 16 Satisfacció general 8,0 8,4 7,8 7,8 -0,2 -0,6 = Satisfacció marxa esportiva 8,7 9,1 8,5 8,0 -0,7 -0,7 -0,5
 23. 23. 23 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Per cadascun dels aspectes que li llegiré a continuació, digui’m si us plau com qualifica l’actual situació del Club pel que fa a: Mitjana valoració [escala de 0-4] Molt bona = 4 / Molt dolenta = 0 % s/total mostra [n=1000] [Ordre de més a menys valorades] 3,4 3,1 2,9 1,9 3,0 2,1 49.3 26.4 18.2 11.0 3.7 3.0 43.5 59.7 62.1 62.5 28.3 23.7 4.7 11.5 16.8 16.7 35.6 40.4 2.2 15.3 19.8 7.3 8.1 0.2 7.1 9.8 5 Projecció internacional Imatge en general Gestió esportiva Economia Conflictes interns Conflictes externs Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc
 24. 24. 24 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Projecció internacional 49.3 43.5 4.7 1.3 0.1 1.1 Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] Mitjana [0-4] 3.3 3.4 3.2 3.4 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 juny.16 des.16 92.4 93.9 91.3 96.6 95.6 91.4 89.3 91.7 93.7 92.7 94.9 95.1 93.3 92.6 89.4 92.9 90.8 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General % Molt + bastant bona [per segments]
 25. 25. 25 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Imatge en general 26.4 59.7 11.5 1.6 0.6 0.2 Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 84.3 91.5 82.1 84.3 84.9 86.4 92.4 85.3 87.6 86.4 76.9 82.1 93.3 89.5 85.3 84.6 87.0 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General % Molt + bastant bona [per segments] Mitjana [0-4] 3.1 3.3 3.0 3.1 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 juny.16 des.16
 26. 26. 26 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Gestió esportiva 18.2 62.1 16.8 1.8 0.4 0.7 Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 79.1 84.1 74.3 85.7 83.8 82.1 76.9 80.1 80.9 81.2 74.4 79.3 78.1 76.8 82.3 84.6 81.5 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General % Molt + bastant bona [per segments] Mitjana [0-4] 3.2 3.4 3.0 3.0 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 juny.16 des.16
 27. 27. 27 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Economia 11.0 62.5 16.7 2.2 0.5 7.1 Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 75.5 67.5 70.6 75.7 74.0 75.3 72.5 71.2 74.5 78.1 76.9 74.7 73.1 74.7 68.2 75.8 72.2 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General % Molt + bastant bona [per segments] Mitjana [0-4] 2.9 2.8 2.6 2.9 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 juny.16 des.16
 28. 28. 28 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Conflictes interns 3.7 28.3 35.6 15.3 7.3 9.8 Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 31.9 32.5 41.7 35.3 30.3 27.2 24.4 31.3 34.6 22.9 33.4 40.7 32.0 29.5 29.4 24.2 29.7 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General % Molt + bastant bona [per segments] Mitjana [0-4] 2.0 2.7 2.0 2.1 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 juny.16 des.16
 29. 29. 29 1. Valoració situació general i satisfacció 1.3. Qualificació situació actual aspectes concrets Conflictes externs 3.0 23.7 40.4 19.8 8.1 5.0 Molt bona (4) Bastant bona (3) Terme mig (2) Dolenta (1) Molt dolenta (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 24.3 34.2 32.6 29.0 20.0 22.9 27.1 26.5 26.1 32.3 20.5 32.3 29.4 29.5 20.5 20.3 22.3 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General % Molt + bastant bona [per segments] Mitjana [0-4] 1.8 2.1 1.8 1.9 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 juny.16 des.16
 30. 30. 30 Maig 15 Des 15 Juny 16 Des 16 Dif.± maig 15 Dif.± des 15 Dif.± juny 16 Projecció internacional 3,3 3,4 3,2 3,4 +0,1 = +0,2 Imatge en general 3,1 3,3 3,0 3,1 = -0,2 +0,1 Gestió esportiva 3,1 3,4 3,0 3,0 -0,1 -0,4 = Economia 2,9 2,8 2,6 2,9 = +0,1 +0,3 Conflictes interns 2,0 2,7 2,0 2,1 +0,1 -0,6 +0,1 Conflictes externs 1,8 2,1 1,8 1,9 +0,1 -0,2 +0,1 Resum evolució Aspectes concrets
 31. 31. 31 1. Valoració situació general i satisfacció 1.4. Nivell il·lusió genera plantilla 0.2 0.1 0.2 0.3 1.7 4.8 14 36.1 26.9 15.5 0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc Digui’m fins a quin punt li genera il·lusió la plantilla actual del Primer Equip de futbol. Valori- ho en una escala de 0 a 10, on 10 = li genera molta il·lusió i 0 = no li genera cap il·lusió % s/total mostra [n=1000] Mitjana [0-10] 8,2 8.2 8.3 8.1 8.1 8.2 8.3 8.6 8.2 8.3 8.3 8.2 8.4 8.2 8.2 8.2 8.2 7.9 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General Mitjana [0-10] [per segments] Mitjana [0-10] 9.2 8.2 0 2 4 6 8 10 des.15 des.16
