Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Vergelijking bedrijfsleven en onderwijs

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Vergelijking bedrijfsleven en onderwijs (20)

Anzeige

Weitere von ExpoSchoolaanZet (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Vergelijking bedrijfsleven en onderwijs

 1. 1. Overeenkomsten en verschillen tussen onderwijs en bedrijfsleven & Wat zouden ze van elkaar kunnen leren ?
 2. 2. Workshopdoelstelling • Samen (dus interactief) zoeken naar overdraagbare aanpakken – Wij vertellen iets over onze observaties m.b.t. processen in het bedrijfsleven en het onderwijs – Samen bespreken we wat de achterliggende oorzaken van verschillen zouden kunnen zijn en wat we van elkaar kunnen leren
 3. 3. Inhoud • Doel organisaties • Veronderstelde verschillen (discussie per verschilpunt) • Conclusies
 4. 4. Overeenkomsten Wat wil een organisatie: • Optimale ontwikkeling van de werknemer • Optimale bijdrage werknemer aan bedrijf • Daardoor optimale opbrengst bedrijf Organisatie: Bedrijf of school of zorginstelling of etc… Mensen en processen grotendeels hetzelfde; primair en ondersteunend proces, weerstand tegen verandering, etc..
 5. 5. Wezenlijk verschil, of … Eigenlijk alleen de noodzaak om samen te overleven in het bedrijfsleven; als het bedrijfsresultaat onvoldoende is gaat het bedrijf failliet en verliest iedereen baan en inkomen In het onderwijs geldt dat minder, maar toch ook als het aankomt op het binnenhalen van voldoende leerlingen Dus zelfs dit is eigenlijk geen fundamenteel verschil
 6. 6. Veronderstelde verschillen • Soort en aantal stakeholders • Planning • Doelstellingen & planning • Organisatievorm • Taken, verantwoordelijkheden en authorisaties • Passie, hart voor de ll’en/organisatie • Mogelijkheden om in teams samen te werken • Prestatiemeting & beloning • Rechtspositie werknemers • Loopbaanmogelijkheden (groei, job rotation, ..etc.) • Professionele ondersteuning (HR, financiën, etc.) • Input en feed back van buiten Om er een paar te noemen
 7. 7. Stakeholders • Onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuur, OCW, bedrijfsleven, politiek, gemeente, .. • Bedrijfsleven: aandeelhouders, werkgever, werknemers, overheid, maatschappelijke groeperingen, politiek, .. • Oerwoud aan regelgeving • Moving goal posts Beiden complex, verschillende tijdschalen, vaak tegenstrijdig, etc.. Dus eigenlijk geen wezenlijk verschil.
 8. 8. Doelstellingen & planning • Doelstellingen helder en eenduidig formuleren • Prioriteiten stellen (<= resources; tijd !) • Plannen & beleid op basis van de doelen • Doorvertalen naar medewerkers: taken/doelen • Duidelijke afspraken met medewerkers • Uitvoeren en voortdurend meten • Beoordelen & evalueren & lering trekken • Belonen • Herstart de cyclus Waar zit het grote verschil ?
 9. 9. Organisatievorm • Matrix, team-based, hierarchisch, .. • Kies meest passende model • Zorg voor transparantie en eenduidigheid • Communiceer naar alle medewerkers Hoe werkt dit op een school of binnen een scholenkoepel ?
 10. 10. Taken, verantwoordelijkheden en authorisaties • Two-way-process: wat heeft de organisatie nodig vs. wat kan/wil het individu bijdragen • Vereist communicatie • Resultaat is een takenpakket voor iedere medewerker, team, afdeling, sectie etc. • Vervolgens voor taak vereiste verantwoordelijkheden en authorisaties helder afspreken • Geen taken zonder vereiste resourcing Hebben we hier dan een paar wezenlijke verschillen te pakken ?
 11. 11. Passie & hart voor de ll’en/organisatie • Zeker een sterk punt in het onderwijs • Echter ook elders (denk aan start-ups, bedrijven met een “familie traditie” etc.)
 12. 12. Team work • Principe 1 + 1 = 3 • Werken in teams is leuker en minder belastend dan werken in je eentje • Lesgeven is wel/geen team activiteit ? • Team work kan alleen buiten het onderwijs ? • Als docent ben je een team met je klas, niet met je collega’s ? Ah .. Dus hier hebben we het echt wezenlijke verschil te pakken ?
 13. 13. Prestatie meting & beloning • Heel lastig om in het onderwijs onderscheid in prestaties te maken ? • Prestaties zijn afhankelijk van het soort ll’en dat je in je klassen krijgt • Of kan het soms ook aan de docent liggen • In het bedrijfsleven gaat het altijd over geld, .. dus daar zijn resultaten wel makkelijk te meten • Prestatiebeloning leidt alleen maar tot scheve ogen en kinnesinne Zowaar, hier hebben we al het tweede wezenlijke verschil te pakken ??
 14. 14. Rechtspositie werknemers • Van oudsher inderdaad veel verschil, maar .. Dat verschil wordt snel minder • Ook in het bedrijfsleven is een aanzienlijke casus nodig om tot vertrek van een werknemer te komen
 15. 15. Loopbaanmogelijkheden • Bij bedrijven zijn ontelbare mogelijkheden om door te groeien: heel stimulerend • Dual ladder is onmogelijk • Als docent kun je hooguit team/sectie leider en heel misschien directeur worden .. en daar houdt het mee op: weinig stimulerend • Job rotation is onmogelijk in het onderwijs • Iedereen moet voortdurend door in zijn carriere Wezenlijk verschil nummer drie …. Of toch niet ?
 16. 16. Professionele ondersteuning • Scholen hebben nu eenmaal niet de mogelijkheid om voor professionele ondersteuning van de organisatie te zorgen • HR, finance, VGM, PR, het zijn allemaal secundaire taken die de teamleiders er maar bij moeten doen • Ondersteunende diensten maken de overhead veel te hoog Hoe doet een klein tot middelgroot bedrijf dat dan ?
 17. 17. Input en feed back van buiten • Zelf ge-initieerde reviews en audits • Benchmarking • Scorecards waarin prestatie afhankelijk is van prestaties concurrenten • Veelvuldige contacten met klanten, relaties, partners, etc… Kan ook op kleine schaal op een school
 18. 18. Waar zit het verschil dan • Discipline • Opbouw organisatie • Prioriteiten & doorvertaling in organisatie • Vaste beleidscycli • Consequente evaluatie activiteiten en personen Samengevat “de Onderwijscultuur” ??

×