Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 51 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Ähnlich wie Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana (20)

Anzeige

Weitere von ExpoSchoolaanZet (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Presentatie talentontwikkeling Porta Mosana

 1. 1. Expo Eindhoven 19-3-2015 16.00-17.00
 2. 2.  Het Porta Mosana in Maastricht heeft een aanpak ontwikkeld op het gebied van de ontwikkeling van toptalent waarbij de school bewust heeft gekozen voor bepaalde interventies om dit tot een succes te maken binnen de organisatie.
 3. 3.  Ontwikkeling tto vwo afdeling (groei lln populatie, formulering leerling/ docentprofiel)  Ontwikkeling a.g.v. certificering Begaafdheidsprofielschool (kennis&scholing, afname IST/SVL)  Probleem analyse (motivatieproblematiek)
 4. 4.  Interventies leerling: (verrijkingstrajecten OB/BB, samenwerking met Maastricht University, extra certificaten tto)  Interventies docenten: leercirkels/leergemeenschappen)  Succesmeting (landelijke benchmarking)  Evaluatie resultaten (leerling enquêtes, kritische ouders)
 5. 5. 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 tto 1 81 70 73 88 74 69 93 116 tto 2 66 78 61 64 79 73 67 96 tto 3 49 66 68 59 59 72 70 64 tto 4 0 45 49 54 57 58 71 71 tto 5 0 0 36 40 49 59 58 70 tto 6 0 0 0 30 38 43 56 54 196 259 287 335 356 374 415 471
 6. 6. Europese en internationale oriëntatie (wereldburgerschap) EIO studie houding (vanuit vakken en maatschappelijke stages) Study Attitude Academic attitude academische houding en vaardigheden Bilingual Attitude tweetaligheid tijdens de lessen CLIL Content Language and Integrated learning
 7. 7.  Scholing op gebied van Engelse taal (Cambridge Advanced en Cambridge Proficiency)  Activerende taal didactiek (CLIL)  Europese en Internationale Orientatie
 8. 8. De BPS-Gedragscode (Brochure CPS: Slim onderwijs doe je zo! 2014) • De school heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafden. • De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk. • De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte. • De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
 9. 9. TTO BPS
 10. 10. TTO BPS
 11. 11.  Afname Intelligenz Structuur Test en School Vragen lijst vroegtijdig screenen van HB leerling voor verrijkingstrajecten.
 12. 12. 550 549 548 547 546545 544 543 542 541 540 539 538537
 13. 13.  Op welke wijze kunnen we binnen en buiten het bestaande vwo-curriculum uitdagend tto aanbieden?
 14. 14.  OB breed aanbod van Engelstalige vakken, deelname aan internationale wedstrijden (Kangaroo, Public Speaking) en verrijkingslessen.  BB extra aanbod van pre-academische Engelstalige vakken (Cambridge International Exams).  BB samenwerking met Maastricht University.
 15. 15. PLTS
 16. 16.  Cambridge Advanced (C1 level CEFR) leerjaar 4  Global Perspectives and Independent Research Report (A-Level) leerjaar 4-5(6)
 17. 17. 4e leerjaar
 18. 18.  Scholingen worden Leercirkels
 19. 19. Tto gymnasium Vwo/tto- atheneum Leergemeenschappen tto en vwo
 20. 20.  1. ICT , gebruik ELO en toetsen  2. Metacognitie, Feedback op product en proces  3. Formatief onderwijs  4. Hogere denkvaardigheden  5. Mentoraat
 21. 21. Feedback Meta- cognitie Formatief onderwijs
 22. 22. Doel: verkleinen van verschil in kennis Feed back Terugblik Feed Forward Volgende stap Opdracht niveau Proces niveau Zelf- regulatieniveau Persoonlijk beeld Feed Up Voorgenomen doelen
 23. 23.  Zelfsturende leervaardigheden stellen ons in staat voortgang te controleren
 24. 24. Hoog resultaat Lage vooruitgang Hoog resultaat Hoge vooruitgang Laag resultaat Lage vooruitgang Laag resultaat Hoge vooruitgang
 25. 25.  Oud-leerlingen  Leerling enquêtes  Klankbordgroep ouders (positief kritisch)
 26. 26.  Percentage geslaagde leerlingen? 98%  Resultaten CE cijfers? 6,99  Verschil CE resultaten VWO-TTO leerlingen?  TTO= 6,9  VWO= 6,5
 27. 27.  Dumont, H., Istance, B. & Benavides, F. (2012). The nature of learning. Using Research to Inspire Practice. Practitioner Guide from the Innovative Learning Environments Project. Paris: OECD publishing  Dumont, H., Istance, D. & Benavides, F. (2010). The nature of learning. Using Research to Inspire Practise. Paris: OECD Centre for Educational Reasearch and Innovation.  Hattie,J., Visible Learning for Teachers. Maximizing impact on learning. 2012  http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/leren_van_toetsen/afl.shtm  http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-artikelen/hoofdstuk_9.pdf  http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum- van-het-funderend-onderwijs.pdf/  http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp- content/uploads/2014/09/ROA_F_2014_2-2.pdf  http://www.jstor.org/discover/10.2307/1316989?sid=21105149479761&uid=4&uid=2 &uid=3738736
 28. 28.  VWO: Mondia Scholengroep, Vlissingen: 9,8 Christelijk Gymnasium Utrecht, Utrecht: 9,8 Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem: 9,7 Vossius Gymnasium, Amsterdam: 9,7 Thorbecke Scholengemeenschap, locatie atheneum havo mavo, Zwolle: 9,5 Porta Mosana College havo-vwo, Maastricht: 9,5 Driestar College locatie Ronsseplein, Gouda: 9,2

Hinweis der Redaktion

 • Ben
 • Wijzigen in jargon
 • Datateam methodiek

×