 32. 32. 32 1. Valoració situació general i satisfacció 1.5. Aspectes més rellevants vida Club darrers 6 mesos Quins han estat segons la seva opinió els fets més rellevants per la vida del Club que han tingut lloc en els darrers 6 mesos? [Espontani] Respostes espontànies % s/Total Títols / èxits esportius / bona marxa esportiva (en general) 14,9 Canvi d'sponsor samarreta / acord Rakuten 14,3 Renovacions jugadors clau (Neymar, Messi, Suárez) 12,6 Conflictes judicials / amb Hisenda 10,8 Cas Neymar 10,4 Títol de LLiga 9,1 Projecte Espai Barça / remodelació estadi 7,5 Conflicte estelades UEFA / acord 5,7 Conflicte acció responsabilitat / inici de solució 5,5 Problemes Hisenda Messi 5,0 Títol de Copa 4,0 [base] [1000] Respostes espontànies % s/Total Fitxatges 3,6 Secció bàsquet (canvis, mal funcionament) 2,3 Grada d'animació 2,1 Sanció FIFA - tracte de favor al Madrid 1,9 Bon joc / bons jugadors (futbol) 1,8 Messi 1,6 Mort Johan Cruyff / homenatge 1,4 Obertura oficina a NY 0,4 Altres 13,9 Ns/Nc - Res especial 22,3 [base] [1000]
 33. 33. 33 1.6. Principals preocupacions socis [espontani] 1. Valoració situació general i satisfacció Quines són actualment les seves principals preocupacions com a soci del Futbol Club Barcelona? ¿Hi ha alguna cosa que el preocupi? Respostes espontànies % s/Total Respecte juny Cap / Res en especial 19,5 [19,1] = Construcció nou Estadi / Espai Barça 11,1 [13,9]  Resultats esportius / títols / guanyar 10,0 [0]  Planificació plantilla / fitxatges 7,1 [10,3]  Temes judicials 6,7 [22,8]  Solvència / viabilitat econòmica 6,1 [8,0]  Renovació Messi 5,4 [0]  Imatge del Club (internacional, degut problemes judicials) 4,7 [1,7]  Paper / força Club a les institucions 4,3 [3,9] = Actuació President / Junta (crítiques) 4,2 [14,2]  Bàsquet 4,1 [0]  Pau social / conflictes interns 3,8 [1,3]  Futbol base / cantera 3,2 [2,9] = Incomoditats Estadi (seients, accessos, serveis) 3,0 [3,0] = [base] [1000] Respostes espontànies % s/Total Respecte juny Preu abonament / entrades 2,7 [2,6] = Mantenir identitat Club 2,5 [1,4]  Qüestió política Catalunya / politització Club 2,4 [2,3] = Defensa del Club davant atacs 2,1 [2,2] = Llista espera / tenir abonament 1,6 [1,6] = Gestió grada animació 1,4 [1,0]  Públic estranger Camp Nou 1,2 [0]  Renovació / canvi Luís Enrique 1,2 [0]  Seccions 1,2 [3,9]  Seguretat a l'Estadi 1,1 [0]  Altres 15,7 Ns/Nc 0,5 [base] [1000] Entre [], els resultats de juny 2016
 34. 34. 34 2. Demandes i expectatives
 35. 35. 35 2. Demandes i expectatives 2.1. Evolució del Club temporada actual I ara, pensant en aquesta temporada, quines són les seves expectatives? Vostè creu que el Club anirà a millor, seguirà igual o anirà a pitjor? 58.2 35.9 4.5 1.4 42.2 56.1 1.4 0.3 Anirà a millor Seguirà igual Anirà a pitjor Ns/Nc des.16 des.15 % s/total mostra [n=1000] [% per segments] 58.5 57.3 58.7 52.9 54.6 61.7 63.1 57.4 58.6 60.4 56.4 62.8 61.3 53.7 58.2 58.2 42.6 35.4 37.4 33.5 42.9 36.2 33.3 33.3 36.8 36.0 31.3 35.9 32.3 32.8 38.4 35.9 37.9 46.3 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Noabonats Tribuna Lateral GolNord GolSud General Ns/Nc Pitjor Igual Millor
 36. 36. 36 2. Demandes i expectatives 2.1. Evolució del Club temporada actual Evolució positiva En què diria que anirà a millor? Respostes espontànies % s/Millor % s/Total Respecte des 15 Esportivament - Títols / resultats / rendiment 73,0 42,5  Joc de l'equip / jugadors 10,7 6,2  Economia 10,3 6,0  Gestió Club / Actuació Junta 5,7 3,3  Conflictes (solucions) / temes judicials 5,5 3,2  Tot / en general 4,0 2,3  Seccions 4,0 2,3 = Imatge Club / Projecció internacional 3,3 1,9 = Fitxatges 1,7 1,0 Renovació Messi 1,7 1,0 Espai Barça / projecte remodelació Estadi 1,7 1,0  Relacions institucionals 1,5 0,9 = Socialment / a nivell social 1,0 0,6 Altres 4,8 2,8 Ns/Nc 1,4 8,0 [base] [582] [1000]
 37. 37. 37 2. Demandes i expectatives 2.1. Evolució del Club temporada actual Respostes espontànies % s/Millor % s/Total Èxits esportius / títols 32,5 13,7 Tema esportiu / esportivament (trajectòria ascendent) 15,6 6,6 Futbol (equip consolidat / ambiciós) 12,1 5,1 Es podrà fitxar / s'acaba sanció FIFA 11,4 4,8 Economia 7,6 3,2 Junta / Millor gestió 7,1 3,0 Tranquil·litat institucional (estabilitat / resolució conflictes) 6,9 2,9 En el joc 5,5 2,3 Seccions 4,3 1,8 Nou Camp Nou / Espai Barça 3,3 1,4 [base] [422] [1000] Respostes espontànies % s/Millor % s/Total Imatge / projecció internacional 3,1 1,3 Millores socials / tracte amb el soci 2,6 1,1 Patrocini / sponsors 1,7 0,7 Transparència 1,4 0,6 Relacions amb organismes oficials (millor defensa interessos Club) 1,4 0,6 Mantenir-se ja és millorar 1,2 0,5 En tot / en general 5,7 2,4 Altres 6,2 2,6 Ns/Nc - És un desig 3,6 1,5 [base] [422] [1000] Evolució positiva En què diria que anirà a millor? Desembre 2015
 38. 38. 38 2. Demandes i expectatives 2.1. Evolució del Club temporada actual Respostes espontànies % s/Pitjor % s/Total Respecte des 15 Títols / resultats / rendiment esportiu 53,3 2,4  Envelliment plantilla 15,6 0,7  Joc 13,3 0,6  Economia 8,9 0,4  Junta 8,9 0,4  Imatge Club 4,4 0,2  Conflictes extra-esportius 4,4 0,2  Altres 15,5 0,7 [base] [45] [1000] Evolució negativa En què diria que anirà a pitjor?
 39. 39. 39 Respostes espontànies % s/Pitjor % s/Total Consecució de títols (difícil de superar) 32,5 1,0 Situació econòmica complicada 15,6 0,2 Mala gestió per part Junta 12,1 0,2 Altres respostes 11,4 0,4 [base] [14] [1000] Desembre 2015 2. Demandes i expectatives 2.1. Evolució del Club temporada actual Evolució negativa En què diria que anirà a pitjor?
 40. 40. 40 2. Demandes i expectatives 2.2. Reptes i projectes de futur Quins creu que són, segons la informació de la que vostè disposa, els reptes i els projectes més importants que es planteja el Club en els propers anys? [Espontani] Respostes espontànies % s/Total Respecte juny Espai Barça / Remodelació Estadi 68,0 [67,0] = Mantenir èxits esportius / guanyar títols 21,2 [28,1]  Mantenir nivell plantilla / Equip competitiu 13,2 [6,1]  Projecció internacional / expansió marca Barça 8,0 [6,0]  Solvència econòmica 7,4 [7,1] = Potenciar cantera 3,9 [4,7]  Aconseguir bons patrocinis (Rakuten)/ finançament 3,7 [5,1]  Renovació Messi 3,7 [-]  Trobar substitut Messi / equip post-Messi 2,1 [-]  [base] [1000] Respostes espontànies % s/Total Respecte juny Reforçar les seccions 1,9 [1,9] = Bona imagte Club 1,1 [-]  Acabar conflictes judicials 1,1 [-]  Millorar relacions institucions / més força 1,0 [1,4] = Fundació FCB / tasca social 0,8 [-]  Millorar secció bàsquet 0,4 [-]  Pau social 0,2 [-]  Altres 5,8 Ns/Nc 7,3 [base] [1000] Entre [], els resultats de desembre 2015
 41. 41. 41 En general, quines qüestions creu que mereixen una especial atenció, i haurien de ser prioritàries, per part de la Junta Directiva? [Espontani] % s/total mostra [n=1000] Respostes espontànies % juny % des Resoldre / acabar temes judicials 3,5 13,4 Atenció al soci (tenir-ne cura, tenir-lo en compte) 10,0 13,1 Reforma / remodelació Camp Nou (Espai Barça) 7,6 9,2 Potenciar Masia / cantera / esport base 6,6 8,8 Política de fitxatges / planificació plantilla 3,9 8,0 Millorar relacions / més poder organismes oficials (UEFA, FIFA) 4,2 7,9 Consolidar / sanejar l'economia 9,7 7,2 Cap / res en concret (tot correcte) 7,6 4,5 Gestió esportiva / mantenir rendiment esportiu 7,0 6,5 Renovar Messi - 6,4 Millorar prestigi / imatge Club - 5,7 Atenció a la secció de bàsquet - 4,9 [base total] [1000] [1000] 2. Demandes i expectatives 2.3. Activitats objecte especial atenció Junta Respostes espontànies % juny % des Potenciar seccions 2,5 4,0 Defensar Club / jugadors davant atacs externs 1,8 2,8 Mantenir / baixar preus quotes - entrades - desplaçaments 3,1 2,6 Altres renovacions (jugadors / entrenador) - 2,7 Millorar grada animació / animació 1,5 1,9 Millorar accessos al Camp Nou 1,7 1,5 Defensa catalanitat / independència Catalunya 0,9 1,2 Despolititzar el Club 1,6 1,1 Bona gestió seients Estadi / abonaments / entrades 2,0 0,5 Resoldre tema patrocini (nous / alternativa a Qatar) 4,0 - Altres respostes 19,4 12,0 Ns/nc 23,2 9,1 [base total] [1000] [1000]
 42. 42. 42 3. Pla Estratègic
 43. 43. 43 3. Pla estratègic 3.1. Nivell de coneixement Ara fa un any, la Junta Directiva va aprovar un Pla Estratègic que defineix les prioritats del Club fins l’any 2021. Té present l’existència d’aquest Pla? % s/total mostra [n=1000] 29.0 11.0 18.8 24.3 25.4 29.0 26.7 24.9 25.9 19.8 17.9 27.1 18.2 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats% Si coneix [per segments] SI 24.6% No 75.4% % Coneix 13.9 24.6 0 15 30 des.15 des.16
 44. 44. 44 4.5 23.6 30.9 29.3 11.0 0.8 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc Mitjana [0-4] 1,8 3. Pla estratègic 3.1. Nivell de coneixement Coneix quins són els principals objectius i continguts d’aquest Pla? % s/coneix [n=246] Mitjana [0-4] 1.5 1.8 0 1 2 3 4 des.15 des.16 Mitjana [0-4][per segments] 1.9 1.2 1.3 1.9 1.6 1.9 2.1 1.6 1.9 2.4 2.3 1.8 1.9 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats
 45. 45. 45 3. Pla estratègic 3.2. Coneixement espontani aspectes concrets Em podria dir quins són els objectius i continguts del Pla que vostè coneix? [Espontani] Respostes espontànies % s/coneix molt/bastant/tm % s/Total Respecte juny Espai Barça / remodelació Estadi 78,6 11,4  Sanejar economia / liquidar deute 17,9 2,6  1000 milions d'€ d'ingressos 14,5 2,1  Club de referència al món 2021 11,7 1,7  Nous patrocinis 11,7 1,7  Consolidació plantilla / fitxatges 11,0 1,6  Masia 360 2,8 0,4  Potencia Fundació FCB / Escoles 2,1 0,3  Potenciar seccions 2,1 0,3  Barça Universitas 0,7 0,1  Altres 4,8 0,7 Ns/Nc 9,0 1,3 [base ] [145] [1000]
 46. 46. 46 3. Pla estratègic 3.2. Coneixement espontani aspectes concrets Em podria dir quins són els objectius i continguts del Pla que vostè coneix? [Espontani] Respostes espontànies % s/coneix molt/bastant/tm % s/Total Espai Barça / remodelació Estadi 48,6 3,2 Arribar als 1000 milions d'€ d'ingressos 28,1 1,4 Club de referència al món 2021 10,9 0,8 Projecció internacional Club 7,1 0,5 Reduir deute 6,2 0,4 Reforçar pedrera 6,1 03 Contenció massa salarial 6,0 0,2 Altres 26,2 1,6 Ns/Nc 5,1 0,6 [base ] [61] [1000] Juny 2016
 47. 47. 47 3. Pla estratègic 3.3. Coneixement suggerit aspectes concrets Ara li llegiré algunes de les fites i principals objectius del Pla Estratègic. Digui’m en quina mesura n’ha sentit ha parlar i en té coneixement. [Llegir] Mitjana coneixement [escala de 0-4] Molt = 4 / Gens = 0 % s/total mostra [n=1000] [Ordre de més a menys % ‘molt+bastant’] 3,2 1,4 1,2 0,5 1,4 1,0 40.3 5.4 9.1 5.4 42.8 21.8 17.9 14.8 13.1 10.2 13.1 12.5 12.9 11.6 7.5 5.5 24.1 19.6 24.3 25.0 19.9 35.1 40.5 42.1 46.9 66.1 Espai Barça Desenvolupament de l'esport femení Arribar als 1000 M€ ingressos al 2021 La Masia 360 Que la Fundació es converteixi en la Fundació dels Nens FCB Universitas Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc
 48. 48. 48 3. Pla estratègic 3.3. Coneixement suggerit aspectes concrets Espai Barça 40.3 42.8 10.2 5.5 1.0 0.2 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 3.2 2.9 3.4 3.3 3.1 3.0 3.0 3.2 3.1 3.3 3.1 3.1 3.3 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] Esport femení % s/total mostra [n=1000] 2.2 3.2 0 1 2 3 4 des.15 des.16 5.4 21.8 13.1 24.1 35.1 0.5 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 1.4 1.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] 1.4 1.4 0 1 2 3 4 des.15 des.16
 49. 49. 49 3. Pla estratègic 3.3. Coneixement suggerit aspectes concrets 1000 M € ingressos Masia 360 9.1 17.9 12.5 19.6 40.5 0.4 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 1.6 0.7 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] % s/total mostra [n=1000] 1.2 1.4 0 1 2 3 4 des.15 des.16 5.4 14.8 12.9 24.3 42.1 0.5 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 1.2 0.9 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.4 1.1 1.3 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] 1.0 1.2 0 1 2 3 4 des.15 des.16
 50. 50. 50 3. Pla estratègic 3.3. Coneixement suggerit aspectes concrets Fundació dels Infants FCB Universitas 2.8 13.1 11.6 25.0 46.9 0.6 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] 1.0 0.9 0.9 0.7 0.9 1.2 1.3 1.0 1.0 1.1 0.7 1.0 0.9 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] % s/total mostra [n=1000] 0.7 1.0 0 1 2 3 4 des.15 des.16 0.5 5.3 7.5 19.9 66.1 0.7 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 0.6 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] 0.5 0.5 0 1 2 3 4 des.15 des.16
 51. 51. 51 3. Pla estratègic 3.4. Coneixement específic FCB Universitas Pel que fa a FCB Universitas, em podria dir a què es dedica, quines són les activitats que porta a terme? [Espontani] Recorda algun dels projectes signats per FCB Universitas aquest any amb Universitats, escoles de negocis o instituts orientats a la formació ? Quins? [Espontani] Respostes espontànies % NO - Ns/Nc 90,4 Estudis universitaris per esportistes 1,6 Creació escoles arreu del món (tipus Masia) 1,5 Acords amb universitats internacionals 0,9 Formació universitària per tècnics / directius 0,9 Formació / educació (sense concretar) 0,9 Crear una universitat de l'esport 0,8 Vinculat al món universitari (sense concretar) 0,8 Crear la Universitat del Barça 0,5 Master en Direcció Esportiva 0,5 Altres 1,3 [base : total] [1000] Respostes espontànies % Ns/Nc 96,9 Escola - Universitat Xina / Japó 0,6 ESADE 0,5 Fundació Johan Cruyff 0,5 Universitat a EEUU 0,2 Altres 1,5 [base : total] [1000]
 52. 52. 52 4. Patrocinis
 53. 53. 53 Aquest any el Club ha tancat un acord amb NIKE que allarga i millora el contracte de patrocini anterior i que suposa un important augment dels ingressos. Ho sabia? % s/total mostra [n=1000] No 27.4% Sí 72.6% 4. Patrocinis 4.1. Coneixement i valoració contracte NIKE 80.6 48.0 65.1 71.9 71.4 75.9 79.1 69.6 74.3 80.2 69.2 74.4 68.1 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % Ho sap [per segments] % Coneix 74.8 72.6 50 65 80 95 juny 16 des.16
 54. 54. 54 4. Patrocinis 4.1. Coneixement i valoració contracte NIKE Com ho valora? [Llegir] 51.1 41.5 4.7 1.2 0.1 1.4 Molt bé (4) Bastant bé (3) Regular (2) Malament (1) Molt malament (0) Ns/Nc Mitjana [0-4] 3,4 % s/coneix [n=726] 52.0 46.6 55.656.3 50.047.246.6 50.751.949.451.951.550.0 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % Molt bé [per segments] Sap per quina xifra de milions d’euros anuals s’ha tancat l’acord del Club amb NIKE? % s/coneix [n=726] 8.5 10.6 7.3 6.5 67.1 Fins a 50 De 51 a 75 De 76 a 100 Més de 100 Ns/Nr Mitjana [milions €] 124.0 87.6 50 75 100 125 150 juny.16 des.16
 55. 55. 55 4. Patrocinis 4.2. Coneixement i valoració contracte Rakuten Quins altres contractes de patrocini tancats durant aquest any 2016 recorda vostè en aquests moments? [Espontani] Respostes espontànies % Rakuten 59,4 Qatar Airways 21,9 Beko 12,5 Lassa 3,0 Unicef 2,5 Nike 1,6 Konami 1,2 Empresa japonesa / samarreta (no recorda nom) 1,1 Intel 0,7 Audi 0,7 [base : total] [1000] Respostes espontànies % Empresa xinesa / asiàtica 0,6 La Caixa 0,4 Gillette 0,4 Nestlé 0,3 Estrella Damm 0,3 Sanitas 0,2 Mission Hills 0,2 Altres 1,7 Ns/Nc 27,5 [base : total] [1000]
 56. 56. 56 4. Patrocinis 4.2. Coneixement i valoració contracte Rakuten Sabia que a partir de juliol de 2017 el nou espònsor de la samarreta del primer equip del FC Barcelona serà Rakuten, una multinacional japonesa de comerç electrònic? % s/total mostra [n=1000] 3.7 15.9 10.6 5.2 4.9 4.9 7.1 5.9 7.5 3.1 15.4 5.7 9.1 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % No coneix [per segments] 53.2 40.1 6.7 Coneix espontani Coneix suggerit No coneix Sap per quina xifra en milions d’euros anuals s’ha tancat l’acord del Club amb Rakuten? % s/coneix [n=933] 9.0 9.6 11.5 3.4 5.1 61.3 Fins a 50 De 51 a 55 De 56 a 60 De 61 a 65 Més de 65 Ns/Nc Mitjana [milions €] 64,3 62.3 89.6 67.9 58.662.561.0 69.166.7 59.1 74.4 61.764.463.9 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana milions € [per segments]
 57. 57. 57 4. Patrocinis 4.2. Coneixement i valoració contracte Rakuten Com valora aquest nou contracte de patrocini? [Llegir] 44.8 43.8 6.0 0.6 0.6 4.1 Molt bé (4) Bastant bé (3) Regular (2) Malament (1) Molt malament (0) Ns/Nc 3,4 % s/coneix [n=933] 47.1 36.7 45.146.2 39.8 46.146.4 43.6 46.7 44.1 39.4 45.343.6 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % Molt bé [per segments] Mitjana [0-4]
 58. 58. 58 5. Valoració altres aspectes Club
 59. 59. 59 5. Valoració altres aspectes Club 5.1. Espai Barça. Nivell il·lusió generat En relació a la construcció d’un nou estadi – i creació d’Espai Barça – em podria dir quin nivell d’il·lusió li genera aquest projecte? 45.4 35.0 6.4 9.3 3.7 0.2 Molta il·lusió (4) Bastanta il·lusió (3) Terme mig (2) Poca il·lusió (1) Cap il·lusió (0) Ns/Nc % s/total mostra [n=1000] Mitjana [0-4] 2.4 2.8 3.0 3.1 0 1 2 3 4 maig15 des15 juny16 des.16 Il·lusió Espai Barça % s/Total % Edat [en anys] 16 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 o més Molta + bastanta 80,4 78,9 78,6 82,7 80,2 81,8 Terme mig 6,4 2,8 8,1 5,4 7,4 8,4 Poca + cap 13,0 18,3+ 13,3 11,9 12,3 8,9 Ns/Nc 0,2 - - - - 0,9+ [base] [1000] [218] [210] [185] [162] [225] Mitjana [0-4] 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2
 60. 60. 60 Il·lusió Espai Barça % s/Total % Lloc residència BCN ciutat Resta BCN Resta Cat Resta Esp Molta + bastanta 80,4 81,2 79,2 79,1 87,1+ Terme mig 6,4 5,9 6,3 8,3 7,7 Poca + cap 13,0 12,5 14,5 11,5 5,1 Ns/Nc 0,2 0,2 - 1,0 - [base] [1000] [437] [428] [96] [39] Mitjana [0-4] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,5 Il·lusió Espai Barça % s/Total % Tipus soci Abonat No abonat Molta + bastanta 80,4 80,5 80,0 Terme mig 6,4 6,6 6,0 Poca + cap 13,0 12,6 14,0 Ns/Nc 0,2 0,3 - [base] [1000] [715] [285] Mitjana [0-4] 3,1 3,1 3,1 5. Valoració altres aspectes Club 5.1. Espai Barça. Nivell il·lusió genera
 61. 61. 61 Fins a quin punt diria que vostè coneix la Fundació del FCB? 1.0 11.5 3.4 61.0 22.8 0.3 Molt (4) Bastant (3) Terme mig (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 5. Valoració altres aspectes Club 5.2. Nivell de coneixement Fundació FCB % s/total mostra [n=1000] Mitjana [0-4] 1.0 0.9 1.1 0 1 2 3 4 maig.15 des.15 des.16 Coneix % s/Total % Edat [en anys] 16 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 o més Molt + bastant 12,5 10,6 12,0 9,2 14,8 16,0 Terme mig 3,4 4,1 3,8 3,2 1,9 3,6 Poc + gens 83,8 85,4 84,3 87,5 83,3 79,1 Ns/Nc 0,3 - - - - 1,3+ [base] [1000] [218] [210] [185] [162] [225] Mitjana [0-4] 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1
 62. 62. 62 Nivell coneixement % s/Total % Tipus soci Abonat No abonat Molt + bastant 12,5 11,8 14,4 Terme mig 3,4 3,2 3,9 Poc + gens 83,8 84,7 81,4 Ns/Nc 0,3 0,3 0,4 [base] [1000] [715] [285] Mitjana [0-4] 1,1 1,0 1,1 Nivell coneixement % s/Total % Lloc residència BCN ciutat Resta BCN Resta Cat Resta Esp Molt + bastant 12,5 12,1 12,8 15,6 5,1 Terme mig 3,4 3,7 3,3 3,1 2,6 Poc + gens 83,8 83,8 83,9 80,2 92,3+ Ns/Nc 0,3 0,5 - 1,0 - [base] [1000] [437] [428] [96] [39] Mitjana [0-4] 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 % s/total mostra [n=1000] 5. Valoració altres aspectes Club 5.2. Nivell de coneixement Fundació FCB
 63. 63. 63 Quines activitats o projectes de la Fundació coneix? % s/coneixen Fundació (molt + bastant + terme mig] Respostes espontànies % s/coneixen Ajuda infància / activitats infantils 28,3 Escoles futbol arreu del món 22,0 Ajuda veterans / ex-jugadors 11,3 Col·laboració amb Unicef 11,3 Projectes solidaris Tercer Món 9,4 Projectes solidaris / ajudes socials (sense especificar) 6,3 Col·laboració Fundació Johan Cruyff 5,7 Divulgació / foment esport 5,0 Col·laboració amb altres ONG (Creu Roja, Fundació La Caixa...) 3,8 Partit solidari a l'Estadi 3,8 Penyes 1,9 FutbolNet 0,6 Altres 6,9 Ns/Nc 27,0 [base] [159] 5. Valoració altres aspectes Club 5.2. Nivell de coneixement Fundació FCB
 64. 64. 64 5. Valoració altres aspectes Club 5.3. Servei FCB Desplaçaments Coneix el nou servei al soci FCB Desplaçaments, que facilita la possibilitat de viatjar acompanyant a l’equip amb l’entrada garantida? No 43.5% SI 56.5% % s/total mostra [n=1000] % Si coneix [per segments] Ha viatjat ja amb aquesta nova modalitat? 58.4 50.8 57.355.256.8 63.6 51.653.8 60.3 54.2 51.3 56.955.4 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % s/coneix [n=565] No 94.5% SI 5.5% % Ha viatjat [per segments] 6.4 2.4 11.2 6.0 4.8 2.9 1.7 8.5 3.1 3.8 5.0 4.2 8.9 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats
 65. 65. 65 5. Valoració altres aspectes Club 5.3. Servei FCB Desplaçaments Com valora aquest nou servei del Club per als seus socis? [Llegir] 36.5 41.0 5.8 1.4 1.1 14.2 Molt bé (4) Bastant bé (3) Regular (2) Malament (1) Molt malament (0) Ns/Nc 3,3 34.4 43.1 46.3 33.3 29.7 33.3 37.835.737.6 32.3 43.6 34.8 40.7 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % Molt bé [per segments] Mitjana [0-4] % s/total mostra [n=1000]
 66. 66. 66 5. Valoració altres aspectes Club 5.4. Espai d’animació Com valora l’espai d’animació situat al gol nord en funcionament des d’aquesta temporada ? [Llegir] 27.7 33.2 19.9 6.0 5.7 7.5 Molt bé (4) Bastant bé (3) Regular (2) Malament (1) Molt malament (0) Ns/Nc 2,8 29.7 21.5 43.1 31.9 25.422.2 14.7 26.529.0 22.9 38.5 26.6 30.5 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % Molt bé [per segments] Mitjana [0-4] % s/total mostra [n=1000]
 67. 67. 67 5. Valoració altres aspectes Club 5.4. Espai d’animació Respostes espontànies % s/Regular+ mal % s/Total Insulten rivals (partit Espanyol) 35,1 11,1 Mal comportament / font conflictes (maleducats, poc respectuosos) 16,1 5,1 Artificial / forçat 10,1 3,2 Molèsties socis propers (visibilitat banderes, soroll) 9,8 3,1 Càntics (en castellà, desconeguts, repetitius) 8,2 2,6 Massa soroll / cansen 7,9 2,5 Perill tornin Boixos / mal record Boixos 7,3 2,3 No aporten res / No compleix objectiu animar Estadi 4,7 1,5 Donen mala imatge del Club 3,5 1,1 Buida / hi ha forats 2,5 0,8 [base] [316] [1000] Per quins motius la valora regular o malament ? Respostes espontànies % s/Regular+ mal % s/Total Fa poc que hi són / cal donar temps 2,5 0,8 Falta control 2,5 0,8 No coneix prou 2,5 0,8 Mal gestionada / organitzada 2,2 0,7 No encaixa caràcter Camp Nou 1,6 0,5 No estan pendent del partit 0,9 0,3 Hi hauria d'haver altres zones d'animació al camp 0,9 0,3 Comentaris 0,6 0,2 Altres respostes 5,1 1,6 Ns/Nc 0,9 0,3 [base] [316] [1000]
 68. 68. 68 5. Valoració altres aspectes Club 5.4. Espai d’animació Creu que compleix amb el seu objectiu d’animar l’equip i millorar l’ambient a l’Estadi? [Llegir] 32.2 39.3 5.9 9.2 6.0 7.4 Molt (4) Bastant (3) Terme mig (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 2,9 34.0 26.8 43.6 31.0 33.532.1 21.3 33.9 31.5 26.0 35.9 32.032.6 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats% Molt [per segments] Mitjana [0-4] % s/total mostra [n=1000]
 69. 69. 69 5. Valoració altres aspectes Club 5.5. Inauguració oficina FCB a NY Té present la inauguració de l’oficina del FCB a Nova York a començaments de setembre d’aquest any? No 27.4% SI 72.6% % s/total mostra [n=1000] % Té present [per segments] 78.9 53.3 71.173.372.4 77.2 70.271.974.171.9 66.7 72.373.3 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats
 70. 70. 70 5. Valoració altres aspectes Club 5.5. Inauguració oficina FCB a NY 61.7 31.3 4.5 0.4 0.8 1.2 Molt bé (4) Bastant bé (3) Regular (2) Malament (1) Molt malament (0) Ns/Nc Mitjana [0-4] 3,5 % s/coneix [n=726] 61.562.6 65.2 59.7 63.462.4 58.257.3 66.2 62.3 57.7 60.0 66.0 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Com valora aquesta iniciativa pensant en la projecció internacional del Club? [Llegir] % Molt bé [per segments]
 71. 71. 71 Quins records – imatges, persones, etc. – li vénen al cap en relació a aquest esdeveniment ? 5. Valoració altres aspectes Club 5.5. Inauguració oficina FCB a NY Respostes espontànies % s/Coneix % s/Total Ronaldinho 32,4 23,5 Raul González 20,4 14,8 Empire State colors blaugrana 19,8 14,4 President Bartomeu 16,8 12,2 Junta Directiva / directius (Cardoner, Mestres) 6,7 4,9 Stoichkov 6,2 4,5 Altres personalitats 4,1 3,0 Puyol 2,5 1,8 Altres imatges Barça i NY (Astoria,Times Square) 2,1 1,5 Jugadors FCB (sense especificar) 1,9 1,4 [base] [726] [1000] Respostes espontànies % s/Coneix % s/Total David Villa 1,5 1,1 Altres jugadors i ex FCB 1,4 1,0 Imatges de les oficines 1,2 0,9 Gerard Guiu 1,0 0,7 Messi 0,7 0,5 Ex-jugadors blaugrana (sense expecificar) 0,6 0,4 Neymar 0,4 0,3 Line Roddik 0,3 0,2 Altres respostes 1,8 1,3 Ns/No recorda 28,1 20,4 [base] [726] [1000]
 72. 72. 72 6. Imatge FC Barcelona
 73. 73. 73 6. Imatge FC Barcelona 6.1. Definició espontània en una sola paraula Si hagués de definir o descriure el FCB amb una sola paraula, quin atribut, qualificatiu o característica més destacada triaria? Digui’m siusplau màxim 3 paraules que millor expliquin com és per vostè el Barça Respostes espontànies % s/Total Sentiment 16,9 Més que un Club 14,5 Catalunya / catalanisme / catalanitat / país / nació 10,4 Il·lusió 9,1 Gran / gran Club 8,9 El millor / el millor Club del món 8,8 Extraordinari / excepcional / genial / impressionant / increïble 6,7 Passió 6,2 Valors 4,1 Fantàstic / meravellós 3,5 Orgull 3,1 Excel·lència / excel·lent 2,9 Amor / cor 2,6 Únic 2,6 Família / familiar / casa 2,4 [base] [1000] Respostes espontànies % s/Total Molt bo - Bo / Bon Club 2,4 Universalitat 2,3 Internacional 2,2 Meu Club (possessió / pertinença) 2,2 Espectacle 2,0 Símbol 2,0 Emoció 1,9 Global 1,8 Bon futbol / bon joc / bon estil 1,8 Club / institució 1,8 Victòria / èxit / guanyador 1,8 Esport 1,6 Diversió / entreteniment 1,6 Equip 1,6 Diferent / especial 1,3 [base] [1000]
 74. 74. 74 6. Imatge FC Barcelona 6.1. Definició espontània en una sola paraula Si hagués de definir o descriure el FCB amb una sola paraula, quin atribut, qualificatiu o característica més destacada triaria? Digui’m siusplau màxim 3 paraules que millor expliquin com és per vostè el Barça (Continuació) % s/Total Identitat 1,3 Tot / la vida 1,3 Messi 1,2 Força / potència 1,2 Futbol 1,2 Solidari / social 1,1 Alegria 1,0 Satisfacció 1,0 Unió / unitat 1,0 Perseverança 0,9 Esforç / lluita 0,9 Germanor / integració 0,9 Fidelitat 0,8 Magnífic 0,8 Tradició 0,8 [base] [1000] (Continuació) % s/Total Joc net / fairplay 0,8 Història 0,7 Humillitat 0,7 Compromís 0,6 Poliesportiu 0,6 Religió / culte 0,6 Campions 0,6 Imatge 0,6 Modernitat / innovació 0,6 Colors blaugrana 0,6 Etern 0,5 Màgic 0,5 Respecte 0,5 Altres 14,7 Ns/Nc 3,3 [base] [1000]
 75. 75. 75 6. Imatge FC Barcelona 6.1. Definició espontània en una sola paraula Núvol de paraules a partir de freqüències (fins a 1% de mencions)
 76. 76. 76 6. Imatge FC Barcelona 6.2. Valoració atributs suggerits A continuació li llegiré una sèrie d’atributs, valors i trets de personalitat de marca, i vostè m’hauria de dir amb una nota de 0 a 10 en quina mesura els considera elements propis i presents en la marca Barça i creu que el Club projecta 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 Universalitat Fairplay Futur Ambició Simpatia Respecte Elegància Professionalitat Treball en equip Esforç Lideratge Diferenciació Fortalesa Innovació Vitalitat Humilitat Creatividad
 77. 77. 77 Atributs Mitjana 0-10 Edat [en anys] 16 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 o més Universalitat 8,8 8,9 8,8 8,8 8,9 8,9 Fairplay 8,7 8,7 8,5 8,7 8,8 8,9 Futur 8,7 8,5 8,5 8,7 8,9 9,1 Ambició 8,6 8,6 8,5 8,5 8,6 8,8 Simpatia 8,5 8,4 8,3 8,4 8,5 8,6 Respecte 8,5 8,6 8,2 8,5 8,5 8,6 Elegància 8,4 8,1 8,1 8,4 8,5 8,7 Professionalitat 8,4 8,2 8,2 8,3 8,4 8,7 Treball en equip 8,4 8,6 8,3 8,3 8,4 8,6 Esforç 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 Lideratge 8,3 8,3 8,1 8,1 8,2 8,6 Diferenciació 8,3 8,0 8,1 8,4 8,4 8,4 Fortalesa 8,1 7,8 8,0 8,0 8,1 8,5 Innovació 8,1 7,9 7,8 8,1 8,2 8,4 Vitalitat 8,0 7,8 8,0 8,0 8,0 8,5 Humilitat 8,0 8,0 7,7 7,9 8,1 8,2 Creatividad 8,0 7,8 7,8 8,0 8,1 8,4 [base] [1000] [218] [210] [185] [162] [225] 6. Imatge FC Barcelona 6.2. Valoració atributs suggerits
 78. 78. 78 6. Imatge FC Barcelona 6.2. Valoració atributs suggerits Atributs Mitjana 0-10 Lloc residència BCN ciutat Resta BCN Resta Cat Resta Esp Universalitat 8,8 8,8 8,8 8,9 9,2 Fairplay 8,7 8,7 8,7 8,9 8,7 Futur 8,7 8,7 8,7 8,8 9,2 Ambició 8,6 8,6 8,6 8,7 8,8 Simpatia 8,5 8,3 8,5 8,7 8,6 Respecte 8,5 8,4 8,5 8,6 8,9 Elegància 8,4 8,3 8,4 8,5 8,8 Professionalitat 8,4 8,3 8,3 8,5 8,6 Treball en equip 8,4 8,5 8,4 8,5 8,6 Esforç 8,3 8,3 8,4 8,3 8,6 Lideratge 8,3 8,2 8,3 8,3 8,7 Diferenciació 8,3 8,2 8,3 8,3 8,6 Fortalesa 8,1 8,0 8,1 8,3 8,4 Innovació 8,1 8,0 8,1 8,3 8,4 Vitalitat 8,0 8,0 8,1 8,2 8,5 Humilitat 8,0 7,9 8,0 8,2 8,3 Creatividad 8,0 8,0 8,0 8,0 8,6 [base] [1000] [437] [428] [96] [39]
 79. 79. 79 6. Imatge FC Barcelona 6.2. Valoració atributs suggerits Atributs Mitjana 0-10 Tipus soci Abonat No abonat Universalitat 8,8 8,8 8,9 Fairplay 8,7 8,7 8,8 Futur 8,7 8,7 8,7 Ambició 8,6 8,6 8,7 Simpatia 8,5 8,4 8,5 Respecte 8,5 8,5 8,5 Elegància 8,4 8,4 8,3 Professionalitat 8,4 8,3 8,4 Treball en equip 8,4 8,4 8,7 Esforç 8,3 8,3 8,4 Lideratge 8,3 8,3 8,3 Diferenciació 8,3 8,3 8,3 Fortalesa 8,1 8,1 8,1 Innovació 8,1 8,1 8,0 Vitalitat 8,0 8,1 8,0 Humilitat 8,0 7,9 8,1 Creatividad 8,0 8,0 8,0 [base] [1000] [715] [285]
 80. 80. 80 7. Mitjans de comunicació
 81. 81. 81 7. Mitjans de comunicació 7.1. Hàbits premsa Quins diaris llegeix per mantenir-se informat sobre l’actualitat del Barça? [ja sigui en paper o per internet] Diaris llegeix [respostes espontànies] % maig15 % des15 % juny16 % des16 Mundo Deportivo 54,3 55,6 56,5 57,1 Sport 55,1 54,3 53,9 55,9 La Vanguardia 25,2 26,7 21,0 24,6 Marca 10,5 10,5 10,6 13,3 El Periódico 13,1 10,2 8,5 10,3 Ara 8,5 7,9 8,5 8,7 As 4,8 5,5 4,4 7,7 El Punt / Avui 4,0 2,3 4,1 3,6 El 9 esportiu 1,6 2,1 1,6 2,9 El País 2,2 3,1 1,8 1,9 Altres [% < 1,5] 5,2 5,8 5,2 5,9 No llegeix premsa per informar-se del Barça 8,1 9,4 10,1 10,1 Ns/Nc 0,5 0,1 0,3 0,3 [base total] [1200] [1000] [1000] [1000]
 82. 82. 82 7. Mitjans de comunicació 7.2. Hàbits ràdio I pel que fa a la ràdio, quines emissores de ràdio escolta habitualment per mantenir-se informat del que passa al FC Barcelona? Emissores escolta [respostes espontànies] % maig15 % des15 % juny16 % des16 RAC1 53,4 56,1 55,2 56,5 Catalunya Ràdio 34,5 36,2 40,5 43,7 La Ser / Radio Barcelona 3,2 5,3 3,8 5,1 Radio Marca 2,7 3,8 3,7 2,9 COPE 2,3 2,2 2,0 2,2 Onda Cero 0,5 1,1 0,5 1,7 Catalunya Informació 2,4 1,8 1,8 1,6 RAC 105 2,6 0,7 1,2 1,2 Altres 1,5 0,8 1,0 1,9 No escolta la ràdio per informar-se del Barça 18,9 19,2 19,9 17,3 Ns/Nc 0,4 0,2 0,3 0,4 [base total] [1200] [1000] [1000] [1000]
 83. 83. 83 7. Mitjans de comunicació 7.3. Hàbits televisió I pel que fa a la televisió, quines cadenes acostuma a mirar per conèixer l’actualitat blaugrana? Cadenes mira [respostes espontànies] % maig15 % des15 % juny16 % des16 TV3 68,9 68,8 68,9 69,4 Barça TV 34,8 36,2 35,6 33,6 Esport 3 23,8 32,3 36,3 31,4 Cuatro 6,7 6,5 5,0 8,0 8TV 6,5 9,1 6,4 7,2 Antena 3 2,5 1,8 2,6 3,9 Canal 3/24 2,3 3,8 4,1 3,6 TV1 2,2 2,7 2,1 3,1 Canal 33 3,3 2,7 2,1 3,0 Bein Sports - - - 3,0 La Sexta 3,2 4,0 2,2 2,6 Tele 5 0,9 1,5 2,0 1,3 BTV 2,8 1,3 2,6 0,8 Altres [% <2] 4,3 7,3 7,6 6,1 No mira televisió per informar-se del Barça 4,9 5,5 6,7 5,5 Ns/Nc 0,5 0,9 0,2 0,2 [base total] [1200] [1000] [1000] [1000]
 84. 84. 84 7. Mitjans de comunicació 7.4. Mitjans de comunicació del Club Pel que fa als mitjans de comunicació gestionats pel Club, digui’m fins a quin punt els utilitza i li serveixen per estar al dia de l’actualitat del Club...[Llegir] Mitjana valoració [escala de 0-4] Molt = 4 / Gens = 0 % s/total mostra [n=1000] [Ordre de més a menys utilitzats] 2,0 1,8 1,3 1,5 10.0 9.6 5.1 6.3 35.4 29.7 23.4 18.4 7.9 5.0 4.5 1.9 28.9 32.1 36.1 25.7 13.5 15.9 18.7 29.7 4.3 7.7 12.2 18.0 Revista Barça TV Web Xarxes socials Molt (4) Bastant (3) Terme Mig (2) Poc (1) Gens (0) Ns/No utilitza
 85. 85. 85 Revista % s/total mostra [n=1000] 2.0 1.9 1.5 1.9 1.9 2.2 2.5 1.9 2.0 2.5 2.2 2.0 2.0 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] Barça TV % s/total mostra [n=1000] 9.6 29.7 5.0 32.1 15.9 7.7 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 7. Mitjans de comunicació 7.4. Mitjans de comunicació del Club 2.0 10.0 35.4 7.9 28.9 13.5 4.3 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 1.9 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 2.3 1.8 1.9 2.1 0.9 1.8 1.8 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] 1,8
 86. 86. 86 Web % s/total mostra [n=1000] 1.6 1.3 1.5 1.8 1.8 1.5 1.1 1.5 1.6 1.4 1.9 1.5 1.5 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] 7. Mitjans de comunicació 7.4. Mitjans de comunicació del Club 1,5 5.1 23.4 4.5 36.1 18.7 12.2 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc
 87. 87. 87 7. Mitjans de comunicació 7.4. Mitjans de comunicació del Club Xarxes socials % s/total mostra [n=1000] 6.3 18.4 1.9 25.7 29.7 18.0 Molt (4) Bastant (3) Regular (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc Mitjana valoració [0-4] [per segments] Mitjana [0-4] 1,3 1.4 1.2 2.1 1.6 1.1 0.8 0.6 1.4 1.3 1.2 1.7 1.1 1.8 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats % s/consulta xarxes socials Club [n=266] Respostes espontànies % s/Xarxes socials Facebook 63,9 Twitter 56,8 Instagram 34,6 Youtube 4,5 APP Club (socis, seient lliure) 3,4 Snapchat 1,9 Mails 1,5 Linkedin 0,8 Altres 1,1 Ns/Nc 3,8 [base] [266] Quina o quines xarxes socials utilitza?
 88. 88. 88 7. Mitjans de comunicació 7.5. Revista Club Segons el seu parer, la revista del Club és un bon vehicle per rebre a casa tota la informació sobre l’actualitat del Club [Llegir] 10.5 57.4 18.4 8.4 5.3 Sí, és el vehicle ideal Sí, és una solució bastant bona No, no n'hi ha prou No, és totalment insuficient Ns/Nc % Bona + ideal 75.2 80.6 67.9 50 75 100 maig.15 des.15 des.16 % s/total mostra [n=1000] Revista % s/Total % Edat [en anys] 16 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 o més Sí, és el vehicle ideal 10,5 7,3 8,6 8,1 10,5 17,3+ Sí, solució bastant bona 57,4 57,3 50,5 58,9 60,5 60,4 No, no n’hi ha prou 18,4 24.3+ 21,4 17,8 20,4 8,9- No, totalment insuficient 8,4 8,7 12,4+ 10,3 4,9 5,3 Ns/Nc 5,3 2,3 7,1 4,9 3,7 8,0 [base] [1000] [218] [210] [185] [162] [225]
 89. 89. 89 7. Mitjans de comunicació 7.5. Revista Club Revista % s/Total % Lloc residència BCN ciutat Resta BCN Resta Cat Resta Esp Sí, és el vehicle ideal 10,5 10,8 9,1 12,5 17,9 Sí, solució bastant bona 57,4 58,1 55,6 62,5 56,4 No, no n’hi ha prou 18,4 16,9 21,0 13,5 17,9 No, totalment insuficient 8,4 8,0 9,8 5,2 5,1 Ns/Nc 5,3 6,2 4,4 6,3 2,6 [base] [1000] [437] [428] [96] [39] Revista % s/Total % Tipus soci Abonat No abonat Sí, és el vehicle ideal 10,5 9,9 11,9 Sí, solució bastant bona 57,4 58,2 55,4 No, no n’hi ha prou 18,4 16,6 22,8 No, totalment insuficient 8,4 9,1 6,7 Ns/Nc 5,3 6,2 3,2 [base] [1000] [715] [285]
 90. 90. 90 7. Mitjans de comunicació 7.5. Revista Club Fins a quin punt li agrada a vostè la revista del Club després dels darrers canvis? [Llegir] 14.6 50.3 6.0 14.1 2.7 12.3 Molt (4) Bastant (3) Terme mig (2) Poc (1) Gens (0) Ns/Nc 2,7 15.3 12.611.511.910.3 13.0 24.9 13.713.3 19.8 25.6 14.415.1 Homes Dones 16-35 36-45 46-55 56-65 66o+ BCNciutat RestaBCN RestaCat RestaEsp Abonats Noabonats% Molt [per segments] Mitjana [0-4] % s/total mostra [n=1000]

×